2014. május 19., hétfő

UTOLSÓ IDŐK MEGTÉVESZTÉSE - PRÓFÉTAI FIGYELMEZTETÉSEK

KÉT HITELES ÉS RENDKÍVÜLI PRÓFÉCIA AZ UTOLSÓ IDŐKRŐL ÉS A HAMIS EGYHÁZRÓL  - a 2014.03.28.-i cikk folytatása

1./  Stanley Frodsham (1965) :  Látás az eljövendő megtévesztésről 

2./  David Wilkerson (1973 ) : Látomás a végidőkről és az egyházról


Az alábbiakban közölt két prófécia teljes mértékben alátámasztja és hitelesíti a korábban (2014.03.28.-án) "A hamis karizmatikus egyház láthatóvá válik" c. cikkemben (itt) foglalt "Vészjelzés"-t. Nagyon figyelemre méltó az Úr Jézus szeretete, hogy az evangéliumban már nyomatékosan közölt figyelmeztetéseit (Mt.24:24-25,) prófétáin keresztül még konkrétabban aktualizálja és megerősíti számunkra, mert ennyire félti megváltottait a megtévesztő hazugságoktól és hamisságtól! Ezzel is megtartja ígéretét : "Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." (Ámos 3:7,) 


1. /    Stanley Frodsham  (1882-1969) 
Angliában született. Ő  ismerte és együtt szolgált a korai pünkösdi mozgalom nagy vezetőivel, mint Smith Wigglesworth, Howard Carter, WFP Burton és Jeffreys Brothers.  


"Alább egy olyan prófécia-részletet szeretnék közölni, amelyet 1965-ben Stanley Frodsham kapott, aki egy Szent Szellemmel betöltekezett prédikátor volt. Ő a szerzője a jól ismert könyvnek, melynek címe: „Smith Wigglesworth: A hit apostola”. "

Látás az eljövendő megtévesztésről 

„…Ne csodáljátok az emberek személyét. Mert sokan azok közül, akiket hatalmas módon felkenek, és jeleket és csodákat tesznek, felemeltetnek majd, de aztán elesnek. De ezt nem szándékosan teszem majd velük: Én mindent megtettem, mindent megadtam nekik ahhoz, hogy meg tudjanak állni. Sokakat hívok el erre a szolgálatra és látok el minden szükséges dologgal – de emlékezz arra, amit mondok: sokan elesnek majd. Ezek olyanok lesznek, mint a ragyogó fények, és az emberek gyönyörködnek bennük, de megtévesztő szellemek fogják leuralni őket, és az Enyéim közül sokakat félrevezetnek majd. Figyelmesen hallgass Rám ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mert az utolsó napokban megtévesztő, becsapó szellemek jönnek majd, amelyek az Én felkentjeim közül sokakat félrevezetnek majd. Sokuk a különböző testi kívánságok és a túláradó bűn miatt fognak elesni.

De ha te szorgalmasan keresel Engem, a Szellemem adom beléd. Amikor az emberek ide-oda fordulnak, te ne tedd, ne tarts velük, hanem a szemeidet teljesen az Úrra irányozd. Az eljövendő napok nagyon veszélyesek, nehezek és sötétek, de nagyon sok városban fog majd a Szellemem hatalmas módon kiáradni. Az elkövetkezendő napok kapcsán szükséges, hogy az Én népemet folyamatosan, szüntelenül figyelmeztessék. Sokan fognak megtévesztő szellemek után menni; s már most is sok ilyen hamis szellem próbálja megtéveszteni a népemet.
Azok az igazak, akik valóban igazságot is cselekednek. Sokan teológiai szavak mögé rejtik el a bűneiket. Most figyelmeztetlek ezekkel a megtévesztő szellemekkel kapcsolatban, amelyek népemet a rossz irányába viszik, rosszra tanítják. Nagyon sokan fognak majd jönni megtévesztő szellemekkel, és fognak bűnös vágyakkal csalogatni.
Meg fogod látni, hogy miután újra meglátogatom a népemet, a keskeny út egyre keskenyebb lesz, és egyre kevesebben fognak majd rajta járni. De te ne engedd, hogy bármi is becsapjon: az Én útjaim az igazságosság útjai. S bár a Sátán a világosság angyalaként jön, ne figyelj rá, mert azok, akik csodákat tesznek, de nem szólnak igazságot, azok nem Tőlem vannak. Nagyon nyomatékosan figyelmeztetlek: meg fogom ítélni az Én házamat, és szeplő és ráncok nélküli Egyház fog majd Engem várni, amikor visszatérek.
Azt szeretném, hogy meg tudjam nyitni a szemed; hogy tudjak neked szellemi megértést adni, hogy megtévesztés alá ne kerülj, hanem hogy a szíved egyenességében tudj járni Előttem – szeretve az igazságot és gyűlölve minden gonosz utat. Tekints Rám, és Én megadom neked, hogy a Szellem szemével meglásd azokat a dolgokat, amelyek a sötétségben rejtőznek, s amelyek a fizikai szemmel nem láthatóak. Hadd vezesselek téged ezen az úton, hogy meglásd, észrevedd a sötétség erőit, hogy harcolni tudj ezek ellen. Mert ez a harc nem testről és vérről szól, mert ha csak ilyen módon harcolsz, semmit sem tudsz elérni. De ha hagyod, hogy Én vegyem át az irányítást, és hogy Én harcoljak a sötétség erői ellen, akkor azok legyőzetnek, és az Én népem megszabadul.
Nyomatékosan figyelmeztetlek, hogy szorgalmasan kutasd az Írásokat ezekkel az utolsó napokkal kapcsolatban. Mert azok a dolgok, amelyek megírattak, meg fognak jelenni. Egyre nagyobb számban tűnnek majd fel az Enyéim között megtévesztők, akik először mind kiállnak az igazság mellett, és így megnyerik az emberek kedvességét. Az Én népem pedig megvizsgálja majd az Írásokat, és ezt mondja:  ̋Amit ezek az emberek mondanak, az igaz. ̋  De azt követően, hogy ezek az emberek megnyerik a népem szívét, akkor, és csakis akkor lesz majd az, hogy a Sátán belép majd az Enyéim közé. Óvakodjatok a megtévesztést okozóktól!
Senki be ne csapjon titeket! Mert a megtévesztők először azon fognak munkálkodni, hogy megnyerjék az Enyéim jóindulatát, szívét, és majd azt követően hozzák elő az álnok tanaikat. S amikor elkezdenek prédikálni, alig lehet majd azokat megkülönböztetni azoktól, akik az Enyéim.
Keressetek Engem folyamatosan, és amikor előhozzák a tanaikat, akkor bizonyság lesz majd a szívetekben, hogy ezek nem Tőlem vannak. Ne féljetek; előre figyelmeztetlek titeket mindezekre. Nagyon sok embert fognak majd becsapni. Ha azonban szentségben és igazságban jártok az Úr előtt, akkor a szemeitek megnyílnak, és az Úr maga fog megvédeni titeket.
Ha folyamatosan az Úrra néztek, akkor tudni fogjátok, hogy mikor kezd el alattomban megváltozni a doktrína, és az nem fog titeket becsapni. Ha a szívetek jó, megtartalak titeket, és ha folyamatosan Rám néztek, akkor megőrizlek benneteket.
Az igazság szolgálattevője ilyen lesz: az élete az Én Igémmel megegyező lesz, és a szájával csak az igazságot, a színtiszta igazságot fogja mondani, nem lesz abban semmi kevert üzenet. Ha megjelenik a vegyes – már nem teljesen tiszta – üzenet, akkor tudni fogjátok, hogy ő nem az igazság szolgálattevője.


Azok, akik megtévesztést hoznak, először az igazságot szólják, majd a megtévesztést, hogy elfedjék a saját, titokban szeretett, elkövetett bűneiket.

Ezért tehát azt parancsolom, és arra intelek, hogy figyelmesen tanulmányozd az Írást a megtévesztő szellemekkel kapcsolatban, mert ez az egyik legnagyobb veszély ezekben az utolsó időkben.
Azt akarom, hogy jól megalapozott és nagyon erős legyél az Igében, és ne az emberek személyére nézz, mert akkor nem fogsz meginogni, mint ahogy sokan mások meginognak majd. Jól vigyázz magadra, és ne kövesd a megtévesztő szellemeket, amelyek már most elkezdtek felbukkanni. Szorgalmasan keress Engem, és kérdezz meg Engem azzal kapcsolatban, hogyha olyat hallasz, ami nincs az Én Igémben. Ne fordulj csodálattal az emberek személye felé, ugyanis pontosan ezzel a módszerrel fog majd a Sátán sokakat elpusztítani az Enyéim közül.”
________________________________________________________________________

2./ David Wilkerson (1931-2011) 
Alapító lelkésze a New Yorki Times Square Church gyülekezetnek.
Látomás a végidőkről és az egyházról

Ima: Jézus, a Te segítségedre van szükségem, támogatásodra vagyok utalva, hogy amit el kell mondanom, azt ma este el tudjam mondani. Segítséged nélkül ezt nem tehetem meg, Ámen.
Itt állok egy nagy gyülekezet elõtt és a bekövetkezõ üldöztetésekrõl fogok beszélni. Gyűlölni fognak benneteket, elutasítanak, kinevetnek, gúnyolnak és kárt okoznak nektek. Ha igaz a prófécia: “ifjaitok prófétálnak, és véneitek látomásokat látnak…”, akkor ennek a többi része is igaz.

Ezt a látomást 1973 április 7-én láttam és ez olyan borzalmas hatással volt rám, hogy értelmemmel. fel sem akartam fogni. Életemben csak két látomásom volt. Az elsõ 15 évvel ezelõtt, azzal küldettem New York-ba. Ennek a látomásnak minden kis része beteljesedett. (Lásd: Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvet.) Féltem mindmáig e látomást tovább adni, egyszerûen azért, mert az emberek fanatikusnak is tartanak ezért. Ám ezt ugyanaz a Szent Szellem adta, aki nekem 12 évvel ezelõtt az elsõ feladatot adta, mint írtam abban a könyvben is. Ugyancsak Õ rendelte el a mai beszámolót, amit ma nektek el kell mondanom.
Öt rettenetes csapás jön a világra

1. Világra terjedõ gazdasági bukás következik.
Mindenfelé gazdasági zűrzavar. Néhány év múlva a pénz kereskedõk úgy megijednek, hogy felfoghatatlan. A közgazdászok még csak nem is lesznek abban a helyzetben, hogy valamit megmagyarázzanak. Németországban kezdõdik, majd Japánon át az USÁ-ra is átterjed. A nagy részvénytársaságok összeomlanak, és a keresztyéni munka egy része is kárbavész. Olyan nagy katasztrófa lép fel pénzügyi téren, hogy csak azt tudom mondani, hogy hozzátok rendbe házaitokat, és úgy várjátok be azokat, amiknek jönniük kell, ti Bibliaismerõ hívõk.
2. A természet szülési fájdalmakban van
Jelek történnek, amelyeket az emberen nem fognak tudni megmagyarázni. A természeti katasztrófák olyan gyorsan fogják követni egymást, hogy szinte elébe mennek a mi Urunk jövetelének. A Földközi tenger térségét nagy földrengések fogják sújtani, de éppen úgy az amerikai földrészt. Nagy éhínségek lesznek a túlnépesedett országokban, fõleg Indiában, Oroszországban és Kínában. A készenléti élelmiszereket teljesen felhasználják, s milliók éheznek majd, sõt, éhen halnak. Egy kozmikus vihar is át fog vonulni a földön, egy fénycsóvát hagyva maga mögött, mint valami üstökös. Olyan viharok száguldanak a föld minden részén, hogy minden ember láthatja, nagy rendellenességek vannak a természetben.
3. Ítéletbe és pusztulásba merül a világ
Náhum próféciája teljesedik be. Szélsõséges pornográf és sexfilmek mennek a mozikban és a TV-ben minden idõben. Az újságárusok tele lesznek szennyirodalommal, az iskolák sexfilmekkel oktatják a gyerekeket. Olyan mocskot köp ki a sátán erre a világra, amilyet ma még el sem képzelhetünk.
4. A nemzedékek közti viszony romlása
Központi probléma a szülõk és gyerekek közt nem a sex lesz, de nem is a kábítószer, hanem a szülõ és gyerek közti gyûlölet. A Biblia is azt mondja: a te házadbeliek lesznek a te legnagyobb ellenségeid, és ez a mai idõkben történik. Gyerekek ölik meg saját szüleiket, s gyûlölet tölt be mindent. A szülõk mindent megadnak gyermekeiknek, hogy otthon maradjanak. Viszonyuk mégis olyan ellenséges lesz, hogy az valójában labilis fegyverszünet. Ez a probléma gonoszabb lesz az eddigieknél a nemzedékek között. 12 városban körkérdést intéztek 5000 személyhez, s az eredmény, hogy a gyerekek 42%-a gyûlöli a szülõt.
5. Elkezdõdik egy borzalmas üldözés
Részletesen is elmondom nektek, hogy milyen területeken és milyen módon tör ki. Jézus azt mondta, hogy minket az Õ Szellemébe merít bele, azután azt is mondta, hogy mindnyájunkért az Õ vérét adja, s aztán kimondta, hogy az Õ gyermekeire üldözés vár. Emlékezzetek az igékre, ameloyeket mondok – mondta Jézus: a szolga nem lesz nagyobb az õ Uránál. Engem üldöztek, úgy titeket is. Gyûlöltek lesztek az én nevem miatt minden néptõl. Elég, ha a szolga olyan, mint az Ura, és nem nagyobb az õ Mesterénél. Ez az üldöztetés azért lesz, hogy a hívõket szétriassza a világ minden tájára és terjesszék az evangéliumot. Isten gyermekei mindig csak összeülnek, énekelnek, de nem mennek ki és nem prédikálnak az örömhírrõl. Még nyelveken is szólnak, pedig néhánynak sátáni élete van. Isten igéje azt mondja: elválasztom a polyvát a búzától… és az ige be is teljesedik. Akik csak Jézussal járnak, üldöztetni fognak.
a./ Lassan jön, de nagyon gyorsan fokozódik
Olyan lesz, amilyent az emberiség soha nem ismert. Abban az idõben lesz, amikor azt gondoljuk, hogy a vallásszabadság a tetõpontjára érkezett. Németországban kezdõdik, és átterjed az USÁ-ra és Kanadára is, de tovább megy az egész világra. A sátán gondoskodott arról, hogy az õ emberei ott legyenek a különbözõ államokban és kormányokban. Minden jogállamot elváltoztatnak az õ emberei. Kormánykörökben a közeljövõben oly nagymérvû lesz a gonoszság, hogy zaklatására és kínjára lesznek az egyházaknak, papoknak, pásztoroknak, misszionáriusoknak és lehetetlenség lesz bármit is mondani, ami az állam által nem lesz jóváhagyva.
b./ A szuper Világegyház

Liberális, ökumenikus protestánsok egységre lépnek a római egyházzal. Politikailag kéz a kézben fognak haladni és ezzel a világ legerõsebb politikai hatalmává lesznek. Ez mint a szuperegyház a neve szerint vallásos lesz, és nagyvonalúan még alkalmazza Jézus nevét. De már az Antikrisztust és annak vállalkozását támogatja és készíti elõ. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméretû segélyezésekért és folytonosan arról fog beszéni, hogy miként lehet segíteni az embereken. Ennek az egyháznak, mint politikai világhatalomnak, döntõ szava lesz a világeseményekben. Ha úgy is látszik, hogy az ökumenikus mozgalom alábbhagy, de szinte a föld alól fog életrekelni ismét. És ekkor az lesz, ahogyan megírattatott. A pápa engedélyt kap a protestáns egyházaktól majd, hogy övé legyen a politikai vezetõ szerep. A szellemi vezetést a protestánsok kapják. A protestánsoktól nem kívánják el, hogy szellemi fejükként tekintsék a pápát. Nem biztos, hogy a mostani pápa és a jelenlegi római egyházi emberek tennivalója lesz ez. Egy dolog azonban megrendítette lelkemet: próféták, látnokok seregét láttam, akik beülnek ebbe az egyházba és elvezetik a szakadékba az embereket. A sátán által beültetett antikrisztusi emberrek, akik az egyházat akkor vezetni fogják, elnyomnak minden más szervezetet és megsemmisítenek, amelyek nem haladnak velük egy úton.

c./ Homoszexuális egyház

Homoszexuálisokat hívnak meg, hogy ennek a világegyháznak tagjaivá legyenek. És nemcsak hívják õket, hanem buzdítják is erre, hogy homo-fortélyaikat tovább gyakorolják, mint Istentõl kapott cselekedetet. Prédikátorként avatják fel õket és ezek lesznek az újfajta keresztyénség úttörõi, akik az evangéliumi munkának egy másik, új nézetrendszerét fogják képviselni. Az USÁ-ban és Európában minden egyházon belül ezek elterjednek, csak a saját dolgukkal törõdnek és a Világegyház támagatását élvezik. A homoszexuálisokról könyvek jelennek meg és kezébe adják a fiataloknak és gyermekeknek. Azt mondják, hogy ebben normális, emberi dolgokról van szó. Majd mezítelen táncok érvényesülnek, mint az Istentisztelet jövendõ formája. Isten válasza erre az elmebaj lesz, melynek nem lesz orvosi gyógymódja. Így fog Isten válaszolni, mert az ember a teremtményt nagyobb tiszteletben részesíti a Teremtõnél.

d./ A Világegyház bizottságokat fog kinevezni
Ezek úgy döntenek, hogy a sátán nem létezik, nem is kell félni tõle. Imaórák helyett üléseket tartanak. Mind több prédikátor és pap, akik Jézussal nem voltak túl szoros kapcsolatban, átsorolnak szívesen a sátánhoz. A sátán küldeni fogja viszont az õ prédikátorait. Ezek máris hirdetik, hogy sátán nincs, ezért oka sincs félni senkinek. Az egyházakban okkult és babonás gykorlatokat, kártyavetést, és horoszkópokat alkalmaznak a rendszeres Istentiszteletek keretében (csillagjóslás emberi sorsokról).

Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyházfeletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívõk szent közössége “földalatti gyülekezet” lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnõ a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevû keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Õket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli õket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkezõ idõben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívõkbõl álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erõket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok

Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. Õ azonban megparancsolta: “Mondanod kell !” A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Elõre mondom nektek, hogy a közeljövõben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a Szent Szellem tüzét akarják elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erõsen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USÁ-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az õket üldözõ katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higyjétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, luteránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élõ s jelenvaló Jézus Krisztus lesz.

g./ Üldözés a tömegmédiumok által

Most szabadság van, amikor ilyen nagy Szent Szellemmel telt sokaságot lehet látni és hallani a rádióban. TV-ben. Szabadságotokban áll mondani mindent amit akartok, és hirdetni az evangéliumot. De a sátáni erõk és maga a sátán is gondoskodni fog arról, hogy ezen a téren is alapos változás menjen végbe. Már most dolgoznak egy olyan rendszeren, hogy minden programot a kormányzat elé kell terjeszteni, a kinyomtatás, vagy a rádióban, TV-ben való elõadás elõtt. Az ökumenikus egyház máris ellenõrzést tart minden elõadás felett amit az éter hullámain sugároznak. Ám a mostani programokat bürokratikus módszerekkel csõdbe juttatja a sátán, és helyébe saját mûsorát fogja adni.

Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az idõt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívõket, akik még a tömegmédiumok hatása alatt vannak.

h./ Üldözés a filmiparon keresztül

Az eddigieknél fokozottabb visszásságokkal a kifirdításokkal jelennek meg a “Jézus kalandjai” (USA). Ezek mind a sátán mûvei. Vagy a “Jézus szerelmi élete” c. kalandfilm. Lesznek evangéliumi prédikátorok is, akiket ezek a filmek támadnak és mindig több nevetséges és gúnyos film jelenik meg róluk a TV-ben és mozikban. A TV és rádió már értelmes dolgot sem hoz, csak szennyet és szennyet. Ezen program szerkesztõi számára nem lesz többé semmi sem szent. Prédikátorok is ülnek már a képernyõ elõtt és lebecsmérlik Isten embereit. Mások nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik õket. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják.

i./ Üldözés az adóztatásban
Még csak az USÁ-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívõ egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak és az õ misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerõsebb fegyvere a hívõ egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelõre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az Õ evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugatnémetországból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdõdik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. 

Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek. És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni ! Némely dolog ezek közül már most megkezdõdik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életû munkásait, ekik nem tartanak az “új erkölccsel”. Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és õk lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, õ a saját bujtogatóit mozgósítani fogja. Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni őket, hogy belerántják őket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívő egyházak elöljárói fognak elszenvedni.

Ebben az időben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erők és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden hívőn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek előadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra előttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. hallgatnak.

Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. “A világ vége” most valóban közel van hozzánk, itt van előttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletről nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljövetelérõl, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. “Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van.”

Isten elõtt feküdtem naphosszat, teljesen erőtlenül. harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívános ezt ? Ezt az üzenetet továbbadjam ? Az utolsó éjszakán is elõtte álltam, és kérdeztem Õt: Hogyan végezhetjük tovább szalgálatainkat, ha így bánsz velünk ? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak ? Csak nézzük végig, hogy mimódon pusztít mindent a maga módján ? Pénzünket vegyük ki abankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol ? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak ? Vagy hagyjunk fel mindennel ? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat ? És aTe néped hogyan viszonyuljon ezekhez ? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos ? 

És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. 
Csak négy szócskát szólt :   “MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN”

Azt mondta ezzel: az egész természet az Õ ellenőzrése alatt van! 

Minden, ami a természetben történik, az Õ irányítása ! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérõ feltûnõ jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket ! E természeti jelenségek által pedig a közeledõ ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél köztelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy Õ irányítja a vizeket,, sõt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földbõl egészen. Megfogja a föld “sarkait” és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földrõl. Ha jégesõ, vihar és hõ ebben az idõben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az Õ kezében van minden! 
Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok : “Aki itt megszólalt, az én Istenem az !” 
S aztán még egy figyelmeztetést : “Készüljetek el testvérek !”

Még a sátán is az Õ felügyelete alatt van !

Mint Jóbtól, úgy tõletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetõsége, hogy gyõzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által gyõzelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán gyõzne, mintha elveszett õrhelyen állnánk… De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.

Isten azt mondja: “Nem a félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erõnek és Hitnek Szellemét!" Te és én és mindnyájan az Õ õrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az Õ ellenõrzõ felügyeletérõl el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom : Minden az Õ ellenõrzése alatt van !

Õ mondja:
“Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött !” 

Végül pedig: A jövõnk is az Õ õrizete és irányatása alatt van. Minden esemény benne van az Õ programjában és a dolgokat az Õ szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy Ő eltervezte! A nagy Bûnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az Õ tervében és eljön a maga idejében !

Nekünk pedig azt mondja! Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg : A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több ! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek.

És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik Elõttem! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind elõre meghatározott programomba tartozik.

Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Õ még ma is az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert 

tudnotok kell : MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !    TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !
_______________________________________________________________

Üzenetek listája :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész
A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése