2013. szeptember 16., hétfő

AZ ELPECSÉTELÉS TITKAI - 5.rész

KRISZTUS ELPECSÉTELÉSE - ÚRVACSORA - ÉS A HIT IGAZSÁGAI ! - folytatás

"Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten." (Jn. 6:27,)

Folytatás - 5.rész   
Az elpecsételés belső tartalma :  
Előzetes garancia a szabad akarat kockázata miatt, még mielőtt a teremtés elkezdődött volna! A garanciát a Fiú az elpecsételésben előre vállalta, hogy saját kínszenvedésével és golgotai kereszthalálával, (testének megtöretésével és kifolyt vérével) kifizeti a bűnbocsánat árát, átvállalva a bűnösnek járó ítéletet, és ezzel előre létrehozta a KEGYELEM lehetőségét, az elpecsételést követő teremtés szabad akarat miatti lázadás visszafordítására, az emberek megmentésére ! Ezért mondja a Jelenések 13:8. versben a Biblia, hogy : " a bárány a világ teremtése előtt megöletett."
A szabad akarat kockázata az Teremtő Istennel való szembefordulás lehetősége, ami a BŰN lényege. Ezt már Lucifer lázadása is kellően bizonyítja. 
A bűn lényege tehát : szembefordulás Isten természetével. Minden, ami ellentétes Isten természetével, az A BŰN! A bűn megsérti ISTEN SZENTSÉGÉT, ami SÉRTHETETLEN !!! Isten szentségének sérthetetlensége megköveteli, hogy a bűn ki legyen egyensúlyozva azért, hogy ISTEN SZENTSÉGÉNEK TERMÉSZETE SÉRTETLEN MARADJON !!!  A bűn kiegyensúlyozása (semlegesítése) az ÍTÉLET! A bűn és az ítélet közé az elpecsételésben Isten bele helyezte a KEGYELMET, mint szintén szabad akaratból választható lehetőséget a bűnös számára, hogy az ítélet alól megmenekülhessen a bűnös, és megmenthető legyen, és elkerülhesse a kárhozat ítéletét, ami feltétlenül szükségszerű azért, hogy Isten szentsége ne sérüljön meg!
Az elpecsételésben benne van az a terv is, hogy a hívő ember, a szabad akaratát, szabad akaratból engedje Isten iránti szeretetből szabályozni, vagyis kiirtani a szabad akaratból az Istentől függetlenné váló, és szembeforduló rész, a bűnt, vagyis mindazt, ami ellentétes Isten természetével, és ne forduljon soha Isten ellen, miközben a szabad akarata is megmarad ! Ezt nevezzük ENGEDELMESSÉGNEK !!! A Fiú, a Krisztus, folyamatosan engedelmes volt az Atyának. Ő példát mutatott a tökéletesen szabályozott szabad akarat megvalósíthatóságából, vagyis az ENGEDELMESSÉGBŐL !
Az elpecsételés fontos részleteit ( annak tartalmát, a szabad akarat szabályozásának módjait, amit az Úr eddig kijelentett számomra,) a videón rögzített üzenet tartalmazza.

Az üzenet elhangzott :  2013.09.07.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén.

Isten áldjon meg gazdagon !
____________________________________________________________________


Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése