2014. június 23., hétfő

HÁZASSÁG-, VÁLÁS- ÉS HELYREÁLLÍTÁS BIBLIAI ALAPELVEI

KRITIKUS KÉRDÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ BIBLIAI FOGALMAK TISZTÁZÁSA

ÜZENET 2 RÉSZLETBEN

A házasság témájában már korábban közzétett üzenetek után szóban és e-mailben is kaptam sürgető kéréseket e téma folytatására. A bevezető videón az egyik levél tartalma felolvasásra is került.

A korábbi üzenetek - a címre kattintva - itt találhatók :
(A ma közzétett üzenet e két anyag folytatása, ill. épít az abban elhangzott kijelentésekre.)

A házassági szövetség-, a válás- és helyreállítás témájában az utóbbi időben sok új kijelentést adott Isten. E témában a protestáns teológia és hitgyakorlat eddigi értelmezése nagyon sok kérdésre nem adott választ, vagy téves diagnózishoz vezetett, így az Isten akarata szerinti helyes megoldásokat sem tudta biztosítani a házassági problémák orvoslására. Derek Prince tanulmánya (ide kattintva olvasható) - címe: Különleges helyzetek, válás és újra házasodás - már nagy előrelépést és kitörési pontot jelentett az évszázados protestáns félreértések és fogalmi keveredések tisztázásában. Viszont tanulmányában utalást tesz arra, hogy nem minden kérdésre tud választ adni. Minden esetre Derek Prince tanulmánya jó kiindulási pont az Úrtól kapott újabb kijelentések megértéséhez, amelyeket - többek kérésére is, mint hiánypótlást e témában - ebben a 2 részes üzenetben szeretnék átadni mindazoknak, akik tisztábban szeretnének látni a házasság -szinte mindenkit valahogy érintő - kérdésében.

Azért imádkozom, hogy minden nyitott szívű és őszinte érdeklődő saját kijelentést kaphasson az Úrtól az üzenet megtekintése által !

Felvétel (1. és 2. rész) készült 2014.06.21.-én a
Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
1. rész  (52:28)

2. rész  (1:03:24)


                                       Bevezető (7:11 perc)
                       


                                A használt prezentáció diaképei :
1.
Kiegészítés : - Zsidó lev. 13:4,  "Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas-ágy; a paráznákat pedig és a házasságtörőket ( = hűtleneket) megítéli az Isten."
2.
3.
4.
Kiegészítés : A "Válás" fogalmának bibliai és köznyelvi értelmezése eltér. Ezért ennek megkülönböztetése, szétválasztása feltétlenül szükséges!
A "Válás" köznyelvi értelmezése : A köztudatban csupán a válóperrel szétválasztott házastársakat tekintik "Elvált" személyeknek. A protestáns keresztények is ezt értelmezik "Válás"-nak.
A "Válás" bibliai értelmezése : A Biblia alapján a házassági hűség fogadalom megszegése, a "Hűtlenség" = Paráznaság megvalósítja a Házassági Szövetség Megtörését = "Válás" tényállását. 
Válás tilalma a Bibliában = a Hűtlenség tilalmával !  "Amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza!" (Máté 19:6,)  Ebből az Ígéből pedig egyértelműen következik, hogy:
Hűtlenség bűne = Ellenszegülés Istennek, Isten akaratának !
Ellenszegülés bűne = Bálványimádás bűne! - "...mint a bálványozás és bálványimádás, olyan az ellenszegülés !" (1.Sám.15:24,)
Bálványimádás bűne = Szellemi paráznaság bűne, ezért a Hűtlenség megtöri a házassági szövetséget. A megtört szövetséget Isten elválásnak tekinti, ami az özvegységgel azonos jogi helyzetet teremt, mivel a hűtlen fél a házassági szövetséget Isten akarata ellenére megszünteti. Tehát ellenszegül Istennek, Isten akaratának ! A vétlen fél elhagyottá (azaz özveggyé) vált.

5.
Kiegészítés : (22.) "Uralkodás" fogalma. Ezzel is ki kell egészítenem a felsorolást. A helyes megértés miatt ez részletesebb magyarázatra szorul, ezért ezt egy kiegészítő üzenetben tervezem megosztani. Előzetesen csak annyit :  Isten a teremtett világ feletti uralomra adott parancsot, de nem adott jogot az emberek egymás feletti uralkodására, és főleg nem a házasságban. A házasságban ők "társak az élet kegyelmében". A férj a fej, azaz vezető, mint Krisztus az egyházban, de nem önkényuralkodó! A feleség pedig tisztelje férjét, mint "fejét"! Az utasítgató, uralkodó, morgolódó, hálátlankodó feleségek a férj iránti tisztelet Isteni parancsát is megszegik! A feleség uralkodása a férj felett szintén ellenszegülés Istennek, tehát szellemi paráznaságot eredményez, ami szintén megtöri a házassági szövetséget. Csak az Istenfélelem (az alázat) az egyetlen garancia arra, hogy a házasfelek egyike se uralkodjon a másikon! 
Az Istenfélelem a jó házasság garanciája !
6.
7.
8.
9.
_______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése