2015. október 5., hétfő

SZERETET DOKTRÍNÁJA - ÚJSZÖVETSÉGI PARANCSOLATOK

A SZERETET ALAPELV ÉS PARANCSOLAT IS !
AZ IGAZI ÉS A HAMIS SZERETET KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG !
A SZERETET GYAKORLATI ALAPELVEI 

*
"És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt." (1.Ján. 2: 3-6,)
*
"Lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig." (Ef. 3: 17-19,)
*
Felvétel készült 2015.10.03.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
  
Kapcsolódó üzenetek : Út a teljességbe - Védelem a végidőkben 
                                          Egyházak tévelygése - Felkészülés az elragadtatásra 
                                          Elragadtatás ideje - Milyennek kell lenni ?
                                          Végidők Konferencia - Veresegyház: Fújjatok kürtöt 
                                          Végső idők - Mi a kivezető út ? 
                                          Csak egyetlen esélyünk van
                                          Végső jelek - Küszöbön az elragadtatás

Ajánlott üzenetek az Úrvacsorával kapcsolatban :
                                      Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                      Két világ összekapcsolása 
                                      Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT. 
                                      AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                      Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                      Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez  
_______________________________________________________________________

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói


_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)










___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése