2014. december 21., vasárnap

AZ ÚRVACSORA TERMÉSZETFELETTI (TRANSZCENDENS)

EGYETLEN LEGÁLIS ÚT A TERMÉSZETFELETTIHEZ A KÖZÖSSÉG KRISZTUSSAL!
TRANSZCENDENS  ÚRVACSORA
*
"Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak." (Jn.6:32-33,)
*
Jézus sok helyen említi, hogy Ő a mennyből (természetfelettiből) jött le a földre. Ezt nem tudta elhinni és elfogadni a korabeli hallgatósága. Jézus megerősítésként visszakérdezett: "Ha meglátjátok az embernek fiát felmenni oda ahol előbb volt, (vagyis a természetfelettibe, az Atyához), akkor hisztek ? " (Jn.6:62,) Jézus természetfeletti személy volt. Egyedül az Ő személye és keresztáldozatának igazsága az egyetlen legális út a természetfeletti világhoz.  Sok hívő keresi a kapcsolatot a természetfelettivel, mennyei élményeket (látomás, szellemi utazás, bepillantás a mennybe), de nem Jézus Krisztussal való személyes közösség útján, hanem élmények keresése útján, különböző szellemi technikák segítségével. Ez óriási veszélyt rejt magában. Sokan tanítanak bizonyos (általában okkult eredetű) technikákat a szellemi- és mennyei élmények megtalálására, de nem tanítják az Úr Jézus Krisztussal való személyes-, napi imádó Úrvacsorai közösséget, sem annak szellemi feltételeit, mert az nem népszerű a hívők körében. Sokan választják a könnyebb utat a hamis mennyei élményekhez, mint az önmegtagadással- és a kereszt naponkénti felvételével járó nehezebb utat a Jézus Krisztussal való személyes természetfeletti közösséghez.

Ezt az üzenetet csak azoknak ajánlom megtekinteni, akik teljesen odaszánták magukat Jézus követésére és a Bárány menyezőjére már elfogadták a meghívást !

Felvétel készült 2014.12.20.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek :   Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                          Igaz- és hamis advent 
                                                          Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                          Protestáns egyházak behódoltak a fenevadnak 
                                                          Jöjj el a menyegzőre ! 
                                                          
KRÍZIS MISSZIÓ - 4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA  
_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 

______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

2014. december 14., vasárnap

IGAZ- és HAMIS ISTENTISZTELET ALAPELVEI

IGAZ- ÉS HAMIS OLTÁR, IGAZ- ÉS HAMIS ÁLDOZAT, IGAZ- ÉS HAMIS IMÁDÁS !
*
Isten igaz imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják az Atyát. Az imádás az áldozatban fejeződik ki. Az áldozathoz oltárra és tűzre is szükség van. Csak akkor lesz igaz az imádásunk, ha a tűz-, az oltár- és az áldozat is megegyezik Isten elvárásával, az Ígével.
Nádáb és Abihu idegen tűzzel áldozott, ami Isten szentségével nem fért össze, ezért azonnal meghaltak. Nem csak tűznek, de az oltárnak és az áldozatnak is szentnek kell lennie. Ez a mai egyház számára is - akik el akarnak készülni Jézus jövetelére - rendkívül fontos és figyelmeztető üzenet!
"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." (Róm.12:1-2,)

Felvétel készült 2014.12.13.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek :    Igaz- és hamis advent 
                                                          Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                          Protestáns egyházak behódoltak a fenevadnak 
                                                          Jöjj el a menyegzőre ! 
                                                          Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 

________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________