2012. július 19., csütörtök

MEGGYILKOLTÁK, A KÓRHÁZBAN MEGHALT, DE FELTÁMADT

TONY  DAVIS  MEGHALT, JÁRT A MENNYBEN,  FELTÁMADT,  MEGGYÓGYULT,  ÉS  SZEMÉLYES  ÜZENETE  VAN  SZÁMODRA !  ISTEN  SZÓLNI  FOG  A  SZÍVEDHEZ !

Magyar hang és tolmács : Gégény Éva (Anglia)
    
Az alábbi videó rendkívüli jelentőségű !!!  Sokan nem hisznek Isten szavának,amit az evangélium által üzen. Nem hiszik, hogy van örök kárhozat - Pokol, és azt sem, hogy van örök élet a Mennyben, ami az DVÖSSÉGET jelenti !  Sokaktól hallottam már : "Senki sem jött még vissza a halálból, hogy megmondja mi van a halál után!"           vagy : "Ha valaki feltámadna, akkor hinnék neki !"  Isten ebben az utolsó időben a bizonyságok sokaságával látja el a világot és a hívőket egyaránt, hogy megerősítse a Biblia üzenetét és megmentse a pokol borzalmától, az örök kárhozattól az embereket ! CSAK AZOK MENEKÜLNEK MEG, AKIK HISZNEK ÉS ENGEDELMESKEDNEK JÉZUS KRISZTUSNAK !!!  ISTEN  SZÓLNI  FOG  A  SZÍVEDHEZ  MIKÖZBEN  MEGNÉZED!   "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."  (Ján.ev. 3:16, 36,)
 ___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Épp ma hallottam, sok keresztény azzal gúnyolódik - az utóbbi időben egyre több Mennyről és Pokolról szóló bizonyságtétel hallatán, - hogy : "de nagy divat lett mostanában a Mennybe utazgatni." 
A gúnyolódók nagyon veszélyes úton járnak! Éppen e fenti videóbizonyságra nem lehet azt mondani, hogy valaki csak úgy utazgat a mennybe !!! - Tony Davist  ERŐSZAKKAL ÖLTÉK MEG PISZTOLLYAL, és  MEGHALT !!!  Ez nem csak egy mennyei megtapasztalás csupán, hanem ez egy valóságosan megtörtént, a földi HALÁL UTÁNI  ÉLMÉNYE  EGY  KERESZTÉNYNEK,  AKI A HALÁLA UTÁN A MENNYBE JUTOTT, ÉS NEM A POKOLBA (HÁLA ÉS DICSŐSÉG ISTENNEK,)  ÉS Ő ERRŐL A MENNYEI MEGTAPASZTALÁSÁRÓL TETT BIZONYSÁGOT !!!!  - MAJD  FELTÁMADT A KÓRHÁZBAN,  UTÁNA PEDIG CSODÁK SOROZATA ÁLTAL MEGGYÓGYULT!!!!

Hát erre nem szabadna azt mondania senkinek, - még rossz indulattal sem, - hogy ezt ő maga idézte elő, és a "mennybe utazás divathulláma" miatt beszél ezekről !!!  Aki ilyen bizonyságtétel láttán is gúnyolódik, - ahelyett, hogy összetört szívvel megtérne Istenhez, - az bizonyára szellemileg VAK !!! Ráadásul ez a bizonyságtétel megerősíti a mostanában közzétett, és publikált hiteles mennyei- és pokol élményekről szóló bizonyságtételek hitelességét!  A Biblia is mondja, hogy : "két, vagy három bizonyságra megáll minden dolog!"

Tényleg NAGYON SZERETI AZ ÚR ÚGY A HITETLEN HÍVŐKET IS, MINT A VILÁGIAKAT, MERT ENNYIRE MEG AKARJA MENTENI ŐKET! FŐLEG  HOZZÁJUK SZÓL EZEKEN A BIZONYSÁGTÉTELEKEN KERESZTÜL !!!

A halál következtében történő mennyei- és/vagy pokoli bizonyságok sokkal jobban a hitetleneknek vannak címezve, ugyanis itt nem csak mennyei elragadtatásról van szó. Tony Davisnél valóságosan beállt a halál, úgy mint  Angelica Zamranó esetében is. Eudoxia úgy kapott mennyei- és pokoli látogatás Jézussal, hogy közben nem halt meg, és mégis minőségileg ugyanazt látta, és élte át, amit Equadorban Angelica Zamrano (itt megnézhető). Az Eudoxia bizonysága  (itt látható) inkább a hívők részére küldetett. Ennek ellenére a legtöbb hívő sajnos mégis elutasítja. Tehát küld az Úr Tony Davis és Angelica Zamrano - (akik meghaltak és feltámadtak) - általi élményeket, de ha még ezeket is elutasítják, akkor Istent senki nem okolhatja majd saját elkárhozásáért, mert az Úr óriási szeretettel és figyelmességgel mindent megtett a megmentésük érdekében ! Sokak számára tényleg érvényes a Luk.16:31, : Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad."

Kapcsolódó  linkek :

_________________________________________________________________________________

FONTOS  TUDNIVALÓ NEM KERESZTÉNYEKNEK ÉS KEZDŐ HÍVŐKNEK :

Kétféle keresztyén hit van:   Van  igazi hit,  és  van  hamis hit !
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!" (Ján.ev.3:36,)
Az igazi hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint és e mellett ENGED A FIÚNAK, vagyis  ENGEDELMES Isten parancsainak!
A hamis hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint de e mellett  NEM ENGED A FIÚNAK, vagyis  NEM ENGEDELMES Isten parancsainak!
Tehát a hitéhez nem kapcsolódik az Istennek való engedelmesség. Nem veszi komolyan Isten parancsolatait, (pl.: szeretet, megbocsájtás, erkölcsi-, jellembeli tisztaság, stb.,) csak elméletileg hívő, akár még járhat gyülekezetbe, vagy templomba, a magánéletében mégis engedetlen Istennek. Közben biztos az üdvösségében, és magát hívőnek tartja. Ez a vallásosság, a képmutatás. Ezt a hamis hitet nevezi a Biblia halottnak, vagyis nem érvényes hitnek. 
" Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" (Jelenések 3:1,)

"Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (az új Jeruzsálembe). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot." 
(Jelenések 22:14-15,)
______________________________________________________________


Kedves  Barátom !

Te már meg vagy mentve az örök kárhozattól és pokoltól ?

-  Ha nem vagy még megmentve, még sosem tértél Isten útjára,
-  Ha nem tudod a pontos választ erre a legfontosabb fenti kérdésre,
-  Ha egyszer már megtértél, de utána valamikor sajnos elhagytad Istent, és
- Ha mégis szeretnéd az örökkévalóságot nem a kárhozatban, hanem a Mennyben, Isten csodálatos országában tölteni, örökös örömben, akkor most figyelj ! - segíteni szeretnék neked.

Isten szeret Téged, ezért meg akar menteni!  Ezért küldte el Isten az Ő Fiát, Jézust, hogy kifizesse helyetted a bűnbocsánat árát saját halálával és vérével, hogy neked ne kelljen elkárhoznod a földi életed után, hanem üdvözülhess, és örök életed lehessen a Mennyekben !

Ha HISZEL  Jézusban, és ENGEDELMESKEDSZ  NEKI,  akkor örök életet kapsz ajándékba Istentől, ingyen kegyelemből !

A hited és engedelmességed első lépése az, ha szabad akaratból elkötelezed magad Jézusnak egész életedre, kéred a bűneid bocsánatát, és az örök életet Istentől. Ehhez nem kell semmilyen vallásos formaság, csak a szív őszinteségével elmondott ima  Istennek.  
Ebben segít neked az alábbi ima minta. 
Ha azonosulni tudsz az alábbi ima tartalmával, akkor mint saját imádat mondhatod el Istennek.

Megtérők imája :

Mennyei Atyám !  Jézus által szólítalak meg ! 
Köszönöm, hogy szeretsz, ezért értem is elküldted Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy szóltál a szívemhez ma. Megértettem, hogy bűnös vagyok, ezért el vagyok veszve, ha meg nem térek hozzád. Visszavonhatatlanul eldöntöttem, hogy megtérek Jézushoz, Őt akarom szeretni és követni egész életemben. 
Úr Jézus Krisztus ! Hiszek Benned! Hiszem hogy Te vagy az élő, és igaz Isten Fia! Hiszem, hogy Te meghaltál értem, helyettem és miattam a kereszten, a bűneim bocsánatáért, és harmadnap feltámadtál az én megigazulásomért. Hiszem, hogy Te vagy az én megváltó-, gyógyító-, és szabadító Istenem!  Kérlek bocsásd meg minden bűnömet amit elkövettem eddig szavaimmal, tetteimmel és gondolataimmal. Kérlek mossad tisztára a szívemet ezektől! Kérlek drága Jézus, írjad be a nevemet a Mennyben az Élet Könyvébe! Kérlek segíts meg abban is, hogy újjá tudjak születni - ahogy az evangéliumban írva van, - víztől és Szent Szellemtől, és a Te fiaddá lehessek! Kérem töltsd a szívembe az engedelmesség és az Istenfélelem szellemét, és segíts meg, hogy e mostani döntésemhez és imámhoz örökre hűséges tudjak maradni!
Mennyei Atyám ! Mindezt a Te Szent Fiad, a Jézus Krisztus Nevében és érdemeiért kérem !   
Ámen

Jó tanács :

Ha őszintén mondtad el ezt az imát, akkor Isten megbocsájtotta a bűneidet, és ajándékba kaptad az örök életet, ami a legnagyobb kincs, amire vigyáznod kell, mert el is lehet veszíteni, de ez már a te személyes felelősséged!  
Ha nem akarod elveszíteni, akkor fontos, hogy minden nap imádkozz Atyádhoz Jézus Nevében, és olvasd a Bibliát naponta, mert az ördög állandóan próbálkozni fog ellopni a hitedet, és üdvösségedet, és folyamatosan fogást keres rajtad! Ez ellen ad védelmet az ima és az Íge tanulmányozása, mert meg van írva: " megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!"  Ezen kívül még az is fontos, hogy keress és találj olyan hiteles embereket, akik már régóta hűséges követői Jézusnak, és igényeld az ő segítségüket. Arról tudod megismerni őket, hogy nagyon barátságosak, közvetlenek, és azonnal tapasztalod rajtuk keresztül Isten szeretetét, és készségesen fognak neked segíteni, ha jelzed erre az igényedet. Ha nem jelzed feléjük az igényedet a segítségre, akkor ne várd el ezt tőlük, mert az Isten szolgái - bár az Ígét bátran hirdetki, akár nyilvánosan is, - ugyanakkor a személyes kapcsolatokban nagyon tapintatosak!
Ilyen személyeket legkönnyebben az Isten evangéliumát hitelesen képviselő gyülekezetekben találhatsz. Sajnos vannak nem hiteles gyülekezetek is, de ne add fel a keresést, mert az is meg van írva, hogy : " ... aki keres, az talál !"

Isten áldjon meg !Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése