2015. március 8., vasárnap

MENNYEI IMÁDÁS - ELOHIM TITKA - MENNYEI VÉNEK TITKA

ISTENSÉG HIERARCHIÁJA
*
Jézus mondja : " ... az én Atyám nagyobb nálamnál." (Jn.14:28,)
Jézus az Atyát dicsőíti : "Atyám én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt." (Jn.17:4,)
Szent Szellem a Fiút dicsőíti : "A Szent Szellem engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek." (Jn.16:14,)
1/2.


MENNYEI UTAZÁS A TRÓNSZÉKHEZ A JÁNOS JELENÉSEK ALAPJÁN
2/2.
(Felvétel készült 2015.03.07.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén)
*
"Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van." (Jel.1:10-11,)

"A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt, a mely az Istennek hét lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyi szék közepette és a királyi szék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő. ... Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyi székben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván: Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek." (Jel.4:5-6, 8, 10-11,)
*
________________________________________________________________________
Kapcsolódó ajánlott üzenetek :  ISTEN NEVEI  (Az Atya Neve - Jézus Neve ) 
                                                           SZENT SZELLEM NEVEI 
                                                 JÉZUS NEVÉBEN CSELEKEDNI
                                                 AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                 Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                 Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                 Az Úrvacsora természetfeletti (Transzcendens)
                                                 Jöjj el a menyegzőre !       
________________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                                 A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK  
                                                 Igaz- és hamis advent  
_______________________________________________________________________


Az üzenetben használt vázlat fotói


________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése