2012. január 9., hétfő

Új egyházi törvény csapdája 2.rész

AZ  ÚJ  ALAPTÖRVÉNY  AZ  EGÉSZ  NEMZET  CSAPDÁJA,  avagy  A  SZENT KORONA,  A  MAGYAR NEMZETI  ÁTOK  FORRÁSA 

Közreadom az egyház- és gyülekezet vezetők részére 2012. január 6.-án megküldött levelemet is, ami az új egyházi törvény csapdájára való figyelem felhívás további okaira mutat rá.        A  Szent  Koronát,  -  mint Magyarország    államiságának    megtestesítőjét,-    Alaptörvénybe   emelték, így az állampolgárok tudatlansága ellenére is kaput nyitottak az alapjog törvényi erejénél fogva, egy nemzeti szintű, és törvénybe foglalt  bálványimádás előtt. Erről szól az alábbi levelem, amelynek megírására és elküldésére a "Vigyázó"-ra vonatkozó Isten előtti felelősség késztetett. A "Vigyázó" felelőssége megfújni a kürtöt, ha látja jönni a veszélyt ! 
________________________________________________________________________

Kedves Testvérek !

I.  Szent Korona misztériuma 

Tegnap kaptam ezt a linket, melyen az 
Égi élő igazság - A Szent Korona misztériuma és tana
című bemutató videó film látható. 


Elég hosszú, és nagyon fárasztó, szellemileg is leterhelő megnézni, de sajnos létező szellemi valóságot és annak hátterét mutatja be és vezeti le. Megnézés előtt nem árt az Úr védelmét kérni!
A evangéliumi kinyilatkoztatás tükrében a videó lényege tömören :
némi kis igazsághoz kevert durva eltérés az Ígétől, ami elszakadás a bibliai hittől, tehát hazugság!
Ez súlyos bálványimádás, amely sajnos végig kísérte történelmünket, és lett nemzetünk balsorsot hozó megrontójává !

E szerint :
A Szent Korona önálló jogalany. 
Minden hatalom birtokosa, egy konkrét szellemi személy! Misztérium.
A király és az ország felett áll.  A király hatalma a Szent Koronától származik. 
Önállóan képviseli, testesíti meg, és közvetíti Isten hatalmát. Az Isten jobbján és balján ülő Jézus Krisztus és Szűz Mária uralmát képviseli. A körabroncsra épített egyenlő kereszt a 12 apostol küldetését szimbolizálja, miszerint a magyarságnak apostoli küldetése van a népek felé, stb., (ami persze kimondatlanul máris egy magasabbrendűség tudatot is kölcsönöz.)
Nem sorolom. A videóról, bibliai látásotok alapján részletesen nyomon követhetőek a misztikumra épülő hazug állítások.

A dolog súlyosabb szellemi jelentőségű, mint eddig gondoltam, viszont az ebben lévő durva bálványimádás, és az abból fakadó átok, ( amit a Biblia alapján Izrael történelméből is világosan láthatunk, mit okozott a bálványimádás Izrael nemzetének: vereséget, fogságot, pusztulást), már kezdem érteni, mi lehetett a magyarokat "régen tépő" "balsors" szellemi oka, amire nem is kellene annyira büszkéknek lennünk, mint amilyen büszke erre az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása, (pl.: István király -Koppány ellentét, Tatárjárás, a nemesség széthúzása, ebből eredő Mohácsi vész, 400 éves Török elnyomás, Habsburg elnyomás, 1848-49 forradalom és szabadságharc véres elfojtása, és leverése, - Világosi fegyverletétel, vesztes I. Világháború, Trianoni béke - az ország szétdarabolása, vesztes II. Világháború, Szovjet elnyomás, kommunista diktatúra, ’56-os forradalom leverése,  stb.,) mindezek nem egy áldott, sokkal inkább egy átkozott történelmi sors eseményei.

Valahogy mindig sikerült a vesztesek oldalára kerülnünk, ami szintén nem áldás, hanem átok. 
A fenti videó segítségével még jobban felismerve a Szent Korona misztériumában leledző égbe kiáltó, össznemzeti bálványimádást, ezeken a nemzetrontó kudarcokon már nem is csodálkozom. 
A Biblia szerint ezek egyenes következményei a bálványimádás és a hittől való szakadás (aposztázia) bűneinek. És ez a korona, amit 1978 január 6.-án visszakaptunk az USA-tól, és utána történelmi emlékként egy múzeumban volt őrizve, ami teljesen rendben is volt, de bizonyára nem véletlenül, az I.Orbán kormány idején ( kb. 2000-ben,) bekerül az Országházba, a főkupola alá, melyet követően a magyar gazdaság folyamatos romlása kezdődött el, a nemzeti béke helyére széthúzás és szakadás lépett, mely szakadások az egyházat is elérték, és most ez a "Szent Korona" misztériuma bekerült a 2012.január 1.-től hatályos Alaptörvénybe, ezzel még nagyobb, most már törvényi erővel az egész nemzet felett ismét hatalmi szerephez jutva, mellyel további átkok előtt nyitja meg az ajtót nemzetünk számára. Ha meglátjuk és felismerjük ennek a szellemi súlyát és veszélyét, szerintem csak akkor tudjuk Isten szerint megtenni és képviselni szellemi szinten és szellemi módon azt, amit Isten elvár tőlünk, és reánk bízott a mai magyar helyzetben!  

II. "...és véneitek álmokat álmodnak..."    Egy ma kapott  jelzés az Úrtól :

Sokszor idézzük az utolsó idők kapcsán a Jóel 2:28-29. verseket. Én is veletek együtt hiszem, hogy az utolsó időkben vagyunk, és azt is hiszem, hogy az Úr adhat álmokat a véneknek is. 
Ma délben telefonon felhívott Jeremiás lelkész testvérem, és elmondta, hogy mára virradó éjszaka álmot kapott az Úrtól a "Szent Koronával" kapcsolatban.

Ez volt az álom röviden :

Látta a "Szent Koronát", és fölötte egy fekete ruhás valóságos boszorkányt, mint egy gonosz szellemet. Alatta több kisebb boszorkányt látott, akik kifeszítve tartották a "Szent Koronát".
Ezek a boszorkányok a "Szent Koronát" mindig belemártották azoknak az embereknek a vérébe, akiket a "Szent Korona" miatt, vagy azért vívott harcokban, vagy üldözésekben öltek meg, és a vérbe mártott koronát ezek a boszorkányok a magyar történelem folyamán sorra tették a királyoknak a fejére, és közben kárörvendve röhögtek a nemzet tragédiáin, és kudarcain, látva, hogy fogalmuk sincs sem a királyoknak, sem a népnek arról, hogy mi az állandó vereségük és kudarcaik oka.
Ekkor megjelent a Úr fehér ruhában a főboszorkány felett, és azt mondta Jeremiás testvérnek:  "Látod, hogy a bálványimádás milyen súlyos következményekkel jár ? - és milyen kevesen látják ezt, még a népem között is, akik ismerik Ígémet ?"

Ezzel véget ért az álom.

Kedves Testvérek !

Szívemből azért imádkozom, hogy ez a videó és az álom is többek között egy eszköz lehessen számunkra ahhoz, hogy Isten szerit tudjunk látni és dönteni a mai veszélyes helyzetben, amikor az Alaptörvényhez való viszonyulásnak is komoly szellemi jelentősége és következménye lesz a "Szent Korona" misztériuma miatt! - mivel az Alaptörvény Alapvetés c. fejezet, R) cikk,  (3) pont kimondja, hogy : „az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.”  Ez alapján számomra egyértelmű, hogy a Szent Korona misztériumának törvény erővel is felruházott befolyását, és alapjogba emelését, nem lehet csupán egy ártatlan történelmi emlék szintjén kezelni és tekinteni.

Mint ismeretes: az egyházi státusz kérelme esetén nyilatkozni kell arról, hogy az egyház működése nem ellentétes az Alaptörvénnyel, ami közvetve azt is jelenti, hogy a "Szent Korona" misztériumával sem ellentétes!
Azt hallottam (de ezt nem tudtam még leellenőrizni,) hogy az egyesületté válás esetén is nyilatkozni kell.
Mivel egy ilyen nyilatkozat súlyos szellemi következményekkel és felelősséggel jár, azért imádkozom, hogy Isten akaratát keresve, elkérve és felismerve tudjatok dönteni ebben az új jogi helyzetben, Isten előtti felelősséggel, az Ő akarata szerint!

Isten áldását kívánva életetekre és szolgálatotokra, maradok

Szeretettel irántatok :

Soós Péter

2012. Január  6.
( Az 1.részben olvasható körlevél eljutott az Amerikai Népszavához, ahonnan felkértek, hogy a levél tartalmát egy cikkbe foglalva is írjam meg, mert szeretnék megjelentetni.  Mivel úgy ítéltem meg, hogy ez a téma az egész társadalmat érintő közügy, ezért a felkérést elfogadtam.  A fenti levél alapján készült cikk   itt  olvasható. )
________________________________________________________

2 megjegyzés:

 1. Hol írja a Biblia,hogy Mária az Atya jobbján ül?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen kérdező !
   Sehol nem írja a Biblia, hogy Mária az Atya jobbján ül. Ez egy óriási hazugság, a többi hazugsággal együtt! Ezt a katolikus hamis vallás, és a pogányság gyökereire épülő "Szent Korona Tan" állítja, ami jelenleg Magyarország Alaptörvényébe is beépített Nemzeti Hitvallás (hamis vallás) hamisan tartalmazza !
   Üdvözlettel:
   Soós Péter

   Törlés