2015. február 15., vasárnap

ISTEN NEVEI - AZ ATYA NEVE - JÉZUS NEVE

JÉZUS MEGISMERTETI TANÍTVÁNYAIVAL AZ ATYA NEVÉT !
*
"Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt." (Jn.1:18,)
"Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." (Mt.11:27,)

"És megismertettem ővelük a TE NEVEDET, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek." (Jn.17:26,)

Jézus tehát az "Atya" kifejezést mint NEVET használta Istenre, és nem családi funkció megjelöléseként. Miközben Ő "megismertette" tanítványaival az Atya személyét, ezzel egyszerre a NEVÉT is "megismertette" velük. Éppen ezért Jézus megtiltotta az "Atya" név emberekre való használatát, mert az "Atya" kifejezést Jézus nem Isten családi funkciójának megjelöléseként, hanem Isten személyes neveként értelmezte és használta. "Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van!" (Mt.23:9,) És Péter apostol is egyértelműen NÉVKÉNT hivatkozik- és használja az "Atya" kifejezést amikor figyelmeztet : "Ha Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, Istenfélelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét !" (1.Pét.1:17,) 

Felvétel készült 2015.02.14.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
1/2.

2/2.

_______________________________________________________________________
Kapcsolódó ajánlott üzenetek :  JÉZUS NEVÉBEN CSELEKEDNI
                                                         AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                         Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                         Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
                                                         Az Úrvacsora természetfeletti (Transzcendens)
                                                        Jöjj el a menyegzőre !                                                         _______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                                 Igaz- és hamis advent  
________________________________________________________________________


Az üzenetben használt vázlat fotói :
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése