2013. november 22., péntek

SZŐLŐTŐ MINTÁJÚ HÁZI GYÜLEKEZET - KRISZTUS A SZŐLŐTŐ

HÁZI GYÜLEKEZET, MINT SZŐLŐFÜRT GYÜLEKEZET !
JÉZUS, A SZŐLŐTŐ MINTÁJÚ GYÜLEKEZETRŐL BESZÉLT TANÍTVÁNYAINAK !

*
Felvétel készült :  2013. 11. 09.-én.
*
Jézus a szőlőtő, és a tanítványok a szőlővesszők, akik megtermik a szőlőfürtöket, de csak akkor, ha benne maradnak Jézusban ! (János ev. 15:1-8,)

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők : A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.  Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. "

Jézusban lenni és maradni, pedig csak a Jézussal töltött napi találkozás-, megszentelt idő-, és úrvacsorai közösség által lehetséges ! Ezért mondta Jézus a Ján.ev. 6. rész 53. és 56. versben, hogy - " Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban."
*
Pünkösdkor, a 3000 megtérő, akik megkeresztelkedtek, naponta, és házanként gyakorolták az úrvacsorai közösséget szellemi módon Jézussal. (Apcsel. 2:42,) 

"És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. .... És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel."

Tehát a Biblia tanúsága szerint az első gyülekezet HÁZI GYÜLEKEZETI minta alapján működött. Naponta szántak időt az Úrral való közösségre, és házanként úrvacsorai közösséget is gyakorolták az Úrral, vagyis gyakorolták a Kereszt igazságát naponta ! 

Így Jézus bennük lakozott, és Jézus által tudtak élni. Ezért a hívők tanítvánnyá váltak, és az Úr naponta gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Erről a szőlőtő gyülekezeti mintáról szól ez az üzenet.

Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !

Isten áldjon meg !
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


1 megjegyzés:

  1. Hogyan alakulhat át a gyülekezet "békésen" a tanításban fogalmazottak szerint házi gyülekezetté? Van-e rá reális esély?
    Valószínűleg ez lesz a jövő egyháza amelyik nem függ a mindenkori államhatalomtól.

    VálaszTörlés