2013. december 13., péntek

IGAZI ADVENT - KI LESZ JÉZUS MENYASSZONYA ?

A HIT TÖRVÉNYE, ÉS AZ ADVENT KAPCSOLATA

*
-  Mit jelent SZOMJAZNI, és INNI az Élet Vizét ingyen ?
-  Hogyan őriz meg a világ befolyásától az ATYA  NEVE ?
-  Hol van az Élet Vizének forrása ? - és hogyan ihatsz belőle ?
-  Mi az a legmagasabb jutalom, amit kapnak azok, AKIK ISTENT KERESIK ?
*
"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik." (Zsid. 11:6,)
*
"És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen." (Jel.22:17,)
*
"Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését." 
(2.Tim.4:6-8,)
*
A fenti kérdésekre kaphat választ a türelmes és figyelmes hallgató.

Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !
Isten áldjon meg !

Felvétel készült Szolnokon,  2013. 12. 07.-énAz Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése