2012. április 9., hétfő

" TÉVTANÍTÁSOK AKÁRMI SZELE " 2. rész


dr. Palavics József :"Igazi" evangéliuma eretnekség ! 

Az elmúlt hetekben, egy utcai evangélizáció megzavarása kapcsán csúcsosodott ki a pásztorok közötti levelezésben a Palavics József testvér nevéhez fűződő "Igazi evangélium" néven összefoglalt tévtanítás, miután kiderült, hogy az utcai evangélizálást olyan hívő testvér zavarta meg, aki elkötelezett követője Andrew Wommack és Palavics József  félrevezető kegyelem doktrínájának.  Ennek a tévtanításnak a veszélyét 2011. június 21.-i és 26.-i leveleimben már jeleztem a pásztorok és  a Szolnoki gyülekezet felé is.  Sajnos akkor sokan nem vették komolyan a figyelmeztetést, és még görcsösebben ragaszkodtak a veszélyes tévtanításhoz. Még ma is sokan nem veszik komolyan  a Biblia végidőkre vonatkozó figyelmeztetést, amelyről Pál apostol így ír: "Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük." ( 2.Tim.4:3.) „Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármiszele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.” (Efézus 4:14,)
Az alábbiakban közreadom okulás és figyelmeztetés céljából azt a néhány tanulságos levélváltást, ami ezzel kapcsolatban történt.  
Az  1. részében az alábbi 3 írást tettem közzé :   ( 1.részhez klikk ide
 1./  Részlet Andrew Storm könyvéből: Nyilvánosan, vagy négyszemközt kell-e korrigálni?
 2./  Saját levelem :  Nyílt levél a gyülekezet felvigyázóihoz ,   2011. 06. 21. 
 3./  Saját levelem :  Válasz egy pásztor barátom kérdésére,  2011. 06. 26.
Ebben a 2. részében 3 levelet teszek közzé :
 1./  Válasz és korrekció Palavics József levele miatt,  2012. 03. 28.
 2./  Palavics József válasz levele részemre,  2012. 04. 03.
 3./  Válaszom Palavics József részére,   2012. 04. 09.
A 3.rész a legfrissebb reagálásokat tartalmazza: ( 3. részhez klikk ide )
_______________________________________________________________


Kedves Testvérek !

A mai levélváltások sokaságában Palavics József testvér tévesen hivatkozott rám a Bogdán József testvérnek írt levelében, amit fontosnak tartok helyreigazítani.

Az ő levelében szó szerint ez szerepel, idézem : 

"Amikor a Soós Péter tévtanítónak minősítette Andrew Wommackot, és Katona Zsolt megkérdezte Tőle, hogy miért nem először hozzáment, és kérdezett tőle, stb. Péter is bocsánatot kért, bár nem értett egyet, és ahogy tudom ma sem ért egyet AW-el, nem is kell, de arra odafigyelnék, hogy kit mivel támadunk meg. Jézus is azt mondja, hogy először négyszemközt, aztán végy magad mellé valakit, aztán mondd el a gyülekezetnek. Ha látnék egy általam veszélyesnek tartott tévtanítást valószínű ezt követném."

Palavics József rosszul emlékszik, vagy tévesen volt informálva a Katona Zsolt testvér felháborodott levelére küldött válaszomról.

A  2011.06.22.-i bocsánatkérő levelemben nem azért kértem bocsánatot, mert "először nem hozzá mentem és nem tőle kérdeztem, stb, " !  Nem ! Én azért kértem bocsánatot, mert Katona Zsolt felháborodva azt állította, hogy én tiszteletlen voltam Andrew Wommack felé, és kritizáltam őt. Levelem többszöri ellenőrzése után sem találtam nyomát Katona Zsolt állításának, amit válaszomban nyomatékkal közöltem is, mindazáltal méltányolva, hogy ők tiszteletlen kritikának és megsértésnek érezték a tévtanítás veszélyére felhívó levelemet, úgy tartottam bölcsnek, hogy megalázzam magam, és szívem jó szándéka és szeretete jeléül bocsánatot kérjek még azért is, amit nem követtem el, kifejezve ezzel is, hogy nem az ellenségesség vezérelt, hanem a szeretet.
Az elmúlt 36 évben az Úr megtanított arra, hogy pásztorként még az igaztalanul ellenem támadók előtt is meg kell alázni magam őszintén.  Így hát őszintén csak ezért kérhettem bocsánatot, és meg is tettem az Úr kegyelme által. De nem szeretném, hogy ebből félreértés legyen.

Nem tudtam volna őszintén bocsánatot kérni azért, hogy előbb nem négyszemközt rendezem velük 
a problémámat !  Azért nem, mert a Máté 18:15-17 egyszerűen nem erre az esetre vonatkozik !
Az AW kegyelem doktrína veszélye, - amelyet ékesen bizonyít Palavics József (PJ) tanai miatt keletkezett jelen helyzet is, - az nem az én magán jellegű problémám, és nem az én sérelmem ! Ez az egész eklézsia sérelme !
Ez Krisztus Testének sérelme! Egy hamis tanítás az nem magán ügy. Amikor a hamis tanítók nyíltan, és senkit meg nem kérdezve, a TV-ben, FB-on, és az internet különféle eszközein nyíltan terjesztik félrevezető tanaikat, megkárosítva test szerint élő-, vagy ártatlan kiskorú hívőket, és károsítva gyülekezeteket, akkor ők milyen jogon kérik ki maguknak, hogy őket nem lehet nyilvánosan leleplezni??? - csak először négyszemközt jelezni a kifogást, mintha ez egy magánügy, személyes sérelem lenne !

Én nem neheztelek sem AW testvérre, sem PJ testvérre, sőt szeretem őket. Éppen abban van a szeretet, hogy védelmezzük Isten nyáját, drága áron megváltott gyermekeit azzal, hogy megfújjuk a vészkürtöt, és felhívjuk a figyelmet a belopakodó veszélyre, és ebből ők is intést vehetnek a megtérésre !  

Szeretném megköszönni Tóth Lajos testvéremnek, hogy közre adta Andrew Storm  alábbi írását, ami világos, tiszta állásfoglalás, nagyszerű tanítás. Teljesen egyetértek vele. Pontosan azt a félreértést teszi helyre, a mi Palavics József és Katona Zsolt testvér is félre értelmez az ilyen esetekben !

Az Íge szerint én is úgy látom, - Pál apostol példája Péter apostol esetében, és az apostoli levelek
alapján is, - hogy az a vezető, vagy tanító, akinek a tévedése nyilvánosságot érint, az nem magán ügy, nem egyéni sérelem, (amire a Máté 18:15-17 vonatkozik, ) hanem közügy, amelyre a nyilvánosság előtti leleplezés az Ígei eszköz. A Máté 18:15-17, pedig az egyéni sérelmek rendezésére vonatkozik egyértelműen !

Ezért, - ellentétben Palavics József állításával, - Katona Zsolt felé történt bocsánat kérésem nem erre vonatkozott, és az sem igaz, hogy AW-et megtámadtam, amint az PJ írja! Én az AW féle kegyelem doktrína kiegyensúlyozatlanságának rendkívül súlyos károkat okozó veszélyére hívtam fel a magyar gyülekezeti vezetők figyelmét nyilvánosan, amit láthatólag az érintettek rossz néven vettek. Úgy látom a történtekből, hogy az elmúlt 9 hónapban keletkezett károk igazolják nem csak azt, hogy jogos volt a veszély jelzése, hanem azt is,  hogy még fokozottabb figyelemre, és vigyázásra van szükség !

"Figyeljetek,  vigyázzatok, és Imádkozzatok ! - mert nem tudjátok mikor jön el az az idő!" (Mt.13:33,)

Befejezésül még egy fontos észrevétel :

Veszélyesnek, sőt egyértelműen a pokol tagadását igazoló bizonyítéknak tartom Palavics József alábbi állítását, melyet Bogdán István testvérnek küldött levele végén írt, idézem :

"A pokol már itt van, nem csak egy helyen majd valahol, a nagyobbik fiú ott közvetlenül az Atya mellett nem élvezte az Apja közösségét, és mindazt ami ezzel járt. A hádész (pokol) az a hely vagy állapot, ahol, amikor vakok az emberek."

Ez a vélemény magáért beszél. Ha jól értem, (többszöri elolvasás után,) akkor :  1./  a pokol itt van a földön, 2./  mi, akik kifogásoljuk és leleplezzük a tévtanítást, mi vagyunk a "vak emberek" akik pokol állapotát, vagy helyzetét hozzuk létre a földön. Ezt mondja az a testvér, aki azt bizonygatja levelében, hogy mindenkit tisztel és szeret.

Hát ! - mondhatom,  szép kis teológia !!!  És mindez egy AW tanítással kezdődött, és ide vezetett ! 
És lehet, hogy ez még nem is a végállomás ?

A levél így zárul, idézem :
"Szia István, olyan vagy, mint az Isten:),  üdv, Pajó "

Mivel ez a záró üdvözlet minden eddigi levelében olvasható volt, kénytelen vagyok nem csak egy ártatlan szlengnek tekinteni, hanem tudatos, a saját teológiáját summázó és annak súlyt adó kifejezésnek, amit búcsúzóul még a címzettel kíván tudatosítani a levélíró.

Az ördög Évának "csak" azt hazudta, hogy "olyan leszel, mint az Isten!"  PJ már ezt is túlszárnyalja, és
azt mondja a levelei címzettjeinek, hogy  "olyan vagy, mint az Isten !"

Ki kell mondani :  Ez  HAZUGSÁG !  - ebben a formában ez megtévesztő! - és ezért hazugság ! Ez a PJ teológia summája !  Ezzel sokakat megtévesztett, és meg fog téveszteni ! Sajnos ! 
Értem én, hogy PJ az Isten képére teremtettségre alapozza a teológiáját, de a bűneset teljes rombolást végzett, és létre hozta a romlott természetet. "Egynek bűnesete által a halál mindenkire elhatott!"  A Megváltás ugyan minden jogalapot megszerzett a szellemvilágban a teljes helyreálláshoz, de mindezek birtokba vétele és legitim működtetése a hívők számára akkor is egy folyamat. Pl. A Halál is le van győzve, de nincs még eltörölve, csak mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, stb., .... és még lehetne sorolni.

Isten akarja, hogy hasonlók legyünk Őhozzá, de most még nem vagyunk hasonlók ! - csak akkor, leszünk az 1.János 3:2-3  szerint, amikor "meg fogjuk Őt látni, amint van !" - és ez sem vonatkozik minden hívőre, csak azokra,  "akikben meg van ez a reménység, és megtisztítja magát, amiképpen Ő is tiszta !"
( Krisztust még nem látjuk úgy, amint van ! - akkor sem, ha azt hazudjuk magunknak, vagy egymásnak, hogy "de igen, már látjuk Őt most ! - amint van." Az Íge jövő időt használ itt, és nem jelen időt ! )

Tehát erős feltételekhez kötött az ígéret ! - és itt is csak azt ígéri az Íge, hogy  "HASONLÓK" leszünk Őhozzá, és nem azt, hogy OLYANOK leszünk mint az Isten !!! - ezt a kígyó hazudta ! PJ übereli a kígyót is, ha komolyan veszi amit ír. Márpedig aki tanítóként, pásztorként lép fel, az nem beszélhet, írhat felelőtlenül. Nem mondhatja: "bocsánat, nem komolyan gondoltam!"

Még ide tartozó információ:  Nem olyan régen Katona Zsolt testvérem arról tájékoztatott, hogy az AW Ministries minden kapcsolatot megszakított Palavics Józseffel, honlapjukról levették a hozzá kapcsolódó linkeket, és megszüntették a közös rendezvényeket azért, mert már ők sem értenek egyet Palavics József testvér teológiájával, és nem szeretnék, hogy AW szolgálatát ez károsítsa, és ezt békességben rendezték egymással.

Kedves Testvérek !

Úgy hiszem, hogy az Istenfélelemre és az abban való növekedésre van szüksége Isten népének, de nekem mindenképpen!  Hiszem, hogy nem a törvénykezés, hanem egyedül a helyesen értelmezett Istenfélelem által képesek a hívők eljutni a szent életre és az Isten szerinti szabadságra és örömre, és védelmet kapni a tévtanításokkal szemben !
Ezért ajánlom folyamatosan, és most újra, a Dr.W.Margies erről szóló tanulmányát minden hívőnek és szolgatársamnak egyaránt ! Sok keresztény sajnos azt sem tudja, hogy mit is jelent ez valójában.
Bocsássatok meg, nem untatni akarlak ezzel Titeket, de az Istenfélelem rendkívüli hiányát látom a mai idők eklézsiájában, ami miatt a hívők szellemi immunrendszere hiányos, vagy működésképtelen, így a gonosz akadálytalanul, ellenállás nélkül garázdálkodhat, és okozhat károkat a hívőkben és a gyülekezetekben, felekezetekben egyaránt ! 

Isten áldását, kegyelmét és békességét kívánom,

Testvéri szeretettel mindnyájatok iránt :

Soós Péter
2012.03.28.
Ui.:  Újra csatolom és ajánlom szeretettel Dr.W.Margies tanulmányát .
Ezt a levelet  Palavics József testvérnek is megküldtem, mivel a címe
eljutott hozzám.
__________________________________________________________________________________
Kedves Péter!

Ahogy a Pásztor Körnek írt rövid levelemben is olvashattad két okból válaszolok a leveledre, miattad és azok miatt, akik még olvassák. Nagyon nem szeretem az ilyen leveleket, szörnyű, hogy ilyenek születnek, de úgy tűnik ez elkerülhetetlen.

2 dologra szeretnék válaszolni a leveleddel kapcsolatban, de elötte egy rövid megjegyzés. Én úgy látom nem kell engem leleplezni és ilyen drámát csinálniJ, mivel minden amit mondtam és mondok a nyilvánosság előtt zajlik, semmit nem titkoltam el, nem titkos tanok ezek, a személyemről is a neten lehet olvasni őszintén, szóval úgy hiszem, hogy nyilvánvaló igazsággal kelletem magam minden ember lelkiismeretének, ha leplezett az evangéliumunk akkor azoknak leplezett, akik még nem látják.


Andrew Wommack Ministryvel való kapcsolatom
Csak röviden valamit az Andrew Wommack  (AW) szolgálattal kapcsolatban írtakról. A magyar AW szolgálat weboldaláról mindenki más videója lekerült (Katona Zsolté, aki a helyi képviselő, Dinnyés Imre, Andre Rabe, Francois du Toit, és az én beszédeim is), egy belső utasítás (policy) miatt csak Andrew Wommack anyagok lehetnek ott. Nem tudok róla, hogy az AW szolgálat megszakította volna velem a kapcsolatot. A kanadai AW szolgálat igazgatója személyes barátom, voltak a gyülekezetünkben, mi az ő házukban, többekkel együtt segítünk Nekik Andrew Wommack júniusi torontói konferenciájának a szervezésében. Szóval nem tudok róla, hogy megszűnt, vagy romlott volna a kapcsolatom az AW Ministry-vel, én úgy tapasztalom, hogy inkább egyre gyümölcsözőbb.  Tehát nem igaz, amit erről írtál, de ha Katona Zsoltot az AW szolgálat magyarországi vezetőjét megkérdezted volna Ő is elmondta volna ugyan ezeket Neked.

Olyan vagy, mint Jézus
Örömmel olvasom, hogy übereltem a sátánt, ezt így még senki nem mondta J. Köszönöm. Bár értem, hogy te mit értesz ez alatt, de számomra ez azt jelenti, hogy Isten, az evangéliuma überelte, felülmúlta (legyőzte) az ördögöt. Végre! Halleluja!

Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és ez sikerült is neki, mert láttamozta, hogy íme, igen jó.  Az 1 Móz 5:3-ban Ádám a saját képére és hasonlatosságára (ez ugyan az a két szó, mint amit az ember teremtésekor használ) nemzette Séthet. Ahogy én a nyelvünket ismerem, ha valami vagy valaki másnak a képe és hasonlatossága, akkor arra mondhatjuk más szóval, hogy olyan, mint az, vagyis hasonlít rá. Ha egy gyerek a szülő képe és hasonlatossága (Séth és Ádám például), nem hiszem, hogy olyan eretnekség azt mondani, hogy a gyerek olyan, mint az apja, vagy az apjára ütött. Értem, hogy furcsa azt az emberre és Istenre mondani, de szerintem ez baj, hogy ez ennyire idegen lett nekünk, hogy ennyire eltávolodtunk attól az intimitástól, ami Apukánkkal volt, vagy az Atyánkkal:). Azt nem akartam terjeszteni, hogy az ember Istenre ütött, mert ez félreérthető szerintem  J, ezért hirdetem inkább büszkén úgy, hogy ember, olyan, mint Jézus.

Szóval bátran hirdetem, hogy az ember Isten képe és hasonlatossága, hogy olyan, mint Isten, de az ember nem Isten. Ha megvizsgáljuk Jézus halálának az emberiséggel tett eredményét, amit megigazultságnak ír Pál (dikaiosune), azt látjuk, hogy ez az eredeti kép, és hasonlóság Jézus Krisztus vére (halála) által helyreállt Isten szemében. Az evangélium Isten megigazítását jelenti ki, vagyis azt, hogy Isten úgy látta, mint az ezüstöntő mester, amiről oly sokat prédikáltunk, hogy miközben tisztította az embert meglátta az arcát benne, és azt látta, hogy valóban olyan, mint Én. Ez a megigazultság, ezt nem tudom máshogy érteni. Itt olvashatsz róla mit értek röviden megigazultság alatt, illetve a korábbi levelemben, egy csatolmányban bővebben.
Római levél 1:17
by Tükör Biblia on Saturday, April 9, 2011 at 8:19am ·
Az evangélium titka ez: Isten igazzá tett mindent Krisztusban (mindent elvégzett, rendbe tett, helyessé tett); Isten igazságossága (megigazítása) azt jelenti, hogy ami Krisztusban történt az értünk történt. Az Ő hite gyújtja meg (gyújtja be) a miénket. (Hitből hitbe) Ő meg van győződve az emberiséggel kapcsolatban és most bennünket győz meg arról, hogy higgyünk abban, amit Ő igaznak tart rólunk. A próféták előre írtak erről a megigazult életről, aminek a hit az alapja és nem az egyéni teljesítmény. (Hab. 2:4)
 (Ebben (az evangéliumban) az Isten megigazítása jelentetett ki, hitből hitbe. Ő a hitünk elkezdője és bevégzője. Zsid. 12:1. Az evangélium az Isten megigazításának a kijelentése; ez kijelenti hogyan hozta Isten rendbe (egyenesbe) magával az emberiséget (hogyan tette Isten igazzá az emberiséget). A megigazultság szó angolul (righteousness) az angolszász szóból ered, ami  (rightwiseness) helyén való (igaz, megfelelő) bölcsességet jelent, vagyis bölcs abban, ami igaz, helyes. A görögben a gyök szó a megigazultságra, a 'dike', ami azt jelenti, hogy két fél hasonlóságot talál egymásban. A héber szó a megigazultságra a 'tzadok'  (cadok), ami a mérleg nyelvére utal. Ha Isten a normál mérték, akkor csak az egyensúlyozza ki a mérleg nyelvét, ami visszatűkrözi az Ő hasonlóságát és képét (ami olyan, mint Ő). Habakukk 2:4..."az igaz (megigazult ember) a hite által él" . Héberül a hit szó jelentése azt a fajta teljes függőséget, ráhagyatkozást fejezi ki, ahogyan egy gyermek nyuszik az anyja mellén.)

Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen csodát cselekedetett velünk, emberekkel.

Ha figyelmesen olvasod, megláthatod, hogy teljesen fordítva történt a kertben, mint ahogy írtad a leveledben. A  kísértésnek a kertben pont az volt a lényege, hogy azzal amit a kísértő mondott azzal azt hitette el, vagy bizonytalanította el az embert, hogy ő nem olyan, mint Isten! Pedig tudjuk, hogy olyan volt.

 ”…a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az
Isten:..”

Elhitette velük, hogy ők nem Isten képei, nem olyanok, mint Isten, kételkedtek abban a valóságban, amivé Isten tette őket (hogy az Ő képe és hasonlatossága, hogy olyanok voltak, mint az  Apjuk) ebben nem voltak biztosak azért hihettek el egy ilyen butaságot, hogy csináljatok ezt azt, és akkor, olyanok lesztek, pedig már olyanok voltak. Szóval a te értelmezésed szerint én übereltem a sátánt (egyébként is hogy lehet ilyet mondani Péter!), holott csak megvilágítottam azt, ami elbuktatta az embert,  hogy nem tudta vagy elfelejtette, hogy már olyan volt. Meg vagyok győződve, hogy a mai nap is ez a gyökere a bukásainknak, ha elfelejtjük, hogy milyen emberek vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint Ő, ezért hangsúlyozom, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus, mert ebben fejeződik ki az eredménye a megváltásnak.

Ugyan erre utal Pál az 2 Kor 11:3-ban:

„Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok 
is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtõl. (egyszerűségtől, összefonódástól,
‘haplotes’).

Én úgy látom, ahogy írtam is az előbb, hogy az ami a kertben zajlott ez zajlik ma is, elcsavarodnak a gondolataink az Isten
gondolataival való összefonódástól, hogy azt, és úgy gondoljunk magunkra, ahogy Isten gondol ránk, rólunk.

Mitől csavarta el Éva gondolatait az ördög? Hogy tudta elhitetni vele, hogy csináljon valamit és akkor olyan lesz, mint Isten, amikor már a teremtéssel az ember Isten képe és a hasonlatossága volt, ahogy fent írtam, olyan, mint Ő. Csak egy módon lehetett ezt megtenni, úgy, hogy Éva nem hitte ezt el, elbizonytalanodott benne, nem volt még ennek teljesen a tudatában. Hogy tudnám elhitetni veled, vagy bárkivel, hogy csinálj valamit azért, hogy olyan legyél, mint Apukád? Csak abban az esetben, ha nem tudod, hogy már hasonlítasz rá, már olyan vagy, mint Ő. Az ember Isten miatt hasonlított Istenre, nem ez volt az ördögi, hanem az, hogy ezt nem hitte el, és így beugratták abba a cselekedet alapú gondolkozásába, ami csak Krisztusban tűnik el, vagyis az, hogy tegyél valamit, és akkor olyan leszel, szent, igaz, ártatlan, stb. Ezt a mentalitást a bukás hozta létre. 

A Róma 1:23 azt mondja, hogy felcserélték az Isten dicsőségét (doxa=gondolat, szándék) különböző képekre, és csak süllyed, süllyedt lefele az ember. Téved az, aki azt hiszi, hogy az ember Isten képűségének, Istenhez való hasonlatosságának, ami a megigazultság az újszövetségben, ennek a megértése, helyreállítása veszélyes eretnekség! Ellenkezőleg, ez az, ami megállítja, és visszafordítja bűnökből az embereket. Nem tudok nagyobb erőt a bűn ellen, a sátán ellen, mint Jézus Krisztus elvégzett munkája (emberiség megigazultsága), és annak a következménye, az ebben való hit, és ha ezt végre elhisszük, az az ami miatt győztesek vagyunk. Soha nem tudna az ember helyreállni, ha Isten Krisztusban ezt nem tette volna meg, semmilyen tettünk nem tudja ezt megtenni, hosszú idők alatt sem, ez butaság. Vagy Krisztus rendbe tette, ami elromlott (csak nem vettük ezt észre), vagy erőlködhetünk a magunk gondolta, de Istennek tulajdonított módszerekkel, soha el nem érve a tökéletességet. Tökéletesek, szentek, tiszták vagyunk Krisztusban már most, ha ezt hirdetjük, és hisszük, meg is látjuk, ha azt hirdetjük, hogy bukottak vagyunk, és hosszú fegyelmezett meneteléssel győztesek leszünk majd, akkor még mindig csak a sötétségben járunk és nem értettük meg ami Krisztusban történt velünk.

Szóval örömmel, alázattal és büszkén hirdetem, hogy Isten kegyelméből olyanok vagyunk, mint Ő a mennyei Apukánk. Te is olyan vagy Péter! És az evangélium valóban überelte a sátánt.

Ez volt a válaszom a leveledre. A következő gondolat csak egy kiegészítés, ami a témához kapcsolódik és kicsit nagyobb látószöget adhat a kérdésnek.

Mi volt az ami miatt elbukott Izrael, ami miatt a pusztában maradt?
Szerintem ugyan az, ami miatt ma is az Egyház körbe-körbe jár?

Egy nép, aki látta Istent éjjel, nappal maga előtt, soha nem látott csodákat láttak (tíz csapás, felhő, tűzoszlop, Vörös tenger szétválasztása), nem mondhatjuk, hogy Isten nem volt velük, hogy ők nem hittek benne, hogy nem hittek a csodákban, mégis elbuktak valami miatt? Miért? Hogy lehet? Miért van, hogy éveken keresztül ígérgetünk a testvéreknek, állandóan egy jövőben beteljesülő valamire várva? Hol van a teljesség? Mikor jön el az ígéretek beteljesedettsége? Vagy már eljött csak nem vettük észre? Meg vagyok győződve, hogy az ’Egyház’ is látta Istent, látott csodákat, de ugyan az a baja, mint Izraelnek, ugyan azért maradt a ’pusztában’ mint Izrael.

Ha emlékszel a 10 kém beszédére, „…olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk..” (IV. Móz. 13:33). Ha figyelmesen nézed, és ott látod a magadat egy ilyen Isten jelenlétével megáldott táborban, nem maradt más oka annak, hogy nem mentek be az ígéret földjére, amellett, hogy hittek Istenben és a csodákban, mint, hogy nem hitték el MAGUKKAL kapcsolatban azt, amit Isten hitt róluk.

40 év múlva, amikor Józsué 2 kéme beszélt Ráhábbal döbbenetes, amit hallottak. Elmondta, hogy akkor, amikor átjöttek a Vörös tengeren 40 évvel korábban, akkor megolvadt a szívük az Anákoknak. De ezek a megolvadt szívű Anákok óriásoknak tűntek Izrael szemeiben, mert Izrael SÁSKÁNAK látta magát a saját szemében. A sáskák a pusztában élnek, a Fiak, akik olyanok, mint az Apjuk az Ígéret földjén. Krisztus az Ígéret földje, minden beteljesedett benne. Amíg nem látjuk meg, hogy valóban Isten Fiai vagyunk, olyanok, mint az Apukánk, mint Isten, addig nem értettük meg ami a kereszten történt (szerintem:).

Szerintem ilyen ma az ’Egyház’ is, pontosabban ilyennek látja magát, mert nem látja, hogy kicsoda is valójában. Ott van Isten, ott vannak csodák, és ott van az ’Egyház’ a pusztában a sáska mentalitás miatt, ezért tudnak szerintem ilyen levelek is születni, mert elfelejtettük, hogy milyen emberek is vagyunk, elvesztettük, hogy Isten valóban az Apánk, Tőle származunk, mi valóban hasonlítunk Rá, Isteni nép vagyunk, nemesek. Az Ígéret Krisztusban beteljesedett, rajtunk keresztül. Nézzük Őt mintegy tükörben és elváltozunk az Ő ábrázatára, az Ő képére és hasonlatosságára. Ha Krisztust nézzük nem egy majd beteljesülő jövőt látunk, hanem egy beteljesült örökkévaló jelent. Elvégeztetett, beteljesült minden Benne. Az Egyház már most szent, tiszta, ártatlan, ez minden szolgálat célja, hogy tökéletesnek mutassa be a szenteket, mert azok, csak nem tudják és azt hallják, hogy mit tegyenek azért, hogy szentek legyenek! 

Az ember elbukott, de az ember feltámadt. Hagyjuk már el a bukottság gondolkozását, és változtassuk meg a gondolatainkat, ’térjünk meg’, és gondolkozzunk, lássunk, higgyünk és éljünk úgy, mint akik feltámadtak. (a félreértés elkerülése végett nem a testünk feltámadását hirdetem, hogy az már megtörténtJ)

Kedves Péter!
Egy csodálatos ébredésben vagyunk, abban, amire vártunk, ráébredünk az eredetünkre, az Istennel való hasonlóságunkra, arra, hogy olyanok vagyunk, mint az Apukánk, Isten, ebben jutott teljességre az emberiség megváltása, ez a megigazultság. 
Csak két Igét erről (a fordítást természetesen ellenőrizzed):

Zsoltár 17:15 Én pedig megigazultságban nézem (szemlélem, látom) a Te arcodat, és megelégedek, amikor rádöbbenek, (ráébredek) a hasonlóságunkra. (Megigazultságomban nézem Őt, és látom a hasonlóságomat Vele, látom Őbenne, hogy én olyan vagyok, mint Ő, és ez teljesen betölt engem).


1 Kor. 15:34 Ébredjetek rá (serkenjetek fel) a megigazultságra (igazán) és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent megszégyenítésetekre mondom.

Szeretettel és örömmel,

Palavics József (Pajó)

Olyan vagy mint Jézus J!
Érkezett :  2012.04.03.
_______________________________________________________________________
Kedves   Palavics  József  Testvérem !                                                              
Köszönöm válasz leveledet.  A felesleges vitát és szóharcokat kerülendő, a magam részéről (ha nem feltétlenül muszáj,) nincs szándékomban  a továbbiakban leveleket váltani veled hitelvi, tanításbeli kérdésekben. Fontosnak tartom azonban, hogy leveledre válaszoljak az „evangélium oltalmazása és megbizonyításá”-ra való tekintettel, valamint a veszélyeztetettek iránti felelősség miatt is.
( Mindenek előtt engedd meg, hogy ne használjam a pajó megszólítást.  Az Isten képére teremtett, és Jézus Krisztus által megváltott emberi méltóságodhoz ezt nem tartom sem illőnek, sem méltónak.  Hála Istennek, Ő nem egy bratyizós, súlytalan nevet adott neked, hanem méltóságodhoz illő,  Palavics József nevet ! )
Visszatérve leveledre, két részre osztom válaszomat :
I.                    Személyes félreértés tisztázása
II.                  Tanításod megtévesztésének indoklása
Azt írod :
I.1./  nem kell engem leleplezni és ilyen drámát csinálniJ, mivel  …..  nyilvánvaló igazsággal kelletem magam minden ember lelkiismeretének, ha leplezett az evangéliumunk akkor azoknak leplezett, akik még nem látják.”
Kedves József ! 
Ezek szerint Te drámának tartod, ha az általad képviselt tanítás őszinte vizsgálat alá kerül ? Miért? 
Nem a nyilvánvaló igazságokkal van a baj.  Örülök, hogy sok bibliai igazságban hiszel, és azokat is képviseled.  A baj az, amelyekben nem hiszel, vagy amelyeket súlyosan félreértelmezve képviselsz úgy, hogy te sem veszed észre.  A te teológiádban ezek  el vannak rejtve, mint egy ízlésesen tálalt ételben a méreg, amit az étkező gyanútlanul elfogyaszt, és utána beteg lesz, majd meghal. Na, az ilyen elrejtett hazugságot viszont le kell leplezni, mert ez nem nyilvánvaló, hanem elrejtett hazugság. Ha nyilvánvaló hazugság lenne, nem kellene leleplezni, mert mindenki kiköpné. Így viszont sajnos lenyelhetik. Lehet, hogy  te sem látod ezt a rejtett mérget ? Kedves József ! Meg vagyok győződve a te jóhiszeműségedről!  Biztos vagyok benne, hogy nem akarsz senkit tudatosan megtéveszteni, sőt a legjobbat akarod. Ezekkel a tévedésekkel te is meg vagy tévesztve, viszont te teljesen igazságnak látod és tartod a tévedéseket, hazugságokat, és mint igazságot terjeszted, és - bár szándékod nélkül, - másokat is megfertőzöl, miközben benned a szeretet jó szándéka van. Hiszem, - de legalábbis remélem, - hogy egyszer ráébredsz a tévedésedre, bár sajnos addigra sokan meg lesznek tévesztve. Sajnálatos az is, hogy Te éppen azokat tartod megtévesztettnek, akik  szeretettel  jelzik tévedésedet, vagy felhívják rá figyelmedet. Te úgy vélekedsz róluk, hogy ők nem látják, amit Te látsz.  Éppen ezért, nem szeretném folytatni ezt a levelezést, mert csak az Úr tud téged meggyőzni, nem én, és nem is áll szándékomban. A felelősségem csak arra terjed ki, hogy felhívjam a figyelmet, ha olyan veszélyt látok, ami Isten megváltott népét pusztítani, vagy károsítani akarja. A válaszom oka csupán ez ! - esetleg maximum, a szeretettel figyelmeztetés, kérlelés, hátha hallgatsz rá!
I.2./  Azt állítod, nem mondtam igazat Andrew Wommack Ministryvel való kapcsolatodról. Ezt írod, idézem : nem igaz, amit erről írtál, de ha Katona Zsoltot az AW szolgálat magyarországi vezetőjét megkérdezted volna Ő is elmondta volna ugyan ezeket Neked.”
Válaszom :  Amit állítottam, azt Katona Zsolt nekem küldött levele alapján állítottam, ezért nem kellett már őt megkérdeznem.  Ide másolom Katona Zsolt levelének azt a részét, amit veled kapcsolatban nekem írt, idézem : „Tisztelettel megkérlek, hogy ne vegyed Andrew Wommack tanítását Palavics Józsefével egy kalap alá!!!! Nem egy súlyú és nem is egy látásmódú két különböző tanításról van szó!  
Az Andrew Wommack Ministies Europe vezetőségével egyetértésben mi már levettük a korábban honlapunkon is feltüntetett Palavics tanításokat ill. azok linkjeit felületeinkről. Tettük ezt pont azért, mert bizonyos, és fontos pontokon Andrew tanításától jelentősen mértékben eltér az említett testvérünk. MIndezt persze nem kirekesztőleg , hanem az érintetteket bevonva, előzetes megbeszélés alapján tettük.”
Ez elég egyértelmű elhatárolódás AWM részéről az általad képviselt tanítástól. Ha nem tartanák ők is tévtanításnak amit terjesztesz, akkor nem lett volna okuk az elhatárolódásra. Amit előző levelemben írtam, azt Katona Zsolt levele alapján írtam ! Nem írtam valótlant !  Teljesen igaz állítást közöltem AWM veled kapcsolatos véleményéről ! Kérem ennek szíves tudomásul vételét Részedről is!
Ezzel együtt leszögezem, hogy - Katona Zsolt testvér  sajnos félreértett engem, ugyanis - nem vettem és veszem egy kalap alá AW tanítását a Te tanításoddal, csupán a kettő közötti  sajnálatos összefüggésre hívtam fel a figyelmet. A Tiédet eretnekségnek tartom, míg AW–ét „csak” kiegyensúlyozatlannak, és ezért megtévesztőnek, melynek az egyik rossz gyümölcse éppen a Te eseted! Ugyanis te magad számoltál be arról, hogy AW kegyelem doktrínája segített újra megtérned, ami örvendetes, de át is lökött a másik végletbe, a feltétel nélküliség megtévesztésébe. A két tanítás közötti különbséget pontosan tükrözi az a két levelem is, amit  2011.06.21.-én a pásztoroknak, és 26.-án Kováts Gyuri kérdésére csak neki küldtem. (Mindkét levelemet csatolom részedre, hogy láthasd.)
II.1./  Félreértettél és tévedsz, amikor azt állítod, mintha én a törvény cselekedete általi megigazulást képviselném. Nem! Meg szeretnélek nyugtatni: megtérésem óta a Jézus Krisztusban és az Ő váltságában vetett hit általi megigazulásban hiszek, ezt képviselem, ahogy azt Pál apostol tanításából megérthettem többek között a Róma 3:20-30.-ig.  Ebben nincs ellentét közöttünk !
Viszont a Róma 3:31. vers is az Igazsághoz (megigazítás témájához) tartozik, és benne van a Bibliában. Vagyis, a hit (Jézus váltságában) nem iktatja ki a törvény igazságát!  Ha Jézus nem törölte el a törvényt ? - Akkor mi van a törvénnyel ? – hol a helye ? – amikor a Kegyelemről beszélünk ?  Valamint mire, kikre vonatkozik a Kegyelem ? – a Biblia mit mond erről ? – a Biblia mit mond a Kegyelem hatóköreiről, szintjeiről ?
Ezek értelmezésében viszont úgy látom nagy különbség van közöttünk! Ezekre a kérdésekre adja meg a választ az Istenfélelem, ami egy alapvető Isteni tulajdonság és alapelv a Bibliában.  Ezért nagy hangsúllyal és szeretettel ajánlom neked is tanulmányozásra  Dr.W.Margies : Lelki gondozás és Istenfélelem c. írását. Ezt is csatolom számodra. Tényleg nem bánod meg, ha figyelemmel elolvasod, biztosan épülésedre lesz. Én 36 évvel ezelőtt olvastam ezt először, megtérésem után pár évvel, és visszatekintve úgy látom, hogy döntő, és megalapozó befolyással volt az életemre. Ezért hiszem, hogy aki komolyan veszi, nagy kincset  talál benne! Neked is ajánlom szeretettel !
II.2./  Isten Ígéje  nem választja el a Kegyelmet az Igazságtól. Jézusban mindkettő egyszerre megjelent: „Az Íge testté lett, …. telve volt kegyelemmel és Igazsággal!” (Jn.1:14,) Erről beszél például a Róma 5:17, és 21. verse is : „ …a kegyelem is uralkodjék az igazság által az örök életre !”
Tehát nem jó dolog az Isten kegyelmét kiragadni és az Isten igazságától elszeparálva magyarázni, és doktrínát csinálni belőle, mert abból tévtanítás és eretnekség lesz, és ezrével juttat pokolra olyan hívőket,  akik megtérhettek volna, ha nem csapják be őket hamis kegyelem tanítással, tévesen értelmezett „Isten feltétel nélküli szeretetével,” (mert van ilyen, hiszek benne, csak nem pontosítják mire és meddig érvényes,) valamint az Istenhez való hasonlóság doktrínájával, amiben szintén van részigazság, de az Íge Igazságától elszakadó téves általánosítás már tévtanítássá teszi, így sokan meg lesznek tévesztve! 
Kedves József !  Ez a probléma a te teológiáddal! A téves általánosítás, a kegyelem, az megigazulás, és az Istenhez való hasonlóság területén.  Nem az a baj, hogy nincs benne igazság. Van benne igazság, de az Íge Igazsága meghúzza az érvényességi határokat, amelyeket már AW tanítása is túllép, te pedig még tovább viszed az érvényességi határok kiterjesztését, és eljutottál addig, hogy minden ember, sőt az emberiség is meg lett igazítva kegyelem által, és mindenki „olyan mint az Isten” ! Na, EZ MÁR  HAZUGSÁG !!! Idézek a te leveledből : 
„Az evangélium az Isten megigazításának a kijelentése; ez kijelenti hogyan hozta Isten rendbe (egyenesbe) magával az emberiséget (hogyan tette Isten igazzá az emberiséget).”
Látod József ! A Biblia nem ezt tanítja, nem ezt állítja! Nem mindenkié a kegyelem az Íge szerint, csak akik HISZNEK  és  ENGEDELMESKEDNEK a FIÚNAK !!! pl.: János 3:36, „ … aki nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!” - a Róma 3:22 „ akik hisznek!” – tehát nem mindenkinek! Róma 3:26,„ megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való!”  és még sorolhatnám.
II.3./   Teológiád tévtanítássá válik, mert nem teszel különbséget a Kegyelem szintjei és hatókörei között, illetve összemosod ezeket. Gondolom nem rossz szándékból, nem tudatosan teszed ezt, csupán azért,  mert te sem értetted még meg ezeket a különbségeket.  Már így is hosszú lett levelem, ezért megpróbálom csak röviden, vázlatosan folytatni : (elmélkedésre javaslom)
-          Beszél a Biblia Isten örökkévaló (általános) kegyelméről.  Ld. Zsoltár 136.rész. Ebből a kegyelemből mindenki részesül, még a bűnösök is, akik nincsenek megváltva. Az egész teremtésben benne volt és van tehát Isten örökkévaló kegyelme.  Jézus is hivatkozik Isten általános kegyelmére jóságára, amit kiáraszt jókra és gonoszokra egyaránt. Ld. Máté 5:45. Ez az általános kegyelem Isten tökéletességének része, és ez az alapja a feltétel nélküli szeretetének is.  Az általános kegyelem hatóköre végtelen, mindenkire vonatkozik, DE EZ NEM TARTALMAZ ÜDVÖSSÉGET !!! Kegyelemre a mulandóságban is szükség van!!!
-          Külön beszél a Biblia az Isten üdvözítő kegyelméről. Megkülönbözteti az általános kegyelemtől!  Ez MÁR TARTALMAZZA AZ ÜDVÖSSÉGET! – DE CSAK AZOKNAK, AKIK HISZNEK  JÉZUSBAN, ÉS ENGEDELMESKEDNEK NEKI !!! Titus 2:11-12, „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, és a világi kívánságokat,mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban,
Jn.3:16, „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy ….. aki HISZ ŐBENNE el ne vesszen, hanem örök élete (üdvössége) legyen !”  Ennek  HATÓKÖRE :  „Akik hisznek, és engedelmeskednek a Fiúnak !” Tehátnem végtelen és nem általános a hatóköre !!!

ÜDVÖZÍTŐ KEGYELEM HATÓKÖREI :
-          Megjelenési (kínálati) kör : Az egész világ,  minden ember !  Jn.3:16, Tit.2:11,
-          Érvényességi kör:  Akik hisznek! (Isten Fiában, Jézus Krisztusban, az Ő váltságában)
      Jn.3:16, Jn.1:12,   Jn.3: 3,5,7,    stb.
-          Végleges birtokosok köre : Akik hisznek,  ÉS  ENGEDELMESEK A FIÚNAK !  
      Jn.3:36,  2.Kor.7:1,  1.Ján. 2: 4-5, 9, 11, = 1.Ján. 3:15, stb.
        -    Kegyelem időbeni korlátai : 1.)  A földi élet végével mindenkinek lejár.  
                                                          2.)  Az üdvözítő kegyelem korszaka is egyszer lezárul.
 Kedves József !
Isten feltételnélküli kegyelme, és szeretete létezik, és ez valóban minden ember számára megjelent, de NEM TARTALMAZ ÜDVÖSSÉGET !!! – de tartalmazza a lehetőséget az üdvösség elnyerésére, az Isten feltételeinek elfogadása és teljesítése esetén! Vonzást gyakorol a bűnösre, aki őszinte!
ÜDVÖSSÉG BIRTOKLÁSA  NINCS  FELTÉTELEK  NÉLKÜL  A  BIBLIÁBAN !!!
Az ÜDVÖZÍTŐ KEGYELEMNEK  FELTÉTELEI VANNAK: hit, megtérés, újjászületés, engedelmesség, megmaradni az Úr útján, a keskeny úton, ….  sok Íge szól erről:  „aki győz,” „nemes harcot megharcoltam, …”  „Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket,” „aki mindvégig megáll, az megtartatik,”  „öldököljétek meg földi tagjaitokat,” „öltözzétek fel az új embert,” stb., stb.  Te is tudod ezeket.
Sajnos mégsem teszel különbséget pontosan, precízen a kegyelem szintjei és hatókörei között, és általánosítod minden emberre, és/vagy minden hívőre feltételek nélkül Isten ígéreteit. Márpedig, ha mindenkire vonatkozik a kegyelem, akkor a pokol kérdését tagadni kell, mert nem fér bele a téves logikába, meg amúgy is megzavarja az Isten feltétel nélküli szeretetébe (tévesen) vetett hitet. Így  jutsz el odáig, hogy a pokol valóságát is allegorizálod, és ezzel tagadod. Ez óriási eretnekség, valójában az emberek becsapása, félrevezetése, és hazugság!  A pokol valóságosan létezik, de a romlott természet nem szereti ezt hallani, és nem is akarja elfogadni, elhinni. Az Íge, de Jézus személyesen is konkrétan beszél róla. Van Menny is, ami szintén örökkévaló, erről is beszél a Biblia. Az örökkévaló Menny, szükségszerűvé teszi a pokol (majd a 2. halál a tűznek tavába torkollik) örökkévaló létezését, mert csak ez garantálja azt, hogy a Mennyben többet ne lehessen lázadás. Csak a büntethetőség következménye helyez felelősséget az emberre. Ha nincs büntetés, (pl.: mert Isten szeret,) akkor nincs felelősségünk sem. Ilyen nincs a Bibliában.  Sajnos tévesen értelmezed a kegyelmet és a megigazulás vonatkozási köreit és szintjeit csupán azért, mert azzal felelősség is jár. Azt pedig nem szeretik hallani az emberek és a hívők. Sok minden, amit tanítasz: megigazulás, kegyelem, isteni hasonlatosság, stb., ezek léteznek,  csak nem feltételek és érvényességi határok nélkül, ahogy te képviseled.  EZZEL  VEZETED FÉLRE, ÉS CSAPOD BE  A  HALLGATÓIDAT,  OLVASÓIDAT,  SOK  HÍVŐT,  AKIHEZ ELJUT A TANÍTÁSOD !
Azzal is becsapod az embereket, hívőket, hogy azt hiteted el velük:  már most mindenki  olyan mint az Isten.  EZ NEM IGAZ!  EZ  HAZUGSÁG !!!  SZERETETTEL KÉRLELLEK, NE  LEGYÉL TÉVTANÍTÓ,  MERT  SÚLYOSABB LESZ AZ ÍTÉLETED !  ENGEM IS MAGASABB MÉRCÉVEL FOG MÉRNI AZ ÚR, MERT ÉN IS TANÍTOM AZ  ÍGÉT ! – ez Istenfélelemmel tölt el, mert sem elvenni, sem hozzátenni NEM  LEHET  BÜNTETLENÜL !!!  KEDVES  JÓZSEF,  TE  IS  VIGYÁZZ !!!
FELTESZEK  NÉHÁNY  ALAPVETŐ  KÉRDÉST,  AMI  SEGÍTHET  ELDÖNTENI,  HOGY  TE,  ÉN,  VAGY  BÁRMELY  EMBER,  OLYAN-E  MINT  AZ  ISTEN ???   HA  A  VÁLASZOK  MINDENHOL MEGEGYEZNEK AZ ISTEN ÉS AZ EMBER VONATKOZÁSÁBAN, AKKOR NEKED VAN IGAZAD! - ÉS ÉN HAZUDOK.  HA  A  VÁLASZOK  ELTÉRŐEK, AKKOR TE HAZUDSZ, ÉS EL KELLENE FOGADNOD A FIGYELMEZTETÉST !!!

           K é r d é s e k
                   V á l a s z o k

        ISTEN
       Ember
Tökéletes ?
        IGEN
        NEM
Szüksége van kegyelemre ?
        NEM
        IGEN
Mindentudó ?
        IGEN
        NEM
Mindenható ?
        IGEN
        NEM
Mindenütt jelenlévő ?
        IGEN
        NEM
Örökkévaló ?
        IGEN
        NEM
Élete van önmagában ?
        IGEN
        NEM
Szentsége van önmagában ?
        IGEN
        NEM
Önmaga Teremtő és
alkotó egy személyben ?
        IGEN
        NEM
Mulandó ?
        NEM
        IGEN
 A  BIBLIA SZERINT  ISTEN A TEREMTŐ !!! - MI EMBEREK PEDIG AZ Ő TEREMTMÉNYEI VAGYUNK !
Ebből az következik, hogy  NEM  VAGYUNK  OLYANOK  MINT  AZ  ISTEN !!!  BÁR  AZ   ISTEN  KÉPÉRE  LETTÜNK  TEREMTVE,  DE  A  FELTETT KÉRDÉSEK EGYIKÉBEN  SEM VAGYUNK OLYANOK  MINT AZ ISTEN !!!    TE  SEM,  ÉS  ÉN  SEM !!!
LEGYÜNK ALÁZATOSAK, ÉS ISMERJÜK EL, HOGY AZ ÚR AZ ISTEN, ÉS MI NEM VAGYUNK  EGYENLŐEK  ISTENNEL !!!
Zsoltár  46:11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.
Zsoltár  95:6-7, Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.”
Kedves József !
Sajnálom, hogy leveledben elutasítottad, és szörnyűnek tartottad a téged korrigálni próbálkozó leveleket. Idézem soraidat : „Nagyon nem szeretem az ilyen leveleket, szörnyű, hogy ilyenek születnek, de úgy tűnik ez elkerülhetetlen.”       
Igen, én is elkerülhetetlennek tartottam, hogy a veszélyeztetettek köre és a te értékes személyed miatt,  jelzés és szó nélkül maradjak a megtévesztő tanításod tekintetében, melyeket az internet és egyéb elektronikus eszközökkel terjesztesz.  A Biblia mondja, hogy az utolsó időkben sokaknak „viszket a fülük” olyan tanításokra, amelyek mentesítik őket az Isten elvárásainak és feltételeinek a felelőssége alól, ésfeltételek nélkül ígérik a mennyei örökségeket.  Hát sajnos, a te tanításod éppen ilyen! A kegyelem és megigazultság bibliai feltételeinek és érvényességi határainak elmosásával, mentesíted a hívőket saját felelősségüktől, - közvetve, vagy közvetlenül - azt állítva, hogy bármilyen életet élhetnek, Isten akkor is elfogadja és üdvözíti őket! 
Sok pásztorral együtt, ezt a megtévesztő, - valószínűleg nem tudatosan rossz szándékú, - mégis hazug tanítást én sem bírtam szó nélkül hagyni.  Biztosítalak, hogy egyáltalán nem támadási, lejáratási, vagy egyéb rossz szándék vezérelt és vezérel, hanem Istennek, az Ő juhainak és az evangéliumnak a féltő szeretete kényszerített arra, hogy ezeket közzé tegyem, mivel az általad „igaznak” nevezett evangéliumodat is nyilvánosan terjeszted!
Szeretettel üdvözöllek :  
Soós Péter
2012. április 9
__________________________________________________________________________________

 ( 1.részhez klikk ide ) 


2 megjegyzés:

 1. Kedves Péter!

  Igazad van!
  Isten mindenkit szeret, a megtérésre mindenkit hív, és elfogad, ahogy vagyunk.De onnantól kezdve, hogy megszületett bennünk Krisztus élete, Isten kezei között olyanokká kell válnunk amilyennek Ő eltervezett minket.(...alázzátok meg magatokat a Felséges Isten kezei között,mig kiábrázolódik bennetek a Krisztus...)Ez pedig mint tudjuk nem éppen egy fáklyásmenet.(...vegye fel mindőtök a maga keresztét, és kövessen engem...)Egyszóval, amit írtál az úgy igaz.Ha a saját hiúságunk és gőgűnk nem lenne nagyobb ellenségűnk, mint maga a Sátán, akkor azt híszem minden alkalommal felhívnánk a figyelmet arra, hogy ....mindent megpróbáljatok(megitéljetek), ami jó azt megtartsátok...!( mert mi csak emberek vagyunk!!!megcsalattathatunk, tévedhetünk!)
  Az ugyan igaz, hogy a tanítóknak nagyobb büntetése lesz a pokolban, de ha én is odajutok, akkor az mit vigasztal engem? Márpedig, ha én odajutok,(persze csak az újjá született, Szent Lélek által keresztelt hívőkre gondolok) akkor az nem kizárólag a tanítók miatt lesz, hanem mert én nem követtem az Úrat.(legalábbis a mai itthoni viszonyokra gondolok, hiszen ma már mindenki tud írni-olvasni, minden hívőnek van Bibliája, nem kizárólag a tanítók tanítására kell hagyatkoznunk.Vagyis saját felelősségünk is van, magunk miatt is.De a testvéreink felé is.
  És még engedd meg még ezt az Igét::....ha megtértek, hozzám térjetek meg, ezt mondja az ÚR...Sajnos ezek szerint, lehet nem az ÚRhoz is megtérni!
  Áldjon meg bennünket az Úr, és könyörűljön mi rajtunk!

  Testvéri szeretettel:Balázs Ida

  VálaszTörlés