2014. április 2., szerda

TRANSZCENDENS PAPSÁG - HÁZASSÁGI SZÖVETSÉG-TÖRÉS

A PAPI SZOLGÁLAT TERMÉSZETFELETTI, SZELLEMI,  AZAZ  TRANSZCENDENS !

Az első szövetséges nép, Izrael egésze papságra kapott elhívást. De elbuktak. Megtörték az Istennel (férjükkel) kötött szövetséget.
*
"Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép." (2.Móz.19:5-6,)
*
"Szólt pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, a melyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, a melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izrael, a kik téged kihoztak Egyiptom földéből." (2.Móz.32:7-8,)
*
Felvétel készült 2014.03.22.-én

________________________________________________________________________
Mivel Istent az első felesége (Izrael) elhagyta, ezért Új Szövetséget szerzett Jézus Vére és Jézus Papsága által. Eljegyezte az Egyházat, hogy az Egyház királyi papság legyen. 
A papság transzcendens = természetfeletti = szellemi szolgálat.
*
A Biblia az Isten- és az Ő népe közötti szövetséget a házassági szövetséghez hasonlítja. Isten is egy Új Szövetséget kötött, az első szövetséges nép szövetség törése miatt.
*
Mi a házassági szövetség bibliai tartalma, és a szövetség törés lényege?  Nem a válást tiltja Isten Ígéje, hanem a házassági szövetség megtörését. A megtört szövetség maga a válás. Ilyen esetekben a jogi válás megengedett és szükségszerű a Biblia szerint. A válás felelőssége azt a felet terheli, aki a szövetségtörést elkövette. Szövetség törést pedig a paráznaság okozza. Isten Ígéje kétféle paráznaságról beszél :
1./ szellemi paráznaság, és
2./ testi paráznaság.
Mindkettő megtöri a házassági szövetséget, létrehozva ezzel magát a válást. Tehát ami a bíróságon történik, nem az a válás lényege. Az csak a korábbi válás (szövetség törés) jogi kinyilvánítása.
*
Mi az a szellemi paráznaság, ami megtöri a házasságot ?
Ezekre a kérdésekre ad választ az üzenet.
*
Felvétel készült 2014.03.22.-én
az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén.
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
  (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése