2014. június 27., péntek

NÖVEKEDJÜNK A SZELLEMI- ÉS MENNYEI IDENTITÁSUNKBAN

HOGYAN LÉPHETSZ BE SZELLEMEDDEL ISTEN JELENLÉTÉBE TÖBBET ÉS TÖBBET ?

Növekedés a szellemi identitásunkban, szellemtudatúságunkban.
*
"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét." (Róma 12:1-3,)
*

A hit lényege annak a felismerése és arról való meggyőződés, hogy Jézus (az ember fia) személyazonossága megegyezik a mennyből alászállt Krisztus (az Isten Fia) személyazonosságával! Jézus hallgatói ezt nem tudták elhinni, pedig látták Őt. A mennyei Atyától kapott kijelentésből jutott Péter apostol is erre a felismerésre és meggyőződésre : "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia !"

Az Úrvacsorában a Jézusban testté lett Krisztus igazságával azonosul a szellemünk, és ez a szellemi igazságtartalom - amit a szellemünkben birtokba veszünk a személyes imádat és Úrvacsora gyakorlása által, - az megegyezik az Atya világában, az "elpecsételés"-ben jelenlévő örök Krisztusi igazságtartalommal. Ez által az Úrvacsorában lévő Szellem- és Igazság, direktbe összekapcsolja a szellemünket Krisztussal, az Ő Szellemével, tehát a mennyei Atya világával, így a mennyei Atyával is. Amikor ennek a valóságos szellemi azonosulásnak a ténye tudatosodik a szellemünkben és elménkben, akkor ez a szellemtudat létrehozza a hívőben az egyszerre két világhoz való tartozás szellemi tudatát, vagyis az Atyában lakozás tudatát. Ezt szoktam 2 dimenziós identitásnak nevezni. Ezzel a tudattal, az identitás növekedésével a hívő szelleme folyamatosan Isten jelenlétében tud tartózkodni, miközben a földön élve végzi földi szolgálatát.
Jézus is így szolgált. Ő folyamatosan tudatában volt annak, hogy a szelleme az Atyában van, és az Atya szellem pedig Őbenne. Erről beszélt a János ev. 14. részben is.

Jézus azt mondta a János ev. 6:56. versben, hogy : "A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban."  - Ez azt jelenti, hogy ha Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát (ami csak az Úrvacsora gyakorlásával lehetséges,) akkor a szellemünk benne lakik Jézus szellemében, és Jézus szelleme a mi szellemünkben. Vagyis létrejön és növekedni kezd a szellemünk Jézusban való egyidejű lakozás tudata ! Ezen túl pedig Jézus azt is mondta, hogy Ha esszük az Ő testének és isszuk az Ő Vérének igazságtartalmát, akkor "élni fogunk Őáltala" a földön, ahogy Ő is az Atya által élte a földi életét. (Ján.ev.6:57,)

Ezért elengedhetetlenül fontos visszatérni az ősegyház gyakorlatához, akik naponta házanként imádták Istent, és Úrvacsorai közösséget is gyakoroltak az Úrral! 

"És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel, és foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben." (Apcs.2:42, 46,)

Felvétel készült 2014.06.14.-én az
Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
____________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése