2015. június 14., vasárnap

MIKOR VÁRHATÓ AZ ELRAGADTATÁS ? - PÁL APOSTOL FELHÍVÁSA

PÁL APOSTOL PONTOSÍTÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ ÜZENETE AZ ELRAGADTATÁSRA
*
"Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi Őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,..." (2.Thess.2:1-3, 4-17,)
*
"És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég (ideje)" (Mt.24:14,)
*
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. ... És szüle fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az Ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig." (Jel.12:1-2, 5-6,)
*
Felvétel készült 2015.06.13.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó üzenetek :  Isten természete az apokalipszisben 
                                      Apokalipszis (1),   Apokalipszis (2), 
                                    Apokalipszis (3),   Apokalipszis (4)  Apokalipszis (5),
                                    KI A FENEVAD ? - (1.rész) (2.rész) (3.rész) (4.rész) 
                                    ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                    Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                    Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                    A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK
_______________________________________________________________________
                                               Mikor lesz az elragadtatás ???  

                                            Az üzenetben használt vázlat fotói


_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                 Két világ összekapcsolása 
                                     Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT. 
                                                  AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                  Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                  Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése