2014. december 21., vasárnap

AZ ÚRVACSORA TERMÉSZETFELETTI (TRANSZCENDENS)

EGYETLEN LEGÁLIS ÚT A TERMÉSZETFELETTIHEZ A KÖZÖSSÉG KRISZTUSSAL!
TRANSZCENDENS  ÚRVACSORA
*
"Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak." (Jn.6:32-33,)
*
Jézus sok helyen említi, hogy Ő a mennyből (természetfelettiből) jött le a földre. Ezt nem tudta elhinni és elfogadni a korabeli hallgatósága. Jézus megerősítésként visszakérdezett: "Ha meglátjátok az embernek fiát felmenni oda ahol előbb volt, (vagyis a természetfelettibe, az Atyához), akkor hisztek ? " (Jn.6:62,) Jézus természetfeletti személy volt. Egyedül az Ő személye és keresztáldozatának igazsága az egyetlen legális út a természetfeletti világhoz.  Sok hívő keresi a kapcsolatot a természetfelettivel, mennyei élményeket (látomás, szellemi utazás, bepillantás a mennybe), de nem Jézus Krisztussal való személyes közösség útján, hanem élmények keresése útján, különböző szellemi technikák segítségével. Ez óriási veszélyt rejt magában. Sokan tanítanak bizonyos (általában okkult eredetű) technikákat a szellemi- és mennyei élmények megtalálására, de nem tanítják az Úr Jézus Krisztussal való személyes-, napi imádó Úrvacsorai közösséget, sem annak szellemi feltételeit, mert az nem népszerű a hívők körében. Sokan választják a könnyebb utat a hamis mennyei élményekhez, mint az önmegtagadással- és a kereszt naponkénti felvételével járó nehezebb utat a Jézus Krisztussal való személyes természetfeletti közösséghez.

Ezt az üzenetet csak azoknak ajánlom megtekinteni, akik teljesen odaszánták magukat Jézus követésére és a Bárány menyezőjére már elfogadták a meghívást !

Felvétel készült 2014.12.20.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek :   Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                          Igaz- és hamis advent 
                                                          Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                          Protestáns egyházak behódoltak a fenevadnak 
                                                          Jöjj el a menyegzőre ! 
                                                          
KRÍZIS MISSZIÓ - 4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA  
_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 

______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése