2014. június 2., hétfő

BELÉPÉS AZ ÖRÖKSÉGBE, AZ ATYA VILÁGÁBA

MENNYEI ÖRÖKSÉGÜNK AZ ATYA!  ÚT AZ ATYÁHOZ A FIÚBAN-,  A FIÚ ÁLTAL VAN ! 

"Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,  A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, " (Ef.1:3-11,)
*
"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak én általam." (Jn.14:6,)
*
Hogyan léphetünk be az Atya világába (az Atyába,) a napi imádat és az Úrvacsora igazságának birtokba vétele által ?  

Erről adott az Úr kijelentést számomra, amit ebben az üzenetben igyekszek megosztani azokkal, akik vágyják és keresik az Urat.  Ha Te éppen ilyen vagy, meg fogod tapasztalni az Urat, mert Ő mondta: "A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban." (Jn.6:56,)

Felvétel készült 2014. május 3.-án az
Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

 _______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése