2012. április 24., kedd

BÁLVÁNYIMÁDÁS A NEMZETI ÁTOK FORRÁSA

AZ ŐSI NEMZETI ÁTOK MEGÚJÍTÁSA  MAGYARORSZÁGON,

AVAGY  A SZENT KORONA MÖGÉ REJTETT BÁLVÁNYIMÁDÁS

AZ ALAPTÖRVÉNY NEM CSAK KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN,  (cikk: ITT) hanem 
KERESZTÉNY SZEMPONTBÓL IS ELFOGADHATATLAN ! 
                                                                
Mégpedig az alábbi okok miatt :  („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
A Jézus követő keresztények számára ( mert vannak nem Jézus követő, csak vallásos külsőségeket követők, akik szintén kereszténynek vallják magukat, azokra ez nem vonatkozik,) a Nemzeti Hitvallás, a benne foglalt „Szent Korona” tisztelet megkövetelésével, nem más, mint egy „arany állókép”, amely bálványként lett felállítva és jogerőre emelve az Alaptörvényben. (Sajnos az Országházban már 12 éve központi helyen fel lett állítva, de most törvényi erőre is emelték a tiszteletét, és sámáni ördögi kultusszal a nemzeti átok forrását meg is erősítették 2012. március 25.-én.) ( A videó itt látható)
Tehát a Jézus követő keresztények számára ennek elfogadása egyenlő aTízparancsolat megszegésével, melyet egy hithű keresztény nem tehet meg, ha hűséges akar maradni Istenhez, és a Bibliához. E miatt, lelkiismereti okokból máris ellentétbe, konfliktusba kerülnek az Alaptörvénnyel mindazok a hívők, akik nem alkusznak meg lelkiismeretükkel, mert komolyan veszik hitüket, és az Isten iránti hűséget és szeretetet! (Ld. KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN c. írást. Itt találod. )

Ezért a hithű keresztények számára rendkívül kritikus, és elfogadhatatlan az új egyházi törvény, a benne lévő 6.§,(5) bek. és 14.§ f) pontja miatt is, amelyek kötelezik az egyházakat arra, hogy tevékenységük nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel! Amelyik keresztény egyház (vagy vallási egyesület) ezt a törvényt elfogadja az egyházi (vagy egyesületi) státusza érdekében, az önként alárendeli magát, és részévé válik egy bálványimádó, hamis és pogány vallási rendszernek, függetlenül attól, hogy így gondolják-e, felismerték-e ezt a tényt, vagy sem. Hitem szerint ez a Megváltó iránti hűtlenséggel, Jézus elárulásával egyenlő !

Aki a fentiekkel egyetért, nem akar megalkudni, és nem akarja elfogadni a nemzeti átok forrását, a korona tiszteletét, a Tízparancsolat megszegését, annak nyilvánosan kell felvállalni véleményét, a Korona Tiszteletébe csomagolt bálványimádás elutasítását, (a bibliai 3 férfiúhoz hasonlóan), különben a hallgatása beleegyezésnek minősül, és bűnrészessé válik. Az egyik ilyen nyilvános színvallás legenyhébb formája lehet például, ha megosztja bármelyik közösségi portálon ezt a bejegyzést keresztény ismerőseivel, a cikk végén (alul) felkínált lehetőségek valamelyikén! - de szükség esetén nyíltan és egyenesen felvállalja hitét, és a "Szent Korona" bálvány tiszteletének elutasítását, és/vagy aláírja ezt a petíciót, neve vállalásával ! ( Itt )
A evangéliumi kinyilatkoztatás tükrében látható, hogy ez a súlyos bálványimádás sajnos végig kísérte történelmünket, és nemzetünk balsorsot hozó megrontójává lett !

Vizsgáljuk meg közelebbről :
1./ A Szent Korona önálló jogalanyisággal, vagyis személyeket illető jogokkal, valamint titokzatos természetfeletti erővel rendelkezik, ezért babonás tiszteletet igényel. (Fetisizmus)
2./ Minden hatalom birtokosa, tehát egy konkrét szellemi személy! Misztérium.
3./ A mindenkori király és az ország felett álló hatalma van.  A király hatalma is a Szent Koronától származik. 
4./Korona tisztelői számára Önállóan képviseli, testesíti meg, és közvetíti Isten hatalmát! Tehát kultikus tiszteletről van szó. Ez a Biblia szerint már az imádással egy kategóriájába tartozik, tehát bálványimádásE pogány hit szerint, az Isten jobbján és balján ülő Jézus Krisztus, és Szűz Mária uralmát képviseli, hordozza. A körabroncsra épített egyenlő kereszt a 12 apostol küldetését szimbolizálja, miszerint a magyarságnak apostoli küldetése van a népek felé, stb., (ami persze kimondatlanul máris egy magasabbrendűség tudatot is kölcsönöz.)  Nem sorolom. Erről a bemutató videóról, bibliai hit alapján részletesen nyomon követhetőek a misztikumra épülő hazug állítások.

A "Szent Korona" tisztelete súlyosabb szellemi jelentőségű, mint eddig gondoltam, viszont az ebben lévő durva bálványimádás, és az abból származó átokból, ( amit a Biblia alapján Izrael történelméből is világosan láthatunk, mit okozott a bálványimádás Izrael nemzetének: vereséget, fogságot, pusztulást), már kezdem érteni, mi lehetett a magyarok - a Himnusz-ban is bevallottan - "balsors akit régen tép" átkának a szellemi oka, amire nem is kellene annyira büszkéknek lennünk, mint amilyen büszke erre az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása. 
Ha röviden áttekintjük Magyarország történelmét, a nemzeti átok azonnal szembeötlik. 
     
Néhány főbb történelmi tény 
István király - Koppány ellentét, mely megosztja a nemzetet; Tatárjárás leradírozza az országot; A nemesség széthúzása, ebből eredő Mohácsi vész; Majd a 150 éves Török elnyomás, amikor nincs önálló nemzet; Habsburg elnyomás évszázadai, majd a 1848-49-es forradalom és szabadságharc véres elfojtása, és leverése, a Világosi fegyverletétel; Vesztes I. Világháború; Trianoni béke - az ország szétdarabolásával 1/3-ra zsugorodik az ország; Vesztes II. Világháború, szégyenteljes kollaboráció a náci Hitlerrel, segédkezés a Holokauszt népirtás bűnében; Szovjet elnyomás 40 éves kommunista diktatúrája; Közben az ’56-os forradalom leverése;  A rendszerváltás 22 évének gazdasági és társadalmi kudarcai: az államadósság 10 Milliárd USD helyett ma már 100 Milliárd USD lett, és jogállami demokráciánkat is elvesztettük, és visszacsúsztunk egy Horthy-Mussolini féle egypárti-, Vatikánt kiszolgáló diktatúrába, stb., - mindezek nem egy áldott, hanem sokkal inkább egy átkozott történelmi sors eseményei. Ez nem nemzeti áldásnak, hanem nemzeti átoknak a történelme! Ezek miatt inkább meg kellene térnünk a bálványimádásból, és nem büszkének lenni rá! E helyett mi megerősítettük a bálványimádást és az átkot azzal, hogy a "Szent Koronát" felállítottuk az Országház közepén, majd pedig szellemi "arany állókép" gyanánt felállítottuk Magyarország Alaptörvényében is, törvényerőre emelve ezzel a bálványimádás utálatos bűnét, és ráadásként (hogy mégnagyobb ítéletet vonjunk magunkra,) ezt megerősítettük 2012 márciusban Adigzsi Tuva sámán ördögi szertartásával a Parlamentben, (a videó itt látható) hogy biztosan az ördög uralma, és a pusztulás átka alá kerüljön Magyarország! Mekkora gőg, és égbe kiáltó büszkeség! Egyenes út a nemzet  pusztulásához, ha meg nem térünk!

Továbbá a magyar történelem azt igazolja: valahogy mindig sikerült a vesztesek oldalára kerülnünk, ami szintén nem áldás, hanem átok. (Lehet, hogy nem mi álltunk a vesztesek oldalára, hanem mindig az lett a vesztes oldal, ahova mi csatlakoztunk ? Lehet, hogy az EU is azóta jutott bajba, mióta mi csatlakoztunk az EU-hoz ?) Isten helyett ehhez a bálványhoz, és annak átkához  sikeresen visszatértünk, és ezt törvénybe is iktattuk, hogy senki ne maradjon ki az átokból!  Felismerve a "Szent Korona" misztériumában leledző égbe kiáltó, össznemzeti bálványimádást, ezeken a nemzetrontó kudarcokon már nem is lehet csodálkozni. 
A Biblia szerint ezek a kudarcok egyenes következményei a bálványimádás és a hittől való szakadás (aposztázia) bűneinek. És ez a korona, amit 1978 január 6.-án visszakaptunk az USA-tól, és utána történelmi emlékként egy múzeumban volt őrizve, ami teljesen rendben is volt, de bizonyára nem véletlenül, az I.Orbán kormány idején ( kb. 1999-ben,) bekerül az Országházba, a főkupola alá, melyet követően a magyar gazdaság folyamatos romlása kezdődött el, a nemzeti béke helyére széthúzás és szakadás lépett, mely szakadások az egyházat is elérték, és most ez a "Szent Korona" misztériuma bekerült a 2012. január 1.-től hatályos Alaptörvénybe, ezzel még nagyobb, most már törvényi erővel az egész nemzet felett ismét hatalmi szerephez jutva, mellyel további átkok előtt nyitja meg az ajtót nemzetünk számára. Mindezt megfejeltük az Ország Házába megrendelt sámáni ördögidézéssel. Ez olyan égbe kiáltó bűn, ami joggal váltja ki Isten haragját és ítéletét a nemzetre. Ez akkora szellemi sötétség és nemzetrontás, melyhez fogható kárt és önpusztítást - amit a jelenlegi Orbán rendszer elkövetett a nemzeten, - az elmúlt évszázadokban egyetlen magyar uralkodónak, vagy kormányzatnak sem sikerült elkövetnie, beleértve a joggal elmarasztalható Rákosi rendszert is! Ördögi sámánokkal még Horthy sem átkoztatta meg a nemzetet a Parlamentben, és nem iktatta Alaptörvénybe nemzeti bálványként a "Szent Korona" tiszteletét, ahogy azt a jelenlegi kormány megtette. Ha meglátjuk és felismerjük ennek a szellemi súlyát és veszélyét, csak akkor tudjuk Isten szerint megtenni és képviselni szellemi szinten, és szellemi módon azt, amit Isten elvár tőlünk és reánk bízott, a mai magyar helyzetben!  
_______________________________________________________________________
Néhány napja, egy kedves lelkész testvérem (Bartha László), miután elolvasta ezt az írásomat, ő is kutatni kezdett a "Szent Korona" tiszteletében megtestesülő bálványimádás témájában, és az alábbi levelet küldte nekem : (levelét az ő engedélyével teszem közzé)

Letöltöttem a netről az Alaptörvényt és az Új Egyházügyi Törvényt.
Idézet a Nemzeti Hitvallásból :

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

Bevallom, első olvasásra nem nagyon tartottam veszélyesnek a szöveget, mivel a "szent korona tanról" nem olvastam benne. Márpedig tudjuk, hogy ez a fő probléma, mivel ez egy okkult vallás hitvallása. Imádkoztam és elkezdtem a Szent Szellem vezetésére figyelni, és ezt találtam.

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait..." Nos mit is tartunk ill. tartatnak velünk tiszteletbe? A...történelmi alkotmányunk vívmányait.
De miről van itt szó?

Idézet a Wikipédia szabad enciklopédiából: 

"A Szent Korona-tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képező hagyomány, melyen a magyar állam eszméje alapult, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra."

És most jön a szavak mögé bujtatott ördögi csavar :

"A Szent Korona-tan összefoglalása
- Őfelsége a Szent Korona jogi személy 
(tehát nem Jézus Krisztus … (megjegyzés tőlem)
- A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője 
(tehát nem Isten Ígéjéhez kötik)
- A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje 
- A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai (tehát nem Isten Országáé)
- A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség 
(tehát nem a Mindenható Isten a legfőbb felség és nem Ő a hatalom forrása, hanem a „Szent Korona”)
- A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz" 
(tehát nem Isten, vagy Jézus Krisztus Nevében)

Ez  nem más mint egy babiloni struktúrára épített antikrisztusi hitvallás, amely tagadja a Fiút testben megjelent Krisztusnak! Tehát ez által megerősítem amit írtál.

Ha pontosak az információim, még az új Alkotmány szövegezésén dolgoztak az illetékesek, amikor fölreppent az a hír, hogy az Új Alaptörvénybe bele akarják foglalni a "szent korona tant". Az "ellenállás" miatt ekkor módosították a jelenlegi megfogalmazásra, de végül is belekerült, csak bujtatva!!! Aki tehát nincs tisztában azzal, hogy mit jelent a "történeti alkotmány" megnevezés, azt mind behúzták ebbe az okkult pogány vallásba, mert ez nem más mint a "szent korona" (tan) tisztelete!

Éppen ezért :
Az elmúlt napokban a három fiammal és a feleségemmel együtt tettünk egy közös megvallást.

"Valljuk, hogy nem vagyunk a magyar szentnek mondott koronának a tulajdonai!
Valljuk, hogy csak is Jézus Krisztushoz tartozunk mint Isten Szent Szellemével betöltött fiai! Ámen!"
Tovább kellett folytatnom a kutatást a korona témájában.
Feltétlen nézd meg az alábbi videó bejátszást, melyben a következők hangzanak el ;


"A történeti alkotmánynak megerősítő, legitimáló, spirituális hatása van... Ennek a lelkiségnek (vallásnak) vagyunk a folytatói....
Egy folyamatosságot képvisel, amelynek szakrális (vagyis: isteni, szent, természetfeletti) jellege van."

Ami még ennél is hajmeresztőbb az az, hogy ennek a vallásnak már van egy "főpapja" is Bakos Batu személyében, aki a "szent korona lovagrend" nagymestere. Márpedig nagymesteri cím szerény tudásom alapján a szabadkőműveseknél van.
Ha ez így van kedves testvérem, akkor bele gondolni sem merek abba, hogy egy szabadkőműves vezetésű vallásba vitték bele az egyházakat. Egyszerűen nem térek magamhoz.......

Ezzel kapcsolatban (persze ha nem terhellek vele) elküldök egy videót, ahol Bakos Batu Debrecen főterén a Kossuth szobor lábáná - aki szintén szabadkőműves nagymester volt - (az USA-ban szerezte meg) megesketi a jobbikos képviselőket a "Szent Koronára". Érdemes nagyon odafigyelni arra amit mond.
____________________________________________________________________

"...és véneitek álmokat álmodnak..."    
Egy 2011 decemberben kapott  prófétai  jelzés az Úrtól :

Sokszor idézzük az utolsó idők kapcsán a Jóel 2:28-29. verseket. Én hiszem, hogy az utolsó időkben vagyunk, és azt is hiszem, hogy az Úr adhat álmokat a véneknek is. 
Telefonon felhívott Izsák-Bács Jeremiás lelkész testvérem, és elmondta, hogy mára virradó éjszaka prófétai látomást kapott az Úrtól a "Szent Koronával" kapcsolatban.

Ez volt a prófétai látomás röviden :
Kelt,  2012. január 14.
Látta a "Szent Koronát", és fölötte egy fekete ruhás valóságos boszorkányt, mint egy gonosz szellemet. Alatta több kisebb boszorkányt látott, akik kifeszítve tartották a "Szent Koronát".
Ezek a boszorkányok a "Szent Koronát" mindig belemártották azoknak az embereknek a vérébe, akiket a "Szent Korona" miatt, vagy azért vívott harcokban, vagy üldözésekben öltek meg, és a vérbe mártott koronát ezek a boszorkányok a magyar történelem folyamán sorra tették a királyoknak a fejére, és közben kárörvendve röhögtek a nemzet tragédiáin, és kudarcain, látva, hogy fogalmuk sincs sem a királyoknak, sem a népnek arról, hogy mi az állandó vereségük és kudarcaik oka.
Ekkor megjelent a Úr fehér ruhában a főboszorkány felett, és azt mondta Jeremiás testvérnek:  "Látod, hogy a bálványimádás milyen súlyos következményekkel jár ? - és milyen kevesen látják ezt, még a népem között is, akik ismerik Ígémet ?"

Ezzel véget ért a látomás.  


                                                
Néhány történelmi tény, mekkora veszteség érte Magyarországot a Trianoni Békeszerződés következtében, az Új Szózat c. vers után olvasható. Döbbenetes veszteség, ami nem az áldás, hanem az ÁTOK egyértelmű jele. Ezt nem tanítják az iskolákban !!! Fel kellene ébredni !!!  (Tények legalul találhatók !)   
 („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
_________________________________________________________________                          
Kapcsolódó linkek, 

VERS :  (A Szózat c. vers átirata)

Új  SZÓZAT  Magyarországhoz

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

A pusztító eddig csak verdesett,
Tatár jött, s Török ellened,
Szabadság harcaid mind leverték,
Összes  háborúdat  elveszítéd.

Trianonban amputáltak,
Ötvenhatban vérbe fojtának,
De Te makacsul csak imádtad,
Szentnek mondott Koronádat.

Pusztulásból nem értettél,
Még a Holokausztban is részt vettél,
Horthy-Hitler kellett neked,
Büszkeséged megvert téged.

Koronához ragaszkodtál,
Gázkamrákig Nyilasoztál,
Mikor ébredsz álmodból ? -
Hazug bálványimádásodból ?

Isten ellen fordultál,
Mikor  Koronát választád,
Bálvány lett ez számodra,
Csapás ok, pusztu-lásodra!

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra  hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt. 

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Térj meg végre kis hazám,
S Élj nemzet e hazán. 

S népek hazája a Mennyország!
Hozzád bátran kiált:
"Kerüld Isten haragját,
Keresd megbocsátását !"

Az nem lehet, hogy Megváltód
Hiába onta vért,
S keservben Szent Vére
Folyt ki, -  s miért ?

Az nem lehet, hogy Megváltód,
Hiába szenvedett ?!
Vette magára bűneid,
S lett átokká helyetted ?!

Ha Megváltódat választod,
S kidobod a bálványod,
Pusztulásod megállítja,
Védő karját föléd nyújtja !

Megszűnik a balsorsod,
Kivirágzik szabadságod,
Nem lesz többé vereség,
Diktatúra is elvész !

Istennek rendületlenül,
Légy híve, ó magyar:
Ő éltetőd, s ha bűnbe jutsz,
Ő bocsát meg, higgyed, s tudd!

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra  hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

Soós Péter
2012. május 1.
___________________________________________

"Legyünk a föld sója, a világ világossága !"
______________________________________________________________

Kis kiegészítés, a Magyarországot ért károkról, akit érdekel, ugyanis ezt nem tanítják az iskolákban:  Idézet egy dokumentumból

"Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.
A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság
területe 325.411 km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. 

A Békeszerződés következményeként:

az ország területe 92.863 km2-re, míg
lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent.

A szerződés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:- Romániához: 103.093 km2 (31,8%),- 5.256.451 fő (25,2%)
- Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%)
- Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 1.510.897 fő (7,2%)
- Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 3.515.351 fő (16,8%)
- Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 fő (1,4%)
- Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 24.880 fő (0,1%)
- Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő (0,8%)
Elcsatolt területek és lakosság összesen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő(63,5%)

Elcsatolás után megmaradt terület és lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 
7.615.117 fő (36,5%)

Magyarországot 300 millió USD kártérítés megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint:
- Oroszország részére 200 millió USD,
- Jugoszláviának 50 millió USD,
- Csehszlovákiának 50 millió USD.


A Békeszerződések következtében Magyarországot – többek között - még 
az alábbi veszteségek érték:

Haditengerészetüket ért kár színaranyértékben:
- hadihajó 60.000 kg színarany
- hajógyári anyagok, iparcikkek, gépek 480.000 kg
- hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák 300.000 kg
- hadikikötői felszerelések 10.000 kg
- 801 db hajó 80.000 kg
- Fiume kikötő felépítésének értéke 21.300 kg
- Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 7.500 kg
- tengerhajózási vállalatoknak nyújtott segély összege 7.500 kg
- tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 kg
- összesen 974.085 kg színarany-érték.
(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatain alapulnak.)

További veszteségek:

- az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája,
- a szénbányák 80 %-a,
- az erdők 90 %-a,
- vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények,
- a felbecsülhetetlen értékű műkincsek,
- Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele,
- az összes tengeri és folyami hajók."
_____________________________________________

Mindezen megdöbbentő tények alapján megállapítható, hogy az átok nem kis mértékben sújtotta hazánkat.  
De "még most is így szól az Úr :" ... " ha megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és keresi az én Arcomat, és megtér az ő bűnös útjáról, akkor meghallgatom őket a mennyből, bűneiket megbocsátom, és megszabadítom az ő földjüket !" (2.Krónika 7:14,)

 („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)


5 megjegyzés:

 1. Aki fogságba visz mást maga is fogságba kerül.

  VálaszTörlés
 2. Nagyon helyén való az írás sajnos!Nem véletlen ,hogy már régóta balsors tépi ezt az országot,de sajnos a vezetőink ezt nem veszik észre.Magyarország nagyon rossz úton van,a többi ország sincs jó úton ,de mi visszük a prímet.A balványimádás,zsidózások,cigánygyűlölet,és az Isten mindenhonnan való kízárása komoly következménnyekkel fognak járni!

  VálaszTörlés
 3. Minden sorral egyetértek, de itt szerintem ok- okozati félreértés van:
  "...valahogy mindig sikerült a vesztesek oldalára kerülnünk, ami szintén nem áldás, hanem átok."
  Nem mi kerültünk a vesztesek oldalára, hanem ahova betettük a lábunkat, ill. akikkel csak szövetséget kötöttünk vesztesek lettek általunk. Most éppen az EU- ba visszük a kicsiny kovászt... Szegények, csak kapkodják a fejüket, nem értik mi ez a romlás, bomlás, megosztás... De mi tudjuk. :-)

  VálaszTörlés
 4. Ezek egy véleményen vannak,felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek. Jel.17.
  A lényeg hogy mi ne tartozzunk ezek közé semmilyen körülmények között!

  VálaszTörlés
 5. Egyetértek,Isten áldjon,Jézus vére,a védelem vére,a Bárány vére legyen rajtunk és utódainkon,ezeriziglen.Jézus az Úr Magyarországon és Magyarország felett,ámen.

  VálaszTörlés