2015. október 31., szombat

AZ ANTIKRISZTUSI EGYSÉGES VILÁGVALLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

FERENC PÁPA 2015. OKTÓBER 28.-I BESZÉDÉBEN MÁR ELŐKÉSZÍTETTE  AZ  EGYSÉGES VILÁGVALLÁS  BEVEZETÉSÉT
*
Ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Hamarosan létrejöhet tehát az az egységes világvallás, ami nélkülözhetetlen alapja az antikrisztusi világkormány létrehozásának. Mindez fényesen bizonyítja és önmagában is egyértelművé teszi, hogy a pápa a fenevad szerepét tölti be a világtörténelemben. A hír hitelesítéseként lásd az alábbi angol nyelvű videót.
Videó címe : Pope Francis Announces the Uniting of ALL RELIGIONS! - 28th October 2015
Az angol nyelvű hang magyar fordítása itt olvasható : (Ferennc pápa szavai kék színnel)
Cím : Ferenc pápa bejelenti a vallások egyesítést! – 2015. október 28.

Üdv, barátaim, ez itt D pásztor ismét a Végidei Hírekkel.

Ferenc pápa ismét trükközget, barátaim, azzal a céllal, hogy egyesítse a vallásokat egyetlen hamis vallássá. Íme, hallgassátok meg. Ez a Katolikus Hírszolgálattól van. Az általános összejövetelről, általános közönségről, 2015. október 28-án.

            „Az általános közönségben gyakran vannak olyan emberek, csoportok, akik más vallásokhoz tartoznak. De a mai jelen/ jelenlét nagyon különleges, mert közösen emlékezünk meg a 2. Vatikáni Tanács Nyilatkozatának 50. évfordulójáról, a Nostra Etate-ról, mely a katolikus egyház nem keresztény vallásokkal való kapcsolatáról szól.
Különös hálával tartozunk Istennek, amiért a keresztények és zsidók közötti kapcsolat jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt 50 évben. Ellenségekből és idegenekből barátok és család lettünk. A közös megértés, tisztelet és megbecsülés utat nyit az eredményes párbeszédhez. Nemcsak zsidókkal, de más vallásokkal való kapcsolatban is. Különösképpen gondolok itt a muszlimokra.”

El tudjátok ezt hinni...

            „Amint a Tanács is emlékeztet minket rá, csodáljuk az Egy Istent, aki él és megfoghatóvá is teszi magát, aki kegyelmes és hatalommal teljes, menny és Föld alkotója, aki az emberekhez szólt. Noha egy vallás sem mentes a fundamentalizmus, extrémista devianciák kockázatától egyénenként vagy csoportosan, így hát a pozitív szempontokat kell néznünk. Azokat a pozitív szempontokat, melyek alapján élnek, s amit vallanak. Ily módon együtt menetelhetünk támogatva, gondoskodva egymásról.”

Barátaim, a pápa a muszlim testvérekkel együtt akar menetelni. „Bármely vallásból való hívővel”- ahogy itt mondja.

            „Együtt dicsérhetjük a Teremtőt, amiért nekünk adta a világ kertjét, hogy mint közjót műveljük és őrizzük. Közösen vihetünk véghez projekteket, hogy harcoljunk a szegénység ellen, hogy segítsük a férfiak és nők becsületben való élését.”

Ez hát a helyzet barátaim. Ferenc pápa előre-előremozdítja az egy világvallást. Jézus hamarosan eljön.2015-10-31
A fordításért köszönetet mondok Ökrös Ferenc testvéremnek !
_________________________________________________________________________
Kapcsolódó témák :   Ki a fenevad ? - Jézus drámai felhívása (1.rész)  
                                     Ki a fenevad ? - Jézus jövetelének jelei (2.rész) 
                                     Ki a fenevad ? - Jézus jövetelének jelei (3.rész) 
                                     Ki a fenevad ? - A két fenevad eredete (4.rész)  
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________