2013. március 3., vasárnap

RON WYATT MEGTALÁLTA A FRIGYLÁDÁT, ÉS JÉZUS VÉRÉT

JÉZUS  VÉRE  A  FRIGYLÁDA  FEDELÉN

JÉZUS  VÉRMINTAEREDMÉNYE  IS  IGAZOLJA  AZ  EVANGÉLIUMOT
( Az eredeti cikk változatlan formában helyreállítva )

Tartalom
 :      1./  Videók : A Frigyláda, és Jézus Vére
                        2./  A kutatási eredmények, az írott Ígét igazolják !
                        3./  Ron Wyatt hiteles kutató - Richard Rives bizonysága
__________________________________________________________

1.  VIDEÓK : A FRIGYLÁDA,  ÉS  JÉZUS VÉRE  

Ron Wyatt, amerikai régész, a Golgota Sziklája menti évekig tartó ásatásának köszönhetően, 1982. január 6-án bejutott abba a barlangba, ahová a babiloni ostrom előtt Jeremiás elrejtette az első templom szent edényeit. Ennek köszönhetően több, első templomból származó műemlékre is rátalált: az arany tömjénoltárra, a Szent Kenyerek Asztalára, a pusztában felállított gyülekezet sátorára, egy hétágú gyertyatartóra, egy efódra és a Frigyládára, amely egy repedt fedelű kőládában helyezkedett el. A barlang felfedezését megelőzően, Ron több keresztfanyílásra is ráakadt, melyek közül egy a többihez képest hátrébb, és azokhoz képest magasabban helyezkedett el, mely minden bizonnyal Jézus keresztfanyílása volt. Ron felfigyelt a keresztfanyílás lábánál egy földrengés okozta nyílásra, melyre később, Jeremiás barlangjának mennyezetén is figyelmes lett. Végigkövetve a nyílást, Ron arra a következtetésre jutott, hogy a Frigyláda kb. 600 évvel Krisztus keresztre feszítése előtt éppen abba a barlangba került, amely a tényleges keresztre feszítés helyszíne alatt kb. 20 láb (kb. 6 méter) mélységben helyezkedett el. Megvizsgálva a barlang mennyezetét, Ron egy megszáradt, megfeketedett anyagra lett figyelmes, melyre aztán a Frigyláda fedelén is ráakadt. Ekkor állt össze a kép Ron-ban, ugyanis a Bibliában olvashatunk arról, hogy amikor Jézus meghalt, volt egy földrengés és a kősziklák megrepedeztek (Máté 27:51). Egy római vitéz dárdával oldalba szúrta Krisztust, hogy megbizonyosodjon az Ő haláláról, és azonnal vér és víz folyt ki belőle (János 19:34). Ron felismerte, hogy ugyanez a vér és víz folyt keresztül a földrengés okozta nyíláson és hullott a Frigyláda fedelére. Ennek megszáradt, megfeketedett maradványaira talált rá, melyet egy izraeli laboratóriumban megvizsgáltatott. Erről a vizsgálatról beszél ebben a videóban.
                                -------  o  ----  oOo  ----  o  -------
Ron Wyatt :  Jézus Vére


Részlet  Dr.Kend Hovind előadásából :Animációs bemutató :  (földrengés történt, ami repedést okozhatott a frigyláda fölött)

____________________________________________________________________
További tudnivalók Ron Wyatt munkájáról és a frigyládáról 
 ide kattintva olvasható :        Frigyláda felfedezése - Itt

(Angol nyelvű bemutató )


(Az eredeti helyszínen forgatott videó. Angol nyelvű.)

___________________________________________________________________

2. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK AZ ÍROTT ÍGÉT IGAZOLJÁK ! 

Néhány napja, amikor a Keresztényfilmek.com oldal Ron Wyatt csodálatos felfedéséről hírt adott, egy keresztény testvér azonnali tiltakozásának adott hangot, és követelte az anyag eltávolítását. Éppen akkor készültem én is feltenni a blogomra ezt a csodálatos hírt. A testvér ugyan jó szándékból, mégis félreértésből tiltakozott. Ő úgy értelmezte a Jézus Vérével kapcsolatos laboratóriumi kutatás végeredményét, mintha az cáfolná Jézus emberi természetét, emberi mivoltát, pedig ellenkezőleg, éppen azt bizonyítja. Tehát a kutatás eredménye, - amelyről Ron Wyatt a videón beszámol, - 100%-ban igazolja a Bibliát, Isten Ígéjét, amit az alábbiakban foglalnék össze röviden :

1./  A vizsgálat igazolta, hogy a vér EMBER VÉRE.  Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy Ő  „az ember fia”, vagyis az Íge testté (emberré) lett !

2./ A vizsgálat igazolta, hogy a halottnak gondolt vér ÉLŐ VÉR, ugyanis az ásatások során talált más vérminták mindig halott vérminták, és halott vér már nem ad jelt kromoszómákról. Ez a VÉRMINTA viszont élőnek bizonyult, és  meg tudták számolni a kromoszómákat, amely 22 db autoszomális + 1 db „X” + 1 db „Y” = 24 db kromoszóma volt. Ez nyilvánvalóan igazolja és bizonyítja amit a Biblia állít Jézus Krisztusról, hogy Jézust nem férfi nemzette, hanem az az egyetlen „Y” kromoszóma, ami Mária 22+„X” kromoszómát tartalmazó petesejtjét megtermékenyítette, az a Mennyei Atyától származik. Tehát Jézust nem az eredendő bűnnel fertőzött (romlott) természetű férfi (József) nemzette (ez esetben 46 db kromoszómának kellett volna lennie a megvizsgált vérben,) hanem szűzen fogant a méhében, az evangélium szerint. Ha Mária nem az Atyától fogant volna, nem lett volna Élő a vér, így nem lehetett volna kromoszóma számot sem vizsgálni. De lehetett, és a kromoszóma szám 23+1=24, és emberi vér, ami csodálatos bizonyíték azoknak, akik eddig nem hittek! Most már nincs mivel védekezniük!  (Mindezen túl Jézus azt mondta: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek !")

3./  Mivel az Atyától származó „Y” kromoszómában a mennyei élet szelleme-, az örök élet szelleme volt benne, ez tette lehetővé még fizikai értelemben is, hogy a vérminta 2000 év eltelte után, a mai napig is ÉLŐ maradhatott! Tehát ez is igazolja az Ígét, - még fizikai szinten is, - hogy Jézus Vérében Örök Élet van, tehát Isten élete-, Isten dicsősége van benne!

I. János 5:8-11 arról tesz említést, hogy Krisztus vére és testének vize a földben volt ezen igevers írásának idején, megközelítőleg 35 évvel a keresztre feszítés után. „És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.” Továbbá azt is megemlíti, hogy ez a víz és vér Isten tanúbizonysága a világnak, arról tanúskodván, hogy az Ő Fia meghalt érettünk: „Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő Fiáról.”

Csodálatos Istenünk van! Áldott legyen az Ő Neve !!!
_________________________________________________________________

3. Ron Wyatt hiteles kutató – Richard Rives bizonysága:

Ron Wyatt és a Nóé bárkája

1990-ben úgy döntöttem, hogy megvizsgálom nem csupán Ron Wyatt, hanem mások állításait is, akik azt mondták, bibliai felfedezést tettek. Elhatároztam, teszek egy utat a Közel-Keleten, hogy megnézzem magamnak, ahogy az Írás mondja, „valóban így vannak-e ezek a dolgok” (ApCs 17,10-11). Ezután akartam következtetést levonni azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekről hallottam. 

Egy éjjel, amikor egy bibliai alapokon nyugvó tévé híreit néztem, hallottam, ahogy Ron Wyatt Nóé bárkájával kapcsolatos felfedezéséről beszél. Szerinte a híres vízi jármű maradványai nem egy hófödte csúcson találhatók, ahová úgysem lehet feljutni, hanem egy olyan helyen, amelyet magad is könnyen megtalálhatsz. 
A riporter az interjú közben megemlítette, hogy Ron írt egy könyvet. Másnap elmentem egy hatalmas keresztény könyvesboltba, azt gondolva, hogy találok majd egy polcnyi drága, professzionálisan reklámozott, és jól megírt könyvet Ron Wyattről és felfedezéseiről. Nagyon meglepődtem! Amikor a bolttulajdonos megtalálta a könyvet és odahozta nekem, nem akartam hinni a szememnek, ugyanis olcsó könyvecske volt, egyszerű dokumentációja Nóé bárkája megtalálásának. 
A könyvből megtudtam Ron címét és telefonszámát. Számtalan próbálkozás után végre elértem, és megkérdeztem tőle, találkozhatnánk-e, hogy beszéljünk a felfedezéseiről. Azt mondta: „persze, ugorj be”, és amikor elmondtam neki, hogy odarepülök, ragaszkodott hozzá, hogy kijöjjön elém a repülőtérre. 
Amikor megérkeztem a nashville-i repülőtérre, ott volt, kijött elém. Hazavitt magához, ott töltöttem az egész napot és a fél éjszakát, videót nézve, tárgyi leleteket vizsgálva és nagyon meggyőző dokumentációt Nóé bárkájáról és más felfedezéseiről.
Azt mondtam Ronnak, tervezek egy utat a Közel-Keletre, és mielőtt elbúcsúztam tőle, még megkérdezte: „Mikor indulsz?” Megmondtam neki, és meglepetésemre azt válaszolta: „Ha segítesz nekem Nóé bárkáján dolgozni, elmegyek veled.” Alig hittem a fülemnek. Azt próbáltam kitalálni, hogyan juthatnék el arra a sok helyszínre, és most az az ember, aki ezeket a felfedezéseket tette, saját maga ajánlja fel, hogy elvisz engem! Nem gondolnám, hogy hatékony segítséget várt tőlem a Nóé bárkája-ügyben. Ez csak egy gesztus volt Rontól, hogy éreztesse, szeretne nekem segíteni. 
Elmentünk a Közel-Keletre, és én megpróbáltam annyira hasznossá tenni magam, amennyire csak tudtam. Számomra megtisztelő volt éppen ott lenni egy esetleges felfedezésnél.
Szeretném megosztani Önökkel nemcsak azt, amit együtt fedeztünk fel, hanem azt is, amit tanultam Ron Wyatt-től, az embertől.
Hadd kezdjem azzal, hogy a Ron Wyatt-féle felfedezések „nem illettek bele” a „tradicionális gondolkodásba”, és ha valaki a „tradíciók” ellen megy, akkor rengeteg kérdéssel szembesül. Ron tudta ezt, várta a kritikákat, és meg is kapta az évek alatt! Nem azt mondom, hogy minden hagyomány butaság, de rájöttem arra, hogy ha meghalljuk a szót „tradíció” vagy „hagyományos”, ki kell próbálni, hogy az tényleg jó-e. Ahogy a Biblia mondja: „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg…” (1Thessz 5,21).
Ron szerint Nóé bárkájának maradványai nem az Ararát hegyén találhatók, hanem a mellette levő hegyen. A hagyomány szerint Nóé bárkája az Araráton feneklett meg, de amikor elkezdtem ezt vizsgálni, rájöttem, hogy a Biblia erre egyáltalán nem tesz utalást. A Biblia szerint Nóé bárkája az Ararát hegyein feneklett meg, hegyein, tehát többes számban! A héber szövegben az Urartu hegy a ma Kelet-Törökországban található hegyvonulatokra utal.
Amikor ezt ellenőriztem, azt találtam, hogy az Ararát hegység egy 6 ezer méter magas vulkán, amely alig kétszáz éve tört ki utoljára. Azt is megtudtam, hogy az Ohura-szurdok, ahol eddig mindenki Nóé bárkáját kereste, el van árasztva lávával.
Kiderült, hogy az Ararát gleccsere ötszáz évenként kicserélődik. Ennek ellenére az emberek Nóé bárkáját a jégben keresték. Ami Nóé bárkájából megmaradt, azt Hollywood nem akarná megfilmesíteni. Láttam TV show-kat, amelyek mutattak embereket, amint másznak fel egy létrán a bárka tetejére, ami úgy nézett ki valaki szerint, mintha „most hozták volna ki egy bemutatóteremből”. Úgy vagyunk szocializálva, hogy elhiggyük, amit a tévében látunk. 
 TV Show-ban, amit én láttam, az emberek másztak fel az Ararát jegén és haván. Azt is mondták, hogy megkövesedett fát találtak. Nagyon meggyőző volt, de rájöttem, hogy az a férfi, aki azt állította, hogy járt az Ararátnál, az még sosem volt Törökországban. Egy fizetett színész volt, aki behozott egy fadarabot, amit valami lében megáztattak és sütőben megsütöttek, hogy réginek nézzen ki. No, nem is néztem többet tévét.
Másrészről, Ron elvitt engem Törökországba, ahol mutatott nekem valamit, amit meg lehet nézni és meg is lehet érinteni. Amit láttam, az emlékeztetett egy nagy hajó maradványaira. Amiről Ron beszélt, az tényleg ott volt! Mutatott nekem egy „hajó alakú tárgyat”, amelynek összetevői tartalmaztak természetes szenet, amely megkövült fában található. Vas összetevőket is mutatott, amely modern kori ötvözetekben is találhatók. Megmutatta, melyek lehetnek a vízszintes és függőleges fedélzeti gerendák, oldalbordázat és egyéb részek. A Biblia azt mondja, hogy a bárka 300 sing (150 méter) hosszú volt. Magam mértem le. Amire Ron azt mondta, hogy az a bárka, az valóban 300 sing hosszú volt. 
Vannak olyan emberek, akik azt mondják, egyáltalán nincs bizonyíték arra, amit Ron állít. Ron írásainak tanulmányozása után remélhetőleg az Olvasó véleménye nem ez lesz majd. 
Számtalan buta dolgot mondtak Ronról, amiről első kézből tudom, hogy teljességgel képtelenség. Szerzők tucatjai töltöttek meg oldalakat, hogy megcáfolják állításait, és műsorvezetők mindenféle háttértudás nélkül alázták őt meg. Ezeknek az embereknek nagy része sosem vette a fáradságot, hogy utánajárjanak Ron állításainak. Ron válasza: „Nos, legyenek áldottak. Ha nem láttam volna a saját szememmel, én sem hinném el.” 
Ron Wyatt azt mondta: „hajó alakú tárgy” Nóé bárkája. A török kormány és a tudósok egyetértettek. Ők is úgy gondolták, hogy Nóé bárkáját találták meg. Azt a területet Nemzeti Parknak és a bárkát Nemzeti Kincsnek minősítették. Ma már a török térképeken is rajta van, mint Nuhun Gemesi, „Noé nagy hajója”. Egy látogatói központ épült ott és non-stop őrzik. 
Nem mindig értettem egyet azzal, ahogy Ron csinálta a dolgokat. Sokszor elméláztam azon, hogy vajon miért teszi úgy a dolgokat, ahogy teszi? Hamar megtanultam azonban türelmesnek lenni, mert tudtam, hogy a megérzései jók, és valahogy eléri a célját, vagy így, vagy úgy. De nem mindig a saját feje után ment, néhányszor az én elképzeléseim érvényesültek. Biztos vagyok abban, hogy sokszor kérdezte magától: vajon miért csinálja ezt így vagy úgy? Szerintem tudta, hogy úgyis elérem a célomat. Ron mindig segített az embereknek, és nem várt semmit viszonzásul. Láttam őt úgy segíteni, hogy nem nézte, mennyibe kerül. Könyveket lehetne megtölteni jócselekedeteivel. 
Mialatt Ronnal dolgoztam, láttam olyan dolgokat, amelyeket sehogy máshogy nem lehet jellemezni, csak úgy, mint „természetfelettiek”. Elmondhatnék számtalan történetet, de hadd mondjam el csak azt: tudom, Ron kinek dolgozott. Ron célja az életben az volt, hogy sokakat a Mennyországhoz segítsen. Amikor elgondolkodott egy régészeti projecten, mindig az lebegett a szeme előtt: „vajon ez hozzásegít valakit a mennyhez?” Azt mondta: „ha ez nem segít valakit a mennyhez, akkor nem akarom csinálni.” Ron egész életében azt a munkát csinálta, ami „rábízatott”. Tucatnyi tengerentúli utazást tett, és minden rendelkezésre álló pénzt a projectekre fordított. Azt mondta: „Az Úr visszajön, és Őelőtte nem fog számítani a bankban őrzött sok pénz!”
Ron Wyatt Isten embere volt. Ennek ellenére ember volt, olyan jellemvonásokkal és hibákkal, mint amilyenek mindannyiunkat jellemeznek. Az emberek mindig azt kérdezték, Isten miért engedte neki, hogy ezeket a dolgokat megtalálja. Ron erre alázatosan válaszolt, és nem kérkedett istenadta személyes dolgaival. Én úgy gondolom, hogy Isten azért engedte meg neki, hogy megtalálja ezeket a dolgokat, mert ő Istent kereste. Alig van olyan ember, aki felmérte volna, mekkora munkát végzett Ron. Egész életét odaáldozta Teremtőjének. Isten mindig használni tudta az ilyen embereket! 

Végezetül hadd idézzek néhány bölcs gondolatot:

„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek ideje; a hadakozásnak és ideje a békességnek.” (Préd 3,1-8)
Ron megértette ezeket a dolgokat és „idejét” „Isten dolgaival” töltötte. 
Összegezve elmondhatjuk, hogy Ron Wyatt volt az egyik legkedvesebb, legmakacsabb, legönfejűbb ember, akit a hátán hordott a Föld. Találhat-e az ember jobb barátot? 

Szerettem és hiányzik. 

Richard Rives

Fordította: Aleksza Tímea

Lektorálta: Kolozs Nagy János

 _________________________________________________________


 ________________________________________________________________

Ami még inkább meggyőzött Ron Waytt felfedezésének hitelességéről az a Szabó Szilárddal történt levélváltás a FB-on. Ő a Ron Wyatt anyagok magyar nyelvre fordítója. Köszönöm a leveleiben megküldött megerősítő bizonyítékokat. A levelezést követően döntöttem a cikk eredeti helyreállításáról.

Szabó Szilárd hozzájárulásával közreadom a vele történt levélváltást.  
Beszélgetés kezdete: szeptember 4.
·        4.9.2013 19:00
Tisztelt Soós Péter!
Szabó Szilárd vagyok, Ron Wyatt Bibliát alátámasztó felfedezései részleteinek magyarra fordítója, beleértve a Jézus vérének vizsgálatáról szóló videó feliratozását is. A mai nap véletlenül rákerültem a blogjára, és megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy már nincs fenn a Ron Wyatt csodálatos felfedezésének részleteit ismertető cikke. Szabad tudni, hogy miért került eltávolításra a cikk? Persze csak akkor, amennyiben ez nem szigorúan titkos... Bevallom őszintén nagyon érdekelne, mert annak idején mikor láttam, hogy felkerült az oldalára a hír, nagyon boldog voltam, sőt még a linket a Jézus vérvizsgálatáról szóló videó leírásába is beletettem... Lehet tudni, hogy mi volt az a visszajelzés, melynek következtében el kellett, hogy távolítsa? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Szabó Szilárd
5.9.2013 23:03
Kedves Szabó Szilárd !
Nagyon köszönöm megtisztelő megkeresésedet ! Hiszem, hogy Te is Isten gyermeke vagy, ezért felajánlom a tegezési formát, ha elfogadod !
Ron Wyatt felfedezése engem is nagyon megragadott, ezért tettem fel a blogomra a videókat. Ezúton is nagyon köszönöm Neked a magyarra fordítás és feliratozás áldozatos munkáját, mivel így mi a magyar ajkúak is hozzá juthattunk ehhez az áldáshoz. Blogomnak ez a bejegyzése lett a leglátogatottabb.
Kérdésedre szívesen válaszolok, egyáltalán nem titkos az ok. Ezt a felfedezést csak a hitem újabb megerősítéseként fogtam fel, mert enélkül is teljes meggyőződéssel hittem és hiszek Jézusban és az Ő Vérében. , viszont tudomásomra jutott, hogy sok hívőben ez a felfedezés megütközést okozott, másokban visszatetszést, és többen nem fogadják el hitelesnek a felfedezőt, és kétségbe vonják a felfedezés hitelességét. Mindezek engem nagy szomorúsággal töltöttek el, de amikor egy pásztor társammal beszéltem, aki szintén aggályának adott hangot, akkor a Római levél 14:21. versre gondoltam, hogy : " Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen." Ekkor döntöttem úgy, hogy inkább leveszem a cikket, (ami nekem ugyan áldás és kincs,) minthogy megszomorítsak erőtlen atyafiakat, akiknek ez a "hús" emészthetetlen, és nekik csak a "zöldség" az elfogadható. 
Csupán ez a magyarázat. Nagy önmegtagadást igényelt, hogy éppen ezt a legkeresettebb bejegyzést vegyem le a blogomról. 
Remélem megérted és elfogadod válaszomat !
Isten gazdag áldása legyen az életeden és szolgálatodon ! Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha egyszer személyesen is találkozhatnánk és megismerhetnénk egymást !
Szeretettel és üdvözlettel : 
Soós Péter
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ és a felajánlást is, nagyon megtisztelő! Bár megértem az okot, én továbbra is nagyon sajnálom, hogy lekerült, mert nagyon tetszett, ahogy fel volt építve az egész, és csodálatos magyarázatot adtál arra, hogy ez mennyire alátámasztja a Bibliát, és hogy milyen fantasztikus dologról is van itt szó! Ezért is döntöttem úgy, hogy a Jézus vérének vizsgálatáról szóló videó leírásába is teszek hivatkozást a blogod ezen cikkére, mert a végén Richard Rives tanúbizonyságával együtt, nekem személy szerint rendkívül tetszett, ahogy felépítetted a cikket! Egyébként én ugyanezt a hozzáállást sok helyről tapasztalom, lelkészektől is, de nekem teljes meggyőződésem, hogy az Úrnak célja van ezzel, hisz már az is csodálatos, ahogy az egész feliratozási folyamat létrejött. Épp egyik vizsgámra készültem, és egyszer csak a gondolataim teljesen elterelődtek a tanulásról, és hirtelen azt az inspirációt kaptam, hogy le kell feliratozzam azt a videót, amelyben Ron Wyatt a Jézus vérén végrehajtott vérvizsgálat eredményéről beszél. Nagyon lelkes lettem, azonnal meg is osztottam ezt a tervemet édesanyámmal, és lelkesen neki is láttam a munkának. Ma már látom, hogy nem volt hiába, hisz mára már több, mint 62200-an látták, mintegy 97 országból, és számos weblapra és hírportálra is felkerült ez a csodálatos felfedezés! Én egyébként másfél éve kutatom Ron Wyatt felfedezéseit, ismerem mindkét oldal állításait, de másfél évnyi kutatómunka után nyugodt szívvel és teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy Ron Wyatt az igazat mondta minden egyes felfedezése kapcsán! Az őt támadók nem első kézből származó információkra alapoznak, mely által a Biblia szerint hamis tanúbizonyságot tesznek. Én felvettem azokkal is a kapcsolatot, akik személyesen is ismerték, és dolgoztak is együtt Ron-nal, és meg is nézték vele együtt a felfedezések területeit. Tehát számomra, bármennyien is próbálják hiteltelennek, csalónak, vagy kuruzslónak beállítani Ron Wyatt-et, hosszas kutatómunkám eredményeként nyugodt szívvel jelentem ki, hogy ő valóban az Úr hű szolgája volt, aki soha nem a dicsőségre, vagy a hírnévre hajtott, hanem hogy az Úr dicsőségét mutassa be minden ember számára! Minden olyan videóban, ahol maga Ron Wyatt beszél rögtön át is jön a személyisége is, és látszik, hogy mennyire alázatos és hű szolgája volt az Úrnak! Nem olyan rég közzétettem egy újabb Ron Wyatt-tel kapcsolatos fordítást, nem tudom, hogy láttad-e. A halálos ágyán vele készített utolsó interjú szöveges átiratát fordítottam le, be van ágyazva egy youtube videó is, amelyen meg is hallgatható az interjú hangfelvétele:
Én személy szerint úgy állok a többiek hozzáállásához hozzá, hogy lehet hogy sokan nem tudják ezt elfogadni, és idegenkednek ettől, de hiszem, hogy egyszer majd az ő szemüket is felnyitja az Úr, és hiszem és tudom, hogy sokan lehetnek olyanok is, akiknek ezáltal erősödik meg a hitük, sőt talán még olyan is, aki ennek hallatán kezd el hinni. Ezt persze mi nem látjuk, de az bizonyos, hogy az Úrnak nem véletlenül volt és van ezzel célja, és azt is tudjuk, hogy ha valakinek, akkor Sátánnak aztán érdeke az, hogy az embereket elfordítsa ettől az egyértelmű bizonyítéktól, akár azáltal is hogy híres és tekintélyes embereket felhasználva Ron Wyatt-et hiteltelennek állítsák be. Személy szerint úgy gondolom, hogy az ezek hatására a Jézusba vetett hit mellett döntők megérik azt, hogy tudjanak erről az emberek, és mivel mégegyszer szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül tetszett, ahogy összeállítottad a blogod ezen cikkét, őszintén remélem, hogy a közeljövőben mégis úgy döntesz majd, hogy visszahelyezed a blogodra a cikket. A látogatottság magáért beszél, az emberek érdeklődését felkelti, és szüksége van rá! Az, hogy ehhez ki mit szól, az mindenkinek a saját viszonyulása a Szentlélek munkájához, és mindenkinek magának kell ezzel elszámolnia. De aki engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon nála, az egész biztosan felismeri ennek a csodálatos felfedezésnek a hatalmasságát! Őszintén remélem, hogy egyszer visszakerül ez a cikk a blogodra! Valóban jó lenne egyszer személyesen is beszélgetni ezekről a dolgokról, mert nagyon sok olyan részlet van még, amelyek a közzétett dolgokban nem szerepelnek! Én egyébként újfehértói vagyok, te hová valósi vagy? Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd 
6.9.2013 0:14
Kedves Szilárd !
Én is köszönöm gyors és kimerítő válaszodat, ami nagy bátorítás volt számomra ! Hát, azok után amit írtál, a cikk helyreállítás gondolata elkezdett foglalkoztatni. Imádkozom, hogy az Úr adjon vezetést és bölcsességet ebben. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a köztünk most történt levélváltásra hivatkozhatok-e, és közzé tehetem-e a blogomon, mint indoklást, ha a cikket mégis visszateszem ? Úgy gondolom az lenne a korrekt, ha megindokolnám miért vettem le, és miért teszem vissza a bejegyzést. Én Budapesten élek. Ha valamikor erre jársz, megpróbálhatunk időpontot egyeztetni. Ha én járok Újfehértó környékén, az is egy lehetőség lenne a találkozásra.
Isten áldjon meg hűségedért és áldozatos szolgálatodért !
Üdvözlettel : Péter 
6.9.2013 0:22
Nagyon örülök, hogy ilyen hamar válaszoltál is az üzenetemre! Nyugodtan hivatkozhatsz a köztünk történt levélváltásra! Én is imádkozni fogok azért, hogy az Úr vezesse a cikk sorsát. Én nem valószínű, hogy a közeljövőben járok Budapest környékén, de ha Te esetleg járnál Újfehértó közelében, akkor egyeztethetünk időpontot. Az Úr áldását kívánom, és teljes szívből remélem, hogy visszakerül az általad csodálatosan megszerkesztett, csodálatos tartalmat közlő cikk! 
Üdvözlettel: Szilárd
6.9.2013 0:32
Egyébként a Frigyláda felfedezésével kapcsolatban nagyon érdemes megnézni az alábbi, angol nyelvű videót:
Az én youtube csatornámra is feltöltöttem a közelmúltban közel 20 Ron Wyatt videót, melyek közül sokban ő maga beszél a Frigyláda felfedezésének részleteiről, beleértve az izraeli régészeti hatóság reakcióját és kérését irányába. Érdemes nagyon megnézni őket. Talán egyszerűbb, ha Aaron Sen honlapjára irányítalak a videókért, mert ő készített egy "Ron Wyatt Videos" oldalt, amely olyan videókat tartalmaz, melyben Ron Wyatt maga beszél felfedezéseiről, legtöbb esetben magáról a Frigyláda felfedezéséről (Aaron Sen egyébként személyesen is ismerte Ron-t, és több helyre el is ment vele), és erre az oldalra beágyazta az általam feltöltött videókat is. Egyébként most nyáron 10 olyan Ron Wyatt videót töltöttem fel, amelyek korábban nem voltak elérhetők az interneten, ugyanis Aaron Sen egy memóriakártyán elküldte nekem őket légipostán. Ezek is mind be vannak ágyazva a Ron Wyatt videókat tartalmazó oldalán. Bár sok videó szerepel ott, apránként mindenképp érdemes végigmenni rajtuk. Itt lesz a videókat tartalmazó oldal:
Kívánom, hogy sok áldásban legyen részed, miközben ezeket a videókat nézed! Egyébként ha bármilyen kérdésed lenne, bármelyik felfedezés részleteivel kapcsolatban, írj nyugodtan! Az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd
·         szeptember 6.
6.9.2013 11:41
Kedves Péter!
Szeretnék még ajánlani egy 13 perces videót, amelyben Michael Rood beszél saját tapasztalatairól Ron Wyatt-tel és a felfedezéseivel kapcsolatban, illetve hogy hogyan állnak ehhez hozzá bizonyos felekezetek. Nagyon tanulságos, és nagyon ajánlom megtekintésre, ez az ember szintén rendkívül sok Ron Wyatt ellenes oldalt látott az interneten, és az Úr vezetésével meg akart győződni, hogy milyen ember is valójában ez a Ron Wyatt, úgyhogy elment, hogy egy hetet töltsön együtt Ron Wyatt-tel, aki akkor éppen múzeumának berendezésével foglalatoskodott és rendkívül sokat beszélgettek, és úgy nyilatkozik ebben a videóban, hogy ma minden kétséget kizáróan tudja, hogy Ron Wyatt valóban megtalálta a Frigyládát, a Vörös-tengeri átkelés helyét és annak maradványait, valamint az összes többi felfedezést, melyben az Úr vezette őt. Michael Rood egyébként azóta új, a felfedezéseket bemutató filmeket is forgatott/forgat, tehát vannak akik továbbviszik Ron Wyatt munkáját hála az Úrnak! Az említett videó az alábbi linken tekinthető meg:
Remélem hasznosnak és áldásosnak találod majd ezeket a dolgokat! Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdv: Szilárd

7.9.2013 23:18
Kedves Szilárd ! Nagyon köszönöm ezeket a csodálatos kincseket ! Meg fogom nézni a videókat is. 
Isten áldjon ! Üdvözlettel: Péter

8.9.2013 1:59
Nagyon szívesen! Örülök, hogy Te is értékesnek találod ezeket a dolgokat. Az előző üzenetben hivatkozott Michael Rood videónak van egy 22 perces bővebb változata is, amelyben a Vörös-tengeren történt átkelés részleteit, majd a ma megmaradt bizonyítékait ismerteti, rátérvén azután Ron Wyatt-re és onnantól ugyanaz, mint az előző üzenetben hivatkozott videó. A Frigyláda felfedezését ismertető cikket kiegészítettem pár videóval és hivatkozással és oda én ezt a bővebb, 22 perces változatot ágyaztam be:
Egyébként az angol nyelvű oldalak közül kettőt ajánlok részletes áttanulmányozásra: az egyik az az oldal, amelyet Aaron Sen üzemeltet, és amelynek "Ron Wyatt videos" oldalára már küldtem hivatkozást az előző üzenetemben. A másik pedig Kevin Fisher oldala, ahonnan gyakorlatilag a legtöbb információhoz lehet hozzájutni Ron Wyatt-tel és minden felfedezésével kapcsolatban. Az ő oldala az alábbi: http://www.arkdiscovery.com/
Ezen az oldalon érdemes mindent tüzetesen áttanulmányozni, mert itt nagyon sok plusz részlet van ahhoz képest, ami eddig magyarul elérhető. Nagyon érdemes elolvasni a Ron Wyatt-ről szóló oldalt: http://www.arkdiscovery.com/ron_wyatt.htm
Valamint a Frigyládával kapcsolatos oldalakat, végighaladva egyesével az alábbi oldalon lévő linkeken, és az egyes aloldalakban szereplő egyéb hivatkozásokat is megtekintve: http://www.arkdiscovery.com/ark-cov-index.htm
Ezeket áttanulmányozva + a videókat megnézve olyan mértékű információra tehetsz szert, mely után kétséget kizáróan azt fogod tudni mondani, hogy Ron Wyatt valóban megtalálta a Frigyládát és minden más felfedezésével kapcsolatban is igazat mondott. A videók különösen jók, mert azokon nagyon átjön Ron Wyatt hihetetlen alázatos, hű szolgai volta. Remélem sok örömöt és áldást lelsz majd ezen dolgok kutatásában, mint amiben nekem is volt részem. Személy szerint én azóta sem hagytam abba, sokszor megnézek olyan Ron Wyatt videókat is, amelyeket már számtalanszor láttam, mert annyira tetszik az az alázat, ami sugárzik belőle, és ahogy az Úrról és az Ő dicsőségét bemutató dolgokról beszél! Az Úr áldásával gazdagított kutatómunkát kívánok, és ha bármikor bármilyen kérdésed lenne bármilyen részlettel kapcsolatban, írj nyugodtan! 
Üdvözlettel: Szilárd

15.9.2013 22:28
Kedves Péter! Gondoltam megosztok még valamit veled, ami szorosan kapcsolódik a "Ron Wyatt - Jézus vére (a vérvizsgálat eredménye)" videóhoz. Ez pedig Henry Gruver tanúbizonysága Ron Wyatt-ről, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashatsz el:
Ebben nagyszerű dolgok kerülnek napvilágra, többek között az, hogy 1990 környékén volt egy konferencia, melyet azzal a céllal rendeztek meg Ron Wyatt, egy dokumentum specialista, egy ügyész és számos más meghívott vendég (beleértve Henry Gruver-t is) jelenlétében, hogy megállapítsák, hogy a Ron Wyatt által birtokolt, különféle laboratóriumok által kibocsátott dokumentumok hitelesek-e, vagy hamisítványok. Az ügyész és a dokumentumspecialista a laboratóriumok felkeresését követően rendelkeztek a Ron-nak kibocsátott dokumentumok sorszámaival és az azokat hitelesítő aláírásokkal, így egyértelműen el tudták dönteni, hogy azok a dokumentumok, amelyek Ron Wyatt-nél voltak ott a konferencián hitelesek-e vagy sem. Ezek között a dokumentumok között szerepelt a Jézus vérén végrehajtott vérvizsgálat eredményének laborjelentése is. A dokumentumspecialista pedig összehasonlította Ron összes dokumentumát (beleértve az imént említett laborjelentést is) az általuk birtokolt, laboratóriumok által kibocsátott információkkal, és arra a megállapításra jutottak, hogy Ron Wyatt összes dokumentuma egytől egyig hiteles volt! Az eredmény közlését követően pedig fel is kérték Ron Wyatt-et, hogy legyen ő a konferencia hátralévő részének előadója. Ami viszont fantasztikus, mert a vérvizsgálat eredményét tartalmazó laborjelentés hitelesítésével egyúttal a Frigyláda felfedezése is hitelesítve lett, hiszen tudjuk, hogy a vérvizsgálathoz a vérminta a Frigyláda fedeléről, és felette a barlang mennyezetén lévő, földrengés okozta nyílásból származott. Ez egy rendkívül értékes plusz információ, amit feltétlenül érdemesnek tartottam megosztani veled. Egy további érdekesség pedig, hogy a jeruzsálemi Sírkert 2012-óta árusít egy olyan könyvet, amely Gordon Tábornok levelezését tartalmazza Sir John Cowell-lel 1883-ból. Gordon Tábornok-ról pedig azt kell tudni, hogy ezekben az években fedezte fel Jézus sírhelyét és Golgotát. A John Cowell-lel folytatott levelezésében pedig említést tesz arról is, hogy a Koponyák Hegyén, Jeremiás barlangjában található a Frigyláda. Egy későbbi levelében pedig azt is megemlíti, hogy a szent kenyerek asztala is ott található. Hogy ezt honnan tudta, vagy mire alapozta, erről nem áll rendelkezésre információ. Mindenesetre ez pontosan egybevágott azzal, amit Ron talált ugyanezen a helyen, és Ron Wyatt előadásaiban többször is megemlítette, hogy amikor elkezdte az ásatásokat azon a helyen, ahová a bal keze is mutatott, feltűnt neki, hogy 10 láb (azaz kb. 3 méteres) távolságon belül nagy valószínűséggel Gordon Tábornok már végzett ásatásokat mintegy 100 évvel korábban. A levelezésből származó pontos idézeteket elolvashatod Aaron Sen Frigyláda felfedezését taglaló oldalán az első, egymás mellett lévő három kép fölött: http://covenantkeepers.co.uk/
Remélem értékesnek találod majd ezeket a plusz információkat. Minden jót és az Úr áldását kívánom! 
Üdvözlettel: Szilárd ·    

15.9.2013 22:55
Kedves Szilárd !
Nagyon köszönöm a megküldött információkat ! Nagyon meggyőző a számomra. Isten áldjon meg gazdagon ! 
Üdvözlettel : Péter
__________________________________________________________________  


A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 


______________________________________________________________________________________________________________

További ajánlott cikkek a blogról :

-  "Némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom, ... "
-  Krisztusi érettség kora - Törekedjünk tökéletességre
-  Bálványimádás a nemzeti átok forrása
-  Végidők jelei : Felkészülés Jézus jöveteléreNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése