2015. december 27., vasárnap

KI LEHET JÉZUS MENYASSZONYA ? - (Németül is.)

HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK FEL AZ ELRAGADTATÁSRA ?
*
"Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia." (Mt. 24:44,)
"És mivel Énókh Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vitte." (1.Móz. 5:24,) 
"Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek." (Zsid. 11:5,)
*
Jézus azt parancsolta Övéinek, hogy "legyenek készen"  az Ő eljövetelére !  Csak ha Énókh titkát felismerjük és követjük azt, akkor őhozzá hasonlóan mi is felkészülhetünk az elragadtatásra, és Jézusé lehetünk amikor visszajön az Övéiért.
*
Felvétel készült 2015.12.12.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
*
(Az Istentiszteleten németországi vendégek is jelen voltak. Miattuk német nyelvű tolmácsolást is próbáltunk nyújtani.)


                                           Az üzenetben használt vázlat fotói
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________

2015. december 23., szerda

ADVENT ÉS A TERMÉSZETFELETTI ÚRVACSORA

MENNYEI- ÉS FÖLDI-  (ÖSSZEVONT)  KÖZÖS IDENTITÁS, AVAGY
KÉT DIMENZIÓBAN JÁRNI EGYSZERRE, MINT JÉZUS.
*
"Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten." (Jn. 6:27,)
"A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban." (Jn. 6:56,)
*
"És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:  Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban." (Ef. 2:6-7,)
*
Azért imádkozom, hogy ez az üzenet minden őszinte érdeklődőt segítsen a hamis- és az igazi advent közötti különbségtételben, valamint az igazán Isten jelenlétét kereső szívűeket segíthesse a tanítvánnyá válásban és az elragadtatásra való felkészülésben !
*
Felvétel készült 2015.12.19.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
(A kamera beállításába hiba csúszott, ezért szíves elnézést kérek !)


                                           Az üzenetben használt vázlat fotói
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________