2013. március 5., kedd

AMERIKA VIGYÁZZ ! - MEGRÁZÓ FIGYELMEZTETÉS ISTENTŐL

DAVID  WILKERSON :  FIGYELMEZTESD  AMERIKÁT

"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak."   ( Ámos 3:7,)

"Nem adnánk ki ezt a figyelmeztetést sok ima és a Mindenható Isten jóváhagyása nélkül. Ahogy Isten figyelmeztette akkoriban Noét, hogy építsen egy bárkát az elkövetkező ítélet miatt, most is Isten mondja meg népének, mit kell tenni. Azokat, akik ezt elmulasztják, nagy meglepetések érik."
__________________________________________________________
A napokban már másodszor jutott el hozzám David Wilkerson prófétai üzenete, amit 2009. Márciusban publikált. Ő egy hiteles próféta volt. Már az első alkalommal is erős késztetést éreztem, hogy közzé tegyem, de Obama elnökségének vége közelgésére tekintettel kivártam, vajon beteljesedik-e a prófécia. Most, hogy újraválasztották Obamát, a prófécia még sem vesztette el aktualitását. Újra olvasva annyira megdöbbentett a prófétai üzenet, hogy átjárt az Istenfélelem szelleme, és tudtam, késlekedés nélkül közzé kell tennem. Rádöbbentem arra is, hogy ami Amerikával történni fog hamarosan, az minket európaiakat is súlyosan fog érinteni. 
A FIGYELMEZTETÉS TEHÁT MINDANNYIUNKNAK SZÓL, 
NEM CSAK AZ AMERIKAIAKNAK !!!
__________________________________________________________

David Wilkerson: Figyelmeztesd Amerikát

Amerikaiak, figyelem! 

Hatalmas válság közelít felétek, bűnözési hullámokkal, zavargásokkal és éhezéssel!
A Mindenható Isten elrendelte ítéletét Amerika felett! Amerika hamarosan térdre hull egy olyan válság által, ami sokkal rosszabb lesz, mint bármi, amit valaha is láttam. Ellentétben a legutóbbi 1929-es válsággal, Amerika most megtelik féktelen erőszakkal, zavargásokkal és utcai garázdálkodásokkal. A katonai közigazgatás fogja átvenni a vezetést az elkövetkező években, de a városok és kerületek kiesnek majd az ellenőrzés és a hatósági védelem alól, mert a  sürgősségi szolgálatok teljesen túlterheltté válnak!

Nem adnánk ki ezt a figyelmeztetést sok ima és a Mindenható Isten jóváhagyása nélkül.
Ahogy Isten figyelmeztette akkoriban Noét, hogy építsen egy bárkát az elkövetkező ítélet miatt, most is Isten mondja meg népének, mit kell tenni. Azokat, akik ezt elmulasztják, nagy meglepetések érik.
Amikor beköszönt az általános éhezés, fosztogatások és zavargások kezdődnek, már túl késő lesz, hogy számoljunk ezzel a figyelmeztetéssel!
A féktelen kapzsiság, erkölcstelenség, homoszexualitás, pornográfia, gyermekek bántalmazása és 50 millió magzat meggyilkolása miatt sújtja Amerikát Isten ítélete. Mert Amerika nem különb az Ábrahám és Lót korabeli Szodománál és Gomorránál.
2007-ben Isten már figyelmeztetett engem, hogy nagyon nehéz idők jönnek Amerikára, és szükség lesz arra, hogy Isten népe élelmiszereket raktározzon el a túléléshez. 
Abban az időben fogtam bele én is az élelmiszerek tárolásába, csirkéket neveltem és a veteményeskertet hoztam létre.
Aztán 2008 szeptemberében szólt az Úr, hogy most egy nagyon súlyos válság jön. 


Elkezdtem tanítani a Máté 24. és a Jelenések 6. fejezete szerint, amely éhínségekről, betegségekről, erőszakról szól, amely szerint pestis fogja ellepni a Földet. 
Amikor az Úr közölte velem, hogy a négy lovas az Apokalipszisből (Jelenések 6:2-8) már a kilovaglás előkészületeivel foglalatoskodik, kirázott a hideg.
A hétéves nagy nyomorúság időszaka még nem kezdődött el, de a négy lovas az Antikrisztus megjelenése előtt fog kilovagolni. 
Az Antikrisztus úgy bukkan fel, mint Adolf Hitler az 1930-as években. Békét és jólétet fog Európára és a világra hozni, mint ahogy Hitler is tette kezdetben, de hamarosan visszaél a hatalmával, és megköveteli majd, hogy istenként imádják.
Az Antikrisztus erőszakkal terjeszti ki világuralmi törekvéseit. Bűnözéssel és gyilkosságokkal építi birodalmát, de nem fog megjelenni addig, amíg a fent említett négy lovas el nem végzi a munkáját.
"
És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön."

Az Egyesült Államok és más nagy nemzetek túlságosan megtörtek lesznek, elgyengíti őket a gazdasági összeomlás, és a zavargásokat a rendőrség nem fogja tudni kezelni többé. Így háborúskodások törnek ki mindenütt.
Nemzetek fognak küzdeni a Föld alapvető erőforrásaiért, mint az élelmiszer és az olaj. Izrael hamarosan megtámadja az ellenségeit, ami globális üzemanyag-hiányhoz vezet, és az olaj ára az egekbe szökik majd!
"
És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki. "
Miben különbözik a második lovas az elsőtől? Az első világszerte háborúkat okozott a nemzetek között. Ez megfelel Jézus jövendölésének, miszerint "nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen."
De a második lovas hatására széles körben terjed az erőszak és pánik az országokon belül, és mindenütt fel fog borulni a polgári rend. Tehát erőszak, fosztogatás és zavargások lesznek mindenütt, világszerte. 
Számos nagyobb város porig ég! Ily módon szűnik meg a békesség a Földön. Az élelmiszerárak az egekbe szöknek, és nagy éhezés köszönt ránk világszerte.
". . . 
És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd."
Egy teljes napi munkabér csak egy liter búzára vagy vagy három kiló árpára lesz elegendő Amerikában. Olaj és bor: Jézus Krisztus felkent követőit jelentik.
Az igaz egyház persze védett, hiszen megkapta a figyelmeztetést és megtette a szükséges óvintézkedéseket. De a Föld lakosságának egynegyede meg fog halni.
"
...íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által."

Az elkövetkezendő években a világ népességének egynegyede fog elpusztulni, a háborúk, zavargások, betegség és éhezés által.
Az emberiség történelmének legborzasztóbb eseményei előtt állunk. Akik nem készülnek erre fel most, nem lesz több idejük. Mert Amerika és az egész világ a Bíró ítélete alá kerül.
Amerika hozta ezt az ítéletet magára kapzsiságával, büszkeségével, hitetlenségével és mindent átható erkölcstelenségével. Ezt a figyelmeztetést először a saját gyülekezetemnek adtam le, de aztán úgy éreztem, hogy az üzenetet át kell adnom mindenkinek, a hitvalló keresztényeknek és a nem keresztényeknek egyaránt. 
Az Úr adott néhány súlyos prófétai üzenetet is a helyi apostoli gyülekezetünkben. Íme néhány figyelmeztetés, amit Isten adott nekünk: 
"Az én népemnek menekülnie kell a városokból, menjetek hát vidékre. Termesszetek saját élelmiszert, kerüljétek a dél-nyugati és a közép-síksági államokat (USA). Maradjatok közel a partokhoz, az tavakhoz. A folyók ki fognak száradni.  A városokban emberek fognak tömegével elpusztulni. A törvény megbízhatatlan lesz. Az emberek harcolni fognak egymás ellen. Zűrzavar és anarchia lesz mindenhol. Menjetek és figyelmeztessetek mindenkit! Mondjátok el mindenkinek, hogy az ítéletem vihara már elérkezett Amerikába..." 
Polgári engedetlenség, igazságtalanság, gyilkosság, nemi erőszak és bűncselekmények már erősen burjánzanak, de ez ösztönözni fogja azokat, akik felkészültek és imádságban vannak.

Az ítélet próféciái az amerikaiak számára:

"Nyakas és makacs emberek. Büszkék, ó milyen büszkék. A gazdagság és a dicsőség tőlem jött, és most visszaveszem őket. Jaj annak, aki nem törődik semmivel. A lovasaim már készenlétben vannak. Menjetek, siessetek!
Az én juhaim túl fogják élni. Az én juhaim nem szűkölködnek. Pedig az élelmiszert aranyban fogják mérni. A világ nevetni fog a dolláron. Az amerikai sas szárnyai meg lesznek kopasztva! Izrael az én földem, ti mégis igyekeztetek megosztani azt. Nincs tovább!
Támogatod Izrael ellenségeit, és azt hiszed, hogy a büntetés elmarad? Meg akarod osztani a földemet (Izraelt), osszam meg én most a tiédet? Az én juhaim meghallják a hangom. Ébredj, kelj fel, légy önálló! Eljött az idő, a megtorlás ideje.
Amerikát Egyiptomhoz hasonlóan büntetem meg. Fordulj hozzám, tégy bűnbánatot, amíg nem késő! Kopár a föld, nem terem gyümölcsöt. A kenyeres kosarak kiürülnek. Az emberek azt mondják majd, hogy nemrégen mindenből bőven volt.
Pánik uralkodik. Hol van a büszkeséged? Mire jó most a vagyon? Az étel árát vérben mérik. Amerika éléskamrája kopár sivataggá válik. A termékeny talaj nem terem többé. Zavargások emésztik fel városaidat, erőszak uralja az egész világot.
Amerika hamarosan elveszíti felsőbbrendűségét. Járványok, éhínségek és járványok szedik majd áldozataikat a hitetlenek között. Földrengések lesznek az eddig érintetlen területeken is. Politikusok meglapulnak, a föld pedig megremeg. Vulkánok és árvizek pusztítanak mindenkit, de én a népemet megkímélem."


Felfigyeltem az egyik testvér által mondott próféciára a gyülekezetben, akinek elhívása van a prófétai szolgálatra. Ezért az interneten kezdtem el keresgélni más testvérek után is, akik esetleg hasonló jellegű figyelmeztetéseket adtak le.
Nem tartott sokáig, amíg rájöttem, hogy egy nagy tiszteletben álló Pünkösdi lelkész is kapott kinyilatkoztatást, és hogy ez nem  válság, hanem valóban Isten ítélete Amerika ellen. És ez alól New York City sem lesz kivétel. Isten megerősítette, hogy ugyanazt az üzenetet kaptuk, amit a többi próféta. Azok, akik kigúnyolják a próféciát vagy nevetnek ezen a figyelmeztetésen, nem fognak sokáig nevetni.

Sokan találják magukat majd védelem nélkül, és a tömegek tehetetlenek lesznek az erőszakos rablók és fosztogatók ellen. A városokban túl veszélyes lesz az élet. 
Azok, akik megtagadják és figyelmen kívül hagyják ezt a figyelmeztetést, később meg fogják bánni! Az USA elszegényedett nemzet lesz. 
Istennek még mindig vannak prófétái a földön, és egyértelmű figyelmeztetést is adott a prófétákkal kapcsolatban:
"
Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." Ámós 3:7

Az Úr azt mondta nekem, hogy ki fogja rántani Amerika pénzügyei alól a talajt. Azt is mondta nekem, hogy megítélte Amerikát, mert Amerika túl messzire ment a gonoszságban, annyira, hogy már nem volt lehetséges meggondolnia magát.
Isten megmutatta nekem a fővárost is, Obama elnök állt előtte. Egy hatalmas angyal is állt a főváros mögött, lángoló karddal a kezében, készen arra, hogy lesújtson. 
Isten lesújt Amerikára keményen, még Obama elnöksége alatt! Láttam egy másik jelenséget is, hatalmas temetővel, ahonnan  embertömegek emelkedtek ki sírjaikból. 

Isten megmutatta nekem, hogy a szerencsétlenségek után Amerika is felébred, és sok amerikai fog megváltásért folyamodni. 
Akik addig halottak voltak bűneik miatt, az új életben akarnak járni.
De Isten haragja így is ki fog áradni az országra, és ez egyre súlyosabb lesz. Az emberek nagy része és sok hitvalló keresztény továbbra is megtagadja majd, hogy Jézus Krisztus teljes evangéliumának engedelmeskedjék.

Az Isten Szelleme ugyanezeket a dolgokat kijelentette egy másik testvérnek is a gyülekezetben, mert kértem Istent, hogy adjon további megerősítést ezekkel a próféciákkal kapcsolatban. Ez az ítélet Amerika felett túl nagy és túl ijesztő ahhoz, hogy csak egyedül én kapjam meg az üzenetet. 100%-ig biztos akartam lenni abban, hogy ez az Úr hamisítatlan üzenete mindenki számára.
Biztos akartam lenni abban, hogy ezek Isten szavai, aki figyelmezteti az egyházat 2009-ben. Közben féltem attól, hogy a gyülekezetünk hamis prófétáknak fog titulálni minket az üzenet miatt. De Isten irgalmas volt, és megerősítést kaptunk, hogy ezek a próféciákat valóban igazak, és visszatükrözik Isten szavait.

További keresgéléseim során rátaláltam Isten egy emberére, aki ugyancsak hasonló kijelentéseket kapott, mint mi.

Tom Deckard:
Ez a nemzet (az Amerikai Egyesült Államok) bűzzé vált Isten orrában, de már túl késő visszavonni az ítéletet. Isten meghosszabbított türelmi ideje is lejárt Amerika számára, és Amerika most minden rosszra felkészülhet. Tudom, hogy ez nem az, amit az emberek hallani akarnak, de ez az Úr üzenete.

Amerika, készítsd fel magad Isten ítéletére! 

"A föld kövérségét adtam neked, és erőt arra, hogy legyőzhess nemzeteket és királyságokat. De most már azt hiszed, hogy mindezt a magad erejéből tetted.
 
Jaj nektek és a harcosaitoknak! Mert én, az Úr, megszüntetem az erőtöket, és ellenállásotok képességét elveszem. Mert én vagyok az Úr, az Isten, aki királyokat nevez ki a nemzetek fölé, és én vagyok az, aki eltörli őket. 
És te most utálatossá váltál számomra. A papjaid és a látnokaid megtagadták, hogy bűnbánatot tartsanak, hogy keressenek engem teljes szívvel. A minisztereknek saját haszonszerzés a céljuk. Én, az Úr, semmivé teszem őket, elfordulok tőlük, hogy higgyenek a megtévesztésnek.
Gyakori viharokat, földrengéseket és áradásokat hozok rájuk. Kardot küldök ellenük és családok fognak hadilábon állni egymással, öldökölve és egymást legyilkolva. Káosz lesz az egész ország, és az utcákon fog folyni a vér. 
Éhínséget küldök a földre, és végig fogjátok nézni, amint a gyermekeitek a kimerültségtől holtan esnek össze. Próbáltam én szót érteni veletek, újra és újra, de elutasítottatok engem.
Saját magatok istenei lettetek, mentsd meg hát most saját magad és a népedet! Nevetni fogok rajtatok, és "ostoba nemzet" lesz a beceneved. Elhagytad az élő Istent, és Ő most elhagyott téged. A végén meg fogod tudni, hogy én vagyok Ábrahám Istene, Izsák és Jákob Istene. Amint a kezdetnél ott voltam, ott leszek a végnél is."


Ezek nem olyan dolgok, amelyek egyik napról a másikra történnek. Sokszor lassan történnek, sokszor úgy tetszik, mintha semmi sem történt volna. Mert ez a nemzet már megszokta a viharokat, földrengéseket, tüzeket, árvizeket és minden mást, amit az Úr küldött, hogy felkeltse a figyelmüket és az egyház szavára figyeljenek.
Nagyon nehéz idők állnak előttünk. Az egyház egyre mélyebben és mélyebben merül kómába, amelyből csak egy kis maradék fog felébredni. Ez a kis maradvány fogja csak kihasználni ezeket az utolsó napokat.

Ahogy hangosan olvastam ezeket a szavakat a feleségem és kétéves kisfiam előtt, elkezdtem sírni és remegni. Az egész testem rázkódott a hitetlenségemre rátelepedő Isten jelenlététől. A szavak jelentése annyira megráztak, mint még soha. Isten jelenléte megfeddte bennem a visszaigazolás utáni vágyaimat. Már nem volt többé szükség a megerősítésre. Ezek a próféciák igazak, és be fognak teljesedni.

Amerika meg fogja tapasztalni Isten haragját, amint az engedetlen Izraeliták is megtapasztalták. Azok, akik bűnbánatot tartanak, biztonságban és védve lesznek,  de azok, akik nem vették komolyan ezt a figyelmeztetést, szenvedni fognak, de nagyon, mert nem vették komolyan az élő Isten szavait.

Miért higgyünk Tom Deckard próféciáinak?

Tom Deckard 31 éves szolgálati múltra tekinthet vissza, 100%-os prófétálási pontossággal. 

Felsorolunk pár próféciáját: 
ő jövendölte meg az AIDS-járvány eljövetelét, 2 évvel a kitörés előtt. 
Ő jövendölte meg, hogy a barbadosi miniszterelnök lemond hivataláról. 
Megjövendölte a hidegháború végét és a berlini fal leomlását, 1 évvel a történtek előtt. 
Ő jövendölte meg, hogy a tornádó tevékenység Amerikában lesz a legnagyobb, rekordot fog felállítani. 
Ő jövendölte meg a Mississippi folyó kiöntését, 6 hónappal az áradás előtt. 
Ő jövendölte meg az első iraki háborút, és hogy Amerika vissza fog térni, befejezni a munkát.
Megjövendölte az Európai Közös Piac törekvéseit és hogy azok meg is fognak valósulni. 
Megjövendölte a szeptember 11-i terrortámadásokat, öt évvel a történtek előtt. 

Tom Deckard a csodák és jelek szolgálatában állt. 
Az egyik afrikai összejövetelén 800 ember gyógyult meg az AIDS-ből, orvosilag igazoltan.
Mivel ez a próféta már 100%-os pontosságú proféciákat adott le a múltban, biztosak lehetünk abban, hogy Amerika most meg fogja tapasztalni a  megjövendölt éhínséget és az erőszakot. 
Az emberek ölni fogják egymást, és az utcákon folyni fog a vér! Jaj azoknak a hitvalló keresztényeknek Amerikában, akik nem vették komolyan Isten figyelmeztetését! 
Ugyanaz a csapás fog jönni mindazokra, akik semmibe veszik Isten hangját. Azok, akik nevettek és gúnyolták Lótot és Noét, saját gonoszságukban pusztultak el.
Vedd komolyan ezt a figyelmeztetést, és megmaradsz. Azok, akik figyelmen kívül hagyják Isten hangját, szenvedni fognak ugyanúgy, mint a gonoszok!

"
Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét; Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat,  beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!" Ézsaiás 30:9,10

Még ma is sok a lázadó, akik kereszténynek nevezik magukat, elfordítják füleiket az igaz próféták szavai elől, és inkább úgy döntenek, hogy a "sima dolgokat", a hamis prédikátorok szavait hallgatják, akik félrevezető dolgokat prófétálnak. Arra számítanak, hogy a nagy nyomorúság előtt lesznek elragadtatva. Így nem lesznek tehát felkészülve a közelgő megpróbáltatásokra, amelyek hamarosan befolyásolják majd az egész Földet.
Azok, akik a városi és külvárosi területeken élnek, imádkozzanak, és adják el a házukat, bármilyen árat kapnak érte, és költözzenek vidékre. Keveset fognak kapni érte, de jelenleg a vidéki ingatlanok is olcsók. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű elhagyni Lótnak Sodomát, amikor az Úr szólt hozzá hogy meneküljenek. Nem volt könnyű Noénak és családjának sem, hogy bárkát és tárolókat építsenek, élelmiszert halmozzanak fel. Hasonlóképpen ez is nagyon nehéz lesz.

Ez a figyelmeztetés talán ugyanolyan nevetségesnek tűnhet, mint amikor angyalok jelentek meg, hogy figyelmeztessék Lótot és családját, vagy amikor Noé elkezdte építeni a hegyen a bárkát. De ennek ellenére figyelmeztess mindenkit, hogy vonuljanak ki a lakott területekről, és kezdjenek el élelmiszert raktározni. Ha szeretnéd, hogy te és családod túléljétek az elkövetkezendő éveket, fel kell rá készülni már most. Az élelmiszerárak az egekbe fognak szökni, és akkor már késő lesz a beszerzéshez.

Társulni kell majd más keresztényekkel és szomszédokkal, és gondoskodni a kölcsönös védelemről. Mivel a rendvédelmi szervek teljesen túlterheltek lesznek, nem lesz, aki megvédene bárkit is. Szomszédok, akik közel laknak egymáshoz, egymás segítségére siethetnek.
Több keresztény csoportot össze lehet vonni az épületekben, a mezőgazdasági területek körül. Házőrző kutyákat kell tartani a szabadban, hogy figyelmeztessenek a betolakodókra. Tárházakat kell felhúzni és élelmiszereket felhalmozni pár hónapra. Kukorica, rizs, árpa, bab, lencse, borsó, stb. - ezek legyenek száraz helyen. Palackozott víz, tejpor, baby tápszerek, vitaminok, fűszerek, cukor, befőttek és zöldség. Gyertyák, lámpák, tüzelőfa (olaj nem lesz elérhető, vagy drága lesz megvenni). Egészségügyi szükségletek és az orvosi ellátáshoz szükséges kötszerek, stb.... Mindent vásárolj meg,  mielőtt zavargások törnek ki. Ha már elkezdődött, túl késő lesz, hogy vásárolni menj! Termessz saját élelmiszert. Ha lehetséges, össze kell gyűjteni a növényi magvakat és elvetni őket, akár a konyhakertben.
Imádkozzatok, hogy legyenek nevelésre való csirkék, tejelő kecskék, nyulak. A korai Amerikai telepesek elég jól éltek Amerikában anélkül, hogy lettek volna élelmiszerboltok vagy bevásárlóközpontok. Lesz tehát sok amerikai, akik újra megtanulják, hogyan kell élni a földből. A túlélésed múlhat rajta! Ezek mellett persze imádkozzatok, és olvassátok naponta a Bibliát. Isten keze lesz védelme azoknak, akik imádkoznak és engedelmeskednek a szavainak. 
"...
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." ApCsel. 2:38

"
És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek." Lk. 21:25,26

David Wilkerson
2009. március

Fordította: KMA Online TV, 2012
http://kma-hu.com/onlinetvA természeti katasztrófák száma majdnem a háromszorosára emelkedtek az utolsó 30 évben. 

Forrás:
http://kma-hu.com/onlinetv/index.php/vilagvegetv/davidwilkerson-figyelmeztesdamerikat

_______________________________________________________________________________________


Más ajánlott oldalak   

                           -  SOÓS PÉTER : FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI ÉRETTSÉGRE
                           
                           -  NEVILLE JOHNSON : JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE

                           -  DR.WOLFHARD MARGIES : AZ ISTENFÉLELEM 2013. március 3., vasárnap

RON WYATT MEGTALÁLTA A FRIGYLÁDÁT, ÉS JÉZUS VÉRÉT

JÉZUS  VÉRE  A  FRIGYLÁDA  FEDELÉN

JÉZUS  VÉRMINTAEREDMÉNYE  IS  IGAZOLJA  AZ  EVANGÉLIUMOT
( Az eredeti cikk változatlan formában helyreállítva )

Tartalom
 :      1./  Videók : A Frigyláda, és Jézus Vére
                        2./  A kutatási eredmények, az írott Ígét igazolják !
                        3./  Ron Wyatt hiteles kutató - Richard Rives bizonysága
__________________________________________________________

1.  VIDEÓK : A FRIGYLÁDA,  ÉS  JÉZUS VÉRE  

Ron Wyatt, amerikai régész, a Golgota Sziklája menti évekig tartó ásatásának köszönhetően, 1982. január 6-án bejutott abba a barlangba, ahová a babiloni ostrom előtt Jeremiás elrejtette az első templom szent edényeit. Ennek köszönhetően több, első templomból származó műemlékre is rátalált: az arany tömjénoltárra, a Szent Kenyerek Asztalára, a pusztában felállított gyülekezet sátorára, egy hétágú gyertyatartóra, egy efódra és a Frigyládára, amely egy repedt fedelű kőládában helyezkedett el. A barlang felfedezését megelőzően, Ron több keresztfanyílásra is ráakadt, melyek közül egy a többihez képest hátrébb, és azokhoz képest magasabban helyezkedett el, mely minden bizonnyal Jézus keresztfanyílása volt. Ron felfigyelt a keresztfanyílás lábánál egy földrengés okozta nyílásra, melyre később, Jeremiás barlangjának mennyezetén is figyelmes lett. Végigkövetve a nyílást, Ron arra a következtetésre jutott, hogy a Frigyláda kb. 600 évvel Krisztus keresztre feszítése előtt éppen abba a barlangba került, amely a tényleges keresztre feszítés helyszíne alatt kb. 20 láb (kb. 6 méter) mélységben helyezkedett el. Megvizsgálva a barlang mennyezetét, Ron egy megszáradt, megfeketedett anyagra lett figyelmes, melyre aztán a Frigyláda fedelén is ráakadt. Ekkor állt össze a kép Ron-ban, ugyanis a Bibliában olvashatunk arról, hogy amikor Jézus meghalt, volt egy földrengés és a kősziklák megrepedeztek (Máté 27:51). Egy római vitéz dárdával oldalba szúrta Krisztust, hogy megbizonyosodjon az Ő haláláról, és azonnal vér és víz folyt ki belőle (János 19:34). Ron felismerte, hogy ugyanez a vér és víz folyt keresztül a földrengés okozta nyíláson és hullott a Frigyláda fedelére. Ennek megszáradt, megfeketedett maradványaira talált rá, melyet egy izraeli laboratóriumban megvizsgáltatott. Erről a vizsgálatról beszél ebben a videóban.
                                -------  o  ----  oOo  ----  o  -------
Ron Wyatt :  Jézus Vére


Részlet  Dr.Kend Hovind előadásából :Animációs bemutató :  (földrengés történt, ami repedést okozhatott a frigyláda fölött)

____________________________________________________________________
További tudnivalók Ron Wyatt munkájáról és a frigyládáról 
 ide kattintva olvasható :        Frigyláda felfedezése - Itt

(Angol nyelvű bemutató )


(Az eredeti helyszínen forgatott videó. Angol nyelvű.)

___________________________________________________________________

2. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK AZ ÍROTT ÍGÉT IGAZOLJÁK ! 

Néhány napja, amikor a Keresztényfilmek.com oldal Ron Wyatt csodálatos felfedéséről hírt adott, egy keresztény testvér azonnali tiltakozásának adott hangot, és követelte az anyag eltávolítását. Éppen akkor készültem én is feltenni a blogomra ezt a csodálatos hírt. A testvér ugyan jó szándékból, mégis félreértésből tiltakozott. Ő úgy értelmezte a Jézus Vérével kapcsolatos laboratóriumi kutatás végeredményét, mintha az cáfolná Jézus emberi természetét, emberi mivoltát, pedig ellenkezőleg, éppen azt bizonyítja. Tehát a kutatás eredménye, - amelyről Ron Wyatt a videón beszámol, - 100%-ban igazolja a Bibliát, Isten Ígéjét, amit az alábbiakban foglalnék össze röviden :

1./  A vizsgálat igazolta, hogy a vér EMBER VÉRE.  Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy Ő  „az ember fia”, vagyis az Íge testté (emberré) lett !

2./ A vizsgálat igazolta, hogy a halottnak gondolt vér ÉLŐ VÉR, ugyanis az ásatások során talált más vérminták mindig halott vérminták, és halott vér már nem ad jelt kromoszómákról. Ez a VÉRMINTA viszont élőnek bizonyult, és  meg tudták számolni a kromoszómákat, amely 22 db autoszomális + 1 db „X” + 1 db „Y” = 24 db kromoszóma volt. Ez nyilvánvalóan igazolja és bizonyítja amit a Biblia állít Jézus Krisztusról, hogy Jézust nem férfi nemzette, hanem az az egyetlen „Y” kromoszóma, ami Mária 22+„X” kromoszómát tartalmazó petesejtjét megtermékenyítette, az a Mennyei Atyától származik. Tehát Jézust nem az eredendő bűnnel fertőzött (romlott) természetű férfi (József) nemzette (ez esetben 46 db kromoszómának kellett volna lennie a megvizsgált vérben,) hanem szűzen fogant a méhében, az evangélium szerint. Ha Mária nem az Atyától fogant volna, nem lett volna Élő a vér, így nem lehetett volna kromoszóma számot sem vizsgálni. De lehetett, és a kromoszóma szám 23+1=24, és emberi vér, ami csodálatos bizonyíték azoknak, akik eddig nem hittek! Most már nincs mivel védekezniük!  (Mindezen túl Jézus azt mondta: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek !")

3./  Mivel az Atyától származó „Y” kromoszómában a mennyei élet szelleme-, az örök élet szelleme volt benne, ez tette lehetővé még fizikai értelemben is, hogy a vérminta 2000 év eltelte után, a mai napig is ÉLŐ maradhatott! Tehát ez is igazolja az Ígét, - még fizikai szinten is, - hogy Jézus Vérében Örök Élet van, tehát Isten élete-, Isten dicsősége van benne!

I. János 5:8-11 arról tesz említést, hogy Krisztus vére és testének vize a földben volt ezen igevers írásának idején, megközelítőleg 35 évvel a keresztre feszítés után. „És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.” Továbbá azt is megemlíti, hogy ez a víz és vér Isten tanúbizonysága a világnak, arról tanúskodván, hogy az Ő Fia meghalt érettünk: „Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő Fiáról.”

Csodálatos Istenünk van! Áldott legyen az Ő Neve !!!
_________________________________________________________________

3. Ron Wyatt hiteles kutató – Richard Rives bizonysága:

Ron Wyatt és a Nóé bárkája

1990-ben úgy döntöttem, hogy megvizsgálom nem csupán Ron Wyatt, hanem mások állításait is, akik azt mondták, bibliai felfedezést tettek. Elhatároztam, teszek egy utat a Közel-Keleten, hogy megnézzem magamnak, ahogy az Írás mondja, „valóban így vannak-e ezek a dolgok” (ApCs 17,10-11). Ezután akartam következtetést levonni azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekről hallottam. 

Egy éjjel, amikor egy bibliai alapokon nyugvó tévé híreit néztem, hallottam, ahogy Ron Wyatt Nóé bárkájával kapcsolatos felfedezéséről beszél. Szerinte a híres vízi jármű maradványai nem egy hófödte csúcson találhatók, ahová úgysem lehet feljutni, hanem egy olyan helyen, amelyet magad is könnyen megtalálhatsz. 
A riporter az interjú közben megemlítette, hogy Ron írt egy könyvet. Másnap elmentem egy hatalmas keresztény könyvesboltba, azt gondolva, hogy találok majd egy polcnyi drága, professzionálisan reklámozott, és jól megírt könyvet Ron Wyattről és felfedezéseiről. Nagyon meglepődtem! Amikor a bolttulajdonos megtalálta a könyvet és odahozta nekem, nem akartam hinni a szememnek, ugyanis olcsó könyvecske volt, egyszerű dokumentációja Nóé bárkája megtalálásának. 
A könyvből megtudtam Ron címét és telefonszámát. Számtalan próbálkozás után végre elértem, és megkérdeztem tőle, találkozhatnánk-e, hogy beszéljünk a felfedezéseiről. Azt mondta: „persze, ugorj be”, és amikor elmondtam neki, hogy odarepülök, ragaszkodott hozzá, hogy kijöjjön elém a repülőtérre. 
Amikor megérkeztem a nashville-i repülőtérre, ott volt, kijött elém. Hazavitt magához, ott töltöttem az egész napot és a fél éjszakát, videót nézve, tárgyi leleteket vizsgálva és nagyon meggyőző dokumentációt Nóé bárkájáról és más felfedezéseiről.
Azt mondtam Ronnak, tervezek egy utat a Közel-Keletre, és mielőtt elbúcsúztam tőle, még megkérdezte: „Mikor indulsz?” Megmondtam neki, és meglepetésemre azt válaszolta: „Ha segítesz nekem Nóé bárkáján dolgozni, elmegyek veled.” Alig hittem a fülemnek. Azt próbáltam kitalálni, hogyan juthatnék el arra a sok helyszínre, és most az az ember, aki ezeket a felfedezéseket tette, saját maga ajánlja fel, hogy elvisz engem! Nem gondolnám, hogy hatékony segítséget várt tőlem a Nóé bárkája-ügyben. Ez csak egy gesztus volt Rontól, hogy éreztesse, szeretne nekem segíteni. 
Elmentünk a Közel-Keletre, és én megpróbáltam annyira hasznossá tenni magam, amennyire csak tudtam. Számomra megtisztelő volt éppen ott lenni egy esetleges felfedezésnél.
Szeretném megosztani Önökkel nemcsak azt, amit együtt fedeztünk fel, hanem azt is, amit tanultam Ron Wyatt-től, az embertől.
Hadd kezdjem azzal, hogy a Ron Wyatt-féle felfedezések „nem illettek bele” a „tradicionális gondolkodásba”, és ha valaki a „tradíciók” ellen megy, akkor rengeteg kérdéssel szembesül. Ron tudta ezt, várta a kritikákat, és meg is kapta az évek alatt! Nem azt mondom, hogy minden hagyomány butaság, de rájöttem arra, hogy ha meghalljuk a szót „tradíció” vagy „hagyományos”, ki kell próbálni, hogy az tényleg jó-e. Ahogy a Biblia mondja: „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg…” (1Thessz 5,21).
Ron szerint Nóé bárkájának maradványai nem az Ararát hegyén találhatók, hanem a mellette levő hegyen. A hagyomány szerint Nóé bárkája az Araráton feneklett meg, de amikor elkezdtem ezt vizsgálni, rájöttem, hogy a Biblia erre egyáltalán nem tesz utalást. A Biblia szerint Nóé bárkája az Ararát hegyein feneklett meg, hegyein, tehát többes számban! A héber szövegben az Urartu hegy a ma Kelet-Törökországban található hegyvonulatokra utal.
Amikor ezt ellenőriztem, azt találtam, hogy az Ararát hegység egy 6 ezer méter magas vulkán, amely alig kétszáz éve tört ki utoljára. Azt is megtudtam, hogy az Ohura-szurdok, ahol eddig mindenki Nóé bárkáját kereste, el van árasztva lávával.
Kiderült, hogy az Ararát gleccsere ötszáz évenként kicserélődik. Ennek ellenére az emberek Nóé bárkáját a jégben keresték. Ami Nóé bárkájából megmaradt, azt Hollywood nem akarná megfilmesíteni. Láttam TV show-kat, amelyek mutattak embereket, amint másznak fel egy létrán a bárka tetejére, ami úgy nézett ki valaki szerint, mintha „most hozták volna ki egy bemutatóteremből”. Úgy vagyunk szocializálva, hogy elhiggyük, amit a tévében látunk. 
 TV Show-ban, amit én láttam, az emberek másztak fel az Ararát jegén és haván. Azt is mondták, hogy megkövesedett fát találtak. Nagyon meggyőző volt, de rájöttem, hogy az a férfi, aki azt állította, hogy járt az Ararátnál, az még sosem volt Törökországban. Egy fizetett színész volt, aki behozott egy fadarabot, amit valami lében megáztattak és sütőben megsütöttek, hogy réginek nézzen ki. No, nem is néztem többet tévét.
Másrészről, Ron elvitt engem Törökországba, ahol mutatott nekem valamit, amit meg lehet nézni és meg is lehet érinteni. Amit láttam, az emlékeztetett egy nagy hajó maradványaira. Amiről Ron beszélt, az tényleg ott volt! Mutatott nekem egy „hajó alakú tárgyat”, amelynek összetevői tartalmaztak természetes szenet, amely megkövült fában található. Vas összetevőket is mutatott, amely modern kori ötvözetekben is találhatók. Megmutatta, melyek lehetnek a vízszintes és függőleges fedélzeti gerendák, oldalbordázat és egyéb részek. A Biblia azt mondja, hogy a bárka 300 sing (150 méter) hosszú volt. Magam mértem le. Amire Ron azt mondta, hogy az a bárka, az valóban 300 sing hosszú volt. 
Vannak olyan emberek, akik azt mondják, egyáltalán nincs bizonyíték arra, amit Ron állít. Ron írásainak tanulmányozása után remélhetőleg az Olvasó véleménye nem ez lesz majd. 
Számtalan buta dolgot mondtak Ronról, amiről első kézből tudom, hogy teljességgel képtelenség. Szerzők tucatjai töltöttek meg oldalakat, hogy megcáfolják állításait, és műsorvezetők mindenféle háttértudás nélkül alázták őt meg. Ezeknek az embereknek nagy része sosem vette a fáradságot, hogy utánajárjanak Ron állításainak. Ron válasza: „Nos, legyenek áldottak. Ha nem láttam volna a saját szememmel, én sem hinném el.” 
Ron Wyatt azt mondta: „hajó alakú tárgy” Nóé bárkája. A török kormány és a tudósok egyetértettek. Ők is úgy gondolták, hogy Nóé bárkáját találták meg. Azt a területet Nemzeti Parknak és a bárkát Nemzeti Kincsnek minősítették. Ma már a török térképeken is rajta van, mint Nuhun Gemesi, „Noé nagy hajója”. Egy látogatói központ épült ott és non-stop őrzik. 
Nem mindig értettem egyet azzal, ahogy Ron csinálta a dolgokat. Sokszor elméláztam azon, hogy vajon miért teszi úgy a dolgokat, ahogy teszi? Hamar megtanultam azonban türelmesnek lenni, mert tudtam, hogy a megérzései jók, és valahogy eléri a célját, vagy így, vagy úgy. De nem mindig a saját feje után ment, néhányszor az én elképzeléseim érvényesültek. Biztos vagyok abban, hogy sokszor kérdezte magától: vajon miért csinálja ezt így vagy úgy? Szerintem tudta, hogy úgyis elérem a célomat. Ron mindig segített az embereknek, és nem várt semmit viszonzásul. Láttam őt úgy segíteni, hogy nem nézte, mennyibe kerül. Könyveket lehetne megtölteni jócselekedeteivel. 
Mialatt Ronnal dolgoztam, láttam olyan dolgokat, amelyeket sehogy máshogy nem lehet jellemezni, csak úgy, mint „természetfelettiek”. Elmondhatnék számtalan történetet, de hadd mondjam el csak azt: tudom, Ron kinek dolgozott. Ron célja az életben az volt, hogy sokakat a Mennyországhoz segítsen. Amikor elgondolkodott egy régészeti projecten, mindig az lebegett a szeme előtt: „vajon ez hozzásegít valakit a mennyhez?” Azt mondta: „ha ez nem segít valakit a mennyhez, akkor nem akarom csinálni.” Ron egész életében azt a munkát csinálta, ami „rábízatott”. Tucatnyi tengerentúli utazást tett, és minden rendelkezésre álló pénzt a projectekre fordított. Azt mondta: „Az Úr visszajön, és Őelőtte nem fog számítani a bankban őrzött sok pénz!”
Ron Wyatt Isten embere volt. Ennek ellenére ember volt, olyan jellemvonásokkal és hibákkal, mint amilyenek mindannyiunkat jellemeznek. Az emberek mindig azt kérdezték, Isten miért engedte neki, hogy ezeket a dolgokat megtalálja. Ron erre alázatosan válaszolt, és nem kérkedett istenadta személyes dolgaival. Én úgy gondolom, hogy Isten azért engedte meg neki, hogy megtalálja ezeket a dolgokat, mert ő Istent kereste. Alig van olyan ember, aki felmérte volna, mekkora munkát végzett Ron. Egész életét odaáldozta Teremtőjének. Isten mindig használni tudta az ilyen embereket! 

Végezetül hadd idézzek néhány bölcs gondolatot:

„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek ideje; a hadakozásnak és ideje a békességnek.” (Préd 3,1-8)
Ron megértette ezeket a dolgokat és „idejét” „Isten dolgaival” töltötte. 
Összegezve elmondhatjuk, hogy Ron Wyatt volt az egyik legkedvesebb, legmakacsabb, legönfejűbb ember, akit a hátán hordott a Föld. Találhat-e az ember jobb barátot? 

Szerettem és hiányzik. 

Richard Rives

Fordította: Aleksza Tímea

Lektorálta: Kolozs Nagy János

 _________________________________________________________


 ________________________________________________________________

Ami még inkább meggyőzött Ron Waytt felfedezésének hitelességéről az a Szabó Szilárddal történt levélváltás a FB-on. Ő a Ron Wyatt anyagok magyar nyelvre fordítója. Köszönöm a leveleiben megküldött megerősítő bizonyítékokat. A levelezést követően döntöttem a cikk eredeti helyreállításáról.

Szabó Szilárd hozzájárulásával közreadom a vele történt levélváltást.  
Beszélgetés kezdete: szeptember 4.
·        4.9.2013 19:00
Tisztelt Soós Péter!
Szabó Szilárd vagyok, Ron Wyatt Bibliát alátámasztó felfedezései részleteinek magyarra fordítója, beleértve a Jézus vérének vizsgálatáról szóló videó feliratozását is. A mai nap véletlenül rákerültem a blogjára, és megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy már nincs fenn a Ron Wyatt csodálatos felfedezésének részleteit ismertető cikke. Szabad tudni, hogy miért került eltávolításra a cikk? Persze csak akkor, amennyiben ez nem szigorúan titkos... Bevallom őszintén nagyon érdekelne, mert annak idején mikor láttam, hogy felkerült az oldalára a hír, nagyon boldog voltam, sőt még a linket a Jézus vérvizsgálatáról szóló videó leírásába is beletettem... Lehet tudni, hogy mi volt az a visszajelzés, melynek következtében el kellett, hogy távolítsa? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Szabó Szilárd
5.9.2013 23:03
Kedves Szabó Szilárd !
Nagyon köszönöm megtisztelő megkeresésedet ! Hiszem, hogy Te is Isten gyermeke vagy, ezért felajánlom a tegezési formát, ha elfogadod !
Ron Wyatt felfedezése engem is nagyon megragadott, ezért tettem fel a blogomra a videókat. Ezúton is nagyon köszönöm Neked a magyarra fordítás és feliratozás áldozatos munkáját, mivel így mi a magyar ajkúak is hozzá juthattunk ehhez az áldáshoz. Blogomnak ez a bejegyzése lett a leglátogatottabb.
Kérdésedre szívesen válaszolok, egyáltalán nem titkos az ok. Ezt a felfedezést csak a hitem újabb megerősítéseként fogtam fel, mert enélkül is teljes meggyőződéssel hittem és hiszek Jézusban és az Ő Vérében. , viszont tudomásomra jutott, hogy sok hívőben ez a felfedezés megütközést okozott, másokban visszatetszést, és többen nem fogadják el hitelesnek a felfedezőt, és kétségbe vonják a felfedezés hitelességét. Mindezek engem nagy szomorúsággal töltöttek el, de amikor egy pásztor társammal beszéltem, aki szintén aggályának adott hangot, akkor a Római levél 14:21. versre gondoltam, hogy : " Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen." Ekkor döntöttem úgy, hogy inkább leveszem a cikket, (ami nekem ugyan áldás és kincs,) minthogy megszomorítsak erőtlen atyafiakat, akiknek ez a "hús" emészthetetlen, és nekik csak a "zöldség" az elfogadható. 
Csupán ez a magyarázat. Nagy önmegtagadást igényelt, hogy éppen ezt a legkeresettebb bejegyzést vegyem le a blogomról. 
Remélem megérted és elfogadod válaszomat !
Isten gazdag áldása legyen az életeden és szolgálatodon ! Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha egyszer személyesen is találkozhatnánk és megismerhetnénk egymást !
Szeretettel és üdvözlettel : 
Soós Péter
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ és a felajánlást is, nagyon megtisztelő! Bár megértem az okot, én továbbra is nagyon sajnálom, hogy lekerült, mert nagyon tetszett, ahogy fel volt építve az egész, és csodálatos magyarázatot adtál arra, hogy ez mennyire alátámasztja a Bibliát, és hogy milyen fantasztikus dologról is van itt szó! Ezért is döntöttem úgy, hogy a Jézus vérének vizsgálatáról szóló videó leírásába is teszek hivatkozást a blogod ezen cikkére, mert a végén Richard Rives tanúbizonyságával együtt, nekem személy szerint rendkívül tetszett, ahogy felépítetted a cikket! Egyébként én ugyanezt a hozzáállást sok helyről tapasztalom, lelkészektől is, de nekem teljes meggyőződésem, hogy az Úrnak célja van ezzel, hisz már az is csodálatos, ahogy az egész feliratozási folyamat létrejött. Épp egyik vizsgámra készültem, és egyszer csak a gondolataim teljesen elterelődtek a tanulásról, és hirtelen azt az inspirációt kaptam, hogy le kell feliratozzam azt a videót, amelyben Ron Wyatt a Jézus vérén végrehajtott vérvizsgálat eredményéről beszél. Nagyon lelkes lettem, azonnal meg is osztottam ezt a tervemet édesanyámmal, és lelkesen neki is láttam a munkának. Ma már látom, hogy nem volt hiába, hisz mára már több, mint 62200-an látták, mintegy 97 országból, és számos weblapra és hírportálra is felkerült ez a csodálatos felfedezés! Én egyébként másfél éve kutatom Ron Wyatt felfedezéseit, ismerem mindkét oldal állításait, de másfél évnyi kutatómunka után nyugodt szívvel és teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy Ron Wyatt az igazat mondta minden egyes felfedezése kapcsán! Az őt támadók nem első kézből származó információkra alapoznak, mely által a Biblia szerint hamis tanúbizonyságot tesznek. Én felvettem azokkal is a kapcsolatot, akik személyesen is ismerték, és dolgoztak is együtt Ron-nal, és meg is nézték vele együtt a felfedezések területeit. Tehát számomra, bármennyien is próbálják hiteltelennek, csalónak, vagy kuruzslónak beállítani Ron Wyatt-et, hosszas kutatómunkám eredményeként nyugodt szívvel jelentem ki, hogy ő valóban az Úr hű szolgája volt, aki soha nem a dicsőségre, vagy a hírnévre hajtott, hanem hogy az Úr dicsőségét mutassa be minden ember számára! Minden olyan videóban, ahol maga Ron Wyatt beszél rögtön át is jön a személyisége is, és látszik, hogy mennyire alázatos és hű szolgája volt az Úrnak! Nem olyan rég közzétettem egy újabb Ron Wyatt-tel kapcsolatos fordítást, nem tudom, hogy láttad-e. A halálos ágyán vele készített utolsó interjú szöveges átiratát fordítottam le, be van ágyazva egy youtube videó is, amelyen meg is hallgatható az interjú hangfelvétele:
Én személy szerint úgy állok a többiek hozzáállásához hozzá, hogy lehet hogy sokan nem tudják ezt elfogadni, és idegenkednek ettől, de hiszem, hogy egyszer majd az ő szemüket is felnyitja az Úr, és hiszem és tudom, hogy sokan lehetnek olyanok is, akiknek ezáltal erősödik meg a hitük, sőt talán még olyan is, aki ennek hallatán kezd el hinni. Ezt persze mi nem látjuk, de az bizonyos, hogy az Úrnak nem véletlenül volt és van ezzel célja, és azt is tudjuk, hogy ha valakinek, akkor Sátánnak aztán érdeke az, hogy az embereket elfordítsa ettől az egyértelmű bizonyítéktól, akár azáltal is hogy híres és tekintélyes embereket felhasználva Ron Wyatt-et hiteltelennek állítsák be. Személy szerint úgy gondolom, hogy az ezek hatására a Jézusba vetett hit mellett döntők megérik azt, hogy tudjanak erről az emberek, és mivel mégegyszer szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül tetszett, ahogy összeállítottad a blogod ezen cikkét, őszintén remélem, hogy a közeljövőben mégis úgy döntesz majd, hogy visszahelyezed a blogodra a cikket. A látogatottság magáért beszél, az emberek érdeklődését felkelti, és szüksége van rá! Az, hogy ehhez ki mit szól, az mindenkinek a saját viszonyulása a Szentlélek munkájához, és mindenkinek magának kell ezzel elszámolnia. De aki engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon nála, az egész biztosan felismeri ennek a csodálatos felfedezésnek a hatalmasságát! Őszintén remélem, hogy egyszer visszakerül ez a cikk a blogodra! Valóban jó lenne egyszer személyesen is beszélgetni ezekről a dolgokról, mert nagyon sok olyan részlet van még, amelyek a közzétett dolgokban nem szerepelnek! Én egyébként újfehértói vagyok, te hová valósi vagy? Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd 
6.9.2013 0:14
Kedves Szilárd !
Én is köszönöm gyors és kimerítő válaszodat, ami nagy bátorítás volt számomra ! Hát, azok után amit írtál, a cikk helyreállítás gondolata elkezdett foglalkoztatni. Imádkozom, hogy az Úr adjon vezetést és bölcsességet ebben. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a köztünk most történt levélváltásra hivatkozhatok-e, és közzé tehetem-e a blogomon, mint indoklást, ha a cikket mégis visszateszem ? Úgy gondolom az lenne a korrekt, ha megindokolnám miért vettem le, és miért teszem vissza a bejegyzést. Én Budapesten élek. Ha valamikor erre jársz, megpróbálhatunk időpontot egyeztetni. Ha én járok Újfehértó környékén, az is egy lehetőség lenne a találkozásra.
Isten áldjon meg hűségedért és áldozatos szolgálatodért !
Üdvözlettel : Péter 
6.9.2013 0:22
Nagyon örülök, hogy ilyen hamar válaszoltál is az üzenetemre! Nyugodtan hivatkozhatsz a köztünk történt levélváltásra! Én is imádkozni fogok azért, hogy az Úr vezesse a cikk sorsát. Én nem valószínű, hogy a közeljövőben járok Budapest környékén, de ha Te esetleg járnál Újfehértó közelében, akkor egyeztethetünk időpontot. Az Úr áldását kívánom, és teljes szívből remélem, hogy visszakerül az általad csodálatosan megszerkesztett, csodálatos tartalmat közlő cikk! 
Üdvözlettel: Szilárd
6.9.2013 0:32
Egyébként a Frigyláda felfedezésével kapcsolatban nagyon érdemes megnézni az alábbi, angol nyelvű videót:
Az én youtube csatornámra is feltöltöttem a közelmúltban közel 20 Ron Wyatt videót, melyek közül sokban ő maga beszél a Frigyláda felfedezésének részleteiről, beleértve az izraeli régészeti hatóság reakcióját és kérését irányába. Érdemes nagyon megnézni őket. Talán egyszerűbb, ha Aaron Sen honlapjára irányítalak a videókért, mert ő készített egy "Ron Wyatt Videos" oldalt, amely olyan videókat tartalmaz, melyben Ron Wyatt maga beszél felfedezéseiről, legtöbb esetben magáról a Frigyláda felfedezéséről (Aaron Sen egyébként személyesen is ismerte Ron-t, és több helyre el is ment vele), és erre az oldalra beágyazta az általam feltöltött videókat is. Egyébként most nyáron 10 olyan Ron Wyatt videót töltöttem fel, amelyek korábban nem voltak elérhetők az interneten, ugyanis Aaron Sen egy memóriakártyán elküldte nekem őket légipostán. Ezek is mind be vannak ágyazva a Ron Wyatt videókat tartalmazó oldalán. Bár sok videó szerepel ott, apránként mindenképp érdemes végigmenni rajtuk. Itt lesz a videókat tartalmazó oldal:
Kívánom, hogy sok áldásban legyen részed, miközben ezeket a videókat nézed! Egyébként ha bármilyen kérdésed lenne, bármelyik felfedezés részleteivel kapcsolatban, írj nyugodtan! Az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd
·         szeptember 6.
6.9.2013 11:41
Kedves Péter!
Szeretnék még ajánlani egy 13 perces videót, amelyben Michael Rood beszél saját tapasztalatairól Ron Wyatt-tel és a felfedezéseivel kapcsolatban, illetve hogy hogyan állnak ehhez hozzá bizonyos felekezetek. Nagyon tanulságos, és nagyon ajánlom megtekintésre, ez az ember szintén rendkívül sok Ron Wyatt ellenes oldalt látott az interneten, és az Úr vezetésével meg akart győződni, hogy milyen ember is valójában ez a Ron Wyatt, úgyhogy elment, hogy egy hetet töltsön együtt Ron Wyatt-tel, aki akkor éppen múzeumának berendezésével foglalatoskodott és rendkívül sokat beszélgettek, és úgy nyilatkozik ebben a videóban, hogy ma minden kétséget kizáróan tudja, hogy Ron Wyatt valóban megtalálta a Frigyládát, a Vörös-tengeri átkelés helyét és annak maradványait, valamint az összes többi felfedezést, melyben az Úr vezette őt. Michael Rood egyébként azóta új, a felfedezéseket bemutató filmeket is forgatott/forgat, tehát vannak akik továbbviszik Ron Wyatt munkáját hála az Úrnak! Az említett videó az alábbi linken tekinthető meg:
Remélem hasznosnak és áldásosnak találod majd ezeket a dolgokat! Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdv: Szilárd

7.9.2013 23:18
Kedves Szilárd ! Nagyon köszönöm ezeket a csodálatos kincseket ! Meg fogom nézni a videókat is. 
Isten áldjon ! Üdvözlettel: Péter

8.9.2013 1:59
Nagyon szívesen! Örülök, hogy Te is értékesnek találod ezeket a dolgokat. Az előző üzenetben hivatkozott Michael Rood videónak van egy 22 perces bővebb változata is, amelyben a Vörös-tengeren történt átkelés részleteit, majd a ma megmaradt bizonyítékait ismerteti, rátérvén azután Ron Wyatt-re és onnantól ugyanaz, mint az előző üzenetben hivatkozott videó. A Frigyláda felfedezését ismertető cikket kiegészítettem pár videóval és hivatkozással és oda én ezt a bővebb, 22 perces változatot ágyaztam be:
Egyébként az angol nyelvű oldalak közül kettőt ajánlok részletes áttanulmányozásra: az egyik az az oldal, amelyet Aaron Sen üzemeltet, és amelynek "Ron Wyatt videos" oldalára már küldtem hivatkozást az előző üzenetemben. A másik pedig Kevin Fisher oldala, ahonnan gyakorlatilag a legtöbb információhoz lehet hozzájutni Ron Wyatt-tel és minden felfedezésével kapcsolatban. Az ő oldala az alábbi: http://www.arkdiscovery.com/
Ezen az oldalon érdemes mindent tüzetesen áttanulmányozni, mert itt nagyon sok plusz részlet van ahhoz képest, ami eddig magyarul elérhető. Nagyon érdemes elolvasni a Ron Wyatt-ről szóló oldalt: http://www.arkdiscovery.com/ron_wyatt.htm
Valamint a Frigyládával kapcsolatos oldalakat, végighaladva egyesével az alábbi oldalon lévő linkeken, és az egyes aloldalakban szereplő egyéb hivatkozásokat is megtekintve: http://www.arkdiscovery.com/ark-cov-index.htm
Ezeket áttanulmányozva + a videókat megnézve olyan mértékű információra tehetsz szert, mely után kétséget kizáróan azt fogod tudni mondani, hogy Ron Wyatt valóban megtalálta a Frigyládát és minden más felfedezésével kapcsolatban is igazat mondott. A videók különösen jók, mert azokon nagyon átjön Ron Wyatt hihetetlen alázatos, hű szolgai volta. Remélem sok örömöt és áldást lelsz majd ezen dolgok kutatásában, mint amiben nekem is volt részem. Személy szerint én azóta sem hagytam abba, sokszor megnézek olyan Ron Wyatt videókat is, amelyeket már számtalanszor láttam, mert annyira tetszik az az alázat, ami sugárzik belőle, és ahogy az Úrról és az Ő dicsőségét bemutató dolgokról beszél! Az Úr áldásával gazdagított kutatómunkát kívánok, és ha bármikor bármilyen kérdésed lenne bármilyen részlettel kapcsolatban, írj nyugodtan! 
Üdvözlettel: Szilárd

15.9.2013 22:28
Kedves Péter! Gondoltam megosztok még valamit veled, ami szorosan kapcsolódik a "Ron Wyatt - Jézus vére (a vérvizsgálat eredménye)" videóhoz. Ez pedig Henry Gruver tanúbizonysága Ron Wyatt-ről, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashatsz el:
Ebben nagyszerű dolgok kerülnek napvilágra, többek között az, hogy 1990 környékén volt egy konferencia, melyet azzal a céllal rendeztek meg Ron Wyatt, egy dokumentum specialista, egy ügyész és számos más meghívott vendég (beleértve Henry Gruver-t is) jelenlétében, hogy megállapítsák, hogy a Ron Wyatt által birtokolt, különféle laboratóriumok által kibocsátott dokumentumok hitelesek-e, vagy hamisítványok. Az ügyész és a dokumentumspecialista a laboratóriumok felkeresését követően rendelkeztek a Ron-nak kibocsátott dokumentumok sorszámaival és az azokat hitelesítő aláírásokkal, így egyértelműen el tudták dönteni, hogy azok a dokumentumok, amelyek Ron Wyatt-nél voltak ott a konferencián hitelesek-e vagy sem. Ezek között a dokumentumok között szerepelt a Jézus vérén végrehajtott vérvizsgálat eredményének laborjelentése is. A dokumentumspecialista pedig összehasonlította Ron összes dokumentumát (beleértve az imént említett laborjelentést is) az általuk birtokolt, laboratóriumok által kibocsátott információkkal, és arra a megállapításra jutottak, hogy Ron Wyatt összes dokumentuma egytől egyig hiteles volt! Az eredmény közlését követően pedig fel is kérték Ron Wyatt-et, hogy legyen ő a konferencia hátralévő részének előadója. Ami viszont fantasztikus, mert a vérvizsgálat eredményét tartalmazó laborjelentés hitelesítésével egyúttal a Frigyláda felfedezése is hitelesítve lett, hiszen tudjuk, hogy a vérvizsgálathoz a vérminta a Frigyláda fedeléről, és felette a barlang mennyezetén lévő, földrengés okozta nyílásból származott. Ez egy rendkívül értékes plusz információ, amit feltétlenül érdemesnek tartottam megosztani veled. Egy további érdekesség pedig, hogy a jeruzsálemi Sírkert 2012-óta árusít egy olyan könyvet, amely Gordon Tábornok levelezését tartalmazza Sir John Cowell-lel 1883-ból. Gordon Tábornok-ról pedig azt kell tudni, hogy ezekben az években fedezte fel Jézus sírhelyét és Golgotát. A John Cowell-lel folytatott levelezésében pedig említést tesz arról is, hogy a Koponyák Hegyén, Jeremiás barlangjában található a Frigyláda. Egy későbbi levelében pedig azt is megemlíti, hogy a szent kenyerek asztala is ott található. Hogy ezt honnan tudta, vagy mire alapozta, erről nem áll rendelkezésre információ. Mindenesetre ez pontosan egybevágott azzal, amit Ron talált ugyanezen a helyen, és Ron Wyatt előadásaiban többször is megemlítette, hogy amikor elkezdte az ásatásokat azon a helyen, ahová a bal keze is mutatott, feltűnt neki, hogy 10 láb (azaz kb. 3 méteres) távolságon belül nagy valószínűséggel Gordon Tábornok már végzett ásatásokat mintegy 100 évvel korábban. A levelezésből származó pontos idézeteket elolvashatod Aaron Sen Frigyláda felfedezését taglaló oldalán az első, egymás mellett lévő három kép fölött: http://covenantkeepers.co.uk/
Remélem értékesnek találod majd ezeket a plusz információkat. Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd ·    

15.9.2013 22:55
Kedves Szilárd !
Nagyon köszönöm a megküldött információkat ! Nagyon meggyőző a számomra. Isten áldjon meg gazdagon ! 
Üdvözlettel : Péter
__________________________________________________________________  


A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 


______________________________________________________________________________________________________________

További ajánlott cikkek a blogról :

-  "Némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom, ... "
-  Krisztusi érettség kora - Törekedjünk tökéletességre
-  Bálványimádás a nemzeti átok forrása
-  Végidők jelei : Felkészülés Jézus jövetelére