2012. január 21., szombat

Új egyházi törvény csapdája : Reakciók, levelezés - 3.rész

A tanulság és saját véleményformálás segítésére, az alábbiakban megosztok néhányat az eddig érkezett újabb reagálásokból.
________________________________________________________________________

Kedves Testvérek!
Alább továbbítom egy erélyi lelkipásztor testvérünk levelét. Azt hiszem hálásak lehetünk az új magyar alkotmányba beemelt bibliai érékekért (házasság, abortusz, homoszexualitás)! Erről miért nincs szó itt a listán és a tüntetéseken? Mi ennek az oka?
Egy személyes vélemény: Akárhogy is forgatom magamban nem értem hogy lehetne kedves Isten előtt az a böjt, amit nyilvánosan gyakorolnak, mint egy éhségsztrájkot Straszburgban. Azt sem értem, hogy józan keresztyén és Bibliát ismerő emberek hogyan támogathatják ezt. Azt sem tudom megérteni, hogy keresztyén emberek hogyan vehetik komolyan a Népszava cikkeit és annak íróit, tekintettel a közelmúltban ott megjelent nemzetünket gyalázó és áztató cikkekre is?
Máté 6:16  "Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.
Máté 6:17  Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
Máté 6:18  hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked."

Szeretettel:
Tóth Sándor
2012.01.16.
________________________________________________________________________
Kedves Testvérek!
Régen várok már Tóth Sándor tv. általi hozzáállásra. Kezdettől nem értem mi helye van a pásztorkör lev. listáján politikai színezetű kiállásokra. Majdhogy nem a kormány elleni felhangokra. Ezt még a korabeli császár ellen sem tették a keresztények. Viszont tették a dolgukat, ami meg van írva. Azért böjtöltek is.
Köszönöm Sándor testvér sorait.

Harsányi Gábor
Forrás Gyül. Bp
2012.01.16.
________________________________________________________________________
Kedves Testvérek!

"Mi európai törvényt szeretnénk csinálni, nem amerikait, ahol az az elv, hogy virágozzék minden virág." 
Varga László KDNP (lelkész)

Én köszönöm a hozzászólását mindenkinek. Engem speciel érdekel, hogy kedves szolgáló testvérek miként vélekednek ebben a helyzetben, hisz az egyházainkról van szó. 

Csak megemlíteném, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvény első verzióját. 

A mostani javaslatot a kormányoldal helyszíni kiosztással terjesztette elő december 22-én, és aznap este hét óráig lehetett hozzá módosító indítványokat benyújtani, és az irománynak nem volt még pontos címe sem, így nem is tudtak egyeztetni az egyházak képviselőivel sem.

Ifjabb Lomnici (alk.jog.) szerint, ha az állam tágítja vagy szűkíti az egyházalapítás lehetőségét, az nem érinti a vallásszabadságot.

Szerinte az új törv. kapcsán a felvetett aggályok alaptalanok, hiszen nincs egyenlőségjel a vallásszabadság és az egyházalapítás között. N.O.-ban csak kb. harminc egyház működik, de szemben a tízmilliós M.O.-al, ahol kb. 140. Az 1990-es egyh. törv. a visszaélések és a bűnözés melegágya volt, és egyes becslések szerint a bejegyzett egyházak több mint fele üzleti célból, pénzmosásra jött létre, kihasználva az adományok adómentességét. 

Hillary Clinton szerint: „az Egyesült Államok kormányát  is mélységesen aggasztja, hogy nem változtattak az egyházügyi törvényen. Külső megfigyelők véleménye, hogy ellehetetlenítő módon nehézkesek az egyházak és a vallások elismerésének szabályai, az pedig, hogy mindehhez kétharmados parlamenti jóváhagyás is szükséges, indokolatlanul átpolitizálja az alapvető emberi jogokat övező döntéseket.” 

Kedves Testvérek!

A lelkiismeretünk törvényét úgy is nevezhetnénk: morális követelmények. Ezen morális követelmény megkülönböztet bennünk helyeset és helytelent, függetlenül attól, hogy az állam törvényei az adott kérdésben hogyan foglalnak állást. (pl.Nürnbergi per)

Ő most egyáltalán nem az államhatalmon keresztül kíván megnyilvánulni ezzel a törvénnyel. Azt azonban nem ítélem el polgári jogaink keretén belül, hogy kiálljunk a helyes elvek mellett, ezeken keresztül megmutassuk a társadalomnak, hogy Isten a szabadság és a jogosság Istene is.

Ez egyáltalán nem engedetlenség, még akkor sem, hogy ha az államhatalom fals megnyilvánulásait nem szolgáljuk ki azzal, hogy olyan jogokat tulajdonítunk neki, magatartásunkkal, kommunikációinkkal utalva rá, (bárcsak utalnánk...) amik egészen egyszerűen nem illetik meg a demokráciánkban. (Most nincs még római császárság.. Vagy van már, de... Mindegy :)

Az egyh.törv. kapcsán fölvetődött viták hazánkban és egyházainkon belül azt bizonyítják nekem, hogy a magyar választópolgárok többsége nem rendelkezik morális ítélőképességgel, és nem tudta felmérni, hogy a jogszerű, vagyis jogilag nem elítélhető magatartások is lehetnek helytelenek, vagyis morálisan elítélhetők. 

Ez a tény számomra nem ad reménységet a közeljövőre nézve, és egyúttal figyelmeztető az egyház vezetői, a nem evilági hatalom gyakorlói számára. 

Figyelmeztető nekem arra, hogy szavaink és tetteink a hatékonyság mércéjén túl az Isten morális értékítéletének mércéjével is megméretnek, ahogyan az aktuális 'császár', politikai döntéseit az újjászületett egyházak irányában.. 

Végezetül idézném általam nagyra tisztelt szolgálótársunk véleményét:
"Ha az Orbán-kormánynak ez nem tetszik, akkor adminisztratív eszközökkel kell beavatkoznia, erőszakkal kell elvennie ezen egyházak intézményeit, kitiltani őket templomaikból, feloszlatni istentiszteleteiket, kizavarni a hajléktalanokat a melegedőkből. A fasiszta és kommunista diktatúrákhoz hasonlóan kell elvenniük az állam erejével az egyházi tulajdonokat.
Ezek az egyházak nem hajlandóak aláírni a jogtipró, a katolikus egyház dogmatikájára épülő, bálványimádásra kényszerítő orbáni alaptörvényt sem. Magatartásuk egyfajta polgári engedetlenség, amelynek törvényes alapját Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségvállalásai, az Európai Unió alapszerződésében rögzített általános emberi jogok, valamint a szerzett jogaik idején érvényben volt demokratikus Alkotmány biztosítja. 
Ezeket a jogokat csak erőszakkal veheti el egy diktatúra. Önként nem mondanak le ezekről. Ezzel mintegy példát is mutatva a jogállami, demokratikus és polgári szabadságra, öntudatra épülő magatartásra, amely az egyedül tisztességes és egyenes evangéliumi út keresztény egyházak és gyülekezetek számára. Ez a keskeny ösvény, amely polgári és erkölcsi értelemben az életre visz. 
Érthetetlen, hogy még olyan egyházak sem választják az erkölcsileg egyenes utat, akik biztosak lehetnek abban, hogy nem fogják megkapni az elismerést és csak megalázzák őket."

Üdvözlettel
Tóth Lajos 
2012.01.16.
_________________________________________________________________________________
Kedves Péter, Kedves Testvérek!
Igaz, bánkódnunk kell, hogy az elmúlt 50 évben 7 millió magzatot pusztítottak el magyar anyák sok esetben a magyar apák támogatásával. Igazad van bánkódnunk kell, hogy Budapest utcáin a szodomizmust reklámozták! Igazad van, bánkódnunk kell, hogy Magyarország valódi elit hiányában (vagy kevés száma miatt) sodródik bűneink miatt! Bánkódnunk kell, hogy a bibliai házasság intézménye pusztulóban van és főleg e miatt fiatalok tömegei kóvályognak iskoláinkban és azon kívül identitás válságos állapotban. Hiszem, tudom bánkódunk is ezrek okán többen!
A bánkódás helyett napjainkban mégis az egyház egy része vagyont, hatalmat gyűjt, a másik része a tereken (virtuális és köz tereken) kiabál sértődötten nyilatkozik, kiabál, tüntet a perselypénz megadóztatása és a korábbi előjogok vélt elvesztése miatt, nem teljesen korrekt módon bújtatva ezt a vallásszabadság korlátozása miatti aggodalom köntösébe. Ezen személyeket, közösségeket akarva, akaratlanul is összemossák a bal-liberális erőkkel, akiknek jócskán szerepük van a fent felsorolt bűnök legitimálásában. Viszont tudom, tudjuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik.  Így semmi hasznunk nem származik abból sem, ha a nacionalista, soviniszta és antiszemita gyűlölködő erőkhöz kötnek minket. Maradjunk az ige mellett és álljunk ki annak üzenete, értékei mellett, képviselve az igazságot szeretetben. Imádkozzunk választott vezetőinkért, mert tetszik, nem tetszik ők képviselik népünket és döntéseik nagyban befolyásolják életünket, gyermekeink jövőjét!
Néhány igei bátorítás, melyet Pál által szól a Szentszellem:
1Kor 14:20 Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek.
1Kor 9:26-27 Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.
Ef 6:10-12 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Továbbra is szeretettel és tisztelettel:
Tóth Sándor
2012.01.17.
_________________________________________________________________________________

Kedves Sándor!
Mivel egyre többször hangzik el ebben a vitában, hogy előjogokért és a perselypénzért küzdünk, tegyük a helyére a dolgot.
Mi szivesen lemondunk minden elõjogról és a perselypénzről, meg minden másról is. Ezeket a kiváltságokat soha nem mi kértük, mások járták ki az államnál.
De akkor mondjon le róla mindenki. Az nem tisztességes, hogy az állam rámutat egyesekre, hogy nekik lehet, a többinek pedig nem. Ezt akárhonnan nézem személyválogatás. (diszkrimináció)
A bizniszegyházak az előző törvény alapján is visszaélést követtek el. Az államnak bőven meg vannak az eszközei, hogy ezt szankcionálja, ha akarja. A törvényben levő ilyen elemeket eddig sem vitatta senki.
Tájékozódj, hogy milyen különbség van az egyházi státusz és az egyesület között. Szivesen várnám Pataky Albert testvérem véleményét is: tényleg igaz-e, hogy nincs lényegi különbség, ahogy azt Lukács Tamás úr több rendben lenyilatkozta.
Ha gazdasági társaságokkal vagy nemzetiségekkel csinálná azt az állam, hogy némelyeket listáz, a többieket versenypályán futtat, majd közli, hogy a célba érkezők közül majd megmondja, hogy ki kerülhet még listára, az maga az önkény. Ilyet utoljára királyok és önkényurak csináltak.
A polgári demokráciát az működteti, hogy a polgárai kiállnak a jogaikért. Ha Ti boldogok vagytok ezzel, maradjatok otthon és örüljetek. Mi nem vagyunk boldogok és ennek a magunk meggyőződése szerint hangot is adunk. Én nem kárhoztatok senkit, akit elégedett a helyzetével, engem se kárhoztasson senki, hogy nem. Nekem nem tetszik ami épül, és nem elsősorban magam miatt, hanem a gyerekeim miatt.
A választás pedig nem az, hogy vagy önkény vagy a buzik jogai. Se ez, se az.
Ha lenne partner, akinek elmondhatnánk az észrevételeinket, nem mennénk az utcára. 
Ami pedig az Igét illeti.
Olyan újszövetségi igét nem tudok, ahol Jézus vagy az apostolok vitába keveredtek volna a hatóságokkal a buzik miatt, holott a jelenség nyilván jelen volt akkor is. Ezekben az esetekben imádkoztak és prédikáltak. De javítsatok ki....
Ellenben számos olyan példát tudunk, amikor az állammal (a hatalom képviselőjével) szemben ragaszkodtak a jogaikhoz, íme néhány:
Ján 18:19  A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől.
Ján 18:20  Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, a hol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem szólottam.
Ján 18:21  Mit kérdesz engem? Kérdezd azokat, a kik hallották, mit szóltam nékik: ímé ők tudják, a miket nékik szólottam.
Ján 18:22  Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, a ki ott áll vala, arczul üté Jézust, mondván: így felelsz-é a főpapnak?
Ján 18:23  Felele néki Jézus: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról; ha pedig jól, miért versz engem.
Apcs 16:36  A tömlöcztartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!
Apcs 16:37  Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöczbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jőjjenek ők maguk és vezessenek ki minket.
Apcs 16:38  A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket; és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak,
Apcs 16:39  És odamenvén, megkérlelék őket: és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.
Apcs 22:25  A mint azonban lekötötték őt a szíjakkal, monda Pál az ott álló századosnak: Vajjon szabad-é néktek római embert, kit el nem ítéltek, megostorozni?
Apcs 22:26  Miután pedig ezt meghallá a százados, elmenvén, megjelenté az ezredesnek, mondván: Meglásd, mit akarsz cselekedni; mert ez az ember római.
Apcs 22:27  Hozzámenvén azért az ezredes, monda néki: Mondd meg nékem, te római vagy-é? Ő pedig monda: Az.
Apcs 22:28  És felele az ezredes: Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig monda: Én pedig [benne] is születtem.
Apcs 22:29  Mindjárt eltávozának azért ő tőle, a kik őt vallatni akarák. Sőt az ezredes is megijede, mikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette.
Apcs 25:9  Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak, monda: Akarsz-é Jeruzsálembe felmenni és ott ítéltetni meg ezekről én előttem?
Apcs 25:10  Pál azonban monda: A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod.
Apcs 25:11  Mert ha vétkes vagyok és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól; ha azonban semmi sincs azokban, a mikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra appellálok!
Szerintem ebben a tekintetben fordítva ülsz a lovon.
Bocs, ha hosszú lettem.
üdv
Görbitz Tamás
2012.01.17.
__________________________________________________________________________________
Kedves Testvérek!
Egy másik témát vetnék fel. Tegnap este olvastam az alábbi igéket, melyekről úgy vélem a mai helyzetre is vonatkoznak:
Ez 17:11  Majd így szólt hozzám az Úr igéje:
Ez 17:12  Kérdezd meg az engedetlen népet: Tudjátok, mint jelent ez? És mondd: Azt, hogy eljött Babilónia királya Jeruzsálembe, fogta annak királyát és vezéreit, és magával vitte őket Babilóniába.
Ez 17:13  De vett egy királyi sarjat, szövetséget kötött vele, és hűségesküt tétetett vele. Az ország előkelőit azonban elvitte,
Ez 17:14  hogy alacsonyrendű királyság legyen, és föl ne emelkedjék, hanem ragaszkodjék a szövetséghez állhatatosan.
Ez 17:15  Mégis föllázadt ellene: elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és sok hadinépet adjon neki. De jó vége lesz-e? Megmenekül-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget: megmenekül-e?
Ez 17:16  Életemre mondom - így szól az én Uram, az Úr -, hogy ott fog meghalni Babilonban, annak a királynak a székhelyén, aki őt királlyá tette, akinek a hűségesküjét semmibe vette, és akinek a szövetségét megszegte.
Adjon az ÚR kegyelmet, bűnbocsánatot nemzetünknek és szabadítson ki bennünket kifosztóink kezéből! Adjon az ÚR egy olyan vezetői réteget (elit) népünknek, akik nemes, Istenfélő szívvel és hozzáértéssel kormányozzák azt. Legyen minél több ilyen vezető az országunk élén! Adjon az ÚR bölcsességet jelenlegi vezetőinknek, hogy megértsék: helyzetünkből csak az ÚR szabadíthat fel minket, csak ő adhatja vissza akarata szerint a tényleges nemzeti szuverenitást.
Hirdessük az evangéliumot nemzetünkben, hogy minél többen felismerjék Jézus Krisztusban Urukat és Megváltójukat!
Szeretettel:   Tóth Sándor
2012.01.17.
_________________________________________________________________________________

Kedves Sándor!
Én sem szeretném, ha felesleges indulatok vezetnének bennünket. Ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
Igyekszem ritkán reagálni a felvetésekre, és nem megszállni a levlistát, most is csak azért tettem, mert egyre gyakrabban hallom, hogy pénzért és előjogokért küzdünk. Minden jog valahol pénzügyi előnyt is jelent, nem?
Ami a kérdés érdemét illeti.
A diszkrimináció tilalma (például) minden emberi jogi kartában benne van, azokban is, amelyeket a magyar állam - kormánytól függetlenül - magára nézve jelenleg is kötelezőnek ismer el. Valamint az új és régi alkotmány is tartalmazza. Ez a mi római jogunk.
Az egyházi törvény rendelkezései sértik ezeket a normákat, így szerintem az általad vázolt helyzet fennáll.
A hatalmi ágak szétválasztását és az emberi jogokat nem véletlenül találták ki. És nem is azért, hogy bosszantsák vele az éppen hatalmon lévőket. Több évszázadnyi borzalom és véres tapasztalat szülte őket. A hatalom veszélyes üzem, és a hatalmon levőket korlátozni kell, ez történelmi tapasztalat.
És végül egy vélemény, amivel bátran lehet vitatkozni:
Szerintem nem az amerikai-liberális zsidó összeesküvés fenyeget bennünket, hanem sokkal inkább egy a Vatikán aktív támogatását élvező katolikus-antiszemita.
szeretettel:
Görbicz Tamás
2012.01.17.
__________________________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése