2013. november 11., hétfő

HÁROM VILÁG TITKA - LAKOZNI KRISZTUSBAN ÉS AZ ATYÁBAN !

HOGYAN ÉLHETÜNK EGYSZERRE A FÖLDI-, ÉS A MENNYEI SZINTEN ?
MIT JELENT AZ A TÖKÉLETESSÉG, AMIT JÉZUS KÉRT ?
Felvétel készült : 2013.10.26.-án.
JÉZUS KÉT VILÁGBAN ÉLT EGYSZERRE ! 

A látható (földi) világban, és az Atya világában, az Örök Élet létezési dimenziójában.
*
"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg !" (Kol.2:9,)
"Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van;" (Jn.14:11,) 
*
MI IS KÉT VILÁGBAN ÉLHETÜNK EGYSZERRE ! 
A látható (földi) világban, és Krisztusban ! - Krisztus által pedig az Atya világában.
*
"És ti Ő benne vagytok beteljesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; " (Kol.2:10,) 
"A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak." (Jn.14:21,) 
"Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, " (Zsid.10:19-20,) 

Tehát Jézus megtört testének és vérének igazsága (az Úrvacsora igazságtartalma) utat nyit számunkra (a szellemünk számára) az Atya létezési szintjébe, hogy mi is ott legyünk, ahol Jézus van ! Jézus azt mondta : "Ha esszük az Ő testét, és isszuk az Ő Vérét, akkor őbenne lakozunk, és Ő mibennünk!" (Jn.6:56,) 
"Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. " (Jn.17:24,) 

Ez az a dicsőség, - hogy mi is ott lakhatunk az Atyában Jézussal együtt, - amit Jézus átadott nekünk! Tehát Jézus lemondott arról a saját kizárólagos jogáról, hogy az Atya világában csak Ő lakhasson, és megosztotta ezt azokkal, akik Őbenne lakoznak. Ha mi ezt felismerjük, és élünk ezzel az Isteni-Krisztusi lehetőséggel, akkor ennek az igazságtartalma - és csakis egyedül ez a kegyelmi lehetőség, - képes eggyé tenni a Jézust követő tanítványokat !!! Azokat, akik naponta megszentelt időt töltenek Mesterükkel, és eszik az Ő testét és isszák az Ő Vérét !

Erről az izgalmas témáról szól ez az üzenet ! 
Azért imádkozom, hogy épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !

Isten áldjon meg !
________________________________________­__________________________________
A KORÁBBI ÜZENETEK  VIDEÓI AZ ALÁBBI LINKEKEN TALÁLHATÓK :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése