2012. június 22., péntek

MEGRÁZÓ BIZONYSÁGTÉTEL MENNYRŐL ÉS POKOLRÓL

MENNY  ÉS  POKOL

Angelica Zamranó 23 órát volt a halál állapotában. Megrázó bizonyságtételt adott át a Mennyről és a pokolról, ahová az Úr elvitte azért, hogy mondja el mindenkinek, mert meg akarja menteni az embereket a pokol borzalmától ! Az Úr elmondta neki : sokan még hívők sem hiszik el, hogy van pokol. Sok hívőt félrevezetnek hamis tanításokkal, akik tagadják a pokol valóságát, vagy azt terjesztik : a kegyelem olyan nagy, hogy Isten akkor is megbocsát, ha nem térünk meg, nem kell bűnbánatot tartani, sem bűnvallást tenni. Sok hívőt azzal hitetnek el, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és bűneink miatt már nem ítél el, mert nincs már ítélet az Újszövetségben, és akkor is a mennybe jutunk, ha nem térünk meg. Ezek  mind hazug és eretnek tanítások, amelyekkel az ördögnek az a célja, hogy minél több hívőt a pokolba juttasson. A tévtanítás hazugságaival az ördög mentesíti a hívőket a szent élet felelőssége alól. Természetesen nem igaz, hogy az Újszövetségben nincs ítélet! Az Újszövetség igazi evangélium tanítása, amit Keresztelő János, Jézus Krisztus, és az apostolok (Péter, Pál, János, Jakab,) képviseltek, mind úgy mutatja be Jézust, mint Ítélő Bírót, mint Urat, Mint Királyt, és nem csak mint Megváltót ! A Biblia nem választja el Isten szeretetétől, és kegyelmétől az Isten Igazságosságát és jogosságát, és fenyítését ! (Ézs.9:6-7, Apcs.2:33-36, Apcs.3:18-23, Apcs.10:42-43, Apcs.17:30-31, Apcs.24:24-25, Zsid.12:6-11, 1.Péter 4:17, Júdás 14-21, 24-25,) "Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad !" Amelyik tanítás leválasztja Isten Igazságát és jogosságát az Isten szeretetéről és kegyelméről, az mind tévtanítás ! Az Isten szeretete és az Istenfélelem egymástól elválaszthatatlan a Biblia szerint! A Zsoltár 97:10. vers azt mondja: "Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt !"  A gonosz gyűlölése a Pélab.8:13. vers szerint pedig  nem más, mint az Istenfélelem ! "Az Istennek félelme az a gonosznak gyűlölése!"  Az Istenfélelem által tudunk úgy szentségre jutni, hogy ne essünk sem a törvénykezés, sem pedig a szabadosság csapdájába, tévtanításába! Csak akkor szeretjük őszintén Istent, ha őszintén gyűlöljük a bűnt! Tehát Isten iránti szeretet motivál a szent életre, nem pedig a büntetéstől való félelem!  "A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által!" (Efézus 1:4,) Erre akkor vagyunk képesek, ha Isten törvénye be van írva szívünkbe, és nem kívül van a szívünkön. Akinek Isten törvénye kívül van a szívén, az betartani igyekszik azt, és kudarcot vall, mert betartani saját erőnkből nem tudjuk. Akinek a szívébe van beírva, az az Isten iránti szeretetéből betölti a törvényt, és nem betartja! Jézus nem betartotta, hanem betöltötte a törvényt! Ő azt mondta : "Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Máté 5:17,)  Ezért mondja Pál a Római levél 13:10. versben : "Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet !" 


__________________________________________________________

Eudoxia mennyei bizonyságtétele a  keresztenyfilemek.com oldalon, valamint
 itt  megtalálható.

További kapcsolódó linkek :
Eudoxia bizonyságtétele mennyről és pokolról
- Angelika Zamranó - Újabb látogatás a mennyben és a pokolban
- Oden Hetrick tiszteletes bizonysága - sokszori mennyei látogatásról
- Tony Davis énekest meggyilkolták, de feltámadt
___________________________________________________________

Más ajánlott oldalak :     -   FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI TELJESSÉGRE
                                                 -   JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE

                                                 -  MEGTÉRÉSEK GYÖNGYÖSPATÁN


3 megjegyzés:

 1. Közzé teszem az alábbi megjegyzést, ami ehhez a témához érkezett :

  Névtelen új megjegyzést írt a(z) "MEGRÁZÓ BIZONYSÁGTÉTEL MENNYRŐL ÉS POKOLRÓL" című bejegyzésedhez:

  Dicsőség az Úrnak a kegyelméért! Teljesen mindegy milyen gyülekezet készítette a felvételt és milyen gyülekezetnek tagja Eudoxia és Tamás testvérünk - ahogyan a felvételen is elhangzik, egyetlen gyülekezet sem üdvözít, hanem egyedül az Úr kegyelme és irgalma. Ez a bizonyság azonban hatalmasan dicséri az Urat, sőt mindenki (és minden gyülekezet, vagy egyház) számára van üzenete, több is. Az Úr kegyelme kiáradt, Isten áldása a családra!
  Imaharcos

  VálaszTörlés
 2. Úgy látom az elszaporodó bizonyságtételekről, hogy az Úr nem a gyülekezeteket nézi, vagy ha igen akkor szisztematikusan minden felekezet számára ad bizonyságokat a mennyről és a pokolról.
  Jómagam személyesen is rendelkezem hasonló bizonysággal mint Jónás próféta.

  VálaszTörlés
 3. DICSÖSÉG AZ UR jézusnak mindöröké ámen!

  VálaszTörlés