2015. január 25., vasárnap

KIBEN ÉS MIBEN HISZÜNK ? - A HIT TÖRVÉNYE - 3.RÉSZ

FONTOS ALAPIGAZSÁGOK PONTOSÍTÁSA !
- A Szent Szellem személy, vagy nem ?
- Isten központú gondolkodás fontossága
- A látó hit - látni a láthatatlant (a szemmel látás eseti veszélye)
- Uralkodási hit alapja és szerepe
- Jézus félbehagyott üzenetének üzenete

"Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." (Jn. 14:17,)
"És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban." (Jn.14:13,)
"(Mózes) erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant." (Zsid.11:27,)
"Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem- és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek." (Róm.5:17,)

Miért veszélyes a Szent Szellemet, mint személyt tagadó teológia?
(Válasz a videó alatti mezőben található.)

Felvétel készült 2015.01.24.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezete Istentiszteletén
A felvételről sajnos lemaradt az üzenet utolsó 2 perce. A műszaki hibáért elnézést kérek !


Kapcsolódó ajánlott üzenetek :  Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                         Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                         Az Úrvacsora természetfeletti (Transzcendens)
                                                        Jöjj el a menyegzőre !                                                         _______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                                 Igaz- és hamis advent  
________________________________________________________________________

Miért veszélyes a Szent Szellemet, mint személyt tagadó teológia?

A Szent Szellem, mint személynek a tagadása azért rendkívül veszélyes, mert ezzel a hívő saját magát zárja el az Atyától és Jézus Krisztustól jövő mennyei kijelentések megértésének és átvételének képességétől. Ugyanis a Szent Szellemről Jézus azt mondja, hogy : „az enyémből vesz, és megjelenti (kijelenti) néktek” – „az enyémből vesz és engem dicsőít!” (Jn.16:14-15,). Jézus azt is mondja a Jn.15:26-27 versben, hogy a Szent Szellem tesz bizonyságoz Őróla, de mi is bizonyságot teszünk majd Jézusról. Ha mi – mint bizonyságtevők - személyek vagyunk, akkor a Szent Szellem is személy kell legyen, mert csak olyan személy tehet hiteles bizonyságot Jézusról, aki személyesen ismeri Jézust. Egyébként pedig bizonyságtételt (tanúskodást, tanúság tételt) csak személytől fogadnak el még egy bíróságon is. Nem személy nem tehet hiteles tanúságot. Ha a Szent Szellem nem lenne személy, Jézus nem mondhatná, hogy a Szent Szellem tesz Őróla bizonyságot!

Aki nem hisz a Szent Szellem személy mivoltában (személytelen erőnek, dolognak tekinti csupán), ezzel saját maga zárja el saját magát a kijelentés tudományától, a mennyei kijelentés átvételének képességétől, ami az „apostolok tudománya” volt és ma is az. Számára nem marad más, csak a pszichikai szintű (nem szellemi szintű) emberi bölcselkedés, a teológia tudománya, (ami nem az „apostolok tudománya”), ami teljesen az emberi-, földi bölcsesség szintjéhez köti a hívő tudatát. Jakab apostol levelében az Ige különbséget tesz a bölcsességek között, azok forrásai szerint. Beszél „felülről jövő” bölcsességről, és beszél „földi-, testi”  és  „ördögi” bölcsességről. Az ördög célja, hogy eltakarja (elhazudja) a hívők tudata és szelleme elől a Szent Szellem személy mivoltát, mert tudja, ha ez sikerül, akkor teljesen elzárja a hívőket a felülről jövő bölcsességtől, vagyis az Atyától és a Fiútól jövő mennyei kijelentéstől, az apostolok tudományától. Így a hívők képtelenné válnak a mennyei közösségre, elveszítik a mennyei látásukat. Mennyei látás nélkül pedig elvész az Isten népe.
 „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.” (Hós.4:6,)
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!” (Példb.29:18,)
Pál apostol nagyon komolyan figyelmeztet arra, hogy az utolsó időkben sok lesz a  gonosz szellemek tanítása. „A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén.” (1.Tim.4:1,)

A Szent Szellemet, mint személyt tagadó teológiát gonosz szellem tanításának tekintem, mivel a hívőket közvetlenül a mennyei- szellemi forráshoz való hozzáférésének lehetőségétől fosztja meg, ezzel az Élet Vizének forrásától fosztja meg őket. A becsapásért cserébe kaphatnak a hívők pszichikai-, földi- és emberi bölcsességeket, teológiákat, vallásosságot, elzárva a Szent Szellem személye általi mennyei élettől és közösségtől !
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése