2015. március 5., csütörtök

AZ ANTIKRISZTUS SZEMÉLYE ÉSZREVÉTLENÜL KIRAJZOLÓDIK

A TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD ELŐTT KEZD HÓDOLNI A VILÁG !
AZ ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP ?
___________________________________________________________
RFID Chip kötelező beültetés 2017 év végére várható ?  ITT
„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” (Jelenések könyve 13:16-17)
_________________________________________________________________
"Imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe!" (Jel.13:8,) "A vizek amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok, nemzetek és nyelvek." (Jel.17:15,)

Ki az a közismert személy aki kezdi birtokba venni szinte az egész világ hódolatát a szemünk láttára ??? Nagy sikerrel jelent meg 2014-ben már az Európa Parlamentjében is. Szintén nagy tiszteletet és hódolatot kapott az Iszlám országok egyik fellegvárában Törökországban, majd pedig a Knessetben (Izrael parlamentjében) is nagy hódolattal fogadták. 

Az alábbi (első) videón látható ahogyan 2015.-ben is folytatja világhódító szerepét, az egész világon megoldást ígérve a szegénység és éhínség megszüntetésére. Ezzel az hazug ígérettel gyorsan megszerzi az egész világ ("népek, sokaságok, nemzetek és nyelvek") és politikai vezetőik tiszteletét és hódolatát. Ez év szeptemberében már színre lép a Fehér Házban (USA), azt követően pedig a legmagasabb világpolitikai szintet képviselő helyen, az ENSZ Közgyűlésén mond beszédet, és jelenti be az egységes világkormány megalapításának szükségességét a "2015 utáni Fenntartható Fejlődés Programtervének" valamint a globális éhínség megszüntetésének hamis indokával.Ferenc Pápa az egységes világkormány felé vezeti az ENSZ-t.

Szíves elnézésedet kérem !  Legnagyobb sajnálatunkra a videót törölte a szerző a Youtube-ról. Megpróbáljuk legalább a magyar szöveget megszerezni, és azt közzé tenni. Addig is szíves megértést és türelmet kérek !  Köszönöm!

Ferenc Pápa és Izrael 7 éves szerződése a küszöbön áll.
A  3. Jeruzsálemi Templom felépítése közös cél mindkét fél számára.
A Dániel 9:27 szerinti utolsó 7 év Izrael üdvtörténetéhez kötődik, ezért a fenevad Izraellel kapcsolatos szerződését gondolom mérvadónak, amikor az utolsó 7 év kezdetének időpontját keressük. Mindenesetre a szeptemberben (két hét különbséggel) bekövetkező napfogyatkozás ("a nap elsötétedik") és a vörös hold ("a hold pedig vérré változik") jelenség és Ferenc Pápa ENSZ szereplése- és globális bejelentésének egybeesése nagyon elgondolkodtató.
"És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad." (Dániel 9:27,)


Köszönet a "Legyetek Ébren" csatornának a magyar feliratozásért és közreadásért !
_______________________________________________________________________
Obama Ferenc Pápa nagy tisztelője és láthatóan nagyon boldog 
a vatikáni fogadáson


Ferenc Pápa az Európai Parlament hódolattal fogadott és ünnepelt vendége
Ferenc Pápa Jean-Claude Juncker EU Bizottság elnöke 
és Martin Schulz EP elnök között
(Egyébként mi dolga van egy pápának politikai vezetőkkel, ha nem éppen a politikát akarja irányítani ???  Biztosan nem vallási célzatú-, sokkal inkább politikai hatalom célzatú találkozók ezek !)
Martin Schulz az EP elnöke szívélyesen üdvözli Ferenc Pápát
Ferenc Pápa az Iszlám vallás barátja, az egységes világvallás előkészítője és vezetője
Ferenc Pápa az Izrael és Palesztin béke, és a vallási egység kulcsszerepében

Ferenc Pápa népszerű a népek, nemzetek, nyelvek között

Ferenc Pápa nevetve, látható tudatossággal mutatja a sátánt tisztelő luciferi kézjeletXVI. Benedek pápa is kinyilvánította kézjelzésével a sátáni rendszerhez tartozását

Ferenc Pápa  a Napistent jelképező napkorong szimbólumával a feje körül
Ferenc Pápa a világ királyának szimbólumával

( További bizonyító videó  ITT  tekinthető meg. )
_______________________________________________________________________

Inkvizíció - magyar felirattal 


_____________________________________________________________________

Dániel 7,23 jövendölése szerint mennyire lesz valójában "humánus" hosszútávon az Egységes Világkormány által  bevezetésre kerülő Új Világrend ?

( Idézet Csia Lajos – Dániel könyvének magyarázata című kötetének 113. oldaláról )

„Így szólt: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.” (Dán 7,23)


„23. vers A kérdezett angyal megadta a feleletet. A negyedik állat megint nem egyetlen személy, hanem a már Nabukodonozornak is megjövendölt negyedik birodalom, mely abban fog különbözni a megelőző birodalmaktól, hogy vadabb, kegyetlenebb lesz, mint elődei. A különböző állatok tehát különböző uralkodási módszereket és rendszereket is jelentenek, ezeknek bizonyos kijegesedett jellemeit, melyek persze szorosan össze vannak kötve az egyes uralkodók jellemével. Vagy az egyén nyomja rá jellemét a rendszerre, vagy a rendszer ragadja magával az egyént.


A kétféle hatás az egyes birodalmakat egységbe kovácsolja, még ha a birodalmak megoszlanak is, vagy bennük egész váratlan eltolódások, új alakulások jönnek is létre. 


Legváltozatosabb és leghosszabb történelme éppen a negyedik birodalomnak van. Ez a negyedik birodalom az eddigiektől már jóval kisebb mértékben fogja az áldott rendet, hőn sóvárgott békességet terjeszteni a népekre; az előbbieknél inkább a rablást, népek rendszeres kifosztását végzi, úgyhogy ez a birodalom „fel fogja falni az egész földet”.


Ez a jövendölés a római birodalomban valósággá is lett, mert a birodalom tartományainak urai s hivatalnokai a rájuk bízott népeket kizsarolták. Cicerónak Verres ellen mondott beszéde mutatja, micsoda rablás folyt a békés kormányzás címe alatt.


Ám a jövendölés távolabbi időre is szólott, s ebben a távolabbi időben még gonoszabb rablók készültek a földre csapni. Az idők végén megvalósul a teljes jövendölés, és a világbirodalomnak kezdetben áldott békét ígérő uralma utoljára a leglelkiismeretlenebb fosztogatássá, a népek legyilkolásává fog átváltozni, úgyhogy az utolsó birodalom mindent le fog tiporni és széjjel fog zúzni.


A föld, melyen egykor a paradicsom állott, halál sivatagává változik majd. Ezt jövendöli a negyedik világbirodalomról Dániel látomása! Az égig érő s áldást hozó nagy fa vérengző telhetetlenségében őrjöngő fenevaddá változik.”
______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Hamis karizmatikus egyház láthatóvá válik 
                                                 Tony Palmer hirtelen halálának üzenete 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                                 Igaz- és hamis advent  
                                                 Romlott fa romlott gyümölcse-Vatikán igazi arca 
            RFID Chip kötelező beültetés 2017 év végére várható 
_____________________________________________________________________
A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
______________________________________________________________________________

Üzenetek listája :

 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész

1 megjegyzés:

  1. NMHH-hotline-171022

    ORVOSI NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁS: NÉPIRTÁS AZ ÉLELMISZEREK KÁLIUMTARTALMÁNAK A MEGTÖBBSZÖRÖZÉSE! Kerüljétek az étkezési káliumtúladagolást! Nem könnyű, miután az ételek és az italok íze nem jelzi! Valamennyi népcsoport ki fog pusztulni, a magyar lakosságot is ezzel irtják, amelyik nem hagyja abba az életrövidítő és ivartalanító hatású étkezési káliumtúladagolást! 1950-ben Nobel díjat kaptak biológusok, akik bebizonyították! Lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon! A Médiafelügyelet részéről, a Hotline munkatársa (név nélkül) gátlástalanul pártfogásába vette az étkezéssel bejuttatott kálium életveszélyes, nagyságrendileg növelésére felbiztató Viva Natura televíziós műsort, Jakab István Szendi Gáborral beszélgetését! Szerinte nem terrorizmus, hogy életrövidítő és ivartalanító mennyiségű kálium evésére, ivására biztatják fel a magyar embereket az gyógyhatású étkezési sóként, Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal magyar nyelven is hirdetett ill. ajánlott patkányméreg kálisóval! Az élettanilag optimális nátrium:kálium 30 dózisarány helyett az 1/17 nátrium:kálium dózisarányt beszélik be optimálisnak! A kálisó kivégzőméreg! Amerikában ezzel állítják le a halálra ítéltek szívét! Szívműtéthez is ezzel állítják le a szívet!

    VálaszTörlés