2013. november 15., péntek

HÁROM VILÁG EREDETE - EGYSÉG, SZAKADÁS, HELYREÁLLÍTÁS

HOGYAN ÉLHETÜNK EGYSZERRE A FÖLDI-, ÉS A MENNYEI SZINTEN ?
Felvétel készült : 2013.11.02.-án.


A három teremtett világ létrejöttének megértése, valamint a bűneset miatti változások, majd a megváltás általi helyreállítás folyamatának, és állomásainak megértése döntően hozzásegíti a tanítvánnyá válni óhajtó keresztyéneket a szellemtudatúsághoz, és az Úrral való bensőséges szellemi találkozás naponta átélhető valóságához !

Hogyan találkozhatunk mi is naponta Istennel ?
Hogyan élhetünk egyszerre a mennyei, és a földi világban ?
Hogyan lehetünk Jézusban beteljesedve az Atya világával ?

És még sok ehhez hasonló kérdésről szól az alábbi üzenet. A kérdések és válaszok megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az Atyától kapott kijelentések, (felismerések) megváltoztassák gondolkozásmódunkat, majd a tudatunkat, és szellemtudatúvá váljunk. Csak ezáltal ismerhetjük fel mennyei Atyánk akaratát az elhívásunkkal kapcsolatban, azaz hogy hogyan, és mi célból választott ki minket a Maga számára a Krisztusban, még a világ teremtése előtt !

"A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,"  (Ef.1:3-4,)

"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." 
(Róma 12:1-2,)

"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Ő benne vagytok beteljesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak." 
(Kol.2:9-10,)

Erről az izgalmas témáról szól ez az üzenet ! 

Azért imádkozom, hogy épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !


Isten áldjon meg !
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése