2015. április 12., vasárnap

KI A FENEVAD ? - JÉZUS JÖVETELÉNEK JELEI (2.RÉSZ)

FENEVAD BEAZONOSÍTÁSA A JELENÉSEK- ÉS A DÁNIEL KÖNYVE ALAPJÁN

"És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, a melyet láttam, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyult, és csodálván, az egész föld követé a fenevadat." (Jel.13:1-3,) 
*
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. ..... A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig." (Dán.7:8, 24-25,)  
*
"A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van." (Jel.17:8,) 
*
A fenevad jelentése és kiléte az üzenet során kirajzolódik.
Felvétel készült 2015.04.11.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén Kapcsolódó ajánlott üzenetek : KI A FENEVAD ??? - (1.rész) 
                                                  Végidők jelei - Felkészülés Jézus jövetelére 
                                                 Három kategória, amelyből kettő lesz ! 
                                                 ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                                 A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK         _______________________________________________________________________

                                         Az üzenetben használt vázlat fotói
Dániel 2.-ben:   Nabukodonozor  látott álmában egy prófétikus állóképet

Az üzenet vázlata :
Dániel 2.-ben:  Az állókép lábfejére az égből leszakadó kő

Dániel 2.-ben:  Az állóképet az égből leszakadó kő összazúzza

Dániel 2.-ben :  Az állókép jelentésének magyarázata. A 4 birodalom.

Dániel 7.-ben :  A 4 birodalom prófétai képekben megmutatva, mint 4 vadállat. 

Dániel 2. és Dániel 7. rész prófétai képeinek összehasonlítása a 4 birodalomra vonatkozóan 


Dán.7:24. - A tíz szarv jelentése : 
A felbomló Rámai Birodalom után létrejövő 10 ország
Jelenések 13:1-10 -ben leírt fenevad képe : Egyesíti a Dánielnél leírt fenevadakat.
Ennek is tíz szarva van, de 7 feje. Ezzé vált a kicsi szarv amiről Dániel beszél. Ez pedig a 11 ismertető jel alapján egyértelműen a  pápai hatalmat (Vatikánt) leplezi le.

A Római Birodalom bukása után 476 - 538 között Róma Püspöke legyőz és megsemmisít 
3 királyt. 538-ban Vigilius püspök Beliszáriusz hadvezér seregének támogatásával pápává koronázza magát I.János pápa néven. Ezzel a Római Katolikus egyház, mint parázna nő, az őt elfogadó 7 királyság államvallásaként felül a hétfejű fenevad hátára.  A 7 királyság egyike természetesen Lombardia (Itália), így a pápa egyben Itália, mint állam királya is volt. Közben ő az egyház feje is, így a vas és cserép keveredésével ő egy egyház - állam  vezetője.


Jel.17:16-18 -ban, a fenevad  10 királya meggyűlöli a paráznát (katolikus egyházat), 
és leveti hátáról és megtapossa, ezzel Isten ítéletét hajtja végre a parázna egyházon.

Üzenet vázlata :A  FENEVAD  SZÁMA :  VICARIVS  FILII  DEI  =  666
________________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                  Két világ összekapcsolása 
                                 Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT.
                                                 AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                 Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                 Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése