2012. november 19., hétfő

MEGRÁZÓ FIGYELMEZTETÉS - "MÁR TÚL KÉSŐ !"

JÉZUS  üzenete  Angelica Zamranó által !

Equador,  2010. Január 4.  (Videó felvétel 2010. Október 26.)


Sajnos sok meg nem tért (névleges, vallásos) keresztényt- , és sok visszaesett keresztyént látott Angelica a pokolban, akik új esélyért kiáltottak, de könyörgésükre sajnos az volt a válasz : "MÁR TÚL KÉSŐ !"

MI TÖRTÉNIK A FÖLDI HALÁL UTÁN ??? (itt) címmel  2012.Január 26.-án tettem közzé Angelica Zamrano videón publikált megrázó bizonyságtételét arról, mi történt vele, amikor 23 órán át volt a halál állapotában a teste, és közben Isten elvitte őt a Mennybe, és a pokolba, hogy megtapasztalva azok valóságát, és onnan visszatérve hitelesen tudjon tanúságot tenni, hogy MINDEN AMI A BIBLIÁBAN MEG VAN ÍRVA, AZ IGAZ !!!

Angelica szellemét Isten 2010. Január 4.-én újból felvitte a Mennybe, és levitte a pokolba is éppen azért, hogy Te, aki megnézed ezt a videó beszámolót, hiteles és igaz információt kapjál a földi lét utáni valóságról, arról, amiről a Biblia több ezer éve beszél, hogy HIDD EL VÉGRE  SAJÁT ÉRDEKEDBEN, HOGY AMIT ISTEN MOND AZ IGAZ ! - JÉZUS NEM JÁTÉKBÓL JÖTT EL, (SZENVEDETT ÉS HALT MEG A KERESZTEN,) HOGY MI FÖLÉNYESEN MÉRLEGELGESSÜK, MEGTEGYÜK-E NEKI AZT A SZÍVESSÉGET, HOGY HISZÜNK ŐBENNE, ÉS MEGTÉRÜNK, VAGY NEM ??? - HANEM AZÉRT, HOGY "MI EL NE VESSZÜNK, HANEM ÖRÖK ÉLETÜNK LEGYEN !"  Ő TETT SZÍVESSÉGET NEKÜNK, MÉGPEDIG SZERETETBŐL, HOGY EL NE KÁRHOZZUNK ÖRÖKRE, A POKOLBA JUTVA ! TEHÁT NEM MI TESZÜNK SZÍVESSÉGET SZÁMÁRA, HA HISZÜNK ŐBENNE, hanem épp ellenkezőleg: SZENVEDÉSÉVEL ÉS HALÁLÁVAL Ő TETT FELBECSÜLHETETLEN SZÍVESSÉGET NEKÜNK! - AMIÉRT ILLENE HÁLÁSNAK LENNÜNK, ÉS ELFOGADNUNK ŐT, ÉS SZERETETÉT, SAJÁT ÜDVÖSSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN !!!

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (Ján.ev.3:16-18,)

Ezen a (4 részes) rövid videón keresztül ISTEN MINDEN EMBERHEZ SZÓL! SZEMÉLYESEN HOZZÁD IS SZÓL !!!  NEM AKARJA, HOGY "TÚL KÉSŐ LEGYEN" SZÁMODRA  IS, MINT AHOGY "TÚL KÉSŐ LETT" AZOKNAK, AKIKET ANGELICA A POKOLBAN LÁTOTT, ÉS BESZÉLT VELÜK !!! 

TEKINTSD ISTEN ÓRIÁSI SZERETETÉNEK, HOGY SZÓL, ÉS ÜZEN A SZÁMODRA IS !!! Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy egyik keresztyén testvérem elküldte számomra ezt a videót. ISTEN KEGYELME, ÉS SZERETETE, HOGY EZ A VIDEÓ MAGYARUL IS FELIRATOZÁSRA KERÜLT, EZÉRT MOST TE IS MEGNÉZHETED, ÉS MEGÉRTHETED! ISTEN TÉGED IS MEG AKAR MENTENI !  MIELŐTT "TÚL KÉSŐ" LENNE, HALLGASS RÁ, FOGADD EL MEGRÁZÓ HÍVÁSÁT ÉS FIGYELMEZTETÉSÉT! ISTEN MINDENT ÉRTED TETT, MERT ANNYIRA SZERET ! - ÉS MEG AKAR MENTENI !

(Kérlek nézd el a magyar feliratozásban néha előforduló helyesírási hibákat!  Inkább legyünk hálásak, hogy egyáltalán valaki vette a fáradtságot külföldön élő honfitársaink közül, és megcsinálta a magyar változatot ! )
________________________________________________________________________
1. rész   Bocsánat! Idő közben a Youtube-ról letiltották mind a 4 részt. Nagyon sajnálom én is. Helyette ajánlom Angelica másik videóját. 
Címe: Menny és pokol  (kattints a címre) 


2. rész


3. rész


4. rész

_________________________________________________________________________

Kétféle keresztyén hit van:   Van  igazi hit,  és  van  hamis hit !

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!" (Ján.ev.3:36,)

Az igazi hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint és e mellett ENGED A FIÚNAK, vagyis  ENGEDELMES Isten parancsainak!

A hamis hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint de e mellett  NEM ENGED A FIÚNAK, vagyis  NEM ENGEDELMES Isten parancsainak!

Tehát a hitéhez nem kapcsolódnak Isten szerinti cselekedetek. Nem veszi komolyan Isten parancsolatait, (pl.: szeretet, megbocsájtás, Istenfélelem, erkölcsi-, jellembeli tisztaság, stb.,) csak elméletileg hívő, akár még járhat gyülekezetbe, vagy templomba, a magánéletében mégis engedetlen Istennek. Közben biztos az üdvösségében, és magát hívőnek tartja. Ez a vallásosság, a képmutatás. Ezt a hamis hitet nevezi a Biblia halottnak, vagyis nem érvényes hitnek. 

" Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" (Jelenések 3:1,)


"Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (az új Jeruzsálembe). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot." 

______________________________________________________________


Kedves  Barátom !

Te már meg vagy mentve az örök kárhozattól és pokoltól ?

-  Ha nem vagy még megmentve, még sosem tértél Isten útjára,
-  Ha nem tudod a pontos választ erre a legfontosabb fenti kérdésre,
-  Ha egyszer már megtértél, de utána valamikor sajnos elhagytad Istent, és
-  Ha mégis szeretnéd az örökkévalóságot nem a kárhozatban, hanem a Mennyben, Isten csodálatos országában tölteni, örökös örömben, akkor most figyelj ! - segíteni szeretnék neked.

Isten szeret Téged, ezért meg akar menteni!  Ezért küldte el Isten az Ő Fiát, Jézust, hogy kifizesse helyetted a bűnbocsánat árát saját halálával és vérével, hogy neked ne kelljen elkárhoznod a földi életed után, hanem üdvözülhess, és örök életed lehessen a Mennyekben !

Ha HISZEL  Jézusban, és ENGEDELMESKEDSZ  NEKI,  akkor örök életet kapsz ajándékba Istentől, ingyen kegyelemből !

A hited és engedelmességed első lépése az, ha szabad akaratból elkötelezed magad Jézusnak egész életedre, kéred a bűneid bocsánatát, és az örök életet Istentől. Ehhez nem kell semmilyen vallásos formaság, csak a szív őszinteségével elmondott ima  Istennek.  
Ebben segít neked az alábbi ima minta. 
Ha azonosulni tudsz az alábbi ima tartalmával, akkor mint saját imádat mondhatod el Istennek.

Megtérők imája :

Mennyei Atyám !  Jézus által szólítalak meg ! 
Köszönöm, hogy szeretsz, ezért értem is elküldted Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy szóltál a szívemhez ma. Megértettem, hogy bűnös vagyok, ezért el vagyok veszve, ha meg nem térek hozzád. Visszavonhatatlanul eldöntöttem, hogy megtérek Jézushoz, Őt akarom szeretni és követni egész életemben. 
Úr Jézus Krisztus ! Hiszek Benned! Hiszem hogy Te vagy az élő, és igaz Isten Fia! Hiszem, hogy Te meghaltál értem, helyettem és miattam a kereszten, a bűneim bocsánatáért, és harmadnap feltámadtál az én megigazulásomért. Hiszem, hogy Te vagy az én megváltó-, gyógyító-, és szabadító Istenem!  Kérlek bocsásd meg minden bűnömet amit elkövettem eddig szavaimmal, tetteimmel és gondolataimmal. Kérlek mossad tisztára a szívemet ezektől! Kérlek drága Jézus, írjad be a nevemet a Mennyben az Élet Könyvébe! Kérlek segíts meg abban is, hogy újjá tudjak születni - ahogy az evangéliumban írva van, - víztől és Szent Szellemtől, és a Te fiaddá lehessek! Kérem töltsd a szívembe az engedelmesség és az Istenfélelem szellemét, és segíts meg, hogy e mostani döntésemhez és imámhoz örökre hűséges tudjak maradni!
Mennyei Atyám ! Mindezt a Te Szent Fiad, a Jézus Krisztus Nevében és érdemeiért kérem !   
Ámen

Jó tanács :

Ha őszintén mondtad el ezt az imát, akkor Isten megbocsájtotta a bűneidet, és ajándékba kaptad az örök életet, ami a legnagyobb kincs, amire vigyáznod kell, mert el is lehet veszíteni, de ez már a te személyes felelősséged!  
Ha nem akarod elveszíteni, akkor fontos, hogy minden nap imádkozz Atyádhoz Jézus Nevében, és olvasd a Bibliát naponta, mert az ördög állandóan próbálkozni fog ellopni a hitedet, és üdvösségedet, és folyamatosan fogást keres rajtad! Ez ellen ad védelmet az ima és az Íge tanulmányozása, mert meg van írva: " megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!"  Ezen kívül még az is fontos, hogy keress és találj olyan hiteles embereket, akik már régóta hűséges követői Jézusnak, és igényeld az ő segítségüket. Arról tudod megismerni őket, hogy nagyon barátságosak, közvetlenek, és azonnal tapasztalod rajtuk keresztül Isten szeretetét, és készségesen fognak neked segíteni, ha jelzed erre az igényedet. Ha nem jelzed feléjük az igényedet a segítségre, akkor ne várd el ezt tőlük, mert az Isten szolgái - bár az Ígét bátran hirdetki, akár nyilvánosan is, - ugyanakkor a személyes kapcsolatokban nagyon tapintatosak!
Ilyen személyeket legkönnyebben az Isten evangéliumát hitelesen képviselő gyülekezetekben találhatsz. Sajnos vannak nem hiteles gyülekezetek is, de ne add fel a keresést, mert az is meg van írva, hogy : " ... aki keres, az talál !"

Isten áldjon meg !

Nagyon fontos :  Az Istenfélelemről itt olvashatsz !
___________________________________________________________Más ajánlott oldalak :     -   FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI TELJESSÉGRE
                                                 -   JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése