2015. március 5., csütörtök

ÉLŐ-, VAGY HALOTT HIT ? - KIT VONZ AZ ATYA ?

ÉLŐ HIT A NAPI ISTENKERESÉS ÉS AZ ENGEDELMESSÉG GYÜMÖLCSE
*
"Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában." - "Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen halott a hit is cselekedetek nélkül." (Jak.2:17, 26,)
*
"Aki hisz, annak örök élete van!" (Jn.6:47,)
"Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké!" (Jn.6:58,)
"... Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" (Luk.22:19,)
"Senki sem jöhet én hozzám, csak ha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon." (Jn.6:44,)
*
HIT = ÖRÖK ÉLET  (Jn.6:47,)
- Milyen HIT ad örök életet ???
- Kit vonz- és kit nem vonz az Atya Jézushoz ???
- Hogyan vonz az Atya Jézushoz ???
HIT = JÉZUSHOZ JÖNNI, napi imádó Úrvacsorai közösség által.
*
"Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek!  Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon!" (Jn.6:53-54,)

Felvétel készült 2015.02.28.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

_________________________________________________________________________________
Kapcsolódó ajánlott üzenetek :  JÉZUS NEVÉBEN CSELEKEDNI
                                                         AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                         Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                         Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                         Az Úrvacsora természetfeletti (Transzcendens)
                                                        Jöjj el a menyegzőre !                                                      _______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                                 Igaz- és hamis advent  
_______________________________________________________________________


                                            Az üzenetben használt vázlat fotói :____________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése