2012. április 24., kedd

ISTEN JELENLÉTÉBE JUTNI, ÉS ÉLNI

"Jöjjön el a Te Országod !" - jelenléted a földre.

A Jézus Jelenlétéből táplálkozó életBill Johnson 2012 április 17-én, a MorningStrar "Healing Conference" konferenciáján elhangzott tanításából részlet. Az eredeti video (Bill Johnson - A Culture of Miracles - Living From the Presence of Jesus) a MorningStarTV.com oldalán itt található:
http://www.morningstartv.com/featured-video-week/fv-04-17-2012tmp4-0
Fordítás, felirat: Országh György

Forrás : Gyuri naplója


SÜRGŐS FELKÉSZÜLÉS JÉZUS JÖVETELÉRE (németül is)

Prófétikus  látomás az Antikrisztusi korszakról

Izsák-Bács Jeremiás  prófétai látomása   (Német nyelven is) 
2012. április 23.-ra virradó hajnalban
Böjtöltünk, imádkoztunk és sírtunk egy olyan helységben, ahol távol voltunk a világtól, de mégis a világ közepette. Kevesen voltunk összegyűlve egy Szellemben és egy lélekben.
Mindannyian ismertük egymást, annak ellenére, hogy különböző földrészekről voltunk. Keletiek, Afrikaiak, Észak-, Dél- és Közép Amerikaiak, Európaiak, és a föld más részeiről.
Annyira emlékszem, hogy ott volt a több ezer testvér között ( .... itt neveket szerepelnek, melyek nem publikusak, ... )  más testvérek Erdélyből, és olyanok, akikkel némileg ismertük egymást, mint (....itt szintén neveket szerepelnek, melyek nem publikusak,...)   és sok nagyon ismerős arc Magyarországról.

Az 51. Zsoltárt énekeltük egy olyan nyelven, amit mindannyian ismertünk, amikor megjelent az Úr személyesen.

„ 3Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 4Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.  7Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.  8Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 9Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 12Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!  13Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 14Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 15hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 16Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 17Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 18Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.  19Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!  20Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! 21Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.”

Mindnyájunkban megállt a lélegzet. Némán, de mégis nagy örömmel figyeltünk Őreá, és vártuk , hogy megszólaljon és beszéljen hozzánk. Sok kérdésünk volt, ahány Testvér, annyi száz kérdés személyenként, de senki sem mert elsőnek kérdezni. Viszont az Úrnak az arcáról lehetett azt látni, hogy Ő ismeri a mi gondolatainkat, kérdéseinket. 

Megszólalt az Úr, és azt mondta :

Ismerem a szíveteket és tudom, hogy milyen nagy kérdések gyötrik a szíveteket.

Jöjjetek Énvelem, had mutassam meg nektek, hogy mi vár az emberiségre, mert nem akarják elfogadni az életet, az örök életet!

Fölvitt bennünket egy nagyon magas hegyre, olyan magasra hogy a világ 4 sarkát lehetett látni. A hegyről láttuk meg elsőre a Nagy Babilon városát, a Világ Fővarosát. Ott  fog uralkodni az Antikrisztus , a Fenevad, az Utálatos! Beléptünk a Világ Parlamentjébe, ahol az Utálatos trónolt. A bejáratnál, az ajtó fölött az volt felírva,  hogy  " The Good House",  mivel az Új Világrend   THEOKRATIKUSNAK  nevezi magát. Még azt is le lehetett olvasni a feliratból, hogy - 666 - az Uralkodó Ház számjele. Bent a nagy teremben, amelynek hexagonális formája volt, vagyis 6 szögletű, ott voltak bíbor ruhába felöltözve a világ vallási vezetői, mindannyian egyforma ruhában és mindannyian hódoltak az Utálatosnak.

A Fenevad, akinek hódoltak, annak két arca volt :
Volt egy emberi arca, amely tündöklött, ragyogott az emberek felé.
De volt egy másik arca is, amely gondosan el volt takarva egy kapucnival, olyannal mint amit a szerzetesek szoktak viselni. Két szarva volt.
Korona volt az emberi fején, amely emlékeztetett minket a mártírok vérére, üldözésére, kínzására. A másik arca egy undorító arc volt. Egy olyan arc, amely félig állati, félig démoni. Félelmetes, félelmet keltő, és undort keltő volt. Nagyon undorítóan, mocsokul beszélt a MEGVÁLTÓNKRÓL, JÉZUS KRISZTUSRÓL.


A Fenevad feleségét Máglyának hívták , akinek volt hatalma, de nem akkora mint a Fenevadnak. Látszatra úgy nézett ki, mint egy nő, de mindenki tudta hogy férfi.
A Fenevad hülyéknek és bolondoknak nevezte mindazokat, akik eleinte az Úr nevéhez, vagy a  más vallásúak Prófétáihoz és Isteneihez  kötötték a hitüket,  mint pl. a muszlimok, buddhisták, krisnások, hinduk, és az összes többi vallású, mert ő nevezte magát az igazi  Messiásnak.

Azzal dicsekedett, hogy neki volt és van hatalma, ereje meggátolni a Föld pusztulását a hulló csillagoktól ( meteoritoktól).
Dicsekedett azzal is, hogy csak egyedül ő általa teremtődhetett meg a Világbéke, és csak egyedül neki köszönhető a világ önpusztulásának a meggátolása, az Atom, és más pusztító fegyverek Világháborújától, mivel egy olyan is volt korábban ( volt egy atomháború kezdet ).
A nagy Sivatagokat termőfölddé alakította, megépítvén az Olimpusz  nevű mesterséges hegyeket a Saharában. Erre esőt hozott az égből, ezzel termőfölddé tette a sivatagot. Olyan mesterséges hegyek voltak ezek, hogy a felhőkig értek. Azért nevezték Olimpusz hegyeknek, mert 5 hegycsúcsa volt, amely hasonlított az Olimpiai 5 karikákra.
Ezeknek a hegyeknek a belsejében voltak kiépítve a legszörnyűbb börtönök, kínzóhelyek mindazok számára, akik nem fogadták el a Fenevad bélyegét.
Bőségesen termelt a sivatag gabonát, ezért a népek Istenként hódoltak neki.
Voltak olyan vallási vezetők, akik sírva, könyörögve kérték, hogy fogadják be őket is, mert nem tudtak vásárolni, dolgozni, az új  világvarosokban érvényesülni. A nagy vallási vezetők vakul imádták és követték a Fenevad parancsait. Voltak köztük úgymond keresztény vallási vezetők, és úgymond keresztény hívő vezetők is, ezen kívül még muzulmán vezetők, tibeti vezetők,  buddhista vezetők,hindu, krisna vezetők, sintoista vezetők, és más boszorkány, és sámánista vallás vezetők. Mindannyian bíbor ruhában tündököltek, és imádták a Fenevadat.
A Fenevad úgy Rómában, mint Jeruzsálemben uralkodott, és az építendő templomot is az ő nevéről nevezték el.
A világ polgárai Istenként imádták, és a kezükön meg a homlokukon viselték a Fenevad bélyegét. Ők voltak a világpolgárok.
Voltak másodrendű polgárok is, akiknek csak a kezükön volt a bélyeg, és akik jogosultak voltak ugyan a vásárlásra, és arra, hogy dolgozzanak, de estére a városon kívül, úgymond Gettóban laktak.  Ezeket a másodrendű polgárokat még a ruhájuk is megkülönböztette a világpolgároktól, mivel a hátukon egy furcsa jel, betű volt felírva. A Világpolgároknak az öltözete egyetemes volt, úgy a nőké, mint a férfiaké, mint a gyerekeké. Úgy viselkedtek mint akik meg vannak igézve, robotokként, semmilyen emberi vonás, vagy személyiség nem látszott rajtuk.
A másodrendű polgárok várólistán volta azért, hogy megkaphassák a homlokukra a bélyeget, hogy ezáltal ők is világpolgárok lehessenek.
Volt egy harmadik embercsoport, akik kevesen voltak ugyan, de nem voltak megbélyegezve. Ezeknek az embereknek megmaradtak az emberi vonásaik, és személyiségük. Ők  az erdőkben, elhagyott helyeken, városokon kívül laktak.

Ezeket üldözték a Fenevad Hatóságai, és nagy jutalmat, vagy megtiszteltetést kaptak azok, akik ezeknek az embereknek a fejüket, és a jobb kezüket beszolgáltatták a hatóságoknak.

Ezek voltak a keresztények, akik nem hódoltak be a Fenevadnak, és nem fogadtak el a Fenevad bélyegét.

Ezeket látva, valamennyien sírtunk, és azt kérdeztük az ÚRTÓL : 

URUNK és  ISTENÜNK, MEGVÁLLTÓNK és SZABADÍTÓNK, mond meg, mikor lesz ez a nagy fájdalom, és mikor következik be mindaz amit láttunk?
Erre az ÚR JÉZUS azt válaszolta :

ÉN NEM TUDOK ERRE VÁLASZOLNI, MERT CSAK IS AZ  ATYA TUDJA A VÁLASZT, AKI AZ ÉN  ATYÁM,  ÉS A TI ATYÁTOK, VISZONT MONDOM NEKTEK, HOGY KÖZEL VAN AZ A PILLANAT, AMIKOR AZ EMBER FIA MEG FOG DICSŐÜLNI MÁSODSZOR IS, MINDEN EMBER SZÁMÁRA !

EZUTÁN  IMÁDKOZOTT AZ ÚR a János ev. 17: 1- 12.-ig szavaival :

„ 1Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.  3Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 4Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:  5és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."  6"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet.  7Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; 8mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 9Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, 10és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. 11Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 12Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.”

AMIKOR BEFEJEZTE AZ IMÁT, HOZZÁNK FORDULT, ÉS AZT MONDTA :

IMÁDKOZZATOK!!! - ÉS LEGYETEK RÉSEN,  MERT KÖZELEG AZ ÓRA!
LEGYETEK KITARTÓAK A HITBEN, A SZERETETBEN, ÉS AZ ALÁZATOSSÁGBAN, MERT AMA NAPON SOKAN FOGJÁK KIÁLLTANI :  „ABBA, ABBA, !”

DE AZ ÉN ATYÁM, ÉS A TI ATYÁTOK NEM FOGJA ISMERNI ŐKET  GYERMEKEIKÉNT.  ÚGY MINT NOÉ IDEJÉBEN, TARTSATOK KI,  MERT ÉN HŰSÉGES VAGYOK AZOK IRÁNT,  AKIK ENGEM KÖVETNEK, MERT NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM, ÉS DICSŐSEG AZ ATYÁTÓL A MENNYBEN ÉS A FÖLDÖN !

ÁMEN
Kelt :  2012. április 23.
Kapcsolódó linkek :
Egy korábbi látomás a "Szent Korona" bálványimádás utálatosságáról itt olvasható !
Magyar eklézsia mennyei meglátogatása elkezdődött! Ide kattintva olvasható.
__________________________________________________________________
Német nyelven  -  DEUTCHE

Vision von Izsak-Bács Jeremias  in der Nacht auf 23. April

Wir haben gefastet, gebetet und geweint in einem Raum weit weg von der Welt. Wir sind alle verschieden gewesen aus Afrika, von Osten von Amerika von Europa, aber wir haben in einem Sinne gebetet und auf einen gemeinsamen Sprache den Psalm. 51 gesungen:

Psalm. 51
 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde; denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde; wasche mich, daß ich schneeweiß werde. Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.  Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, daß mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern.

Und wir haben auf IHN gewartet, dass er zu uns spricht. wir haben Unmengen von fragen gehabt, aber keine von uns hat es gewagt als erste zu fragen.  An Ansicht vom Herrn hat man gesehen: Er kennt unseren Fragen.

Der Herr hat gesprochen:

Ich kenne eure Herz und die fragen die euch quelen. Komm mit mir und ich zeige euch was auf die Menschheit wartet, die das ewigen Leben nicht akzeptieren will!

Er hat uns auf einen hohen Berg geführt, von dort konnte man die 4 Ecke von der Welt sehen. Zu erst haben wir Babylon,  die Hauptstadt der Welt erblickt. Da wird der Antikrist herrschen. Wir sind in der Parlament der Welt eingetreten, da hat der Satan getront. Über der Türe stand:  „The Good Haus“- weil der neue Weltorder nennt sich theokratic. Man kann noch ablesen: 666 – als Hausnummer. In dem Tronsaal haben sich gesammelt die Bekleidung und sie haben alle den Antikrist geehrt.

Der Antikrist hat zwei Gesichte gehabt:
Ein menschlichen, glänzend zu den anderen Menschen. Ein anderen, verdeckt mit einem Kapuzen, darunter zwei Hörner. Der Krone  auf seinem Kopf, hat uns auf das Blut erinnert.
sein anderes Gesicht war halb menschlich ,halb tierisch und widerlich und egelhaft. Er hat widerlich von Jesus gesprochen.

Der Antikrist hat eine Frau gehabt, Magia hat sie geheißen, sie hat auch Macht gehabt aber nicht so groß, als der Antikrist. Sie hat wie eine Frau ausgeschaut, aber jeder hat gewusst, sie ist ein Man.  der Antikrist hat alle dumm und narr genannt, die zu verschiedenen Götter gebetet haben, wie Buddhisten, Hindus, usw. weil  er war der einziger wahre Messias.

Er hat die Erde von den Meteoriten bewahrt. Er hat die Weltfriede geschaffen, er hat den Atomkrieg verhindert.  Er hat  die Wüste zu fruchtbare Erde gemacht, dadurch dass er die künstliche Bergen , namens Olympos gebaut hat. Die haben Regen auf die Wüste gebracht. Sie haben ihn Olympos genannt, weil sie 5 Spitzen gehabt haben, wie die olympische Zeichen.

In diesen Bergen waren die schlimmste Foltereinrichtungen und Prisons für die , die den Zeichen der Antikrist nicht akzeptiert haben. Die Wüste hat reichlich Ernte gebracht, dafür waren die Leuten ihm dankbar. Es waren eine Religionsoberhautpten die haben dafür gebettelt, dass sie auch akzeptiert werden sonst könnten sie nicht arbeiten und einkaufen. Die  Oberhaupten  von verschiedenen Religionen  haben ihn geehrt und haben seinen Befehlen befolgt. Es trifft zu für Moshlemen, Hindus, Buddhisten,  Samanisten usw. Der Antikrist hat geherrscht so in Rom wie auch in Jerusalen, die Kirchen hat man nach ihn benannt.
Die Weltbürger haben seinen Zeichen auf  den Stirn und auf den Hand getragen. Es gibt zweiträngigen  Bürger, die haben den Zeichen nur auf den Händen getragen. Die waren authorisiert zu einkaufen   und arbeiten, aber am Abend mussten sie ausserhalb von der Stadt schlafen. Sie haben in Gettos gewohnt. Sie haben einen Zeichen auf ihren Bekleidung getragen. Die Weltbürger haben einheitlichen Kleidung getragen, sowohl die Männer als die Frauen. Sie waren ohne   menschlichen Gesichtszüge, sie waren alle gleich.
Die zweiträngigen Bürgen haben drauf gewartet, dass sie auch einen Stempel auf den Stirn erhalten. Es gab eine dritte Volksgruppe, die waren sehr wenig, und haben auch keinen Stempel getragen, aber sie haben menschlichen Züge gehabt, und sie haben Persönlichkeiten. Sie haben ausserhalb von der Stadt in den Wäldern gewohnt.  Sie waren verfolgt und die die seinen Händen und Köpfe ausgeliefert hat, hat mit Belohnung gerechnet.  Die waren die Christen, die die Antikrist nicht gedient haben.

All das zusehen haben wir geweint und dem Herrn gefragt:
Unser Herr sag wann kommt das alles?  Er hat geantwortet. Ich weiß es leider  nicht, nur der Herr weißt den Antwort, aber die zeit ist sehr nahe, wann der Menschensohn daszweitesmal zurück kommt mit Glorie.   

Dann haben wir gebetet:  Joh. 17.1-12
 Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche;  denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.  Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.  Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.  Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.  Nun wissen sie, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt.  Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, daß du mich gesandt hast.  Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast; denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen verherrlicht.   Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins seien wie.  Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde.

Anschließend hat er gesagt: Ihr sollt beten, weil die Zeit ist nahe ! Sei beharrlich in Glauben , Liebe, weil dann werden viele schreien : abba, abba!

Aber mein Vater wird sie nicht erkennen, als seinen Kindern, habt Ausdauer und Treue, und folgt mir , weil mein ist der Reich, Ruhm, !
Fotó: Iszak-Bács-Jeremiás (balról), aki 2011.11.08.-2011.12.18.-a között 39 napos (böjttel) éhségsztrájkkal tiltakozott Strasbourgban az EU Parlamentje előtt az emberi jogokat sértő magyarországi 2011. évi C. törvény (új egyházi törvény) ellen, hogy felhívja az Európai Unió vezetőinek figyelmét a Magyarországon 2010-től kezdődő egypárti diktatúra emberi jogokat sértő törvénytelen működésére. Az éhségsztrájk ideje alatt fogadta őt az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának Biztosa, Mr. Thomas Hammemberg úr, aki a képen jobb oldalt látható. A bibliai Márdokeus példájára emlékeztető tiltakozó böjtös (éhségsztrájkos) demonstrációról bővebb videós beszámoló az alábbi linken tekinthető meg : http://soospeter.blogspot.hu/2011/12/legyunk-fold-soja-vilag-vilagossaga.html.

BÁLVÁNYIMÁDÁS A NEMZETI ÁTOK FORRÁSA

AZ ŐSI NEMZETI ÁTOK MEGÚJÍTÁSA  MAGYARORSZÁGON,

AVAGY  A SZENT KORONA MÖGÉ REJTETT BÁLVÁNYIMÁDÁS

AZ ALAPTÖRVÉNY NEM CSAK KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN,  (cikk: ITT) hanem 
KERESZTÉNY SZEMPONTBÓL IS ELFOGADHATATLAN ! 
                                                                
Mégpedig az alábbi okok miatt :  („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
A Jézus követő keresztények számára ( mert vannak nem Jézus követő, csak vallásos külsőségeket követők, akik szintén kereszténynek vallják magukat, azokra ez nem vonatkozik,) a Nemzeti Hitvallás, a benne foglalt „Szent Korona” tisztelet megkövetelésével, nem más, mint egy „arany állókép”, amely bálványként lett felállítva és jogerőre emelve az Alaptörvényben. (Sajnos az Országházban már 12 éve központi helyen fel lett állítva, de most törvényi erőre is emelték a tiszteletét, és sámáni ördögi kultusszal a nemzeti átok forrását meg is erősítették 2012. március 25.-én.) ( A videó itt látható)
Tehát a Jézus követő keresztények számára ennek elfogadása egyenlő aTízparancsolat megszegésével, melyet egy hithű keresztény nem tehet meg, ha hűséges akar maradni Istenhez, és a Bibliához. E miatt, lelkiismereti okokból máris ellentétbe, konfliktusba kerülnek az Alaptörvénnyel mindazok a hívők, akik nem alkusznak meg lelkiismeretükkel, mert komolyan veszik hitüket, és az Isten iránti hűséget és szeretetet! (Ld. KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN c. írást. Itt találod. )

Ezért a hithű keresztények számára rendkívül kritikus, és elfogadhatatlan az új egyházi törvény, a benne lévő 6.§,(5) bek. és 14.§ f) pontja miatt is, amelyek kötelezik az egyházakat arra, hogy tevékenységük nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel! Amelyik keresztény egyház (vagy vallási egyesület) ezt a törvényt elfogadja az egyházi (vagy egyesületi) státusza érdekében, az önként alárendeli magát, és részévé válik egy bálványimádó, hamis és pogány vallási rendszernek, függetlenül attól, hogy így gondolják-e, felismerték-e ezt a tényt, vagy sem. Hitem szerint ez a Megváltó iránti hűtlenséggel, Jézus elárulásával egyenlő !

Aki a fentiekkel egyetért, nem akar megalkudni, és nem akarja elfogadni a nemzeti átok forrását, a korona tiszteletét, a Tízparancsolat megszegését, annak nyilvánosan kell felvállalni véleményét, a Korona Tiszteletébe csomagolt bálványimádás elutasítását, (a bibliai 3 férfiúhoz hasonlóan), különben a hallgatása beleegyezésnek minősül, és bűnrészessé válik. Az egyik ilyen nyilvános színvallás legenyhébb formája lehet például, ha megosztja bármelyik közösségi portálon ezt a bejegyzést keresztény ismerőseivel, a cikk végén (alul) felkínált lehetőségek valamelyikén! - de szükség esetén nyíltan és egyenesen felvállalja hitét, és a "Szent Korona" bálvány tiszteletének elutasítását, és/vagy aláírja ezt a petíciót, neve vállalásával ! ( Itt )
A evangéliumi kinyilatkoztatás tükrében látható, hogy ez a súlyos bálványimádás sajnos végig kísérte történelmünket, és nemzetünk balsorsot hozó megrontójává lett !

Vizsgáljuk meg közelebbről :
1./ A Szent Korona önálló jogalanyisággal, vagyis személyeket illető jogokkal, valamint titokzatos természetfeletti erővel rendelkezik, ezért babonás tiszteletet igényel. (Fetisizmus)
2./ Minden hatalom birtokosa, tehát egy konkrét szellemi személy! Misztérium.
3./ A mindenkori király és az ország felett álló hatalma van.  A király hatalma is a Szent Koronától származik. 
4./Korona tisztelői számára Önállóan képviseli, testesíti meg, és közvetíti Isten hatalmát! Tehát kultikus tiszteletről van szó. Ez a Biblia szerint már az imádással egy kategóriájába tartozik, tehát bálványimádásE pogány hit szerint, az Isten jobbján és balján ülő Jézus Krisztus, és Szűz Mária uralmát képviseli, hordozza. A körabroncsra épített egyenlő kereszt a 12 apostol küldetését szimbolizálja, miszerint a magyarságnak apostoli küldetése van a népek felé, stb., (ami persze kimondatlanul máris egy magasabbrendűség tudatot is kölcsönöz.)  Nem sorolom. Erről a bemutató videóról, bibliai hit alapján részletesen nyomon követhetőek a misztikumra épülő hazug állítások.

A "Szent Korona" tisztelete súlyosabb szellemi jelentőségű, mint eddig gondoltam, viszont az ebben lévő durva bálványimádás, és az abból származó átokból, ( amit a Biblia alapján Izrael történelméből is világosan láthatunk, mit okozott a bálványimádás Izrael nemzetének: vereséget, fogságot, pusztulást), már kezdem érteni, mi lehetett a magyarok - a Himnusz-ban is bevallottan - "balsors akit régen tép" átkának a szellemi oka, amire nem is kellene annyira büszkéknek lennünk, mint amilyen büszke erre az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása. 
Ha röviden áttekintjük Magyarország történelmét, a nemzeti átok azonnal szembeötlik. 
     
Néhány főbb történelmi tény 
István király - Koppány ellentét, mely megosztja a nemzetet; Tatárjárás leradírozza az országot; A nemesség széthúzása, ebből eredő Mohácsi vész; Majd a 150 éves Török elnyomás, amikor nincs önálló nemzet; Habsburg elnyomás évszázadai, majd a 1848-49-es forradalom és szabadságharc véres elfojtása, és leverése, a Világosi fegyverletétel; Vesztes I. Világháború; Trianoni béke - az ország szétdarabolásával 1/3-ra zsugorodik az ország; Vesztes II. Világháború, szégyenteljes kollaboráció a náci Hitlerrel, segédkezés a Holokauszt népirtás bűnében; Szovjet elnyomás 40 éves kommunista diktatúrája; Közben az ’56-os forradalom leverése;  A rendszerváltás 22 évének gazdasági és társadalmi kudarcai: az államadósság 10 Milliárd USD helyett ma már 100 Milliárd USD lett, és jogállami demokráciánkat is elvesztettük, és visszacsúsztunk egy Horthy-Mussolini féle egypárti-, Vatikánt kiszolgáló diktatúrába, stb., - mindezek nem egy áldott, hanem sokkal inkább egy átkozott történelmi sors eseményei. Ez nem nemzeti áldásnak, hanem nemzeti átoknak a történelme! Ezek miatt inkább meg kellene térnünk a bálványimádásból, és nem büszkének lenni rá! E helyett mi megerősítettük a bálványimádást és az átkot azzal, hogy a "Szent Koronát" felállítottuk az Országház közepén, majd pedig szellemi "arany állókép" gyanánt felállítottuk Magyarország Alaptörvényében is, törvényerőre emelve ezzel a bálványimádás utálatos bűnét, és ráadásként (hogy mégnagyobb ítéletet vonjunk magunkra,) ezt megerősítettük 2012 márciusban Adigzsi Tuva sámán ördögi szertartásával a Parlamentben, (a videó itt látható) hogy biztosan az ördög uralma, és a pusztulás átka alá kerüljön Magyarország! Mekkora gőg, és égbe kiáltó büszkeség! Egyenes út a nemzet  pusztulásához, ha meg nem térünk!

Továbbá a magyar történelem azt igazolja: valahogy mindig sikerült a vesztesek oldalára kerülnünk, ami szintén nem áldás, hanem átok. (Lehet, hogy nem mi álltunk a vesztesek oldalára, hanem mindig az lett a vesztes oldal, ahova mi csatlakoztunk ? Lehet, hogy az EU is azóta jutott bajba, mióta mi csatlakoztunk az EU-hoz ?) Isten helyett ehhez a bálványhoz, és annak átkához  sikeresen visszatértünk, és ezt törvénybe is iktattuk, hogy senki ne maradjon ki az átokból!  Felismerve a "Szent Korona" misztériumában leledző égbe kiáltó, össznemzeti bálványimádást, ezeken a nemzetrontó kudarcokon már nem is lehet csodálkozni. 
A Biblia szerint ezek a kudarcok egyenes következményei a bálványimádás és a hittől való szakadás (aposztázia) bűneinek. És ez a korona, amit 1978 január 6.-án visszakaptunk az USA-tól, és utána történelmi emlékként egy múzeumban volt őrizve, ami teljesen rendben is volt, de bizonyára nem véletlenül, az I.Orbán kormány idején ( kb. 1999-ben,) bekerül az Országházba, a főkupola alá, melyet követően a magyar gazdaság folyamatos romlása kezdődött el, a nemzeti béke helyére széthúzás és szakadás lépett, mely szakadások az egyházat is elérték, és most ez a "Szent Korona" misztériuma bekerült a 2012. január 1.-től hatályos Alaptörvénybe, ezzel még nagyobb, most már törvényi erővel az egész nemzet felett ismét hatalmi szerephez jutva, mellyel további átkok előtt nyitja meg az ajtót nemzetünk számára. Mindezt megfejeltük az Ország Házába megrendelt sámáni ördögidézéssel. Ez olyan égbe kiáltó bűn, ami joggal váltja ki Isten haragját és ítéletét a nemzetre. Ez akkora szellemi sötétség és nemzetrontás, melyhez fogható kárt és önpusztítást - amit a jelenlegi Orbán rendszer elkövetett a nemzeten, - az elmúlt évszázadokban egyetlen magyar uralkodónak, vagy kormányzatnak sem sikerült elkövetnie, beleértve a joggal elmarasztalható Rákosi rendszert is! Ördögi sámánokkal még Horthy sem átkoztatta meg a nemzetet a Parlamentben, és nem iktatta Alaptörvénybe nemzeti bálványként a "Szent Korona" tiszteletét, ahogy azt a jelenlegi kormány megtette. Ha meglátjuk és felismerjük ennek a szellemi súlyát és veszélyét, csak akkor tudjuk Isten szerint megtenni és képviselni szellemi szinten, és szellemi módon azt, amit Isten elvár tőlünk és reánk bízott, a mai magyar helyzetben!  
_______________________________________________________________________
Néhány napja, egy kedves lelkész testvérem (Bartha László), miután elolvasta ezt az írásomat, ő is kutatni kezdett a "Szent Korona" tiszteletében megtestesülő bálványimádás témájában, és az alábbi levelet küldte nekem : (levelét az ő engedélyével teszem közzé)

Letöltöttem a netről az Alaptörvényt és az Új Egyházügyi Törvényt.
Idézet a Nemzeti Hitvallásból :

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

Bevallom, első olvasásra nem nagyon tartottam veszélyesnek a szöveget, mivel a "szent korona tanról" nem olvastam benne. Márpedig tudjuk, hogy ez a fő probléma, mivel ez egy okkult vallás hitvallása. Imádkoztam és elkezdtem a Szent Szellem vezetésére figyelni, és ezt találtam.

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait..." Nos mit is tartunk ill. tartatnak velünk tiszteletbe? A...történelmi alkotmányunk vívmányait.
De miről van itt szó?

Idézet a Wikipédia szabad enciklopédiából: 

"A Szent Korona-tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képező hagyomány, melyen a magyar állam eszméje alapult, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra."

És most jön a szavak mögé bujtatott ördögi csavar :

"A Szent Korona-tan összefoglalása
- Őfelsége a Szent Korona jogi személy 
(tehát nem Jézus Krisztus … (megjegyzés tőlem)
- A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője 
(tehát nem Isten Ígéjéhez kötik)
- A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje 
- A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai (tehát nem Isten Országáé)
- A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség 
(tehát nem a Mindenható Isten a legfőbb felség és nem Ő a hatalom forrása, hanem a „Szent Korona”)
- A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz" 
(tehát nem Isten, vagy Jézus Krisztus Nevében)

Ez  nem más mint egy babiloni struktúrára épített antikrisztusi hitvallás, amely tagadja a Fiút testben megjelent Krisztusnak! Tehát ez által megerősítem amit írtál.

Ha pontosak az információim, még az új Alkotmány szövegezésén dolgoztak az illetékesek, amikor fölreppent az a hír, hogy az Új Alaptörvénybe bele akarják foglalni a "szent korona tant". Az "ellenállás" miatt ekkor módosították a jelenlegi megfogalmazásra, de végül is belekerült, csak bujtatva!!! Aki tehát nincs tisztában azzal, hogy mit jelent a "történeti alkotmány" megnevezés, azt mind behúzták ebbe az okkult pogány vallásba, mert ez nem más mint a "szent korona" (tan) tisztelete!

Éppen ezért :
Az elmúlt napokban a három fiammal és a feleségemmel együtt tettünk egy közös megvallást.

"Valljuk, hogy nem vagyunk a magyar szentnek mondott koronának a tulajdonai!
Valljuk, hogy csak is Jézus Krisztushoz tartozunk mint Isten Szent Szellemével betöltött fiai! Ámen!"
Tovább kellett folytatnom a kutatást a korona témájában.
Feltétlen nézd meg az alábbi videó bejátszást, melyben a következők hangzanak el ;


"A történeti alkotmánynak megerősítő, legitimáló, spirituális hatása van... Ennek a lelkiségnek (vallásnak) vagyunk a folytatói....
Egy folyamatosságot képvisel, amelynek szakrális (vagyis: isteni, szent, természetfeletti) jellege van."

Ami még ennél is hajmeresztőbb az az, hogy ennek a vallásnak már van egy "főpapja" is Bakos Batu személyében, aki a "szent korona lovagrend" nagymestere. Márpedig nagymesteri cím szerény tudásom alapján a szabadkőműveseknél van.
Ha ez így van kedves testvérem, akkor bele gondolni sem merek abba, hogy egy szabadkőműves vezetésű vallásba vitték bele az egyházakat. Egyszerűen nem térek magamhoz.......

Ezzel kapcsolatban (persze ha nem terhellek vele) elküldök egy videót, ahol Bakos Batu Debrecen főterén a Kossuth szobor lábáná - aki szintén szabadkőműves nagymester volt - (az USA-ban szerezte meg) megesketi a jobbikos képviselőket a "Szent Koronára". Érdemes nagyon odafigyelni arra amit mond.
____________________________________________________________________

"...és véneitek álmokat álmodnak..."    
Egy 2011 decemberben kapott  prófétai  jelzés az Úrtól :

Sokszor idézzük az utolsó idők kapcsán a Jóel 2:28-29. verseket. Én hiszem, hogy az utolsó időkben vagyunk, és azt is hiszem, hogy az Úr adhat álmokat a véneknek is. 
Telefonon felhívott Izsák-Bács Jeremiás lelkész testvérem, és elmondta, hogy mára virradó éjszaka prófétai látomást kapott az Úrtól a "Szent Koronával" kapcsolatban.

Ez volt a prófétai látomás röviden :
Kelt,  2012. január 14.
Látta a "Szent Koronát", és fölötte egy fekete ruhás valóságos boszorkányt, mint egy gonosz szellemet. Alatta több kisebb boszorkányt látott, akik kifeszítve tartották a "Szent Koronát".
Ezek a boszorkányok a "Szent Koronát" mindig belemártották azoknak az embereknek a vérébe, akiket a "Szent Korona" miatt, vagy azért vívott harcokban, vagy üldözésekben öltek meg, és a vérbe mártott koronát ezek a boszorkányok a magyar történelem folyamán sorra tették a királyoknak a fejére, és közben kárörvendve röhögtek a nemzet tragédiáin, és kudarcain, látva, hogy fogalmuk sincs sem a királyoknak, sem a népnek arról, hogy mi az állandó vereségük és kudarcaik oka.
Ekkor megjelent a Úr fehér ruhában a főboszorkány felett, és azt mondta Jeremiás testvérnek:  "Látod, hogy a bálványimádás milyen súlyos következményekkel jár ? - és milyen kevesen látják ezt, még a népem között is, akik ismerik Ígémet ?"

Ezzel véget ért a látomás.  


                                                
Néhány történelmi tény, mekkora veszteség érte Magyarországot a Trianoni Békeszerződés következtében, az Új Szózat c. vers után olvasható. Döbbenetes veszteség, ami nem az áldás, hanem az ÁTOK egyértelmű jele. Ezt nem tanítják az iskolákban !!! Fel kellene ébredni !!!  (Tények legalul találhatók !)   
 („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
_________________________________________________________________                          
Kapcsolódó linkek, 

VERS :  (A Szózat c. vers átirata)

Új  SZÓZAT  Magyarországhoz

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

A pusztító eddig csak verdesett,
Tatár jött, s Török ellened,
Szabadság harcaid mind leverték,
Összes  háborúdat  elveszítéd.

Trianonban amputáltak,
Ötvenhatban vérbe fojtának,
De Te makacsul csak imádtad,
Szentnek mondott Koronádat.

Pusztulásból nem értettél,
Még a Holokausztban is részt vettél,
Horthy-Hitler kellett neked,
Büszkeséged megvert téged.

Koronához ragaszkodtál,
Gázkamrákig Nyilasoztál,
Mikor ébredsz álmodból ? -
Hazug bálványimádásodból ?

Isten ellen fordultál,
Mikor  Koronát választád,
Bálvány lett ez számodra,
Csapás ok, pusztu-lásodra!

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra  hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt. 

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Térj meg végre kis hazám,
S Élj nemzet e hazán. 

S népek hazája a Mennyország!
Hozzád bátran kiált:
"Kerüld Isten haragját,
Keresd megbocsátását !"

Az nem lehet, hogy Megváltód
Hiába onta vért,
S keservben Szent Vére
Folyt ki, -  s miért ?

Az nem lehet, hogy Megváltód,
Hiába szenvedett ?!
Vette magára bűneid,
S lett átokká helyetted ?!

Ha Megváltódat választod,
S kidobod a bálványod,
Pusztulásod megállítja,
Védő karját föléd nyújtja !

Megszűnik a balsorsod,
Kivirágzik szabadságod,
Nem lesz többé vereség,
Diktatúra is elvész !

Istennek rendületlenül,
Légy híve, ó magyar:
Ő éltetőd, s ha bűnbe jutsz,
Ő bocsát meg, higgyed, s tudd!

Bálványimádásnak rendületlenül
állj ellen óh magyar !
Büszkeség  ez, s majdan sírod is,
mely feldúl, s eltakar.

A nagy világon e kívül,  
lenne  számodra  hely,
Áldjon, s ne verjen sors keze, 
Itt élned, virulnod kell !

Soós Péter
2012. május 1.
___________________________________________

"Legyünk a föld sója, a világ világossága !"
______________________________________________________________

Kis kiegészítés, a Magyarországot ért károkról, akit érdekel, ugyanis ezt nem tanítják az iskolákban:  Idézet egy dokumentumból

"Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.
A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság
területe 325.411 km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. 

A Békeszerződés következményeként:

az ország területe 92.863 km2-re, míg
lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent.

A szerződés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:- Romániához: 103.093 km2 (31,8%),- 5.256.451 fő (25,2%)
- Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%)
- Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 1.510.897 fő (7,2%)
- Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 3.515.351 fő (16,8%)
- Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 fő (1,4%)
- Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 24.880 fő (0,1%)
- Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő (0,8%)
Elcsatolt területek és lakosság összesen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő(63,5%)

Elcsatolás után megmaradt terület és lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 
7.615.117 fő (36,5%)

Magyarországot 300 millió USD kártérítés megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint:
- Oroszország részére 200 millió USD,
- Jugoszláviának 50 millió USD,
- Csehszlovákiának 50 millió USD.


A Békeszerződések következtében Magyarországot – többek között - még 
az alábbi veszteségek érték:

Haditengerészetüket ért kár színaranyértékben:
- hadihajó 60.000 kg színarany
- hajógyári anyagok, iparcikkek, gépek 480.000 kg
- hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák 300.000 kg
- hadikikötői felszerelések 10.000 kg
- 801 db hajó 80.000 kg
- Fiume kikötő felépítésének értéke 21.300 kg
- Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 7.500 kg
- tengerhajózási vállalatoknak nyújtott segély összege 7.500 kg
- tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 kg
- összesen 974.085 kg színarany-érték.
(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatain alapulnak.)

További veszteségek:

- az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája,
- a szénbányák 80 %-a,
- az erdők 90 %-a,
- vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények,
- a felbecsülhetetlen értékű műkincsek,
- Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele,
- az összes tengeri és folyami hajók."
_____________________________________________

Mindezen megdöbbentő tények alapján megállapítható, hogy az átok nem kis mértékben sújtotta hazánkat.  
De "még most is így szól az Úr :" ... " ha megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és keresi az én Arcomat, és megtér az ő bűnös útjáról, akkor meghallgatom őket a mennyből, bűneiket megbocsátom, és megszabadítom az ő földjüket !" (2.Krónika 7:14,)

 („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)