2013. október 4., péntek

IGAZSÁG, ÉS JOGOSULTSÁG - AZ ÚRVACSORA TITKAI - 2.

1.VIDEÓ :  AZ ÚRVACSORA TITKAINAK FOLYTATÁSA
2.VIDEÓ :  A TUDOMÁNY ÉS MEGÉRTÉS FONTOSSÁGA

Jézus azt mondta: az Ő kenyere az, hogy az Atya akaratát (igazságát) cselekedje. 
"Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem." (Jn. 4:34.
Jézus ezzel azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az Ő szellemének kenyere az Atya igazságának megcselekvése. Ebből következik, hogy a mi szellemünk is igazságtartalommal táplálkozik. A mi szellemünk kenyere pedig az, hogy Jézus akaratát megcselekedjük. Jézus az utolsó vacsorán azt parancsolta tanítványainak, hogy "ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!" (Luk. 22:19,) - vagyis Jézus halálának és Vérének igazságával azonosuljanak. Az Úrvacsora nem más, mint cselekvés, a kereszt igazságának gyakorlása. Az Úrvacsorában azonosul a szellemünk Jézus halálának igazságtartalmával. Így Jézus igazságával táplálkozik a szellemünk. Minden igazsághoz viszont jogosultságok tartoznak. Amikor tehát az Úrvacsora gyakorlása által birtokba vesszük Jézus megtört Testének, és kifolyt Vérének az igazságait, akkor a Jézus által ehhez az igazságtartalomhoz kapcsolt, és megígért jogosultságokkal is fel leszünk ruházva ! 

Az üzenetben kifejtésre kerül, hogy melyek Jézus megtört Testének és kifolyt Vérének igazságai, és melyek az ehhez tartozó jogosultságok, a Jn.ev.6.rész és az 1.Korint.11:26, vers alapján.

Isten áldjon meg !

_______________________________________________________________________________


AZ ÚRVACSORA IGAZSÁGAI, ÉS JOGOSULTSÁGAIA MEGÉRTÉS FONTOSSÁGA
Jézus azt mondja a magvető példázatának magyarázatában, hogy : "Ha valaki hallja az Ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett." (MátÉ 13:19,) 
Ez tehát azt jelenti, hogy csak azt az igazságot tudjuk átvenni és birtokba venni Istentől, amit megértünk. Ezért nagyon fontos, hogy a hívők meg is értsék az Ígét, Isten szavát. Ehhez segít az Atyától kapott kijelentés, (kinyilatkoztatás) hogy létrehozza a megértést, ami által a szellemünk és a lelkünk is épülni tud.


________________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése