2012. április 16., hétfő

MAGYAR EKLÉZSIA MEGLÁTOGATÁSÁNAK IDEJE ELKEZDŐDÖTT

Menny a Földön : A meglátogatás elkezdődött

„Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok! Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok! …”
(Luk. 13:34-35,)
„És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon. Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől, Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.” 
 (Luk. 19:41-46,)

(Megjegyzés : Bocsánat, a korábban itt közzé tett videót Eudoxia mennyei bizonyságtételéről az ő saját kérésére eltávolítottam, mivel saját egyházában emiatt súlyos diszkriminációt és üldözést szenved családjával együtt. Eltávolítás kelte ezen a blogon: 2014.06.04. Kérésének annak ellenére eleget tettem, hogy a videó a Youtube-on továbbra is megtalálható, így ennek semmi jelentősége nincs az ő számára, de kérését tiszteletben tartottam. A Youtube-ról viszont nem tudom eltávolítani. Azt az üzenetet, amit Eudoxia az Úrtól kapott, teljesen hitelesnek, az Úr üzenetének tartom az egész eklézsia számára, de az ő saját gyülekezete számára is. Ahol Isten üzenetéért üldöznek valakit, arról az egyházról az a véleményem, hogy ott nem Istent szolgálják, hanem az ellenkező hatalmat.  a szerk.

Egy új korszak kezdetének rügyei látszanak, mely számomra kétségtelenül az Úr meglátogatása idejének jelei a magyar eklézsia számára. Ahogy Simeon (Luk.2:25-35,) a templomban meglátta a csecsemő Jézusban az új korszak kezdetét és örvendezett, hasonló  örömmel tölti el az én szívemet is, hogy a sok szellemi támadás és harc közepette, (ld. új egyházi törvény miatti zűrzavar, és újkori, -  Nemzeti Hitvallással bearanyozott - „arany állókép felállítása” az Alaptörvényben és az Országházban, amely tiszteletet, vagyis szellemi meghajlást követel még az egyházaktól, egyházi egyesületektől is, és a különféle tévtanítások szelei és viharai között,) végre látszani kezd  Isten Királyi Uralmának felekezetek fölé emelkedő eljövetelének jele Magyarországon. Az Úr elkezdett meglátogatni eddig nem ismert hívőket, kijelenti magát, szól hozzájuk, és üzenetet küld általuk az egész magyar eklézsia számára. Januárban láttam egy (azóta titkossá tett) videót, amelyen egy 5 gyermekes édesanya, az Úr szerelmének tüzétől átitatott hévvel mondja el, ahogy az Úr megjelent neki a konyhájában, munkája közben. A férje ekkor éppen a szomszédos erdőben Isten imádásával és keresésével töltötte szabadidejét. Aztán az Úr többször megjelent a Nyíregyháza melletti faluban élő asszonynak, Eudoxiának, és egy alkalommal a mennybe is felvitte és a pokol szörnyű valóságát is megmutatta neki. Minden kérdésére válaszolt, és üzeneteket küldött általa annak a felekezetnek, melyhez jelenleg tartozik, és az egész magyar eklézsiának. Óriási, és felrázó üzenetek, és meglátogatások kezdődtek el a közelmúltban Magyarországon.

Az Úr Izsák-Bács Jeremiás pásztor testvéremet is már 4 alkalommal meglátogatta a tavalyi, Magyarországért folytatott hosszú böjtje óta, amelyekben az ország sorsára, az eklézsiára, valamint saját életére vonatkozó mennyei információkat, kijelentéseket kapott. Többek között az Úr konkrétan beszélt neki a Vatikán égbe kiáltó fertelmességeiről, a magyar "szent korona" bálványimádásának szellemi utálatosságáról, és ezek összefonódásáról, és annak pusztító következményéről a magyar történelemben. Ébresztő és kijózanító erejű meglátogatások ezek.
Az annyira várt meglátogatás ideje nagy öröm, de egyben nagy felelősség is! Az Úr meglátogatása mindig elválasztást, szétválasztást is hoz, mert döntés elé állítja a hívőket. Választani kell mindenkinek, színt kell vallania mindenkinek, hogy ő olyan „gabonamag” lesz-e, amit kicsépelnek a felekezetiség kalászából, és akit az Úr „betakarít az Ő csűrébe”, vagy ragaszkodik a felekezetiség vallásos, - államilag támogatott - kényelméhez, akik a példázat szerint a polyva értéktelen sorsára jutnak majd, a megégetésre. „A polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Máté 3:12,)
A fent említett két testvérhez hasonlóan bizonyára még sokan fognak részesülni mennyei és prófétai élményekben itt a földön, és bizonyára lehetnek olyanok is, akikről még nem hallottunk, de már eszközei a meglátogatás idejének, éppen ezért legyünk éberek : „Figyeljünk, vigyázzunk, és imádkozzunk,” hogy éber felismerői, és ne vak elutasítói legyünk Isten meglátogatásának! Ne azokhoz tartozzunk, akik nem ismerték meg az ő meglátogatásuknak idejét,” – és ne az ítélet, hanem a jutalom várományosai legyünk !
Sajnos Eudoxia mennyei látomását és prófétai üzenetét a saját gyülekezete betiltotta, ezzel elutasította, mert nem ismerték fel a meglátogatásuk idejét. Ezért az ő videó anyagát most még nem tudom közreadni, de hiszem, hogy Isten üzenetét nem rekesztheti el egyetlen elismert gyülekezet tilalma sem, és előbb utóbb felkerül a netre, és eljut a magyar eklézsiában azokhoz, akik „éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek !” (idő közben felkerült a netre, ezért ide kattintva megtekinthető !) 
Kétségtelen, hogy az Eklézsia meglátogatásának ideje elkezdődött világszerte, de hazánkban is!
Ne maradjunk ki belőle !  Jöjj Te is ! - halld meg a kürtszót !

Kapcsolódó anyagok :   Prófétikus látomás az Antikrisztusi korszkról 
                                              Hamis karizmatikus egyház láthatóvá válik 
                                              Hiteles próféciák a megtévesztés korszakáról ____________________________________________________________________
4 megjegyzés:

 1. Nagyon örülök a bejegyzésnek.Én is úgy érzem h újra közeleg Isten meglátogatása, és szerintem most fel is fog ébredni Isten eklézsiája (legalább is egy része) Én ebben bízom

  VálaszTörlés
 2. Két vagy három hónappal ezelőtt az Igét olvasva kaptam...." és a népnek még nem volt királya, igy mindenikök azt tette ami jónak látszott az ő szemeikben...."Halleluja, jön a Királyunk!


  Balázs Ida

  VálaszTörlés
 3. Eudoxia bizonyságával kapcsolatban írok. Meg lett szüntetve a videó betiltása, felkerült az internetre és megtekinthető. Ajánlom figyelmükbe, engem mélyen megérintett.

  VálaszTörlés
 4. Eudoxia bizonysága annak idején nekem is segített! Sok igazságot láttam én is benne, de a pásztort kérdezvén, ő azt mondta, hogy meg kell vizsgálják a Biblia fényében, de szerintük a gonosztól van.
  Ja, mert igazat mert mondani?
  Az én lelkem is, e bizonyság láttán kezdett háborogni mégjobban, mert jött a gyülibe egy fura alak fekete mercédesszel, kopasz, kigyúrt, tetkós és narancssárga trikó volt rajta, aztán amikor a toalettre mentem láttam, hogy az utolsó sorban karba tett kézzel ül és figyel.
  No, akkor eszembe jutott Eudoxia mondása is!
  Ez segített abban, hogy mégjobban háborgott a lelkem. És mivel nem tudtam mit kezdeni vele, kaptam egy álmot, ami egyértelműen azt jelezte, hogy fussak ki Babilonból!
  Ez már 3 éve történt.
  Hála az Atyának, hogy méltatott arra, hogy megszólítson és kihívjon a fertőből!
  Sajnálom, hogy Eudoxiáék ez végett diszkriminációt és üldözést szenvednek, de legalább bizonyságuk lehet felőle, hogy jó úton járnak, mert meg van írva, hogy: 2Tim 3:12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják.

  VálaszTörlés