2013. február 2., szombat

KRISZTUSI ÉRETTSÉG KORA - TÖREKEDJÜNK TÖKÉLETESSÉGRE

AZ  ÉRETT  SZELLEMI  FÉRFIKOR  KRISZTUSI  IDENTITÁSÁNAK  ÖSSZETEVŐI !

1. RÉSZ: AZ ALAPOK SZINTJE

2. RÉSZ: A TÖKÉLETESSÉG SZINTJE

"Ő adott némelyeket ..... a szentek tökéletessé tételére, szolgai munkára, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek, és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." ( Efezus 4:11-13,)
Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképpen arra tanítva lettetek, bővölködvén abban hálaadással." ( Kol.2:6-7,)
"Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre," (Zsid.6:1,)

Az alábbi üzenet az Élő Íge Gyülekezetben hangzott el 2013. Január 5.-én és 19.-én. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Gyülekezetnek, és Vincze Gábor pásztornak, befogadó szeretetükért! Az egyik testvér a gyülekezetükből nagyon meglepett azzal a felajánlásával, hogy az Istentiszteletről készült teljes videó anyagból kivágott üzenetet felteszi a Youtube-ra. Ezt meg is tette, majd elküldte nekem is a linket. Neki is külön szeretném megköszönni önzetlen szolgálatát! Ezáltal vált lehetővé, hogy blogomra feltölthessem a videót. Köszönöm !

Az üzenethez tartozó, kivetített, de a videó felvételen nem látható diaképeket a videók alatt külön beillesztettem, hogy jobban követhető-, érthető-, és tanulmányozható legyen az üzenet.

Kívánom, hogy az Úr Jézus kegyelme által  mindenki számára épülésre szolgálhasson !

Isten áldjon meg !      (Kapcsolódó üzenet: Növekedés Krisztusi érettségre  ITT. )
_______________________________________________________________________

1. Rész :  Az alapok szintje2. Rész : A tökéletesség szintje________________________________________________________________________

                               ÁBRÁK   AZ   1. RÉSZHEZ :  AZ  ALAPOK  SZINTJE

________________________________________________________________________

                            ÁBRÁK  A  2. RÉSZHEZ :  A TÖKÉLETESSÉG SZINTJE

______________________________________________________________________

"A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!"
Zsoltár  97:10,

Budapest,  2013. Február 2.

Ajánlott oldalak :   - Megtérések Gyöngyöspatán
                                         -  Ron Wyatt megtalálta a Frigyládát
                                         -  AMERIKA  VIGYÁZZ
                                         -  HAMIS KEGYELEMTANÍTÁS ÖT ISMÉRVE
_________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész100.rész 2015.06.06 - Isten természete - Mikor lesz az elragadtatás ? ___________________________________________________________

___________________________________________________________
             2014.10.18. - Krisztus elárulása és a magyar egyház 
             2014.10.25. - Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez
___________________________________________________________

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
                                     4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
____________________________________________________________________

2013. február 1., péntek

NEVILLE JOHNSON - ISTEN KIRÁLYSÁGA BENNÜNK VAN

ÜZENET JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYI URALMÁRÓL
  -  ISTEN KIRÁLYI URALMA BENNÜNK VAN
  -  AZ ÚR HÁZA VAGYUNK
  -  A SZELLEMI EMBER 
  -  ISTEN KERTJE BENNÜNK

RÉSZLETEK  "A KIRÁLYSÁG AKADÉMIÁJA"  CÍMŰ SOROZATBÓL

Neville Johnson 2012. októberben Angliában, Sheffieldben szolgált. Ott hangzottak el az itt közzétett üzenetek. Javaslom, hogy figyelmesen és imádkozva hallgasd az alábbi tanításokat !
Meg fogod tapasztalni, hogy Isten szól hozzád !
_________________________________________________________________________

ISTEN KIRÁLYI URALMA BENNÜNK VAN
AZ ÚR HÁZA VAGYUNKSZELLEMI EMBER 

 

ISTEN KERTJE BENNÜNK_________________________________________________________________________


Ajánlott oldalak :     -   FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI TELJESSÉGRE
                                      -   JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE


A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 


NEVILLE JOHNSON - JÓB KÖNYVÉNEK ÜZENETEI

ÁTFOGÓ ÜZENET JÓB KÖNYVÉBŐL
  -  A HELYES HOZZÁÁLLÁS
  -  KÁRHOZTATÁS KEZELÉSE - 1. rész
  -  KÁRHOZTATÁS KEZELÉSE - 2. rész

AZ ISTENI SORREND :  ÍGÉRET - ALAPELV - PRÓB(LÉM)A - BETELJESEDÉS

Neville Johnson 2012. októberben Angliában, Sheffieldben szolgált. Ott hangzottak el az itt közzétett üzenetek. Javaslom, hogy figyelmesen és imádkozva hallgasd az alábbi tanításokat ! Meg fogod tapasztalni, hogy Isten szól hozzád !
_________________________________________________________________________

A HELYES HOZZÁÁLLÁSKÁRHOZTATÁS KEZELÉSE - 1. részKÁRHOZTATÁS KEZELÉSE - 2. rész


_______________________________________________________________________

Kapcsolódó linkek :