2013. november 24., vasárnap

NÖVEKEDÉS KRISZTUSI ÉRETTSÉGRE - TÖKÉLETESSÉGRE

MEGGYÖKEREZNI KRISZTUSBAN - TÖKÉLETESSÉG KRISZTUSBAN

KRISZTUSI ÉRETTKOR IDENTITÁSÁNAK ÖSSZETEVŐI 

"Azért, a miképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne! Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképpen arra tanítva lettetek, bővölködvén abban hálaadással !" (Kol.2:6-7,)

"Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." (Ef.4:13,)

-  Melyek hitéletünk gyakorlati alapjai ? 
-  Mit jelent a meggyökerezés, és a továbbépülés ?
-  Mi a tökéletesség szintje ?
-  Mi a hit törvénye, amiről Pál apostol beszél ?
-  Milyen növekedési fokozatokon keresztül válhatunk Krisztus menyasszonyává ?

Ezekre a kérdésekre kaphat választ a türelmes és figyelmes hallgató.

Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !

Isten áldjon meg !

Felvétel készült : 2013.11.16.-án

Az üzenetben használt prezentáció képeit itt tanulmányozhatod :_______________________________________________________________
A KORÁBBI ÜZENETEK VIDEÓI AZ ALÁBBI LINKEN TALÁLHATÓK :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________  
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése