2014. március 17., hétfő

KIRÁLYI PAPSÁG - KI VOLT MELKISÉDEK ?

- MIT JELENT KRISZTUSSAL FELTÁMADNI ?
- KRISZTUS HOGYAN LEHET KŐ-, SZEGLETKŐ-, BECSES KŐ ?
- MI A PAPSÁG SZOLGÁLATA ÉS FELADATA ?
- JÉZUS HOGY LETT FŐPAPPÁ ?
- FIÚSÁG - KIRÁLYSÁG - PAPSÁG
- KI VOLT MELKHISEDEK ?

*
"De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint." (Zsid.7:21,)
*
"Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván." (Zsid.7:26-27,)

Az címben feltett kérdésekre ad választ az üzenet. Isten áldjon meg minden figyelmes és a mennyei igazságokra szomjazó hallgatót!

Felvétel készült 2014.03.08.-án.

Megjegyzés :  A magyar Biblia az 1.Mózes 14:18-20 -ban Melkhisedek nevét "h" betűvel, a Zsidó levélben pedig "h" betű nélkül (Melkisédek) írja.  "Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala. És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből." (1.Mózes 14:18-20,)
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése