2012. május 22., kedd

AKTUÁLIS PRÓFÉTAI ÜZENET A MAGYAR EKLÉZSIÁNAK

Prófécia - Jézus Krisztus Gyülekezetének !

Megtiszteltetés volt számomra, hogy Bartha László testvérem néhány nappal ezelőtt átküldött nekem e-mailen néhány prófétai üzenetet, amelyeket ő kapott az Úrtól a múlt év folyamán. Mivel ezek a prófétai üzenetek nagyon megérintettek, valamint teljes összhangban valónak találtam az Ígével, és az utóbbi félévben az Úrtól más személyeken keresztül is küldött olyan prófétai üzenetekkel, amelyek az egész Magyar Eklézsiához szólnak, (amelyet előző: "Fussatok ki én népem!" c. bejegyzésemben már közreadtam,) ezért - Bartha László testvérem külön hozzájárulásával - ezeket közzé kívántam tenni mindenki buzdítására, személyes hasznára és épülésére! Imádkozom azért, hogy a Te szívedhez is személyesen szóljon az Úr, az Ő Szent Szelleme által, miközben az alábbi prófétai üzeneteket Istenre figyelő szívvel olvasod!
Isten áldjon meg Téged gazdagon !
(Kapcsolódó linkek lent)
             
                                                                 ________________________________________________________________

Állj meg végre és figyelj Rám - mondja Isten Szelleme! 
Ne a te elgondolásod szerint keress Engem! Tedd félre teológiádat és minden módszeredet, mert Engem nem lehet vallásos beidegződések alapján megtalálni. Emlékezz Én Népem, hogy mit mondtam a samáriai asszonynak a kútnál.

Hidd el Nekem, hogy : „ Eljön az Óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát...De eljön az óra és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya ilyeneket keres az Ő imádóiul.” (Ján.ev. 4:23,)
 Igen így van Én kedvesem. MOST van az idő a változásra! MOST van az idő Orcám keresésére! Ebben az időben hívom ki vallásos börtönükből azokat a fiaimat, akik megízlelték a mennyei dolgokat, akik ittak új boromból és megrészegedtek tőle. Ők ezt mondják: "ez kell nekünk!!!" Őket nem tarthatja már vissza Egyiptom, és Babilon börtönei, hogy rabszolgaként éljenek amikor Én már megszabadítottam őket, és Királyságom szabad fiaiként ki - be járhatnak Tróntermemben! Ők azok akik letették az életük minden területét, és teljes szívükből keresnek Engem az imádatban. Ők nem szépen faragott kövek, akikben az ember szeme gyönyörködhet. De nem is piramis vagy Bábel tornya épül belőlük, hanem az Én szellemi oltárom... az Én Templomom - mondja a Seregeknek Ura! Ó Én Kedvesem!
 Én Szerelmesem! Véremen megvásárolt drága Gyülekezetem! Miért töltesz Velem oly kevés időt? Neked elég egy gyors randevú Velem? Pedig ha tudnád milyen közel vagy ahhoz, hogy áttörjön jelenlétem dicsősége és úgy jelenjek meg közötted amelyről mindig is álmodtál... Ó Én Kedvesem! Tudnod kell az igazságot, mert az Igazság megszabadít téged! Az igazság pedig az, hogy nem ismersz Engem úgy mint a te szerelmesedet! Mert ha így ismernél Engem, akkor önfeledten imádnál mint drága fiam Dávid, és nem az időt néznéd és nem a körülötted állókat. Ő nem csak tudta, hogy ki Vagyok, hanem át is adta magát teljesen ennek a szenvedélynek, mert ez az Én szenvedélyem volt az ő szívében! Ő az Én szerelmesem a mai napig. Nem érdekelte a körülötte állók véleménye. Miért korlátozol be kedvesem? Ó ha szabadjára engednél szent gyűléseiden... akkor... igen akkor bemutatkoznék neked. De még nem ismersz így, azért félsz Tőlem, mint az a feleség, aki nem meri oda adni magát szerető férjének. Félsz Tőlem, ezért igyekszel kezedben tartani a dolgokat. Félsz Tőlem, hogy a meghatározott rendedet felborítom. Ezért szorítod magadhoz az időt, a hatalmat, a vezetést, az énekeidet, mert ez ad biztonságot neked és nem az Én jelenlétem.
 Arra kértelek, hogy énekelj Nekem új éneket, mert annyira szeretem látni amikor nem kapaszkodsz hamis biztonságot adó korlátaidba. Szeretem látni ilyenkor a szívedet, amikor nem a betanult slágereidet veszed elő amelyhez már nem kell szív, csak jó memória, és egy kis lelkesedés. Értesz Engem Kedvesem? De Én hűséges maradok hozzád! Eldöntöttem viszont, hogy új dolgokat hozok elő tárházamból. Új bort, és gondom lesz az új tömlőkre is! És ki akadályozhat meg benne? - mondja a Seregeknek Ura! Megrázom a rostát Egyházamban! Megrázok mindeneket, és amit nem Én építettem összedől. Maradjatok Velem! Maradjatok Bennem, mert csak így haladhattok Velem. Legyél kész, Én Népem a gyors váltásra. Elég volt a beidegződésekből! Elég volt az elme kontrolljából! 
Én jövök! Azokat keresem akik készek Velem tartani, akik nem emberek tetszését és az állam elfogadását keresik, hogy elismerjék őket. Keressetek Engem mert jövök és bezörgetek minden közösségbe, ahol segítségül hívják Nevemet, és jutalmam Velem lesz!
Bartha László:
2011. január 2.
__________________________________________________________

Az Úr jelenlétében időzve ezt az üzenetet vettük át egy közös csendesség alatt:
"Nem kell sok Magyarországon az ébredéshez, de az a kevés fájdalmakkal teli lesz."

Láttam olyan erősségű földrengéseket országunkban melyekben épületek, templomok és gyülekezeti helyek, imaházak sérültek meg. Az Úr nagyon egyértelműen foglya tudomásunkra adni nem tetszését, melynek Magyar Egyházának felfuvalkodottsága, gőgje, büszkesége, bálványimádása és Hozzá való hűtlensége a fő kiváltó okok. Egyre több lesz a keresztény értékrendek és az Egyház ellen való verbális támadás, gúnyolódás és törvények meghozatala. Láttam, hogy az Úr türelme a végéhez közeledett, akár csak Izraellel annak idején.
A sötétség helyéről egy parancsot adott ki a sátán démonjainak: Szabad rablás ! Nem értem! Mondtam az Úrnak. Ő így válaszolt: "Ezt a parancsot akkor adja ki a hódító ellenség kapitánya, amikor már a falakon belül van."  Ekkor a 74. Zsoltár 3-4. versei jöttek szemeim elé: "... mindent tönkretett az ellenség a szentélyben! Ellenségeid a Te Gyülekezeted közepében ordítanak ; felállították jelvényeiket jelekül."
Hogyan lehetséges ez Uram? Kérdeztem. A válasz a következő volt: "Népem szabadította fel magára a pokol erőit azzal, hogy nem figyeltek Szavamra, és sokan a maguk feje és elgondolásuk szerint cselekedtek. Nem Engem kerestek hanem a hírnevet és az emberek elfogadását, a nekik való megfelelést. Persze ha mondod nekik nem ismerik el, mert büszkeségük nem engedi az őszinteséget a szívükbe. Nem ismerik el, hogy a bűn ordít a Gyülekezetben és a varázslás jelvényei ott vannak jelekül.
Szolgáimat, akiket Én küldtem hozzátok meghallgattátok ugyan, de szíveitekbe nem fogadtátok be általuk küldött Szavaimat. Nem történt változás népem szívében, és nem találom azokat a gyümölcsöket, melyek Nekem oly kedvesek lennének. Ezért rabol az ellenség! Elrabolja a hitet és hitetlenséget, bizalmatlanságot hoz a szívekbe Felém és egymás felé.
Elrabolja az áttörési kenetet azzal, hogy kioltja a szívekben a szenvedélyt Irányomban. Elrabolja az identitásotokat Krisztusban és csak erőtlenséget, gyengeséget és panaszkodást látok. Nincs aki leleplezné az árulást, nincs aki Belőlem szólna az Én tekintélyemmel. Vannak őrállók és közbenjárók. Látom Őket! De csak nagyon kevesen látnak és hallanak Engem, mert nem fogadták be a prófétaság Szellemét és nem időznek Jelenlétemben. Ismerik Igémet, de Engem alig. Sokan tudják az igazságot, de kevesen merik felvállalni és hirdetni azt a félelem miatt. Igaz szolgáim szíve is tele van az elutasítástól való félelemmel.
Nem tudtok egységben lenni, mert a felekezeti hitvallásotok és látásotok beszabályoz benneteket. Gyertek ki a felekezeti kötelékeitekből és térjetek meg Én népem, mert ítéletem hamarosan felszabadul a felekezeti látásmódon és aki nem jön ki arra ráborul és betemeti. Nem megmondtam Izraelnek, hogy pártos ház vagy! Ti sem értitek?
Az egység amiért oly régóta imádkoztok nem valósul meg addig, amíg Velem nem lesztek egyek!  "Nálam nélkül semmit sem tehettek!" Előbb Velem legyetek egyek! Ahogy a só felolvad az ételben és egy anyaggá válik a kettő, úgy kell Velem is egy lénnyé válnotok. Aki Velem egyesül egy Szellem Velem. Már nem két személyről beszélünk, hanem egyről. Ahogy általam elhaltok, úgy lesztek eggyé Velem. Nem kettő, hanem egy. Ezért imádkoztam a Getsemáne-kertben.”
Az Úr szívéből:
Bartha László
2011. 08. 25.
___________________________________________________________
Testvéreim!
Napok óta előttem van Jézus beszéde, amikor az utolsó időkről tanít. Ebben a témakörben legtöbbször katasztrófák és más kozmikus hatások megjelenése jön a szemeink elé. Ebben az igében viszont az ellenség belénk, vagyis az Egyházba fecskendezett mérgét látjuk, amely először a gondolatainkban végezhet bénító hatást, majd a beszédünkön keresztül fertőzheti meg a közvetlen környezetünket, úgy mint az influenza. Sajnos ezt eddig is nagy sikerrel tette. Ez a méreg pedig nem más mint a megkeseredés, ill. a keserűség az élet gondjai miatt.

"De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap: mert mint egy tör, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak." (Lk.21,34-35.)

Az Atya három kapura mutatott a bensőmben, ahol meg kell erősíteni az őrséget. A gondolataim, a szemeim és a hallásom. Ti is vigyázzatok ezekre a kapukra! Egyre több a gazdasági válságból és más problémákból adódó gondok a hazánkban és családjainkban. Ebből kifolyólag elindult egy még erőteljesebb sötétebb folyam, ez pedig a panaszkodásnak folyója, amely a hitetlenségből, kételkedésből az Atya felé érzet bizalmatlanságból nyer erőt magának. Ennek végeredménye a megkeseredés, amely a hitnek és az imádatnak, a harci szellemnek elvesztésével jár.

Egy hívást küld ki Isten Szent Szelleme a mai időkben. Egy mély, mindeneket megrázó, velőkig elható mély hívást - kiáltást, melybe beleremeg az ember lényének veleje és beleremeg a föld. Egy hívás a Menny Istenétől. A szétválasztás ideje ez! - mondja az Úr. Hívom szerelmesemet Királyságomba! Számukra is félelmetes ez a hang, de ők tudják, hogy kitől származik és félelmük Isten félelemmé, Felém való tiszteletté, ragaszkodássá alakul. Hagyjatok el mindent, ami visszatart benneteket az Én önfeledt, magatokat elveszejtő imádatomtól. Vessetek le magatokról minden vallásos megszokást, és hagyjátok el a magatok- és egymás kontrollálását, hogy ENGEM megtaláljatok! Vessetek le és vessetek el minden ragaszkodást a jó híretekhez, mint Dávid. Ez az Én templomom, amit építek – mondja az Úr. Hagyjatok el mindent! Mindent, ami beszabályozza vagy elfolytja bennetek Szellemem túláradását. Mindeneket átjáró kiáltás küldetik ki. A Szent Szellem forradalma ez, azzal a küldetéssel, hogy felkorbácsolja az általa való imádatot a Gyülekezetben. Az angyalok révült imádatban, harci díszben, harci táncban járnak az Urak Ura körül. Jöjjetek és igyatok, és igyatok, és igyatok Szellemem kiáradásából! Igyátok és egyétek jelenlétemet – mondja az Úr! 

Az Atya Szívéből:
Bartha László
Új Nemzedék Szolgálat
2011.11.25.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése