2013. december 9., hétfő

ELEVE ELRENDELÉS TITKA , ÉS A MEGDICSŐÍTÉS

- MI A PREDESZTINÁCIÓ TEOLÓGIAI TÉVEDÉSÉNEK OKA ?
- MIKÉNT FÜGG ÖSSZE AZ ELEVE ISMERÉS, ÉS AZ ELEVE ELRENDELÉS ?
- MIT JELENT A MEGDICSŐÍTÉS ?

"Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette." (Róma 8:29-30,)
Pál apostol a leveleiben az "eleve" szót, mint kifejezést, mindig a világ teremtése előtti Isteni döntésekkel, vagy eseményekkel kapcsolatban használja.

- De mi volt a teremtés előtt ? - ha még sem az egek (sem Menny, sem Föld) 
   még nem léteztek ?
- Hol történt a Krisztus elpecsételése ? - amiről Jézus tesz említést a Jn.6:27.-ben ?
- Mi az eleve elrendelés oka, és célja ?
- Mit jelent a megdicsőítés ?

Ezekre, és még több érdekes kérdésre kap választ a türelmes és figyelmes hallgató. Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !
Isten áldjon meg !

Felvétel készült : 2013.11.30.-án.


A FENTI ÜZENET BEVEZETŐJE :

A KORÁBBI ÜZENETEK  VIDEÓI AZ ALÁBBI LINKEKEN TALÁLHATÓK :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése