2012. április 15., vasárnap

" TÉVTANÍTÁSOK AKÁRMI SZELE " 3. rész


Legfrissebb reagálások pásztoroktól
dr. Palavics József :  Eretnek "Igazi" evangéliuma ügyében :

Az elmúlt hetekben, egy utcai evangélizáció megzavarása kapcsán csúcsosodott ki a pásztorok közötti levelezésben a Palavics József testvér nevéhez fűződő "Igazi evangélium" néven összefoglalt tévtanítás, miután kiderült, hogy az utcai evangélizálást olyan hívő testvér zavarta meg, aki elkötelezett követője Andrew Wommack és Palavics József  félrevezető kegyelem doktrínájának.  Ennek a tévtanításnak a veszélyét 2011. június 21.-i és 26.-i leveleimben már jeleztem a pásztorok és  a Szolnoki gyülekezet felé is.  Sajnos akkor sokan nem vették komolyan a figyelmeztetést, és még görcsösebben ragaszkodtak a veszélyes tévtanításhoz. Még ma is sokan nem veszik komolyan  a Biblia végidőkre vonatkozó figyelmeztetést, amelyről Pál apostol így ír: "Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük." ( 2.Tim.4:3.) „Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármiszele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.” (Efézus 4:14,)
Az alábbiakban közreadom okulás és figyelmeztetés céljából azt a néhány tanulságos levélváltást, ami ezzel kapcsolatban történt.  
Az  1. részében az alábbi 3 írást tettem közzé :   ( 1.részhez klikk ide ) 
 1./  Részlet Andrew Storm könyvéből: Nyilvánosan, vagy négyszemközt kell-e korrigálni?
 2./  Saját levelem :  Nyílt levél a gyülekezet felvigyázóihoz ,   2011. 06. 21. 
 3./  Saját levelem :  Válasz egy pásztor barátom kérdésére,  2011. 06. 26.
A 2. részében az alábbi 3 levelet tettem közzé :  ( 2. részhez klikk ide )
 1./  Válasz és korrekció Palavics József levele miatt,  2012. 03. 28.
 2./  Palavics József válasz levele részemre,  2012. 04. 03.
 3./  Válaszom Palavics József részére,   2012. 04. 09.
E 3. részében a pásztoroktól érkezett legfrissebb reagálásokat teszem közzé :
1./  Gere József  levele,  2012.04.10.
2./  Válaszom Gere József részére,   2012.04.10.
3./  Reakció 3 pásztortól ,  2012.04.10-12 között.
4./  Levélváltás Katona Zsolt testvérrel, 2012.04.17-19 között.

_______________________________________________________________

Kedves Péter!

Mindezidáig nem szólaltam meg az Andrew Wommack tanításait ért krtitikáid kapcsán, jollehet határozott véleményem van ez ügyben.
Most is csak azért írok, mert úgy értelmeztem egyik leveled részlete alapján, hogy indirekten ugyan, de én magam is érintetté váltam.
Ime a részlet:

"Az AW kegyelem doktrína veszélye, ......... - az nem az én magán jellegű problémám, és nem az én sérelmem ! Ez az egész eklézsia sérelme !
Ez Krisztus Testének sérelme! Egy hamis tanítás az nem magán ügy. Amikor a hamis tanítók nyíltan, és senkit meg nem kérdezve, a TV-ben, FB-on, és az internet különféle eszközein nyíltan terjesztik félrevezető tanaikat, megkárosítva test szerint élő-, vagy ártatlan kiskorú hívőket, és károsítva gyülekezeteket, akkor ők milyen jogon kérik ki maguknak, hogy őket nem lehet nyilvánosan leleplezni ??? - csak először négyszemközt jelezni a kifogást, mintha ez egy magánügy, személyes sérelem lenne !"

Vélt érintettségem abban áll, hogy
a./ Andrew W. magyar hangja vagyok az eddíg elkészült három - a PAX Tv-ben most is folyamatosan ismételt - tanítássorozatban,
b./ és a magyar hangalámondás a családi házunban található, saját tulajdonomat képező stúdióban készült. 
A fenti idézetben írod, hogy ...... "a hamis tanítók nyíltan, és senkit meg nem kérdezve, a TV-ben, FB-on, és az internet különféle eszközein nyíltan terjesztik félrevezető tanaikat,........ "   Nyílván itt a hamis tanító címet Andrew W. -nek szántad, de a terjesztéshez mindenképpen van személyes közöm nekem is.....  és ezt teljes örömmel és tiszta lelkiismerettel teszem, mivel amit eddíg megismertem Andrw W. tanításaiból, azzal teljes mértékben egyetértek, sőt rendkívül hálás vagyok ezekért, mert nagyon megerősítette az Isten iránti elköteleződésemet, és új megértést, magasabb szeretet-szintet adott az emberek ( hívők és nem hívők ) felé való viszonyomban.
Mindezt a nyilvános szinvallás elérkezettsége okán írom, és nem szándékozom teológiai vitába bocsátkozni Veled, vagy más igehirdető testvéremmel, akik esetleg még hamis tanítónak tartják Andrew Wommack-et és azokat a magyar pásztorokat-tanítókat, akik ebben az AW.értelmezésnek megfelelő kegyelem vonalban tanítanak.

Azért nem szeretnék vitába bocsátkozni - és itt érkeztem el levelem lényegéhez, aminek nincs köze a fent taglalt, vélt-valós személyes érintettségemhez:
Mert nem kaptam senkitől sem felhatalmazást arra, hogy az egész eklézsia védelmezője legyek és ezért nem vindikálom magamnak a jogot, hogy az egész eklézsia megvédése érdekében pásztortársaim által képviselt bármely tanítást nyilvánosan támadjak ezen a fórumon. ( Ha lenne ilyen felhatalmazásom, akkor mondhatnám pl. azt, hogy akik hamis tanítónak nevezik Andew W.-et, azok a hamis tanítók, és óvakodjon tőlük az egész magyar eklézsia....) Tudomásom szerint az evangéliumi-pünkösdi-karizmatikus neoprotestáns körökben (melyeknek egy jelentős hányadát képviselik a pásztorlánc tagjai) senki sem kapott ilyenfajta - az egész eklézsiát befedő - felhatalmazást, sem Istentől, sem pedig a pásztorlánc tagjaitól. Ebből következik, hogy Te sem kaptál ilyenfajta felhatalmazást. Ugyanakkor felelősek vagyunk Isten és emberek előtt a ténylegesen ránkbízottakért, pásztornak a saját gyülekezete tagjaiért, több gyülekezetet alapító szolgálóknak (apostoloknak),  vagy az egyházuk által elfogadott tanítóknak, prófétáknak a saját közösségükért, és az ott elhangzott tanítási vonalért. Tehát, szerintem Te is csak azokért vagy felelős, akik a Te pásztorolásod alá tartoznak, és nem az egész eklézsiáért
Megjegyzem, hogy itt és most konkrétan én is megemlíthetnék egy, két, három olyan tanítást, amit kiegyensúlyozatlannak, sőt veszélyesnek tartok, és amelyeket pásztorlánc tagjai közül mégis többen hírdetnek, de nem teszem, mert egyrészt nincs rá felhatalmazásom, másrészt nem érzem szükségét, hogy új frontot nyissak ezen a levelezőlistán...
Mindenesetre az elmúlt hónapokban eszkalálódott igaz és hamis tanítás kérdéskőr szerintem (is) felveti annak a szükségességét, hogy létrehozzunk egy rendszeres fórumot, ahol megbeszélnénk ezeket a kérdéseket. Persze ilyen már volt néhány éve ( igei műhely a Pestlőrinci Agapéban), de a pásztorok leterheltsége miatt ez valahogy elhalt..... Magam részéről szívesen áldoznék erre havonta egy estét!

Testvéri szeretettel és tisztelettel:

Gere Jocó Stigetszentmiklósi Szab.ker. Gy.
Kelt,  2012.április 10.
_________________________________________________________________
Kedves József !

Bocsánatot kérek Tőled és minden testvéremtől a szándékomon kívüli félreértésért !
Nagyon köszönöm leveledet, amellyel rávilágítottál egy olyan félreértésre amelyet nem vettem észre. Leveled alapján észlelem, hogy ezek szerint félreérthetően fogalmaztam?
Keresem, hogy-hogy nem vettem észre! Nem gondoltam, hogy a megfogalmazásom ilyen nagy félreértést fog okozni. Bocsánatot kérek a félreértés okozásért !

Ez alábbi mondatra hivatkoztál. Valószínűleg ezzel okozhattam félreértést:
" ....  kegyelem doktrína veszélye, .... - az nem az én magán jellegű problémám, és nem az én sérelmem ! Ez az egész eklézsia sérelme ! Ez Krisztus Testének sérelme! Egy hamis tanítás az nem magán ügy."
Most is úgy gondolom, hogy ez a mondat tartalmilag helytálló, (te sem a tartalmára utaltál,) hanem arra, mintha ezzel azt mondtam volna, hogy magamat tartom az egész eklézsia védelmezőjének. Pedig nem ezt írtam, és nem is ezt gondoltam e fent nevezett mondat írásakor !

Veled teljes egyetértésben úgy gondoltam, (és most is úgy gondolom,) ahogy te írtad, az alábbi idézetben : "Tudomásom szerint az evangéliumi-pünkösdi-karizmatikus neoprotestáns körökben ( melyeknek egy jelentős hányadát képviselik a pásztorlánc tagjai) senki sem kapott ilyenfajta - az egész eklézsiát befedő - felhatalmazást, sem Istentől, sem pedig a pásztorlánc tagjaitól. Ebből következik, hogy Te sem kaptál ilyenfajta felhatalmazást. "
Egyetértek !  Isten előtti őszinteséggel mondom, nem tartom (és tartottam) magam egy személyben a magyar eklézsia védelmezőjének!  Úgy gondoltam, ez a védelmezés közös ügyünk, mindannyiunk közös felelőssége! Éppen ezért folyik a kritikus témák levelezése is éppen ezen a közös levelező listán.

Én így értelmeztem és értelmezem a védelem felelősségét: ahogy írod, a listán szereplő vezetők jelentős hányadát lefedik az evangéliumi-pünkösdi-karizmatikus-neoprotestáns egyházak körének.
Bocsánat, ha félreérthető volt a fenti (lila) mondatom !  Bár igyekeztem jól fogalmazni:
"Ez az egész eklézsia sérelme ! Ez Krisztus Testének sérelme! Egy hamis tanítás az nem magán ügy."
Lehet, hogy ez mégis félreérthető volt, de valóban úgy gondoltam : ez nem magán ügy! - tehát közös ügy, az eklézsia közös ügye, amely mindnyájunkra tartozik, (nem négyszemközti korrigálás kérdése! - mert az idézett mondat, erre a felvetésre született,) és éppen ezért folytatjuk a levelezést a közös levelező listán,ahol mindenki megszólalhat, megnyilatkozhat, elmondhatja Ígei látását, véleményét, és ez a közös nyilvánosság, - ami egyben világosság - képes megadni az egész eklézsia védelmét, - a levelezőlistán szereplő pásztorok által képvisel eklézsia védelmét, - és nem én egy személyben ! 
Én ezt a mondatot ilyen értelemben írtam. 
Biztosítalak kedves Józsi, hogy teljesen egyetértek veled: nem hiszem és nem gondoltam azt, hogy én lennék az eklézsia védelmezője! :) 

Úgy gondolom, ehhez a félreértéshez az is hozzájárulhatott, hogy ebben a levelezésben szinte egyedül maradtam. Egy-két kivétellel mindenki hallgatott, nem írta le Ígei látását, (ahogy írtad:  te sem :)  )
(persze joga van mindenkinek csöndben is maradni,) de a tény az, hogy szinte egyedül maradtam a levelezésben, így az a látszat keletkezett, mintha ez az én ügyem és felelősségem lenne. Amikor a fenti mondatot írtam, akkor sem gondoltam, hogy én fel lennék ilyenre a pásztoroktól hatalmazva. Leveled olvasásáig meg sem fordult bennem ennek feltételezhetősége. De ha benned ez mégis felmerült,

bocsánatot kérek tőled és mindenkitől, hogy erre okot adtam !

A valós veszély komolysága, hordereje alatt imádkozva szólt hozzám az Úr, már több mint.1 éve, és hónapokig engedetlen voltam, épp az alkalmatlanság és az "ugyan, miért pont én ?" "mit gondolnak majd rólam?" akadályokkal küszködve,  miután az erősödő késztetésnek engedve eldöntöttem, nem akarok tovább engedetlen lenni Istennek, és 2011 június 21.-én elküldtem a figyelem felhívó levelet, melyben csak jelzést adtam a valós veszélyről a vezetőknek, rábízva minden pásztorra, hogy eldöntse, hogyan értékeli. Ezzel éppen megosztottam a védelem felelősségét, és nem magamhoz ragadtam, úgy gondolom. Erre Katona Zsolt testvér heves válaszán kívül senki nem válaszolt érdemben, és nem szólt a témához, csak Kovács Gyuri pásztor keresett meg privát levélben, és kérdezett meg dr,Palavics József "igazi" evangéliumáról, és kért tőlem véleményt. Akkor hallottam először Palavics József teológiájáról, és lettem figyelmes az AWM-vel való közös rendezvényeikre Magyarországon. Válaszomat Gyurinak egy privát levélben el is küldtem 2011 június 26.-án. 
Ezt követően úgy emlékszem, érdemben senki nem szólt hozzá a tévtanítási ügyhöz továbbra sem, pedig a lehetőség mindenkinek adott, ha felelősséget érez, vagy hordoz érte. Így látszatra egyedül maradtam, és talán ez is hozzájárulhatott e mondatom félreértéséhez. Nem állítom, de lehetségesnek tartom. 

Kedves Józsi !

Köszönöm, hogy jeleztél. 
Kérem a te, és minden pásztor szíves megértését !

Isten áldjon meg kedves Családoddal együtt !

Szeretettel üdvözöllek :
Soós Péter
Kelt,  2012. április 10.
____________________________________________________________

Kedves testvérek!

Én örülök ennek a nyilvános fórumnak, ahol megoszthatjuk gondolatainkat, igei látásunkat egymással a Krisztus magyarországi Testének javára.
Ami a Palavits József testvér által fémjelzett tanítást illeti, én személy szerint nem ismerem sem őt, sem a tanítását, csak áttételesen értesültem ezekről, de teljesen egy a látásom Soós Péter testvéremével ezzel kapcsolatban. Csak azért láttam szükségesnek ezt jelezni, mert tényleg úgy tűnhet egyedül képviseli látásmódját, pedig biztosan nem így van, csak sokan ritkábban szólunk hozzá, én is. 

Szeretettel Krisztusban:

Martini Zsolt
Kelt,  2012. április 10.
____________________________________________________________

Drága Gere József testvérem!

Mert nem kaptam senkitől sem felhatalmazást arra, hogy az egész eklézsia védelmezője legyek és ezért nem vindikálom magamnak a jogot, hogy az egész eklézsia megvédése érdekében pásztortársaim által képviselt bármely tanítást nyilvánosan támadjak ezen a fórumon. ....Tehát, szerintem Te is csak azokért vagy felelős, akik a Te pásztorolásod alá tartoznak, és nem az egész eklézsiáért....

Ezeken a soraidon elmélkedtem ma és este a következőt olvastam:
Róma 1,5 (egyszerű fordítás)
"A mi urunk Jézus Krisztus által kaptam kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az Ő nevéért az ÖSSZES NEM ZSIDÓ NÉPBŐL SZÁRMAZÓKAT elvezessem a hitre és az engedelmességre..." Később pedig: "Mindenkinek adósa vagyok..."

Pál apostol vezette el az összes nem zsidó népeket (Kínától Afrikán át Dél-Amerikáig) az Úrhoz? De nem ám! Ki hatalmazta fel kora eklézsiájából, hogy ilyeneket mondjon? Egyetlen ember sem. De az Úr igen! Felelősség és a szeretet szorongatta a szívét az ÖSSZES elveszett emberért. Hiszem, hogy Péter testvérem is így gondolja, amikor az Eklézsia védelméről beszél: félt benne mindenkit, akit egy általa "testidegennek" felismert tanítás által lát befolyásolhatónak. 

Hiszem, hogy neki és neked és nekem és mindannyiunknak valamilyen szinten feladata az egész Eklézsia védelme, ahol csak ez lehetséges. Miért? Mert EGY TEST vagyunk. A szív és benne egy kicsiny szívizomsejt nem csak a szívért és nem csak a májért, a lépért, a belekért, vagy az agyért dobog, hanem az egész testért. Hasonlítsuk Péter testvérünket pl. egy fehérvérsejthez: mindegy hol jön a testbe egy kórokozó (ez alatt NEM SZEMÉLYT, hanem TANÍTÁST értek!) a fehér vérsejt (példánkban Péter) ott védekezik ellene ahol bejön, ahol találkozik vele, nem csak a test egy adott pontján (a saját gyülekezetében). Lehet példám kicsit sántít, de bízom benne, hogy érthető. 

Drága Péter testvérem!

Köszönöm világos, alapos és érthető soraid, melyből jobban megértettem és egyértelműbb lett előttem mi a különbség általában a kegyelem és az üdvözítő kegyelem közt! Nagy segítség volt, mert Pécsett is felütötte a fejét az "extrém kegyelem" irányvonal és már okozott károkat. (Megjegyzem: nem az eddig levelezésekben említett - általam egyébként nem ismert - testvéreken keresztül érkezett)

Szeretettel:

Hajdú János (Janó)
Kelt,  2012. április 10.
____________________________________________________________

Kedves Péter testvér!

Egyetértek a kegyelemtanításoddal és örülök, hogy tisztán látod az "újfajta kegyelemtanítás" tévességét.
A kegyelem arra tanít bennünket, hogy megtagadjuk a bűnt, és nem pedig vissza élve vele éljünk tovább a bűnben.
Mert az Isten hosszútűrését üdvösségnek kell tartanunk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, ami értelmezésem szerint azt jelenti, hogy igyekezzenek bűneikből megtérni az emberek és nem pedig abban élni, mondván: kegyelem alatt vagyunk, Isten szeret bennünket és a mennybe jutunk. Ez így nem igaz, ez hazugság.
Csak ennyit kívántam hozzá szólni leveledhez. 
Áldásokat!
B.István
Kelt,  2012. április 12.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Április 17.-én  Katona Zsolt  panaszos levelet írt a pásztorok levelező listájára a tévtanítások veszélyeire történt figyelmeztető leveleim miatt. Mivel nincs engedélyem levele közreadására, így csak az én válasz levelemet adhatom közre. Ezt is azért teszem, hogy tanulságul szolgálhasson egyes furcsa gondolkodásmód tisztázásával kapcsolatban.  Íme a levél :


Kedves  Zsolt Testvér !
Úgy látom, jelentős félreértés van kettőnk között, ez eredményezheti a leveledben felsorolt kifogásokat, és - véleményem szerint  - helytelen következtetéseket. Bár az összes félreértés tisztázása könnyebb lenne személyesen, mint levélben, ezért most csak a legalapvetőbbek tisztázására teszek kísérletet az Úr segítségével. Először is néhány Ígére szeretném irányítani figyelmedet, hogy jobban megérthessed a pásztorok szívét, és szolgálatát. Csupán a szóban forgó ügyre szorítkozva idézem ezeket, nem teljes körű lefedéssel.
I.                    Először :
A  pásztor  felelőssége :   A  legeltetésen túl,  az  őrzés, az őrállás !
János 21:16,   „Monda neki Jézus : Őrizd az én juhaimat !”
(János ev. 10: 1-2, 10,12-13,)  „Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;  A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.”
Ezékiel 33:6-7,  Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.”
Tehát egy őriző, ( és a pásztor az őriző is,) nem elfut, vagy  hallgat, amikor veszély közeledik, hanem megfújja a figyelmeztető trombitát a juhok érdekében, és ha kell, kiáll a farkassal szemben is, a juhok védelmében! A pásztor nem a szolgálatát félti, vagy a Minisztri-je hírnevét, még a maga életét sem félti, sokkal inkább a juhok élete fontos számára! Általában aki pásztor, annak nincs Minisztrije, mert éppen elég számára a gyülekezet felelőssége és munkája.  Egy Minisztri sosem visel felelősséget személyesen juhokért, egyes személyekért, családokért, amíg a pásztor általában igen. A Minisztriknek leginkább a saját szolgálatuk a fontos, abból élnek, a pásztornak a bárány a fontos, és sok esetben nem abból él, de ha igen, az is teljesen rendjén van az Íge szerint, mert személyes köze van hozzájuk, törődik velük, szolgál nekik. (Természetesen ez csak akkor igaz, ha nem „béres”-ként szolgál a pásztor.) Nem akarok általánosítani, de sok esetben úgy tapasztaltam, hogy a Minisztrik inkább a béres szerepét töltik be: a juhok nem a tulajdonaik, ezért a veszély miatt egy cseppet sem aggódnak amikor jön, főképpen ha észre sem veszik! Viszont a bárányok érdekei helyett, rendkívül érzékenyek saját hírnevükre. Lehet, hogy egzisztenciális okokból ? Ez kérdés. De egyértelmű az utóbbi 10 -15  évben, hogy a juhok jó piacnak számítanak egyes szolgálók és Minisztrik különféle kiadványai, könyvei, CD-i számára. Sajnálatos, hogy több esetben a világi marketing módszerekkel és bombasztikus címek használatával, szenzációs új tanítások reklámozásával igyekszenek növelni a keresletet. Észrevétlenül, az egzisztenciális érdekek túlnőhetik Isten Országának érdekeit, ha nem vigyázunk.
II.                  Másodszor :
Őszinte tévedésből, te, a missziótokat (AWMinistries-Európa) "lejárató magatartást"tulajdonítasz nekem. Te ugyan óvatosan fogalmaztad meg, de amit írsz az azt jelenti, hogy a leveleim tartalmának érdemi, és Ígeileg bizonyított cáfolata helyett, eljárási módomat „lejárató magatartásnak” minősítve, közvetlenül a személyemet vádolod meg. 
Sérelmedben segítségért kiáltasz a pásztorokhoz, és mindezeken túl pedig „nyilvános helyreigazítást, és méltó helyzetrendezés”-re szólítottál fel engem.
Kedves Zsolt !
Emiatt egyáltalán nem haragszom, és nem neheztelek rád, sőt jó szívvel és szeretettel vagyok irántad, és szeretnék válaszolni kérésedre, felszólításodra, de mivel félreérted szívemet, és leveleimet, attól tartok, nem a te elvárásod szerinti választ fogod kapni tőlem. Előre is kérlek, ezt ne vedd rossz néven, mert a félreértés tisztázását fontosabbnak tartom, mint a félreértésed szerinti elvárásod teljesítését.  Ugye, megértesz ?
Félreértés : 1
Fontosnak tartok tisztázni, egy viszályára fordult dolgot, mégpedig: szerinted, amikor egy farkas környékezi meg a juhok aklát, és az őrizők (ahogy te nevezted „megkongatják a vészharangot”) az Íge szerinti kifejezéssel élve, megfújják a vészjelző „trombitát”, sőt, amikor már a kerítésen átugorva több bárányt is elrabolt a farkas, akkor az őrizők újból megfújják a trombitát, -  AKKOR szerinted ki a támadó, és ki a védekező fél ???
Amikor a „trombita szó” leleplezi a „farkast” és szándékát, sőt már a tetteit is, akkor a „farkas”érthetően ideges, és rossz néven veszi ezt, ezért még ő kezdi el vádolni az őrizőt azzal, hogy őt, szegény farkast, megtámadta az őriző. Aki trombitált, (az őriző,) „lejárató magatartást” tanúsított vele szemben. Micsoda becsület sértés történt! Segítsenek a pásztorok a farkasnak, a becsületét helyreállítani ???  Ez így helyes ?-  Ugye, mennyire viszályára fordult dolog lenne ?
Persze a farkas álruhába jön, nem nyíltan. Nem azt hirdeti magáról, hogy: Én vagyok a farkas, ne féljetek juhocskák! Akkor minden juhocska elszaladna, mielőtt az őriző jelezne. De a farkas sokkal ravaszabb, mert ő kígyó is valójában. Báránybőrbe bújik, ezt mondja az Íge.  De mielőtt újra félreértenél, leszögezem, hogy nem emberekről, személyekről beszélek most, hanem szellemi természetű dolgokról. A farkas=a megtévesztés, a félrevezetés szelleme. Az álruha=ez esetben a téves kegyelem doktrína, amibe beleöltözik a megtévesztés szelleme, hogy félrevezesse a juhokat. Bárány bőrbe bújt farkast nehezebb a pásztoroknak is felismernie időben, mert amikor már elragadott néhány juhot, akkor már könnyű felismerni, hogy ez nem bárány volt, hanem farkas. Akkor kell trombitálni, amikor még csak közeledik a veszély. A mi témánk esetében, már lopkodja a juhokat ez a megtévesztő kegyelem tanítás, és eközben mi itt arról vitázunk, hogy a Soós Péter lejárató magatartást folytatott a ti missziótok ellen ?
Kedves Zsolt !
Te „nyilvános helyreigazítást, és méltó helyzetrendezést” kérsz tőlem ?  Miért ?  Mert meg mertem fújni a vészjelző trombitát ? Sajnos már így is kicsit elkésve ? Palavics József már egy áldozat! Ő egy drága báránya az Úrnak, de a farkas ellopta, annyira, hogy általa most még többeket lop ki az akolból!  Nem inkább Neked, és az AWME-nek kellene NYILVÁNOSAN HELYREIGAZÍTANIA a félreérthető és kiegyensúlyozatlan kegyelem tanítását ??? 
Nem inkább Neked, és az AWME-nek kellene MÉLTÓ  HELYZETRENDEZÉST  eszközölnie???
Hát ilyen időket élünk ?  Amikor a támadó mutogat a védekező sértettre,  azt állítva, hogy a sértett a támadó, és a károsult, aki védekezni volt kénytelen, ő állítsa helyre a támadó jó hírnevén esett csorbát ???  Milyen kifordult gondolkozás ez ?
Félreértés : 2
Kedves Zsolt !
Te a pásztorok segítségét kéred az AWME-t ért vélt sérelem helyreállítására, a védekező „trombitaszó” miatt, de szeretnék én is  feltenni egy fontos kérdést: mielőtt elindítottátok az inteneten, TV-ben, CD-n, Fecebook-on, és a különböző nyomtatott és elektronikus kiadványokban terjeszteni AW tanításait, fordultatok-e a pásztorok e listán szerveződött köréhez véleményért, vagy tanácsért ? – megkérdezve, hogy helyesnek tartják-e, és a juhok számára megfelelő tápláléknak tartják-e AW tanítását??? Tudtommal nem, de mégis elárasztottátok ezzel a tanítással az összes gyülekezetet, az elektronikus média eszközeinek segítségével átugorva minden juhakol kerítését, nem a kapun mentetek be a juhok aklába, ”másunnan hágtatok be oda, mint a tolvaj és a rabló”, csupán azért, mert ti ezt a tanítást jónak ítéltétek, mert a bárány jelmeze alatt nem láttátok akkor még a farkast! Ha akkor nem volt fontos nektek a pásztorok segítsége, akkor most miért fontos? Talán mert jobban félted a AWME hírnevét, mint a bárányokat ?
Félreértés : 3
Kedves Zsolt !  Szeretném tisztázni azt a félreértést is, miszerint lejárattam volna Andrew Wommack (AW) testvért. Ez tényszerűen nem igaz! Még szándékomban sem volt ilyen! Aki elolvasta ezzel kapcsolatos figyelem felhívó levelemet és levelezéseimet, az tudhatja, hogy egyszer sem minősítettem a személyét! A tanítását minősítettem, azt is rendkívül óvatosan:„kiegyensúlyozatlannak, és félrevezetésre alkalmasnak” nevezve, de végső soron a „tévtanításra alkalmas”, és a tévtanítás kifejezéseket is használtam.
Fel szeretném hívni a figyelmedet, hogy a tanítás minősítése, és a személy minősítése között óriási különbség van, de te (sajnos mások is,) ezt a kettőt összemosod, az én rovásomra, hogy jogosnak tűnően vádolhassál. Nem haragszom egy cseppet sem Rád ezért, de fontos, hogy te is különbséget tegyél e két dolog között. Az Íge kötelez arra, hogy mindent megvizsgáljunk, és csak ami jó, azt tartsuk meg, és egyúttal kötelez arra is, hogy személyeket ne minősítsünk, ne ítéljünk! Én ez utóbbit nem tettem sem Andrew Wommack testvérrel, sem Palavics József testvérrel! Továbbra is szeretettel viseltetem irántuk! De biztosítalak arról, ha egészen véletlenül találnál ilyet a leveleimben, hogy a személyüket minősítettem volna,  - amelyről nem tudok, - akkor bocsánatot fogok kérni tőlük nyilvános levélben!
Félreértés : 4
Abban is félreértés van közöttünk, ami a pásztorköri levelezés nyilvánosságát illeti. Maga a levelező lista egy komoly nyilvánosság, és mindenki e szerint kezeli. Nem olvastam még egyszer sem személyes, vagy gyülekezeti intimitásokat, de még magán jellegű sérelmeket tartalmazó leveleket sem, nagyon helyesen. Ha vita volt, mindig közérdekű, és nyilvános jellegű ügyekben, pl. hitelvi, vagy tanításbeli kérdésekben folytak levelezések, amelyek NEM magán jellegű és NEM intim témák, ellentétben azzal ahogyan ezt te állítod.  Én sem értenék egyet személyes, vagy gyülekezeti belső információt hordozó levél közzétételével. Ebben egyetértünk. Én úgy hiszem, hogy minden pásztornak, és tanítónak Isten- és emberek előtti nyilvánosság felelősségével kell képviselnie hitelveit, látásait, tanításait, véleményét. Pál apostol is erről beszél pl. a 2.Kor.4:2-ben : Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
Tehát azok a hitelvek, és tanítások, amelyeket szóban vagy írásban közlünk, azt Isten és ember előtt nyilvánosan kell vállalnunk. Úgy hiszem ez vonatkozik a pásztorlánc levelező listán közzétett leveleinkre is. Ha én valamit erre a levelező listára elküldök, azért vállalnom kell a felelősséget nem csak kisebb, hanem a legnagyobb nyilvánosság előtt is! Ebből az elvből kiindulva mertem azt gondolni, hogy minden pásztor ezzel a felelősséggel vállalja a hitelvekkel és a tanításokkal kapcsolatos közérdekű véleményét, levelét! Erre alapozva, valamint a levelekben történt rám való hivatkozás, vagy címzettség okán tettem fel hitéleti blogomra lelkiismeret-furdalás nélkül néhány pásztor hozzászólását ehhez a témához. Eddig még senki sem jelezte ezzel kapcsolatos sérelmét, vagy egyet nem értését, csak te, aki ebben nem vagy érintve.  Hangsúlyozom, hogy személyes- és gyülekezeti intimitást nem tartalmazó, csak  e mostani közérdekű, és hitelvi témával kapcsolatos levelekről van szó, amelyeket feltettem a blogomra.
Mindezek ellenére, ha bármelyik pásztor testvérem jelzi egyet nem értését, a nekem címzett, vagy személyemet is említő, érintő, ugyanakkor nyilvánosság előtti felelősséget hordozó levele közzétételével kapcsolatban, ígérem, hogy azonnal eltávolítom a blogomról!
Kedves Zsolt !
A továbbiakban a  te leveled sorai között, eltérő színnel folytatom a válaszadást: Folytatás lejjebb ! Piros színnel.

2012. április 17. 23:32 Katona Zsolt írta, 

(Mivel Zsolt levelét nem közölhetem, ezért a válaszok előtt összegzem a levél tartalmát.) 
Itt arra tesz utalást, hogy én korábban bocsánatot kértem, ami igaz, de nem azért, hogy nyilvánosan küldtem el a figyelmeztető levelemet, mert úgy hiszem, az Ígei eljárás volt.
Ezzel kapcsolatban, a korábban Tóth Lajos pásztor által közreadott, Andrew Storm ide vonatkozó írásával értek egyet, miszerint: a tévtanítás nem személyes ügy, ezért nem a személyes sérelmek rendezési feltételei szerint, hanem nyilvánosság előtt kell rendezni, fellépni ellene.  Nekem nem magán jellegű kérdéseim voltak, amit meg kellett volna beszélni, ahogy te azt gondolod. Itt egy veszélyre kellett nyilvánosan felhívni a figyelmet! Sajnos így is késett a jelzés, mert sokáig engedetlen voltam Istennek, mert magamat féltettem, és ezzel vétkeztem, és nem azzal hibáztam, amit te felrósz nekem. A késlekedésemért viszont nyilvánosan bocsánatot kérek Isten népétől, és az Úrtól !
Előző levelemben tisztáztam, hogy a bocsánat kérésem mire vonatkozott. Nem akarom ismételni magam, de nem arra vonatkozott, amire gondolsz, vagy hivatkozol. 
Kifogásolta, hogy AW személyét lejárattam, minősítettem.
Fentiekben már részleteztem. A személyüket nem minősítettem tévtanítónak, hanem a tanításukat neveztem tévtanításnak. A személyt nem minősítettem, és végképpen nem bélyegeztem meg egyiküket sem!
Továbbá:  Nagy tévedés, hogy azt állítod, a dolog megválaszolásra került, és az ügy lezáródott. Nem záródott le !!! Ti tovább folytattátok a megtévesztésre alkalmas doktrína terjesztését, így A TI RÉSZETEKRŐL NEM ZÁRULT LE  az ügy, hanem kb. 1 hónapja, egy utcai evangélizáció megzavarása újra felszínre hozta ennek a tanításnak a veszélyét, ugyanis az a Golgota gyülekezetes testvér zavarta meg az evengélizációt, aki ezen téves tanításoknak a buzgó képviselője és terjesztője. A saját gyülekezeti pásztora is elhatárolódó levelet tett közzé a levelező listán, és a testvért megintették. Tehát az ügyet a rossz gyümölcsei hozták terítékre, és nem én! Így jött világosságra a Palavics József által terjesztett eretnek tévtanítás, amely nyilván valóan a ti általatok képviselt félreérthető, és egyesek számára sajnos félrevezető kegyelem doktrína befogadásával kezdődött.

Itt azt nehezményezi, hogy az általa képviselt szolgálatot én őszerinte lejárattam nyílt levelemmel.
Látod, kedveZsolt !  Te itt is a saját szolgálatod lejáratásától tartasz, azt félted. Nem a tanítás tisztasága és a juhok féltése a fontos számodra ?  Ezt nagyon sajnálom!
Továbbá azt nehezményezi, hogy a blogomra miért tettem ki a válasz leveleket, melyeket ő magán levélnek tart.
A  fentiekben  (Félreértés:4)-ben részletes választ adtam erre a közöttünk lévő félreértésedre.  Tehát semmilyen intimitást, és magán levelet nem tettem közzé, ezért nem voltam senki felé inkorrekt !  Ha valaki mégis jelzi, hogy nem szeretne nyilvánosan felelősséget vállalni a nekem, vagy rólam szóló leveléért, és távolítsam el a blogomról, akkor el fogom távolítani !

Továbbá javasol egy etikai kódex létrehozását, mely engem arra kötelezne, hogy ne írhassak a levelező listára nyilvános figyelmeztetést, ha a magyar eklézsia veszélyeztetését látom.
Elfogadom. Az a tökéletes, ha jelzem az érintett személy felé. Megragadva az alkalmat, most megkérdezem utólag, hogy az a négy pásztor testvérem, akinek a velem kapcsolatosan írt, vagy nekem címzett levelét feltettem a blogomra, hozzájárulását adja-e utólagosan ehhez ? (Bogdán István, Hajdú János, Martini Zsolt, Gere József testvéreimhez intéztem ezen kérdésemet. Az egyszerűség kedvéért, a válasz elmaradását beleegyezésnek tekinteném, ha jónak látjátok.) Kedves Zsolt! Meg szeretnélek kérdezni, hogy  vállalod-e leveled nyilvánosságát , feltehetem-e a blogomra? Jelzem előre, hogy saját válasz levelemet mindenképpen fel kívánom tenni.
Továbbá azt kéri, hogy minden AW-et érintő bejegyzést töröljek a blogomról.
Nem tettem közzé félretájékoztatást. Aki ilyet állít, az kérem igazolja, bizonyítsa ben az Íge alapján! Kedves Zsolt, ha nem igazolod téves véleményedet, kérlek ne vádolj téves tájékoztatással!   Továbbá: A veszélyre történő figyelmeztetésemet, légy szíves ne fordítsd viszályára! Ezt részletesen kifejtettem már a ”Félreértés:1”  pontnál. Kérlek, ha lehet, ne fordítva állítsd be a helyzetet! 
Továbbá kéri, hogy minden hitelvi ügyben közvetlenül AW-hez írjak.
Kedves Zsolt!  Mint AWME Misszióvezető, nem kellene kibújnod a közvetítés felelőssége alól. Én nem kívántam levelet küldeni AW-nek. Az én felelősségemnek eddig csupán azt tartottam, a többi pásztorral együtt,  hogy a veszélyre felhívjuk a juhok figyelmét, (bár ezzel eléggé magamra maradtam,) ezért nem írtam a magam részéről levelet AW-nek. De, ha a későbbiekben birkózni, vagy vívni kell a támadó tanítással, mert a juhokat elragadozza, akkor – a magam részéről - ez elől sem térek ki a juhok érdekében, de az angol nyelvre történő hiteles fordítást, mint misszió vezető, be kellene vállalnod. Az eddigi leveleimet nyugodtan kiküldheted angolul. Bizalommal vagyok irántad, hogy pontosan, értelem hűen fogod lefordítani! Ez esetben kérlek, az angol változatot küld meg részemre is!
Újra sértőnek és méltatlannak nevezi levelemet. 
Már feljebb leszögeztem, itt újra kell ismételnem : Senki személyét nem minősítettem, tehát nem sértegettem senki személyét! Én a tanítást minősítettem, ami egyezik Isten akaratával. Mindezek miatt nem látom azt, hogy méltatlanul kommunikáltam volna. Ez kedves Zsolt, a te személyes sérelmed szemüvegén keresztül látszik csak így, úgy vélem.

Továbbá újból kirekesztőnek, sértőnek minősíti levelemet és kéri tartózkodjak ilyen levél nyilvános megírásától. (Leveleim  e blogon olvashatók. El lehet dönteni, hogy sértő, kirekesztő-e?  Megjegyzés tőlem.)
Eddig is a szeretet és az elfogadás érdekében igyekeztem szolgálni az Úr segítségével, akik több évtizede ismernek, talán tanúsíthatják is. Szeretnélek megnyugtatni a felöl, hogy nem vezérelt a figyelmeztetések megírásakor sem a kirekesztés, sem a megbélyegzés szándéka! Az lehet, hogy te így érzed, de a szívemben ilyen nem volt, és most sincs! A szeretet sosem fordít hátat az Igazságnak. Az igazi szeretet, az az Igazság szeretetében, és a gonosz gyűlöletében gyökerezik. Nem hiteles az az Isten iránti szeretet, amelyik nem gyűlöli a gonoszt, a rosszat! Ez Pl. a tévtanításokra is vonatkozik.  „Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!”(Zsoltár 97:10,) „Szeretted az igazságor, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel az Isten …. ” (Zsoltár 45:8,)

Befejezésül arra kér, hogy ne áskálódjak máskor.
Kedves Zsolt!  Nagyon félreértettél !  Én nem áskálódtam !!!  Csupán jeleztem a veszélyt, amit te nem látsz, és mivel ez sérthette az érdekeidet, áskálódással vádolsz meg. Ezt nagyon szomorúnak tartom, de mindezek ellenére Isten áldását és üdvözítő kegyelmét kívánom számodra !
Szeretettel üdvözöllek :
Soós Péter
2012. április 19.
4 megjegyzés:

 1. Kedves Pásztorok!

  Bár egyébbként teljesen egyetértek Soós Péter testvéremmel, mégis egy dologban semmiképp nem oszthatom a véleményét(véleményetek)!Igenis az egész eklézsia felett kell őrködni! Mindenkinek! A bárányoknak is!( Ha betör a farkas báránybőrben, és elkapja a nyakamat, nehogy már ne bégethessek, ne figyelmeztethessem a többieket, meg a pásztort is! Csak nem gondoljátok komolyan, hogy néhány báránynak előbb meg kell döglenie azért, hogy a "nagyságos Pásztor" észrevegye, és majd "Ő" (hogy a hiúságán és gőgjén ne essen csorba" )megkongatja a vészharangot!Na és mi van akkor, ha éppen a "Pásztor" a farkas, mint az eddigi írásokból kiderűlt?!És ahogy látjuk Péter testvérünk azóta is harcol velük az Úr segedelmével!Ti miért nem teszitek? Csak a "saját gyülekezeteken"(??????) belül szóltok ellene? Nektek van nyájatok, bárányaitok, vagy az ÚRnak? Nektek esetleg csak azok a testvérek(bárányok) számítanak, akik hozzátok járnak?Mi az, hogy senkitől nem kapott felhatalmazást Péter testvér?"Se Istentől,( honnan tudjátok, avagy, csak nem ti lettetek Isten tanácsadói? Vagy esetleg olyan sokra tartjátok magatokat, hogy a Ti megkérdezésetek nélkül Isten már nem is mer semmit tenni?)se a "Pásztori" tanácstól!?(....)( Az apostolokat is eltíltották a zsidó papok, hogy Jézus nevében, ne tanítsanak. Most jól néznénk ki, ha szótfogadtak volna!)Mit fontoskodtok, nagyképüsködtök egymásközött?! Titeket szolgákká tett az ÚR az Ő házanépén! Nem Mi vagyunk Tiértetek, hanem Ti vagytok Miérettünk! Mindannyiunkért! Isten minden gyermekéért!Avagy nem emlékeztek az Igére, amikor a szolgák elkezdtek versengeni egymásközött! Térjetek meg, nehogy eljöjjön a Ti Úratok abban az Órában, amikor nem várjátok!Mert ugye azt az Igét is ismerítek, hogy nem mindenki, aki azt mondja "Úram, Úram"....!Gondoljátok, hogy az az Isten akarata , hogy Ti itt egymással versengjetek?!
  A laodiciai gyülekezet angyalának pedig írd meg....!

  Isten kegyelmét kivánom mindannyiunknak:
  Balázs Ida

  VálaszTörlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 3. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés