2013. november 22., péntek

SZŐLŐTŐ MINTÁJÚ HÁZI GYÜLEKEZET - KRISZTUS A SZŐLŐTŐ

HÁZI GYÜLEKEZET, MINT SZŐLŐFÜRT GYÜLEKEZET !
JÉZUS, A SZŐLŐTŐ MINTÁJÚ GYÜLEKEZETRŐL BESZÉLT TANÍTVÁNYAINAK !

*
Felvétel készült :  2013. 11. 09.-én.
*
Jézus a szőlőtő, és a tanítványok a szőlővesszők, akik megtermik a szőlőfürtöket, de csak akkor, ha benne maradnak Jézusban ! (János ev. 15:1-8,)

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők : A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.  Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. "

Jézusban lenni és maradni, pedig csak a Jézussal töltött napi találkozás-, megszentelt idő-, és úrvacsorai közösség által lehetséges ! Ezért mondta Jézus a Ján.ev. 6. rész 53. és 56. versben, hogy - " Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban."
*
Pünkösdkor, a 3000 megtérő, akik megkeresztelkedtek, naponta, és házanként gyakorolták az úrvacsorai közösséget szellemi módon Jézussal. (Apcsel. 2:42,) 

"És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. .... És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel."

Tehát a Biblia tanúsága szerint az első gyülekezet HÁZI GYÜLEKEZETI minta alapján működött. Naponta szántak időt az Úrral való közösségre, és házanként úrvacsorai közösséget is gyakorolták az Úrral, vagyis gyakorolták a Kereszt igazságát naponta ! 

Így Jézus bennük lakozott, és Jézus által tudtak élni. Ezért a hívők tanítvánnyá váltak, és az Úr naponta gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Erről a szőlőtő gyülekezeti mintáról szól ez az üzenet.

Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !

Isten áldjon meg !
___________________________________________________
"Hit- és Hitvédelem" blog tartalomjegyzéke :   
(Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
____________________________________________________________________ 


1 megjegyzés:

  1. Hogyan alakulhat át a gyülekezet "békésen" a tanításban fogalmazottak szerint házi gyülekezetté? Van-e rá reális esély?
    Valószínűleg ez lesz a jövő egyháza amelyik nem függ a mindenkori államhatalomtól.

    VálaszTörlés