2011. október 10., hétfő

A SZERETET FELÉRTÉKELŐDIK !

MIÉRT ÉPPEN A SZERETET AZ ELSŐ PARANCSOLAT ?

Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.
(Márk 12 : 29-30,)
„ Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt ! ” (Zsoltár 97:10.)

Miről szólnak a fenti Ígék ? - ami  egyúttal Isten üzenete személyesen mindenkihez a Bibliából ? 
A válasz  három  lépcsőben, vagy lépésben könnyebben megérthető.

Első lépés: Kezdjük egy közismert és csodálatos fogalommal, mégpedig a szerelemmel.
( Isten maga a szeretet – AGAPE – Isteni szeretet, ami az önzetlen, önfeláldozó, a másikért életét adni képes szeretetet jelent. „szerelem” kifejezést  ebben a bibliai értelemben fogom használni, mégpedig az Isten és  ember viszonyára vonatkozóan, ahogyan Isten használja, amikor Jézusról tesz bizonyságot: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm! Őt hallgassátok!” Tehát a „szerelem” fogalma így értendő ebben az írásban! Kétségtelenül a házastársi kapcsolatban is ez az Agape-szerelem megléte a kívánatos.)

Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor belátjuk, hogy a szerelem a legcsodálatosabb állapot, amire vágyunk, s talán titkon, vagy bevallottan is, minden ember vágyik rá.  Gondolkodtál-e már azon, hogy vajon miért? Az ember miért vágyik szerelemre ? A válasz egyszerű : ugyanazért, amiért Isten is szerelemre (Agape-re) vágyik! Ez Istentől ered. Ő minket szerelemből (Agape-ből) teremtett, és nem csak valamilyennek, hanem pontosan a Maga képmására, Magához hasonlóra teremtett, hogy tudjunk szeretni, és (Agape) szerelmesek lenni, és így Ő is (Agape) szerelmes lehessen belénk!


Az igazi szerelem az tüzes, lángoló, mégpedig olthatatlanul. De szokták mondani valakiről, hogy "ez bolondulásig szerelmes". Van aki meg azt mondja szerelmének : "Őrült szerelmes vagyok beléd!" - vagy : "annyira szeretlek, hogy ha kell, meghalnék érted!" Tehát annyira szeretni valakit, hogy meg tudnék érte halni! (Jézus azt mondta: "NIncs senkiben nagyobb szeret annál, mintha valaki az életét adja barátaiért!") Ez mind-mind csodálatos amikor és ameddig a szerelem tart, és mindig arra vágyunk, hogy ez soha ne múljon el. De sajnos mégis elmúlik. Van akinél gyorsan, és van akinél lassabban, de elmúlik, mert a földön minden mulandó. Csak egy szerelem van, ami örökre képes megmaradni: ez pedig az Isten szerelme, az Agape szeretet!  De van még egy kérdés: hallottál-e már viszonzatlan szerelemről ?  Van ilyen ?  Hát bizony sajnos van !  Még egy őrült, lángoló szerelmet is érhet olyan csalódás, hogy nem nyer viszonzást. És amennyire kimondhatatlan nagy boldogság a viszonzott szerelem, annyira nagy fájdalom és gyötrelem, egy viszonzatlan szerelem! Te melyiket választanád ? Légy őszinte magadhoz, gondold végig : melyiket választanád ?  Csak magadban mond ki, jegyezd meg, és ne ejtsd ki a szádon ! (Ssssttt !) Senki meg ne hallja ! Én kitalálom, és most megsúgom neked, mi volt a válaszod, jó? Szóval, szerintem az volt a válaszod, hogy: viszonzott szerelemre vágysz te is !  Ugye kitaláltam. Hát persze. Nem volt nehéz. Ugye senki nem kívánja magának a viszonzatlan szerelem gyötrelmét és lelki fájdalmát.  Gondolom, ebből a megközelítésből már te is megérted, hogy Isten sem vágyik viszonzatlan szerelemre. A Biblia arról szól, hogy Isten lángoló szerelemmel szereti az embert, akit arra teremtett, hogy szerelmes kapcsolatba kerülhessen vele, és a viszonzott szerelem egy mennyei menyegzőben beteljesedve érhesse el tetőfokát, így a mennyei király felesége (a győztesek gyülekezete) a teremtett világ királynője lehessen. De az ember elutasította Isten felkínált szerelmét, és Isten a viszonzatlan szerelmes fájdalmának lett a részese, az ember pedig a bűn fogságába esett. Az Evangélium lényege arról szól, hogy Isten, Jézus személyében, az ember iránti lángoló, őrült szerelmét azzal igazolta, hogy képes volt meghalni a szerelméért, ( érted és értem,) hogy kiszabadítson a bűn, a halál és pokol fogságából, (valójában a hűtlenné válásunkból,) és felajánlja újból szerelmét neked és nekem. A fent idézett Íge szavai által csupán azt kéri tőled és tőlem, hogy viszonozzuk az Ő szerelmét, ha elhisszük, hogy Ő szerelemből életét adta értünk, kifizette a bűneink árát, és kiengesztelte Isten jogos haragját ellenünk, és így egyben meg is mentett minket az örök kárhozattól és haláltól, és elhárúlt az akadálya annak, hogy mi is az Ő szerelmesei lehessünk! Felajánlotta nekünk a lehető legnagyobb dicsőséget és pozíciót : a mennyei királynő státuszát a mennyei Atyja házában !!! Hát ez az oka annak, hogy Isten első parancsa az, hogy: "Halljad Izráel ! (Isten népe): az Úr a te Istened egy(etlen) Úr ! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből !" (Márk 12:30.) Isten ezzel valójában ezt üzeni. Más szavakkal : Legyél te is szerelmes a te Istenedben ! - mert ahogy mi sem, úgy Isten sem akar viszonzatlan szerelmes lenni! Az Isten iránti szerelem legcsodálatosabb kifejeződése az alázatos, engedelmes szív hálája, hódolata és imádata !

Második lépés: Eljutunk egy abszolút lényegi kérdéshez : az igazi, az őszinte, mondjuk úgy - lángoló szerelem próbájához ! Tehát akkor mi is ez a kérdés ? Hát az, hogy valóban igazi és őszinte (értsd: egész életre szóló) szerelem-e az, amelyik képes megcsalni szerelmét ? Szerinted igazi az ilyen lángoló szerelem ? Szerinted őszinte hozzád a te szerelmesed, aki lángoló szerelmet vall meg feléd, de nem zárja ki radikálisan a szívéből a megcsalás lehetőségét, hanem lehetséges alternatíva marad a számára a megcsalás? Ha a válaszod az, hogy az ilyen szerelem az nem igazi, nem őszinte (tehát csak a maga pillanatnyi érdekei fűtik,) akkor igazad van, helyesen látod a szerelem lényegét. Megnyugtatlak, Isten is ugyanígy látja. Akkor megértetted,(?) és egyetértesz azzal,(?) hogy az igazi és őszinte szerelem egyértelműen és radikálisan kizárja a megcsalás, a szerelme iránti hűtlenség lehetőségét, vagyis elutasítja, gyűlöli a hűtlenséget, más néven a bűnt! Hát így van ez Isten, és a mi szerelmi kapcsolatunkban is! Isten is ugyanezt várja tőlünk, hogy gyűlöljük a bűnt, ha igazán és őszintén szeretjük Őt! - és még inkább, ha szerelmesek vagyunk Őbelé, mert a bűn nem más, mint hűtlenség Isten iránt! A bűn szeretetével valójában megcsaljuk Istent. Éppen erre szólít fel a címben foglalt Zsoltár versen keresztül Isten, hogy : "akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a gonoszt!" Szeretetünk, szerelmünk Isten iránt csak akkor hiteles, igazi és őszinte, ha gyűlöljük a bűnt!

A harmadik lépés: A Biblia a bűn gyűlöletét  Istenfélelemnek nevezi.
A Példabeszédek könyve 8. rész 13. vers azt mondja : " Az Istennek félelme a gonosznak gyűlölése: a kevélységet, a felfuvalkodást, a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm!" Az itt felsorolt 4 bűn az összes bűn gyűjtőfogalma is, melyekbe az összes bűn bele tartozik. Tehát az Istenfélő ember az, aki annyira őszintén és igazán szereti Istent, hogy kizárja az életéből Isten megcsalásának még legkisebb alternatíváját is, amit a gyakorlatban csak a bűn gyűlöletével lehet megvalósítani !
Ez már az a szellemi szint, amit Jézusban is láthatunk. Ez a Szent Szellem szerint járó keresztények szintje, ami azt jelenti, hogy nem azért nem vétkezünk mert tiltja a törvény, hanem azért, mert annyira szeretjük Istent, hogy nem akarjuk megcsalni őt a bűnnel! Amikor a törvény szigora és tiltása, valamint a büntetéstől való félelem miatt nem vétkezünk, az vallásossághoz és törvénykezéshez  vezet, ami minden embert távol tart a megtéréstől és Isten követésétől.  Jézusról sehol nem mondja a Biblia, hogy betartotta a törvényt. Azt olvassuk Jézusról, hogy Ő betöltötte a törvényt! Ez nagy különbség! Ha a törvény rajtunk kívül van, és kívülről kényszerít minket, akkor megpróbáljuk betartani, még ha nem sikerül is tökéletesen. De ha az Isten törvényét a Szent Szellem beírja a szívünkbe, és így belül van Isten törvénye a szívünkben, és nem kívül kőtáblán, vagy papíron, vagy vallási követelményekben, akkor a szívünkben Isten iránt lángoló igaz és őszinte szeretet képessé tesz arra, hogy nem tiltásból, hanem Isten iránti szerelemből ne vétkezzünk, ne cselekedjünk bűnt. Jézus pontosan ilyen volt. A Biblia azt mondja Róla a  45. Zsoltár 8. versben, hogy : "szeretted az Igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, azért kent fel téged az Isten örömnek olajával társaid fölé !" és a 40.Zsoltár 9. vers, " ... a te törvényed keblem közepette van." - vagyis a szívében volt. Ezért Jézus nem betartotta, hanem betöltötte Isten törvényét, mert igaz és őszinte szerelemmel szerette az Atyát. Annyira, hogy teljesítette minden elvárását, parancsát, ami az volt, hogy minket megmentsen és adja oda az életét miértünk, és mi helyettünk a halálnak, így kifizetve az árat a bűneink megbocsátásáért, és az örök üdvösségünkért! Ez a halál bizonyítja a mennyei Atya és a Fiú, Jézus Krisztus igaz és őszinte szerelmét irántad és irántam. Annyira szeretett, hogy képes is volt meghalni értünk! Ez óriási Isteni kínálat, Isten szerelemi meghívása az eljegyzésre! Elfogadod ezt a szerelmet, vagy elutasítod ? Ez a nagy kérdés ! Viszonzod, vagy viszonzatlanul hagyod Istennek irántad való szerelmét ? Isten elküldte Jézust, és általa megkérte a kezedet Jézus számára, mert annyira szeret. Óriási lehetőség! Ne hagyd ki ezt az örökkévaló ziccert! Ez a te győzelmi lehetőséged a halál és pokol felett! Ne legyél vesztes!

És végül egy csodálatos vers a Biblia szerelmes könyvéből,
az Énekek Énekéből: 
" Mert erős a szeretet mint a halál! Kemény mint a sír a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek sem tudják eloltani ezt a szeretetet. Az emberek minden kincsének felajánlását is megvetnék, és nem adnák oda  érte cserébe ezt a szeretetet!"

Soós Péter 

2011. Október  6.

_________________________________________

Az üldözött egyház:  India

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." (Ján.ev.15:13,)
"Akik az életüket nem kímélték mindhalálig." (Jel. 12:11)


_________________________________________________________
Ajánlom szeretettel Dr.W.Margies pásztor és professzor tanulmányát: 
KULCS A GYŐZELEMHEZ - AZ ISTENFÉLELEM

Ha az Istenfélelmet minden keresztény ismerné és alkalmazná a családokban-, gyülekezetekben kölcsönösen egymás felé, és egyénileg a világban, akkor az Isten Országa látható lenne itt a Földön, és megismerhetné a világ Jézust, és a Jézust követőkben felismerné, hogy Isten Királyi Uralma valóban elérkezett !


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése