2014. március 10., hétfő

KIVÁLASZTVA KRISZTUSBAN VILÁG TEREMTÉSE ELŐTT

- AZ ATYA ELEVE  ELHATÁROZOTT TITKA, ÉS A FIÚSÁG !
- MEGAJÁNDÉKOZVA A KEGYELEM DICSŐSÉGÉVEL !
- MI AZ A KEGYELEM DICSŐSÉGE ? - HOGYAN KAPTUK MEG?
- HOGY LEHETÜNK- ÉS MARADHATUNK KRISZTUSBAN ?

Az üzenet fő Ígeszakaszai :
*
"Maradjatok én bennem és én is ti bennetek!" (Ján.15:4,)
"A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is őbenne!" (Ján.5:56,)
*
"Mikor kiment Júdás, monda Jézus: Most dicsőítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdicsőítteték ő benne. Ha megdicsőítteték ő benne az Isten, az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt!" (Ján.13:30-31,)
*
"Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, - A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, - Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, - Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel, Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, - Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;" (Ef.1:3-10,)
*
A fenti Ígékről kapott összes kijelentés egybe kapcsolódik az Úrvacsora igazságával!
Aki naponta közösségben él az Úrral, az Urat keresve, szellemben és igazságban imádva Őt, az úrvacsorai közösséggel együtt, az közvetlenül az Atyától kap kijelentést a fenti Ígék igazságtartalmáról a saját személyére nézve.
*
Felvétel készült : 2014.03.01.

________________________________________________________________________


Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése