2015. június 7., vasárnap

ISTEN TERMÉSZETE AZ APOKALIPSZISBEN - MIKOR LESZ AZ ELRAGADTATÁS ?

A HARAG NAPJA, - AZ ÚR NAPJA, - SEREGEK URÁNAK NAPJA
ISTEN ELSŐDLEGES TERMÉSZETE - A SZENTSÉG ÉS A SZERETET
MIKOR LESZ AZ ELRAGADTATÁS ???
*
"Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek." (2.Pét.3:10,)

"Mert a seregek Urának napja eljön minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. ... És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet." (Ézs.2:12, 19,)

"Ahogyan a Noé napjaiban volt, ugyanúgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert ahogyan az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába bement. És nem vesznek észre semmit, ... Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik." (Mt.24:37-41,)

Felvétel készült 2015.06.06.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó üzenetek : Apokalipszis (1),   Apokalipszis (2), 
                                    Apokalipszis (3),   Apokalipszis (4)  Apokalipszis (5),
                                    KI A FENEVAD ? - (1.rész) (2.rész) (3.rész) (4.rész) 
                                    ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                    Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                    Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                    A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK
_______________________________________________________________________
                                               Mikor lesz az elragadtatás ??? 

                                            Az üzenetben használt vázlat fotói

_______________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                 Két világ összekapcsolása 
                                     Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT. 
                                                  AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                  Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                  Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése