2013. február 2., szombat

KRISZTUSI ÉRETTSÉG KORA - TÖREKEDJÜNK TÖKÉLETESSÉGRE

AZ  ÉRETT  SZELLEMI  FÉRFIKOR  KRISZTUSI  IDENTITÁSÁNAK  ÖSSZETEVŐI !

1. RÉSZ: AZ ALAPOK SZINTJE

2. RÉSZ: A TÖKÉLETESSÉG SZINTJE

"Ő adott némelyeket ..... a szentek tökéletessé tételére, szolgai munkára, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek, és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." ( Efezus 4:11-13,)
Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképpen arra tanítva lettetek, bővölködvén abban hálaadással." ( Kol.2:6-7,)
"Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre," (Zsid.6:1,)

Az alábbi üzenet az Élő Íge Gyülekezetben hangzott el 2013. Január 5.-én és 19.-én. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Gyülekezetnek, és Vincze Gábor pásztornak, befogadó szeretetükért! Az egyik testvér a gyülekezetükből nagyon meglepett azzal a felajánlásával, hogy az Istentiszteletről készült teljes videó anyagból kivágott üzenetet felteszi a Youtube-ra. Ezt meg is tette, majd elküldte nekem is a linket. Neki is külön szeretném megköszönni önzetlen szolgálatát! Ezáltal vált lehetővé, hogy blogomra feltölthessem a videót. Köszönöm !

Az üzenethez tartozó, kivetített, de a videó felvételen nem látható diaképeket a videók alatt külön beillesztettem, hogy jobban követhető-, érthető-, és tanulmányozható legyen az üzenet.

Kívánom, hogy az Úr Jézus kegyelme által  mindenki számára épülésre szolgálhasson !

Isten áldjon meg !      (Kapcsolódó üzenet: Növekedés Krisztusi érettségre  ITT. )
_______________________________________________________________________

1. Rész :  Az alapok szintje2. Rész : A tökéletesség szintje________________________________________________________________________

                               ÁBRÁK   AZ   1. RÉSZHEZ :  AZ  ALAPOK  SZINTJE

________________________________________________________________________

                            ÁBRÁK  A  2. RÉSZHEZ :  A TÖKÉLETESSÉG SZINTJE

______________________________________________________________________

"A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!"
Zsoltár  97:10,

Budapest,  2013. Február 2.

Ajánlott oldalak :   - Megtérések Gyöngyöspatán
                                         -  Ron Wyatt megtalálta a Frigyládát
                                         -  AMERIKA  VIGYÁZZ
                                         -  HAMIS KEGYELEMTANÍTÁS ÖT ISMÉRVE
_________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész100.rész 2015.06.06 - Isten természete - Mikor lesz az elragadtatás ? ___________________________________________________________

___________________________________________________________
             2014.10.18. - Krisztus elárulása és a magyar egyház 
             2014.10.25. - Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez
___________________________________________________________

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
                                     4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
____________________________________________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése