2015. április 19., vasárnap

KI A FENEVAD ? - JÉZUS JÖVETELÉNEK JELEI (3.RÉSZ)

NAGYRA NÖVŐ KICSINY SZARVBÓL FENEVAD LESZ.  A VÉGIDŐK FENEVADJA !
*
"Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, ... Akkor bizonyosat kívántam tudni a tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely utóbb növekedett és három esett ki előle; és ennek a szarvnak szemei voltak és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál" (Dán.7:8, 20,)
"A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig." (Dán.7:24-25,)
*
"És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. (Jel.13:5-7,)
*
Felvétel készült 2015.04.18.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek : KI A FENEVAD ??? - (1.rész)    (2.rész)  ITT
                                                  Végidők jelei - Felkészülés Jézus jövetelére 
                                                 Három kategória, amelyből kettő lesz ! 
                                                 ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                                 A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK         _______________________________________________________________________

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói

A tengerből feljövő hétfejű fenevad a rajta ülő parázna egyházzal

Mai üzenet vázlatpontjai

A tíz szarv jelentése
A nagyra növő kicsiny szarv (a 11. szarv) beazonosítását szolgáló jellemzői
 A szarvaknak emberi szemei voltak :  A mindent látó szem szimbóluma 
behálózza életünket

Novus ordo seclorum jelentése :  Új világrend
Annuit coeptis jelentése :  "Ő [Isten] kedvezett a vállalkozásnak" 


New World Order = Új világrend = Globális világkormány, 
aki a mindent látó szemével az egész világot kontrollálja. A kéz mögül látható a napistent jelképező napsugarak, mely a kézen lévő szeme által mindent lát és kontrollál. 

Beazonosítható az az egyház-állam birodalom, amelyre mind a 14 jellemző 
egyszerre érvényes : Egyedül csak Vatikán tölti be pontosan a prófétai leírást.


 Idézetek történelmi dokumentumokból
_____________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                  Két világ összekapcsolása 
                                 Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT.
                                                 AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                 Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                 Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése