2014. július 23., szerda

NÖVEKEDÉS KEZDŐ- ÉS VÉGPONTJA

ÖNZETLENÜL, ÖNMAGÁÉRT SZERETNI ISTENT
*
Növekedni Krisztusi érettségre és szeretetre !
Kezdőpont :  Isten szeret engem
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján.3:16,)
*
Végpont : Önzetlenül szeretem Istent Önmagáért, azért Aki Ő !
"...az ő életöket nem kímélték mind halálig." (Jel.12:11,)
"És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, a mellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek." (Ján. 17:26,)
*
Sok hívő - mint egy gyermek, - csak akkor követi és szereti az Urat, ha áldásokat kap. Csak kapni, kapni- és kapni akarnak Istentől. Erre biztatják is sok helyen a keresztényeket, hogy keressék - nem az Urat, hanem - az áldásokat, legyenek áldás fogyasztók és felhalmozók, mert szerintük csak az bizonyítja, hogy ők áldottak. Nem ismerik a szenvedésekben, a próbákban megnyilvánuló hűség értékét, az adni tudó és önfeláldozó szeretet mennyei kincseit, amit Jób és az apostolok példája is annyira világosan szemléltet és bizonyít. Ők a szenvedések és a mártírhalál gyötrelmei között sem tagadták meg az Urat és hitüket. Hiszem, hogy a Krisztus szerinti növekedés iránya éppen az, ha elsősorban nem az áldások-, hanem az Atya jelenlétének keresésére, a nyugodalom (szombat) igazságának gyakorlására, az Úrral való személyes napi közösség keresésére, az önzetlen- és önfeláldozó Krisztusi szeretet értékeire buzdítjuk egymást! Az igazi mennyei áldások pedig éppen az Úrral való személyes közösségből származnak! 

Aki hajlandó leásni, mélyre hatolni, egészen az Úrral való személyes napi közösségig, az a "kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült." (Luk.6:48,)  Nem tagadja meg az Urat a szenvedésekben sem. Vagyis hitéletének a háza nem dől össze ! Ez az igazi mennyei érték és áldás. Ennek lesz mennyei és örök jutalma !

Felvétel készült 2014.07.19.-én az
Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
_______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése