2015. január 4., vasárnap

TUDAT ÁTVÁLTOZTATÁSA TERMÉSZETFELETTI IDENTITÁSRA

EGYSZERRE KÉT VILÁGHOZ TARTOZÁS TUDATA
KÉT DIMENZIÓS IDENTITÁS

*
"Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megtudhassátok mi az Istennek jó-, kedves- és tökéletes akarata!" (Róm.12:2,)

Jézus sokat beszélt arról, hogy Ő az Atyában van és az Atya Őbenne van, hogy látja és hallja az Atyát, és Ő azt mondja és cselekszi, amit az Atyától lát és hall. Valójában ez azt jelenti, hogy Jézus egyszerre élt a földi- és a mennyei dimenzióban, az Atyában. Azt is felfedte, hogy a csodák, amiket cselekszik, azok is ezért történnek. Így az Atya cselekszi Általa a csodákat, mert Ő egyszerre élt a két dimenzióban. Ezért mondhatta azt is, hogy aki Őt látja, az Atyát látja. (Jn.14:10-11,) 

Jézus kinyitotta a lehetőséget minden követője előtt, hogy az Ő példáját követve, szintén két dimenziós identitással éljen és cselekedjen a földön. Jézus azt mondta: "Aki eszi az Ő testét és issza az Ő Vérét, az Jézusban fog lakni és Jézus őbenne, így élni fog (élni tud) Általa, ugyanúgy, ahogy Ő élt az Atya által a földön." (Jn. 6:56-57, ) A Jn.14:12. versben pedig azt garantálta, hogy: "aki HISZ Őbenne, az is cselekedni tudja majd azokat a cselekedeteket amiket Ő cselekedett, mert Ő az Atyához megy!" - Vagyis az imádó Úrvacsorai közösség igazsága által Jézus követői Jézushoz hasonlóan egyszerre tudnak a földi- és a mennyei dimenzióhoz tartozva beszélni és cselekedni.Azért imádkozom, hogy ez az üzenet szolgálhasson minden őszinte, Istent kereső tanítvány épülésére és az egyszerre két világhoz tartozás (a földi és az Atya világához tartozás) tudatának elérésére !

Felvétel készült 2015.01.03.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén


Kapcsolódó ajánlott üzenetek :   Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                         Az Úrvacsora természetfeletti (Transzcendens)
                                                         Jöjj el a menyegzőre ! 
                                                          
KRÍZIS MISSZIÓ - 4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA  
_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                                 Igaz- és hamis advent  
_______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése