2012. augusztus 30., csütörtök

VÉGIDŐK JELEI - FELKÉSZÜLÉS JÉZUS JÖVETELÉRE

KÉT  PRÓFÉCIA :  AZ  ÚR  FIGYELMEZTETÉSE  1968-BAN,  ÉS  1937-BEN !

"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkáaz ő szolgáinakprófétáknak."  (Ámos 3:7,)
"Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titkaa mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak." (Jel.10:7,)
Ahogyan a fenti Ígében Isten megígérte, hogy a próféták által előre jelzi az Ő népe számára mindazt, amelyek be fognak következni, az alábbi videó üzenetben közzétett prófétai üzenet is bizonyítja Isten hűségét az Ő szavához, az Ő ígéretéhez.

Ez a prófétai üzenet szorosan kapcsolódik a  "Sürgős felkészülés Jézus jövetelére" címen nem régen közzétett bejegyzéshez.  Itt olvasható !

Mindenkinek jó szívvel ajánlom az alábbi videót. Hívőknek, meglankadt hívőknek, és nem hívőknek egyaránt!  Jézus visszajövetele rendkívül közel van!  Felkészülni csak azoknak lesz lehetőségük, akik komolyan veszik Isten figyelmeztetéseit, előre jelzéseit, és átadják életüket teljesen az Úr Jézus Krisztusnak, és nem "sántikálnak két felé" ! 
Mindenkit szeretettel bátorítok, - hívőt és aki most dönt Jézus követése mellett, - hogy egyértelműen és megalkuvások nélkül teljesen kötelezze el magát az Úr Jézus követésére, és a Neki való engedelmességre !

Norvégia,  Valdres  (1968,) és  Moss  (1937,)  Prófétai üzenet Jézustól :
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

"Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?" (Luk.14:23-25,)

Az itt idézett Ígében tehát Jézus követésének  2  feltétele van :
1./  Önmegtagadás,  (lényegében a saját akaratunk megtagadását jelenti,)
2./  Felvenni, és hordozni saját keresztünket, (lényegében az önzésünk megfeszítéséről, és helyette az önzetlenség mindennapi erényének hordozásáról van szó, )

E két feltétel betöltése nélkül senki sem lehet Jézus tanítványa, legfeljebb lehet hívő, de nem kaphatja meg Jézus Királyi Uralmának felhatalmazását, így a szellemi világban nem tudja Jézus uralmát semmilyen módon képviselni, működtetni. Kormányzási jogosultságot csak tanítványoknak adott Jézus, és ez most is így van!

_______________________________________________________________________


Kétféle keresztyén hit van:   Van  igazi hit,  és  van  hamis hit !

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!" (Ján.ev.3:36,)

Az igazi hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint és e mellett ENGED A FIÚNAK, vagyis  ENGEDELMES Isten parancsainak!

A hamis hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint de e mellett  NEM ENGED A FIÚNAK, vagyis  NEM ENGEDELMES Isten parancsainak!

Tehát a hitéhez nem kapcsolódnak Isten szerinti cselekedetek. Nem veszi komolyan Isten parancsolatait, (pl.: szeretet, megbocsájtás, erkölcsi-, jellembeli tisztaság, stb.,) csak elméletileg hívő, akár még járhat gyülekezetbe, vagy templomba, a magánéletében mégis engedetlen Istennek. Közben biztos az üdvösségében, és magát hívőnek tartja. Ez a vallásosság, a képmutatás! Ezt a hamis hitet nevezi a Biblia halottnak, vagyis nem érvényes hitnek. 

" Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" (Jelenések 3:1,)


"Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (az új Jeruzsálembe). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot." 
(Jelenések 22:14-15,)
______________________________________________________________


Kedves  Barátom !

Te már meg vagy mentve az örök kárhozattól és pokoltól ?

-  Ha nem vagy még megmentve, még sosem tértél Isten útjára,
-  Ha nem tudod a pontos választ erre a legfontosabb fenti kérdésre,
-  Ha egyszer már megtértél, de utána valamikor sajnos elhagytad Istent, és
-  Ha mégis szeretnéd az örökkévalóságot nem a kárhozatban, hanem a Mennyben, Isten csodálatos országában tölteni, örökös örömben, akkor most figyelj ! - segíteni szeretnék neked.

Isten szeret Téged, ezért meg akar menteni!  Ezért küldte el Isten az Ő Fiát, Jézust, hogy kifizesse helyetted a bűnbocsánat árát saját halálával és vérével, hogy neked ne kelljen elkárhoznod a földi életed után, hanem üdvözülhess, és örök életed lehessen a Mennyekben !

Ha HISZEL  Jézusban, és ENGEDELMESKEDSZ  NEKI,  akkor örök életet kapsz ajándékba Istentől, ingyen kegyelemből !

A hited és engedelmességed első lépése az, ha szabad akaratból elkötelezed magad Jézusnak egész életedre, kéred a bűneid bocsánatát, és az örök életet Istentől. Ehhez nem kell semmilyen vallásos formaság, csak a szív őszinteségével elmondott ima  Istennek.  
Ebben segít neked az alábbi ima minta. 
Ha azonosulni tudsz az alábbi ima tartalmával, akkor mint saját imádat mondhatod el Istennek.

Megtérők imája :

Mennyei Atyám !  Jézus által szólítalak meg ! 
Köszönöm, hogy szeretsz, ezért értem is elküldted Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy szóltál a szívemhez ma. Megértettem, hogy bűnös vagyok, ezért el vagyok veszve, ha meg nem térek hozzád. Visszavonhatatlanul eldöntöttem, hogy megtérek Jézushoz, Őt akarom szeretni és követni egész életemben. 
Úr Jézus Krisztus ! Hiszek Benned! Hiszem hogy Te vagy az élő, és igaz Isten Fia! Hiszem, hogy Te meghaltál értem, helyettem és miattam a kereszten, a bűneim bocsánatáért, és harmadnap feltámadtál az én megigazulásomért. Hiszem, hogy Te vagy az én megváltó-, gyógyító-, és szabadító Istenem!  Kérlek bocsásd meg minden bűnömet amit elkövettem eddig szavaimmal, tetteimmel és gondolataimmal. Kérlek mossad tisztára a szívemet ezektől! Kérlek drága Jézus, írjad be a nevemet a Mennyben az Élet Könyvébe! Kérlek segíts meg abban is, hogy újjá tudjak születni - ahogy az evangéliumban írva van, - víztől és Szent Szellemtől, és a Te fiaddá lehessek! Kérem töltsd a szívembe az engedelmesség és az Istenfélelem szellemét, és segíts meg, hogy e mostani döntésemhez és imámhoz örökre hűséges tudjak maradni!
Mennyei Atyám ! Mindezt a Te Szent Fiad, a Jézus Krisztus Nevében és érdemeiért kérem !   
Ámen

Jó tanács :

Ha őszintén mondtad el ezt az imát, akkor Isten megbocsájtotta a bűneidet, és ajándékba kaptad az örök életet, ami a legnagyobb kincs, amire vigyáznod kell, mert el is lehet veszíteni, de ez már a te személyes felelősséged!  
Ha nem akarod elveszíteni, akkor fontos, hogy minden nap imádkozz Atyádhoz Jézus Nevében, és olvasd a Bibliát naponta, mert az ördög állandóan próbálkozni fog ellopni a hitedet, és üdvösségedet, és folyamatosan fogást keres rajtad! Ez ellen ad védelmet az ima és az Íge tanulmányozása, mert meg van írva: " megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!"  Ezen kívül még az is fontos, hogy keress és találj olyan hiteles embereket, akik már régóta hűséges követői Jézusnak, és igényeld az ő segítségüket. Arról tudod megismerni őket, hogy nagyon barátságosak, közvetlenek, és azonnal tapasztalod rajtuk keresztül Isten szeretetét, és készségesen fognak neked segíteni, ha jelzed erre az igényedet. Ha nem jelzed feléjük az igényedet a segítségre, akkor ne várd el ezt tőlük, mert az Isten szolgái - bár az Ígét bátran hirdetki, akár nyilvánosan is, - ugyanakkor a személyes kapcsolatokban nagyon tapintatosak!
Ilyen személyeket legkönnyebben az Isten evangéliumát hitelesen képviselő gyülekezetekben találhatsz. Sajnos vannak nem hiteles gyülekezetek is, de ne add fel a keresést, mert az is meg van írva, hogy : " ... aki keres, az talál !"
Isten áldjon meg !
___________________________________________________________

További ajánlott oldalak :  - A bibliai hit alapjai  1. - 4. részeit
                                                   - FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI TELJESSÉGRE
                                                   - JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése