2011. december 19., hétfő

LEGYÜNK A FÖLD SÓJA, A VILÁG VILÁGOSSÁGA !

Beszámoló a strasbourgi tiltakozó böjtről

"Van-é köze Tehozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt ?      Egybegyűlnek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét." (Zsoltár 94:20-21.)

"Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére ment, és kiálta nagy és keserves kiáltással.  És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek." (Eszter 4: 1-2, 13-14,)

"Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki!" (Zsoltár 82:2-4,)" Ékességedben haladj diadallal az IGAZSÁGÉRT, a SZELÍDSÉGÉRT és JOGÉRT, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, a király ellenségeinek szívébe hatolnak, és népek hullanak alád!" (Zsoltár 45:5-6,)

"Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk! És e nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!  És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából." (Jeremiás 15:19-21,)

"Kicsoda támad fel mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?" (Zsoltár 94:16,)

2011. 12. 19.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése