2012. július 9., hétfő

MEGTÉRÉSEK GYÖNGYÖSPATÁN


CSENDBEN,  MÉGIS  CSODÁLATOSAN  MUNKÁLKODIK  ISTEN
Gyöngyöspatai bizonyságok  fotókkal

Rövid beszámoló

2012. Július 1.-én egy mérföldkőhöz érkezett Isten munkája Gyöngyöspatán.  Kilenc roma megtérő kérésére megtartottuk második vizkeresztségi Istentiszteletet. Az első 2011 októberben volt. Akkor a nagy beteg  F.Dezső kérte, hogy szeretne engedelmeskedni Istennek, meg akar térni és meg szeretne keresztelkedni vízzel is. A betegségére tekintettel nem mertem sokáig várni a kérése teljesítésével, mivel láttam, komolyan veszi Isten szavát, és megtért. A keresztsége után rohamosan leromlott az egészségi állapota, és kórházba került Gyöngyösre, majd onnan Budapestre az Amerikai úti kórházba. Ott két ízben is meglátogattam. Minden alkalommal a gyógyulásáért imádkoztam. Haza adták, hogy otthon haljon meg. Onnan visszakerült a gyöngyösi kórházba. Ott is két külön alkalommal meglátogattam. Az orvos helyeslően beengedett a sebektől és gennytől büdös kórterembe, mondván: „jó hogy jött lelkész úr, lehet, hogy az utolsó kenetre is szükség van.” Nem tudhatta, hogy én nem azért mentem, és hogy én nem osztok utolsó kenetet. Az apró részleteket átlépve, a lényeg az, hogy az Úr csodát tett. Dezső bácsi meggyógyult, és Karácsonyra haza engedték. A doktor azt mondta a feleségének: „asszonyom vigye haza a férjét, mert nem találjuk nála sem a rákot, sem a cukor betegség tüneteit.” Nagy volt a családi öröm, pedig semmijük nem volt, Karácsonyi ajándékra való sem, de az apuka volt a karácsonyi ajándék Istentől ! (Dezső bácsi a legelső fotón balról zöld trikóban, és még néhány fotón látható.)

Megtérések

Dezső bácsi felesége, és kettő a nagy leányai közül azonnal eldöntötték, hogy ők is az Urat akarják követni, és meg akarnak térni. Többen a szomszédok is csatlakoztak, és kérték, hogy segítsek nekik. Minden héten járok a faluba, és ahova behívnak, minden házba bemegyek. Legtöbb helyen gyógyulásért, de más szükségekért is kérnek imát, de először mindig az evangéliumot osztom meg velük.  Három hete egy fiatal asszony keresett kétségbeesetten, mert éjszaka retteg, nem tud aludni, - bár csak ketten laknak a lakásban 1 éves kisgyermekével, - mert a démonok olyan nagy ricsajt csapnak, dübörögnek, poharakat törnek. A legközelebbi alkalommal kérte, feltétlenül menjek el a házához és segítsek. Akkor már a bátyja is ott lakott, hogy ne féljen annyira a húga, de ő is hallotta éjjel ezeket a furcsa dolgokat és ő is félt. Elmondtam nekik mi a megoldás az evangélium szerint. Csak egy megoldás van: az őszinte megtérés, megszüntetni a gonosz szellemek jogalapját, Jézus vérének igazságát átvenni kegyelemből, és Jézust úrrá tenni az életükben ! Az első lépéseket megtették, én meg stratégiai imával szolgáltam. Azt ígérték, ha megszabadulnak, akkor meg is fognak keresztelkedni a következő heti lehetőséget kihasználva. A bátyja meg is tartotta ígéretét. Július 1.-én magától jött, és megkeresztelkedett. Előtte megkérdeztem, mi történ azután, hogy eljöttem a házukból egy hete? Azt felelte, aznap estétől tudnak aludni, semmi hang nincs, semmi zavarás, és békesség van a házban! Dicsőség az Úrnak! Dezső bácsi családjával és a szomszéd családdal is hetente foglalkoztam, hogy felkészítsem őket is a bűnvallásra. Eljött végre a várt alkalom. Július 1.-én kilencen keresztelkedtek meg. Köztük volt 3 gyermek is, akik minden héten kérték, hogy legyek velük is, és tanítsam őket. Gyermeki hittel fogadták be az Urat és az evangéliumot. Örömmel énekelik az énekeket az Úrnak. Már többször mondták, hogy  ők is meg akarnak keresztelkedni, amikor az édesanyjuk és a nagybátyjuk keresztelkedik. Először elutasítottam a kérésüket, hogy majd pár év múlva, amikor nagyobbak lesznek, mert most még talán nem értik, hogy ez komoly dolog. Ez egy életre szóló elkötelezést is jelent. De otthon az Úr szólt hozzám: „Miért nem engeded Hozzám jönni a kisgyermekeket ?” Uram, hát én éppen hozzád vezetem őket, és tanítom őket, feleltem. Az Úr ezt válaszolta: „Engedd hozzám jönni azokat, akik akarnak engem! Ők már nem csecsemők.” Tudtam, hogy ezt a keresztség miatt mondta az Úr, tehát változtattam az álláspontomon. Legközelebb megkérdeztem a három gyermeket: Még mindig meg akartok keresztelkedni amikor anyukátok? IGEEEEEN ! – volt az örömteli válaszuk. Ha akarjátok Jézust, akkor megkeresztellek titeket, mondtam. Így történt, hogy annak a háznak minden lakója: anyuka, nagybácsi, és a három gyermek is megkeresztelkedett. A munka még folyamatban van, most is jönnek sorra családok, hogy szeretnének megkeresztelkedni. Azt mondom nekik: nem lehet csak úgy megkeresztelkedni, csak akkor, ha meg is tértek a bűnből, és új életre szánjátok oda magatokat ! Most már a legtöbbeknél erre a feltételre is IGEN a válasz. Ha az Úr éltet és megsegít, az Úr segítségével hamarosan újra keresztségre fog sor kerülni, hogy akik komolyan meg akarnak térni, azok betölthessék az evangélium igazságait, és Jézus uralma belépjen az életükbe! A keresztség végén, a korábban már elkezdett testületi bűnbánatot és testületi stratégiai imát is folytattuk a Gyöngyöspatai föld átok alól való felszabadításáért, és hogy Jézus vegye vissza az uralmat az egész falu fölött! Jöjjön el Krisztus Királyi Uralma a faluba! Mindezt úrvacsorával is megerősítettük. A munka sok, de a munkás kevés. Én is kérem az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába! Én nem gyülekezetet alapítani mentem Gyöngyöspatára, az Úr nem ezt mondta nekem, hanem segíteni az elnyomottaknak, elesetteknek, betegeknek, szegényeknek kijönni először a szellemi fogságokból, hogy utána majd a lelki és anyagi fogság is megszűnjön! Hogy akik megtérnek milyen gyülekezetbe fognak majd járni ? – emiatt nem aggódom. Hiszem, hogy a falu új Ura, Jézus Krisztus majd erről is gondot fog viselni. Meg van írva: „más a vető, és más az arató!”

Itt, és a cikk alján :     Feliratkozás  az  ingyenes  Hírlevélre
_______________________________________________________________ 

  
 ________________________________________________________________________

Hogyan kezdődött ?

2011 húsvét vasárnap reggel, az ima után a Zsoltárokat olvastam. A 82.Zsoltár 2-4 verseknél tőrszúrás erejével szólított meg Isten: „Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.
A tőrszúrás végigjárta a bensőmet (szellememet), és megkérdeztem: Uram! - Mit akarsz mondani ? Egyetértek az Ígéddel ! És azonnal jött az Úr válasza: „MENJ ÉS TEDD EZT!”  Négy falu nevét is megmondta az Úr. Köztük az első volt Gyöngyöspata. Erre én: - Uram! Örömmel engedelmeskedem, de tudod, hogy nincs állásom már több mint egy éve, nincs autóm, és pénzem sincs! Mond meg, hogyan tegyem ? De ez már csak olyan alibi kérdés volt. Szívem mélyén tudtam, hogy minden áron engedelmeskedni fogok, de azért vártam egy bíztató választ! Az Úr válasza az volt, hogy: „Csak bízz bennem, és engedelmeskedj! Nekem dolgozz, és bízd Rám magad hittel, Én gondot viselek!” Valahogy előre sejtettem, hogy ez lesz az Úr válasza, úgy mint Dávid, aki ezt így írta le: „Helyetted mondja a szívem: az Én Orcámat keressétek!” Azonnal eldöntöttem, engedelmeskedek az Úrnak addig is, amíg nincs munkahelyem, és mielőbb elindulok, amilyen hamar csak tudok. Gondoltam (sajnos elég hitetlenül,)  közben majd az állást is folyamatosan keresem, és Isten majd remélem megsegít. Családomnak nem is mertem erről említést tenni. Tudtam, hogy inkább tekintenek majd bolondnak, mint engedelmes hívőnek. Nem tévedtem. Hát elindultam a következő héten Volán járattal. Az első alkalommal irtózatos esőzápor volt az oda vezető úton végig, és a faluban is. Nem értettem, ilyen zord időben egyáltalán mit tudok majd ott csinálni ? Az Úr azt mondta: „csak menj az utcákon és imádkozz hatalommal a faluért!” Ezt tettem, teljesen zavartalanul, mert üresek voltak az utcák a nagy eső miatt. Csak én jártam egyedül a falu utcáin. Bár az eső emiatt hasznos volt, de a fekete- sötét felhők számomra beszédesen illusztrálták a falu fölött tornyosuló gonosz szellemi seregek uralmát és jelenlétét. Teljes hangerővel tudtam imádkozni minden stratégiai-, harci- és kormányzási imákat, ahogy a Szentszellem vezetett, és az akkori szellemi látásomból csak kitellett. A szellemvilágban elkezdődött az összecsapás. Én csak az ernyőmet tartva jártam, és kiáltva imádkoztam a falu szellemi felszabadulásáért. Ezt követően egy kedves pásztor barátom (TL) felajánlotta, hogy néhányszor elvisz autóval. Nagyon hálás voltam az Úrnak és neki, és a gyülekezetének, mert az útiköltséget is a gyülekezete fedezte. Háromszor tudott elvinni, (amit ez úton is nagyon köszönök), azóta minden héten Volán járattal utazom. Minden házba ahova behívnak, bemegyek. Eddig egyszer fordult elő, hogy magyar család hívott be. Ott is megosztottam az evangéliumot, de azóta csak roma családok hívnak, és nyitott szívvel hallgatják az Ígét, és énekelnek velem együtt, és dicsérjük az Urat. Az Úr azt mutatta nekem, hogy szellemi szinten le kell döntenem a Baál oltárát (bálványimádó kultuszok és vallásosság,) és fel kell építeni az Igaz Isten imádásának oltárát, (a Szellemben és igazságban való imádás oltárát,) ugyanúgy, mint Gedeonnak kellett megtennie a győztes csata előtt. Ehhez is megmutatta az Úr a megfelelő helyszínt a faluban, ahol minden alkalommal időt töltök most is, hogy elvégezzem az ezzel kapcsolatos szellemi ima-, és kormányzási munkát. Hiszem, hogy eljön még az ideje annak is, amikor nem csak a romák, hanem a magyarok is éhezni fogják a „mennyei kenyeret” és szomjazzák majd az „élő vizet” aminek hiányát csak az Úr tudja betölteni !

Isten hűséges és gondviselő

Isten csodálatos szeretetéről és hűségéről kell bizonyságot tennem, mert a valóság az, hogy Ő napról-napra, hétről-hétre, és hónapról-hónapra gondoskodott az elmúlt bő egy év alatt, és mindig küldött valahonnan annyi anyagi gondviselést, hogy nemcsak a hetenkénti útiköltséget és a jótékonyságot, hanem a létfenntartásomat is fedezze. A mai napig megszégyenít az Úr szeretete, ahogy folyamatosan gondot visel, ahogy megtart és megsegít, pedig a hitem nem volt olyan erős az Ő gondviselésében, mint kellett volna! Sajnos sokszor bizonytalankodó, és kicsiny hitű voltam. Ezt bűnnek tartom, és nagyon szégyellem magam az Úr előtt! Sokszor kiáltom én is: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!” (Mk.9:24,) - és bocsássa meg az Úr hitetlenkedésemet úgy, mint Tamásnak is megbocsájtotta! 
De köszönöm az Ő kegyelmét!  Áldott legyen az Ő csodálatos Neve örökké !
Nagyon hálás vagyok mindazokért a testvérekért, akik bármikor, bármilyen összeggel támogatták ezt a szolgálatot, mert az Úr kegyelme, és az ő támogatásuk nélkül képtelen lettem volna bármit is tenni. Mindaz amit Isten Gyöngyöspatán végez, az legfőképpen az ő mennyei gyümölcsük lesz ! Isten gazdag áldását kívánom a támogató testvérek életére!  

Csecsemők szája által

Amikor a faluba kezdtem járni, folyamatos volt a rendőri felügyelet. Ugyanis ezt megelőzően 3 hónapig erőteljes faji alapú gyűlöletkeltést szítottak egyenruhás- és törvénytelenül szerveződött félkatonai szervezetek a faluban azzal a titkolt céllal, hogy a magyar közvéleményt minél jobban a cigányság ellen hangolják, és mesterségesen pattanásig feszítsenek társadalmi feszültségeket, akár polgárháborús helyzetet is teremtve ezzel. Személyesen győződtem meg arról, milyen óriási félelem és feszültség volt a roma lakosságban. Az első 2-3 hónap szinte azzal telt, hogy békességet szóljak a szívükhöz, és a sebeiket kötözgessem, és felkészítsem őket arra, hogy ha ez folytatódna, hogyan kell Jézus szavai szerint ebben a helyzetben helyesen viszonyulniuk ellenségeikhez, és gyűlölőikhez, hogy a szellemi csatát megnyerhessék, és hogy nekik is meg kell térni a bűnös cselekedetekből, ha loptak, vagy csaltak, vagy rosszat tettek!  Egyik korosabb cigány anyuka sírva- remegve mesélte, hogy az egyik félkatonai egyesület vezetője (ET) két alkalommal is megfenyegette a boltban, amikor találkoztak, és kezével is mutatta neki, hogy levágja a nyakát. Hétről- hétre folyamatosan tanítottam és bátorítottam őket, hogy Jézus szavainak megcselekvése a fegyverük: „A gonoszt jóval győzd meg!” Csak ezzel  tudnak győzni. A bosszú-, a harag-, a gyűlölet a biztos vereségbe viszi őket! Mindezek közben, állandóan gyereksereg vett körül, bármerre mentem, és bizony zavartak, mert mindig meg kellett szakítani miattuk a beszélgetést, vagy a bibliai üzenetet, amit a szülőknek mondtam. Ekkor megint hallottam az Úr hangját, Aki ezt mondta szó szerint: „Használd a gyerekeket !”  Hogy mit csináljak ? – kérdeztem vissza magamban. Újra hallottam: „Használd a gyerekeket !” OK ! Válaszoltam. Meg teszem Uram, de azt hogy kell csinálnom? – kérdeztem a szívemben, de az Úr meghallotta, mert azonnal jött a válasz: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Otthon megkerestem a Bibliában ezt az Ígét, (Zsoltár 8:3,). Ettől kezdve minden héten 1-1,5 órát csak a gyerekekkel foglalkoztam, az ő szintjükön, játékkal, rajzzal és egyéb módon adtam át nekik az evangéliumot, és Isten szeretetét, és hogy nem szabad bosszút állni a sérelmeikért, hanem bízzák Istenre a bosszúállást! Az ellenségeinkért imádkoznunk kell, és áldani azokat, akik minket átkoznak, és jót tenni azokkal, akik minket kergetnek! Egy idő után kezdték felfogni és megérteni, hogy ez Isten akarata. Megtanítottam nekik olyan stratégiai Íge verseket, amit kórusban kikiáltottunk minden héten a faluért, a gyűlölet-, a gyilkosság-, a harag-, és bosszúállás gonosz szellemi seregei ellen. Még egy hónap sem telt bele, már az Úr visszaigazolta nekem, hogy ez a szellemvilágban működik. Egy látó prófétai ajándékkal rendelkező testvér jött oda hozzám a szolnoki Istentiszteleten, és azt mondta: Négy hét különbséggel két látomást kapott, de nem tudja miért kapta, és nem tudja mit jelent. Kérdezte, elmondhatja-e nekem ? Igen, meghallgatom, és majd meglátjuk, hogy megértem-e. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez a látomás majd engem fog bátorítani. Elmondta az elsőt. Lényegében látott egy mezőt, ahol egy nagy luk keletkezett, és a lukból egy hatalmas szörny, egy gyilkos szörny kezdett lassan kibújni. Elmondása szerint rettenetes volt. Örült, hogy vége lett a látásnak. Négy héttel később ugyanezt a mezőt látta, a nagy lukkal, és kifele jövő gyilkos szörnyeteggel, de ezúttal azon a mezőn, játszadozó gyerekek is voltak, akik kezében kavicsok és kövek voltak. Ezek a gyerekek odaszaladtak a lukhoz – nem érezve a veszélyt, - és elkezdték a köveket rádobálni a szörnyetegre. Erre az megijedt, és behúzott nyakkal visszaereszkedett a lukba, és nem tudott kijönni ! Ez a testvér azt sem tudta, hogy én Gyöngyöspatára járok. Semmit nem tudott erről. Amikor elmondtam neki, milyen szellemi összefüggést látok a látomása és a gyöngyöspatai gyermekekkel végzett munka között, akkor nagyon megörült, ugyanis az a mező, amit látott éppen az a stratégiai helyszín volt, ahol a törvénytelen félkatonai szervezetek fegyveres kiképzést terveztek a roma lakosság megfélemlítése céljából, és ahova a gyerekekkel mindig kimentem, és imádkoztunk, kikiáltottuk a stratégiai Ígéket, és énekekkel dicsőítettük Istent. Elmondtam nekik ilyenkor, hogy az Íge versek, amiket kikiáltunk együtt, azok a szellemi világban olyanok mint a nyílvesszők, amiket az angyalok felhasználnak, és legyőzik vele a gonosz angyalokat. Nagyon hálás voltam, és vagyok Istennek, hogy még a gyermekeket is ennyire használja, és valóban a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítja!”  Áldott legyen az Úr szent Neve!

A félkatonai szervezet vezetője (ET), aki tavasszal többször is azzal fenyegetett, hogy levágja a cigányasszony nyakát, novemberben öngyilkosságot követett el, és meghalt. Isten a gyűlölködőt és bosszúállót szó szerint elnémította!
Beteljesedett az Íge, amely így szól: Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.” (Róma 12:19,)

Köszönöm, hogy időt szántál rá, és végig olvastad ezt a bizonyságtételt !
Isten áldjon meg Téged gazdagon !

Soós Péter
2012. július 8. 

További fontos információk, cikkek :   Kattints a szövegre
                                    -  Bálványimádás a nemzeti átok forrása
                                    -  Sereggyűjtés ideje elkezdődött !
                                    -  Soós Péter : Felépülés a Krisztusi teljességre
_____________________________________________________________________
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" online  szolgálatának működéséhez)  
                         ----   A "Hit és Hitvédelem"  weboldalra   ITT  tudsz  átlépni.   ----
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy ha szétosztja vagyonát a szegények támogatására, akkor "kincse lesz a Mennyben!". Tehát nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit a szegények támogatására adományozott. Az az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A Te adományod is, amivel Isten Országának ezt a munkáját támogattad, örök értékűvé válik és örökre a Tiéd maradt!  Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálót- és szolgálatot támogat anyagilag, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát kapja ő is a mennyben, és áldást a földön is. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)

"Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,) 

Belföldi átutalás esetén
Bank neve                          :    Magyar Bankholding (MBH) Zrt.
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                       :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :  
Bank neve                          :    Magyar Bankholding (MBH) Zrt.
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
IBAN (BIC) code                :    HU78  69500170 - 11048424 - 00000000
SWIFT  code                     :     MKKBHUHB
Közlemény rovatba írandó  :   Krízis Misszió támogatása
_________________________________________________________
A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
                                     4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA 
_______________________________________________________________________
4. HÍRLEVÉL VIDEÓJA -  Felvétel készült 2014.12.14.-én Gyöngyöspatán


3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA -  Felvétel készült 2013.12.10.-én.

______________________________________________________________
5 megjegyzés:

 1. Dicsőség az Urnak, ez az Igazi Kegyelem Üzenete.Jó volt olvasni a bizonyságot.Öröm tölt be. Milyen csodálatos szerető Istenünk van.

  Ferenc Nagy

  VálaszTörlés
 2. Áldjon az Úr Jézus szolgálatodért!

  VálaszTörlés
 3. Kedves Péter!

  Az Örökkévaló áldása kisérje munkádat és tegyen áldássá Téged munkálkodásod közben ebben a nagyon szerencsétlen országban.
  További jó munkát és egészséget!
  Balázs

  VálaszTörlés
 4. örülök neked Péter testvér és pásztor,isten áldja meg a munkádat,mi is egész öcsödi hívők neked köszönhessük,hogy megtértünk és megkeresztelkedtünk,ezért biztos vagyok benne hogy istentől nagy jutalmat kapsz,isten áldjon Péter.üdv:Suki Nándi

  VálaszTörlés
 5. Miközben olvastam a bizonyságot David Wilkerson szolgálata jutott eszembe. Nem rég olvastam a könyvét a Kereszt az asztfaltdzsungelbent és egy részről nagy öröm volt bennem hogy Isten ilyen csodálatos dolgokat cselekszik, másrészről meg szomorú voltam mert az ő bizonyságuk helyileg és időben is elég távolinak tűnt. De ahogy elolvastam most ezt, már látom hogy Isten még mindig cselekszik és nem is olyan messze! Dicsőség az Úrnak! Legyen áldott a munkátok, és küldjön Isten még több munkást ezekhez az emberekhez! Békesség!

  VálaszTörlés